Lista över rymdsonder som skickats ut i solsystemet

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över rymdsonder som har skickats ut i solsystemet. I listan inkluderas de som har lämnat jordens bana eller skjutits upp med den avsikten, men misslyckats. Rymdsonderna är sorterade utifrån deras planerade destination. Detta inkluderar sonder som skickats till planeter, månar, solen och asteroider och kometer. Förbiflygningar, inkluderat de som passerar jorden (exempelvis då de använder jordens gravitation för att öka farten eller ändra sin bana) listas. Detta gäller vare sig dessa varit planerade eller oplanerade gentemot målet med missionen. Rymdsonder som har blivit bekräftade inkluderas. Uppdrag som fortfarande befinner sig på idéstadiet, eller som aldrig tog sig längre än så, listas däremot inte.

NyckelRedigera

 •      – Grå skuggning indikerar ett lyckat, eller delvis lyckat uppdrag.
 • innebär "förslagsvis identifierade", som de klassificeras av NASA[1]. Detta är sovjetiska uppdrag under Kalla kriget, som oftast var misslyckanden, från vilka få eller inga detaljer officiellt har offentliggjorts. Informationen som ges om de uppdragen kan vara spekulativ.
 • Om texten under rubriken "Rymdsond" är överstryken innebär det att uppdraget ställts in.
 • Typ innebär en av:
  • förbiflygare (flyby) – rymdsonden är tänkt att flyga förbi dess mål.
  • kretsbanesond (orbiter) – rymdsonden är tänkt att studera sitt mål efter att ha gått i bana runt det.
  • landare (lander) – rymdsonden är tänkt att studera sitt mål från dess yta.
  • kraschlandare (impactor) – rymdsonden är tänkt att studera sitt mål till dess att det träffar målet och förstörs.
  • penetrerare (penetrator) – rymdsonden är tänkt att penetrera ytan på målet.
  • atmosfärssond/-ballong – rymdsonden är tänkt att studera atmosfären på målet.
  • provtagnings- och återföringssond (sample return) – rymdsonden är tänkt att föra tillbaka prov till jorden.
 • Datum är tidpunkten för:
  • närmsta mötet (förbiflygningar) (closest encounter (flybys))
  • nedslaget (kraschlandare) (impact (impactors))
  • insättning i banan vid slutet av uppdraget, både planerade såväl som förhastade (kretsbanesonder)
  • landning till slutet på uppdraget, planerat eller oplanerat (landare) landing to end of mission, whether planned or premature (landers)
  • uppskjutning (uppdrag som aldrig kom iväg på grund av fel vid uppskjutningen eller strax därefter).
I de fall som inte passar i någon av ovanstående kategorier anges de händelser som datumet avser. Observera att på grund av detta sorteringssätt är uppdrag inte alltid sorterade efter uppskjutning.
 • Under status innebär:
  • lyckad att uppdraget genomförde sina huvudmål. Vid förbiflygningar som är avgörande för huvudmålet, avser "lyckad" en framgångsrikt genomförd förbiflygning, inte nödvändigvis att huvudmålet uppnåddes.
  • delvis lyckad att uppdraget kunde genomföra vissa men inte alla huvudmål.
  • misslyckad att uppdraget inte kunde genomföra något av sina huvudmål.
Andra kommentarer är självförklarande.

SolsonderRedigera

Detta är rymdsonder som observerar solen från en heliocentrisk bana eller från en av jorden-solens lagrangepunkter. Listan exkluderar solobservatorier som går i bana runt jorden.

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Pioneer 5   NASA/
  DOD
mars – april 1960 kretsbanesond lyckad mätande av fenomen med magnetiska fält, partiklar från solutbrott, och jonisering i den interplanetära regionen   [2]
Pioneer 6   NASA december 1965 – fortfarande kontaktbar år 2000 kretsbanesond lyckad nätverk av monitorer som går i bana runt solen och som mäter "rymdvädret", observerar solvindar, kosmisk strålning och magnetfält   [3]
Pioneer 7   NASA august 1966 – fortfarande kontaktbar år 1995 kretsbanesond lyckad [4]
Pioneer 8   NASA december 1967 – fortfarande kontaktbar år 2001 kretsbanesond lyckad [5]
Pioneer 9   NASA november 1968 – maj 1983 kretsbanesond lyckad [6]
Pioneer E   NASA 27 augusti, 1969 kretsbanesond misslyckad tänkt som en del av Pioneer 6–9-nätverket; misslyckades med att lägga sig i bana   [7]
Helios 1   NASA/
  BWF
november 1974 – 1982 kretsbanesond lyckad observationer av solvindar, magnetiska och elektriska fält, kosmisk strålning och kosmiskt stoft mellan jorden och solen   [8]
Helios 2   NASA/
  BWF
januari 1976 – 1985? kretsbanesond lyckad [9]
ISEE-3   NASA 1978 – 1982 kretsbanesond lyckad observerade solfenomen i konjunktion med sonderna ISEE-1 och ISEE-2 som låg i bana runt jorden (senare omdöpta till International Cometary Explorer (ICE) och styrda till kometen Giacobini-Zinner).   [10]
Ulysses
(första passagen)
  ESA
  NASA
1994 kretsbanesond lyckad observationer av solens sydpol   [11]
1995 observationer av solens nordpol
WIND   NASA november 1994 — fortfarande aktiv (april 2008)[12] kretsbanesond lyckad mätningar av solvinden   [13]
SOHO   ESA
  NASA
maj 1996 – fortfarande aktiv (maj 2008) kretsbanesond lyckad undersökningar av solens kärna, korona och solvinden   [14]
ACE   NASA augusti 1997 – fortfarande aktiv (maj 2008) kretsbanesond lyckad observationer av solvinden   [15]
Ulysses
(andra passagen)
  ESA
  NASA
2000 kretsbanesond lyckad observationer av sydpolen   [11]
2001 observationer av nordpolen
Genesis   NASA 2001–2004 kretsbanesond/
provtagnings- och återföringssond
delvis lyckad återförande av prov från solvinden; kraschlandade vid återkomsten till jorden, delar av proven räddades   [16]
STEREO A   NASA december 2006 – 2-årig mission planerad kretsbanesond operativ stereofotografiska bilder av koronans massutslungande och andra solfenomen   [17]
STEREO B   NASA december 2006 – 2-årig mission planerad kretsbanesond operativ [18]
Ulysses
(tredje passagen)
  ESA
  NASA
2007 kretsbanesond lyckad observationer av sydpolen   [11]
2008 delvis lyckad observationer av nordpolen; några data kom in trots misslyckad kraft och minskad överföringskapacitet
Solar Sentinels   NASA flera kretsbanesonder planerad sex sonder som övervakar solen [19]
Solar Orbiter   ESA 2015 kretsbanesond planerad observationer av solen på nära håll [20]
Parker Solar Probe   NASA 12 augusti 2018 kretsbanesond pågår observationer av koronan på nära håll   [21]

MerkuriussonderRedigera

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Mariner 10   NASA 29 mars, 1974 förbiflygare lyckad minsta avståndet 704 km   [22]
21 september, 1974 48 069 km
16 mars, 1975 327 km
MESSENGER   NASA 14 januari, 2008 förbiflygare lyckad minsta avståndet 200 km   [23]
6 oktober, 2008 minsta avståndet 200 km
30 september, 2009 minsta avståndet 200 km
18 mars, 2011 –
mars 2015
kretsbanesond
BepiColombo   ESA
  JAXA
20 oktober 2018   [24]
   Mercury
Planetary Orbiter
  ESA kretsbanesond på väg mot målet
Mercury Magnetospheric
Orbiter
  JAXA kretsbanesond på väg mot målet
Mercury Surface Element   ESA landare inställd

VenussonderRedigera

Huvudartikel: Utforskningen av Venus
Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Sputnik 7   Sovjetunionen 4 februari, 1961 landare misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana [25]
Venera 1   Sovjetunionen 19 maj, 1961 –
20 maj, 1961
förbiflygare misslyckad kontakten förlorad sju dagar efter uppskjutningen; första rymdfarkosten att flyga förbi en annan planet [26]
Mariner 1   NASA 22 juli, 1962 förbiflygare misslyckad fjärrmanövrering misslyckades kort efter uppskjutningen [27]
Sputnik 19   Sovjetunionen 25 augusti, 1962 landare misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana [28]
Sputnik 20   Sovjetunionen 1 september, 1962 landare misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana [29]
Sputnik 21   Sovjetunionen 12 september, 1962 förbiflygare misslyckad tredje steget exploderade [30]
Mariner 2   NASA 14 december, 1962 förbiflygare lyckad den första lyckade förbiflygningen av Venus; minsta avståndet var 34 773 km   [31]
Kosmos 21   Sovjetunionen 11 november, 1963 förbiflygare? misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana [32]
Venera 1964A   Sovjetunionen 19 februari, 1964 förbiflygare misslyckad misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden [1]
Venera 1964B   Sovjetunionen 1 mars, 1964 förbiflygare misslyckad misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden [1]
Kosmos 27   Sovjetunionen 27 mars, 1964 förbiflygare misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana [33]
Zond 1   Sovjetunionen 1964 förbiflygare och möjligen landare misslyckad kontakten förlorad på vägen [34]
Kosmos 96   Sovjetunionen 23 november, 1965 landare misslyckad exploderade? [35]
Venera 1965A   Sovjetunionen 26 november, 1965 förbiflygare misslyckad bärraketen fungerade inte? [1]
Venera 2   Sovjetunionen 27 februari, 1966 förbiflygare misslyckad slutade att fungera på vägen [36]
Venera 3   Sovjetunionen 1 mars, 1966 landare misslyckad kontakten förlorad före ankomsten; första rymdfarkosten att slå ned på ytan på en annan planet [37]
Kosmos 167   Sovjetunionen 17 juni, 1967 landare misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana [38]
Venera 4   Sovjetunionen 18 oktober, 1967 atmosfärssond lyckad fortsatte att sända från en continued to transmit to an altitud av 25 km [39]
Mariner 5   NASA 19 oktober, 1967 förbiflygare lyckad minsta avstånd 5 000 km   [40]
Venera 5   Sovjetunionen 16 maj, 1969 atmosfärssond lyckad [41]
Venera 6   Sovjetunionen 17 maj, 1969 atmosfärssond lyckad [42]
Kosmos 359   Sovjetunionen 22 augusti, 1970 landare? misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana [43]
Venera 7   Sovjetunionen 15 december, 1970 landare lyckad första lyckade landningen på en annan planet; signaler återkom från ytan under 23 minuter [44]
Kosmos 482   Sovjetunionen 31 mars, 1972 landare? misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana [45]
Venera 8   Sovjetunionen 22 juli, 1972 landare lyckad signaler återkom från ytan under 50 minuter [46]
Mariner 10   NASA 5 februari, 1974 förbiflygare lyckad minsta avståndet var 5768 km, på väg till Merkurius; det första användandet av gravitationshjälp av en interplanetär rymdsond   [22]
Venera 9   Sovjetunionen 1975 kretsbanesond lyckad [47]
22 oktober, 1975 landare lyckad första bilderna från ytan [48]
Venera 10   Sovjetunionen 1975 kretsbanesond lyckad [49]
23 oktober, 1975 landare lyckad [50]
Pioneer Venus Orbiter   NASA 4 december, 1978
1992
kretsbanesond lyckad   [51]
Pioneer Venus Multiprobe   NASA 9 december, 1978  
bus probe transporter lyckad [52]
large probe atmosfärssond lyckad   [53]
north probe atmosfärssond lyckad [54]
day probe atmosfärssond lyckad överlevde nedslaget och fortsatte att sända från ytan i över en timme [55]
night probe atmosfärssond lyckad [56]
Venera 12   Sovjetunionen 21 december, 1978 förbiflygare lyckad minsta avstånd 34 000 km [57]
landare delvis lyckad vissa instrument misslyckandes [58]
Venera 11   Sovjetunionen 25 december, 1978 förbiflygare lyckad minsta avstånd 34 000 km [59]
landare delvis lyckad vissa instrument misslyckandes [60]
Venera 13   Sovjetunionen 1 mars 1982 förbiflygare lyckad [61]
landare lyckad fungerade på ytan under 127 minuter [62]
Venera 14   Sovjetunionen 5 mars 1982 förbiflygare lyckad [63]
landare lyckad fungerade på ytan under 57 minuter [64]
Venera 15   Sovjetunionen 1983–1984 kretsbanesond lyckad kartläggning med radar [65]
Venera 16   Sovjetunionen 1983–1984 kretsbanesond lyckad kartläggning med radar [66]
Vega 1   Sovjetunionen 11 juni, 1985 förbiflygare lyckad fortsatte med en förbiflygning av Halleys komet [67]
landare misslyckad instrumenten vecklade ut sig för tidigt   [68]
atmosfärsballong lyckad [69]
Vega 2   Sovjetunionen 15 juni, 1985 förbiflygare lyckad fortsatte med en förbiflygning av Halleys komet [70]
landare lyckad   [71]
atmosfärsballong lyckad [72]
Galileo   NASA 10 februari, 1990 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot Jupiter; minsta avståndet 16 000 km   [73]
Magellan   NASA 10 augusti, 1990
12 oktober, 1994
kretsbanesond lyckad global radarkartläggning   [74]
Cassini   NASA/
  ESA
  ASI
26 april, 1998 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot Saturnus   [75]
24 juni, 1999
Venus Express   ESA 11 april, 200618 januari, 2015 kretsbanesond lyckad studier av atmosfären   [76]
MESSENGER   NASA 24 oktober, 2006 förbiflygare lyckad endast gravitationshjälp; minsta avståndet 2 990 km   [23]
6 juni, 2007 lyckad minsta avståndet 300 km; på väg till Merkurius
PLANET-C (Akatsuki)   JAXA 6 december 2010 kretsbanesond misslyckad misslyckades att gå in i omloppsbana runt planeten 2010   [77]
7 december 2015 lyckad
IKAROS   JAXA 8 december 2010 förbiflygare lyckad Solsegel   [78]
Shin'en   UNISEC December 2010? förbiflygare misslyckad tappade kontakten strax efter uppskjutningen
Venera-D   RFSA 2013 kretsbanesond planerad [79]
Venus In-Situ Explorer   NASA 2013 in-situ explorer planerad   [80]
Venus Surface Explorer   NASA 2020 in-situ explorer planerad [81]

Förbiflygningar av jordenRedigera

Detta är de sonder som i förbigående genomförde förbiflygningar av jorden under missioner på väg mot andra himlakroppar, ofta som en del för att få gravitationshjälp av omloppsmanövrarna. De sonder som går i bana runt jorden är inte listade.

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Giotto
(första passagen)
  ESA 2 juli, 1990 förbiflygare lyckad första förbiflygningen av jorden, på väg mot kometen Grigg-Skjellerup [82]
Galileo
(första passagen)
  NASA 8 oktober, 1990 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot Jupiter; minsta avståndet var 960 km   [73]
Sakigake
(första passagen)
  ISAS 8 januari, 1992 förbiflygare besökte tidigare Halleys komet   [83]
Suisei   ISAS 20 augusti, 1992 förbiflygare misslyckad besökte tidigare Halleys komet; hydrazin förbrukades och ytterligare planerade förbiflygningar förbi kometer övergavs   [84]
Galileo
(andra passagen)
  NASA 8 december, 1992 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot Jupiter; minsta avståndet 305 km   [73]
Sakigake
(andra och tredje passagen)
  ISAS 14 juni, 1993 förbiflygare   [83]
28 oktober, 1994 förbiflygare utan bränsle; kontakten förlorad i november 1995
NEAR Shoemaker   NASA 23 januari, 1998 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot Eros; minsta avståndet 540 km   [85]
Nozomi
(första passagen)
  ISAS 20 december, 1998 förbiflygare delvis lyckad gravitationshjälp på en planerad mission till Mars; en ventil (valve) fungerade inte under förbiflygningen vilket krävde extra bränsle, vilket senare ledde till en förändrad plan gällande dess bana [86]
Giotto
(andra passagen)
  ESA 1 juli, 1999 förbiflygare n/a återaktiverades inte [82]
Cassini   NASA/
  ESA
  ASI
augusti, 1999 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot Saturnus   [75]
Stardust
(första passagen)
  NASA 15 januari, 2001 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot kometen 81P/Wild   [87]
Nozomi
(andra passagen)
  ISAS december, 2002 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot Mars [86]
Nozomi
(tredje passagen)
  ISAS 19 juni, 2003 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot Mars [86]
Hayabusa   ISAS 19 maj, 2004 förbiflygare lyckad på väg mot Itokawa   [88]
Rosetta
(första passagen)
  ESA 4 mars, 2005 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot asteroid- och kometmöten   [89]
MESSENGER   NASA 2 augusti, 2005 förbiflygare lyckad på väg mot Venus och Merkurius   [23]
Stardust
(andra passagen)
  NASA 15 januari, 2006 förbiflygare lyckad släppte av en provtagnings- och återföringsrymdkapsel   [87]
Rosetta
(andra passagen)
  ESA 13 november, 2007 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot asteroid- och kometmöten   [89]
Deep Impact (numera betecknad EPOXI)   NASA 31 december, 2007 förbiflygare lyckad besökte tidigare kometen 9P/Tempel; gravitationshjälp på väg mot möte med kometen 103P/Hartley   [90]
Stardust
(tredje passagen)
  NASA 14 januari, 2009 förbiflygare har ännu inte anlänt förlängning av uppdraget till kometen 9P/Tempel   [87]
Rosetta
(tredje passagen)
  ESA 13 november, 2009 förbiflygare har ännu inte anlänt gravitationshjälp på väg mot asteroid- och kometmöten   [89]

MånsonderRedigera

Denna lista inkluderar inte de bemannade Apollouppdragen.

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Pioneer 0   DOD 17 augusti, 1958 kretsbanesond misslyckad första försöket att skjuta upp utanför jordens bana; bärraketen fungerade inte; högsta altituden var 16 km   [91]
Luna 1958A   Sovjetunionen 23 september, 1958 kraschlandare misslyckad bärraketen fungerade inte [1]
Pioneer 1   NASA/
  DOD
11 oktober, 1958 kretsbanesond misslyckad andra steget stängdes av i förtid; högsta altituden 113 800 km; en del data återsändes   [92]
Luna 1958B   Sovjetunionen 12 oktober, 1958 kraschlandare misslyckad bärraketen fungerade inte [1]
Pioneer 2   NASA/
  STL
8 november, 1958 kretsbanesond misslyckad tredje steget misslyckades; högsta altituden 1 550 km; en del data återsändes   [93]
Luna 1958C   Sovjetunionen 4 december, 1958 kraschlandare misslyckad bärraketen fungerade inte [1]
Pioneer 3   NASA/
  DOD
6 december, 1958 förbiflygare misslyckad bränslet förbrukades; högsta altituden 102 360 km; en del data återsändes   [94]
Luna 1   Sovjetunionen 4 januari, 1959 förbiflygare delvis lyckad första rymdsonden i närheten av Månen (flög inom 5 995 km, men var troligtvis planerad att krascha på ytan) [95]
Luna 1959A   Sovjetunionen 18 juni, 1959 kraschlandare misslyckad misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden [1]
Pioneer 4   NASA/
  DOD
4 mars, 1959 förbiflygare delvis lyckad lyckades med en avlägsen förbiflygning; första amerikanska rymdsonden att lägga sig i bana runt solen   [96]
Luna 2   Sovjetunionen 14 september, 1959 kraschlandare lyckad första nedslaget på Månen [97]
Pioneer P-1   NASA 24 september, 1959? kretsbanesond? misslyckad benämns ibland som en misslyckad uppskjutning eller som en explosion på avfyrningsrampen vid testning; motsägelsefull information mellan källor
Luna 3   Sovjetunionen 6 oktober, 1959 förbiflygare lyckad första bilderna från Månens bortre sida [98]
Pioneer P-3   NASA 26 november, 1959 kretsbanesond misslyckad trasades sönder strax efter uppskjutningen [99]
Luna 1960A   Sovjetunionen 15 april, 1960 förbiflygare misslyckad misslyckades med att uppnå en korrekt bana [1]
Luna 1960B   Sovjetunionen 16 april, 1960 förbiflygare misslyckad bärraketen fungerade inte [1]
Pioneer P-30   NASA 25 september, 1960 kretsbanesond misslyckad andra steget misslyckades; misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden [100]
Pioneer P-31   NASA 15 december, 1960 kretsbanesond misslyckad första steget misslyckades [101]
Ranger 3   NASA 29 januari, 1962 kraschlandare misslyckad missade målet   [102]
Ranger 4   NASA 26 april, 1962 kraschlandare misslyckad träffade den bortre sidan av Månen, inga data mottogs   [103]
Ranger 5   NASA 21 oktober, 1962 kraschlandare misslyckad strömavbrott, missade målet   [104]
Sputnik 25   Sovjetunionen 5 januari, 1963 landare misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana [105]
Luna 1963B   Sovjetunionen 2 februari, 1963 landare? misslyckad misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden [1]
Luna 4   Sovjetunionen 5 april, 1963 landare? misslyckad missade målet och blev en satellit till jorden [106]
Ranger 6   NASA 2 februari, 1964 kraschlandare delvis lyckad kraschade, men inga bilder sändes tillbaka på grund av strömavbrott   [107]
Luna 1964A   Sovjetunionen 21 mars, 1964 landare misslyckad misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden [1]
Luna 1964B   Sovjetunionen 20 april, 1964 landare misslyckad misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden [1]
Zond 1964A   Sovjetunionen 4 juni, 1964 förbiflygare misslyckad misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden [1]
Ranger 7   NASA 31 juli, 1964 kraschlandare lyckad återsände bilder fram tills kollisionen   [108]
Ranger 8   NASA 20 februari, 1965 kraschlandare lyckad sände tillbaka bilder fram tills nedslaget   [109]
Kosmos 60   Sovjetunionen 12 mars, 1965 landare misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana [110]
Ranger 9   NASA 24 mars, 1965 kraschlandare lyckad TV-sändningar av livebilder fram tills nedslaget   [111]
Luna 1965A   Sovjetunionen 10 april, 1965 landare? misslyckad misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden? [1]
Luna 5   Sovjetunionen 12 maj, 1965 landare misslyckad kraschade in i Månen [112]
Luna 6   Sovjetunionen 8 juni, 1965 landare misslyckad missade Månen [113]
Zond 3   Sovjetunionen 20 juli, 1965 förbiflygare lyckad [114]
Luna 7   Sovjetunionen 7 oktober, 1965 landare misslyckad kraschade in i Månen [115]
Luna 8   Sovjetunionen 6 december, 1965 landare misslyckad kraschade in i Månen [116]
Luna 9   Sovjetunionen 3 februari, 1966 –
6 februari, 1966
landare lyckad den första mjuka landningen; första bilderna från ytan [117]
Kosmos 111   Sovjetunionen 1 mars, 1966 kretsbanesond misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana [118]
Luna 10   Sovjetunionen 3 april, 1966 –
30 maj, 1966
kretsbanesond lyckad Månens första artificiella satellit [119]
Luna 1966A   Sovjetunionen 30 april, 1966 kretsbanesond? misslyckad misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden [1]
Surveyor 1   NASA 2 juni, 1966 landare lyckad USA:s första mjuka landning; Surveyorprogrammet utförde skiftande tester för att understödja kommande bemannade landningar   [120]
Explorer 33   NASA 1 juli, 1966
15 september, 1971
kretsbanesond delvis lyckad studerade interplanetarisk plasma, kosmisk strålning, magnetfält och röntgenstrålning från solen; misslyckades med att lägga sig i bana runt Månen vilket var planen, men lyckades genomföra uppdragets mål från en bana runt jorden   [121]
Lunar Orbiter 1   NASA 14 augusti, 1966
29 oktober, 1966
kretsbanesond lyckad fotografisk kartläggning av Månens yta; medvetet kraschad efter uppdragets avslutning   [122]
Luna 11   Sovjetunionen 28 augusti, 1966
1 oktober, 1966
kretsbanesond lyckad [123]
Surveyor 2   NASA 23 september, 1966 landare misslyckad kraschade   [124]
Luna 12   Sovjetunionen 25 oktober, 1966
19 januari, 1967
kretsbanesond lyckad [125]
Lunar Orbiter 2   NASA 10 november, 1966
11 oktober, 1967
kretsbanesond lyckad fotografisk kartläggning av Månens yta; medvetet kraschad efter uppdragets avslutning   [126]
Luna 13   Sovjetunionen 24 december, 1966 landare lyckad [127]
Lunar Orbiter 3   NASA 8 februari, 1967
9 oktober, 1967
kretsbanesond lyckad fotografisk kartläggning av Månens yta; medvetet kraschad efter uppdragets avslutning   [128]
Surveyor 3   NASA 20 april, 1967
4 maj, 1967
landare lyckad   [129]
Lunar Orbiter 4   NASA maj–oktober 1967 kretsbanesond lyckad fotografisk kartläggning av Månen   [130]
Explorer 35   NASA juli 1967 –
24 juni, 1973
kretsbanesond lyckad studerade av interplanetär plasma, magnetfält, energipartiklar och röntgenstrålar från solen   [131]
Surveyor 4   NASA 17 juli, 1967 landare misslyckad kraschade in i Månen   [132]
Lunar Orbiter 5   NASA 5 augusti, 1967
31 januari, 1968
kretsbanesond lyckad fotografisk kartläggning av Månens yta; medvetet kraschad efter uppdragets avslutning   [133]
Surveyor 5   NASA 11 september, 1967
17 december, 1967
landare lyckad   [134]
Zond 1967A   Sovjetunionen 28 september, 1967 misslyckad testflygning av månkapsel; uppskjutningen misslyckades   [1]
Surveyor 6   NASA 10 november, 1967
14 december, 1967
landare lyckad   [135]
Zond 1967B   Sovjetunionen 22 november, 1967 misslyckad testflygning av månkapsel; uppskjutningen misslyckades   [1]
Surveyor 7   NASA 10 januari, 1968
21 februari, 1968
landare lyckad   [136]
Luna 1968A   Sovjetunionen 7 februari, 1968 kretsbanesond? misslyckad misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden [1]
Zond 4   Sovjetunionen 2 mars, 1968 (launch) provflygning i Lunaprogrammet, styrdes iväg från Månen, antingen medvetet eller omedvetet   [137]
Luna 14   Sovjetunionen 10 april, 1968 – ? kretsbanesond lyckad [138]
Zond 1968A   Sovjetunionen 23 april, 1968 förbiflygare? misslyckad uppskjutningen misslyckades   [1]
Zond 5   Sovjetunionen 18 september, 1968 förbiflygare lyckad biovetenskapliga experiment   [139]
Zond 6   Sovjetunionen 14 november, 1968 förbiflygare lyckad kosmiska partiklar, mikrometeoriter och biovetenskapliga studier   [140]
Zond 1969A   Sovjetunionen 20 januari, 1969 förbiflygare misslyckad uppskjutningen avbruten   [1]
Luna 1969A   Sovjetunionen 19 februari, 1969 rover misslyckad bärraketen fungerade inte [1]
Zond L1S-1   Sovjetunionen 21 februari, 1969 kretsbanesond misslyckad bärraketen fungerade inte   [1]
Luna 1969B   Sovjetunionen 15 april, 1969 provtagnings- och återföringssond? misslyckad uppskjutningen misslyckades [1]
Luna 1969C   Sovjetunionen 14 juni, 1969 provtagnings- och återföringssond misslyckad uppskjutningen misslyckades [1]
Zond L1S-2   Sovjetunionen 3 juli, 1969 kretsbanesond misslyckad uppskjutningen misslyckades   [1]
Luna 15   Sovjetunionen 21 juli, 1969 provtagnings- och återföringssond? misslyckad? slutförde 52 varv runt Månen innan den kraschlandade [141]
Zond 7   Sovjetunionen 11 augusti, 1969 förbiflygare lyckad återvände för mjuklandning på jorden   [142]
Kosmos 300   Sovjetunionen 23 september, 1969 provtagnings- och återföringssond misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana [143]
Kosmos 305   Sovjetunionen 22 oktober, 1969 provtagnings- och återföringssond misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana [144]
Luna 1970A   Sovjetunionen 6 februari, 1970 provtagnings- och återföringssond? misslyckad bärraketen fungerade inte [1]
Luna 1970B   Sovjetunionen 19 februari, 1970 kretsbanesond? misslyckad bärraketen fungerade inte [1]
Luna 16   Sovjetunionen 20 september, 1970 provtagnings- och återföringssond lyckad första robotliknande provtagnings- och återföringssonden [145]
Zond 8   Sovjetunionen 24 oktober, 1970 förbiflygare lyckad återvände och mjuklandade på jorden   [146]
Luna 17   Sovjetunionen 17 november, 1970
4 oktober, 1971
landare lyckad [147]
   Lunochod 1 rover lyckad den första rovern; färdades över 10 km
Luna 18   Sovjetunionen 11 september, 1971 landare / provtagnings- och återföringssond? misslyckad kraschade in i Månen [148]
Luna 19   Sovjetunionen 3 oktober, 1971
oktober 1972
kretsbanesond lyckad [149]
Luna 20   Sovjetunionen 21 februari, 1972 provtagnings- och återföringssond lyckad den andra lyckade robotliknande provtagnings- och återföringssonden [150]
Sojuz L3   Sovjetunionen 23 november, 1972 kretsbanesond misslyckad uppskjutningen misslyckades   [1]
Luna 21   Sovjetunionen 15 januari, 1973
maj 1973?
landare lyckad [151]
Lunochod 2 rover lyckad den andra rovern; färdades 37 km
Explorer 49   NASA 15 juni, 1973
juni 1975
kretsbanesond lyckad radioastronomi-observationer; sista amerikanska uppdraget till Månen fram till 1994   [152]
Mariner 10   NASA november 1973 förbiflygare lyckad på väg mot Venus och Merkurius   [22]
Luna 22   Sovjetunionen 2 juni, 1974
november 1974
kretsbanesond lyckad [153]
Luna 23   Sovjetunionen 6 november, 1974 provtagnings- och återföringssond misslyckad skadades vid landningen, provtagnings- och återföringssond misslyckades [154]
Luna 1975A   Sovjetunionen 16 oktober, 1975 provtagnings- och återföringssond misslyckad misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden [1]
Luna 24   Sovjetunionen 18 augusti, 1976 provtagnings- och återföringssond lyckad tredje och slutliga lyckade provtagnings- och återföringssond in Lunaprogrammet [155]
ICE (tidigare ISEE3)   NASA 22 december, 1983 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot en förbiflygning av en komet   [10]
Hiten   ISAS februari–april 1993 kretsbanesond lyckad passerade Månen då den låg i bana runt jorden från januari 1990, senare flyttad till en bana runt Månen efter att Hagormo misslyckats; avsiktligen kraschad in i Månen efter avslutad mission; första Japanska rymdsonden av lägga sig i bana runt Månen   [156]
Hagoromo   ISAS mars 1990 kretsbanesond misslyckad släpptes av Hiten i en bana runt Månen, men sändaren misslyckades och banan kunde aldrig bekräftas
Clementine   BMDO/
  NASA
februari–juni 1994 kretsbanesond delvis lyckad observationer av Månen och jorden och tester av komponenter; planerad förbiflygning av Geographos misslyckades   [157]
AsiaSat 3 AsiaSat maj/juni 1998 trasig kommunikationssatellit, flög inom 6 200 kilometer från Månen då försök gjordes att korrigera banan   [158]
Lunar Prospector   NASA januari 1998 –
juli 1999
kretsbanesond lyckad kartlade Månens yta; kraschades medvetet in i en krater vid slutet på missionen för att undersöka om det skulle komma att frigöras vattenånga (inget upptäcktes)   [159]
Nozomi   ISAS 24 september, 1998 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på planerade uppdrag till Mars   [86]
18 december, 1998 förbiflygare lyckad
SMART-1   ESA 13 november, 2004
3 september, 2006
kretsbanesond lyckad prövade teknisk utrustning och studerade Månens geologi; kraschades medvetet in i Månen vid slutet på missionen; den första europeiska rymdsonden att lägga sig i bana runt Månen [160]
LUNAR-A   JAXA kretsbanesond, penetrerare inställd ursprungligen planerad för 2004, slutligen inställd 2007 [161]
SELENE
(Kaguya)
  JAXA 3 oktober, 2007 – planerad ettårig mission kretsbanesond i bana observationer av mineralogi, geografi, magnetism och gravitation   [162]
Okina
(Relay Star)
  JAXA 9 oktober, 2007 hjälpsatellit för Kaguya i bana sände vidare signaler för Kaguyass då den sonden befann sig på Månens baksida
Ouna
(VRAD)
  JAXA 12 oktober, 2007 hjälpsatellit för Kaguya i bana Very Long Baseline Interferometry
Chang'e 1   CNSA 5 november 2007 kretsbanesond lyckad observation av geologi och kartläggning i 3D av Månen; den första kinesiska sonden att gå i bana runt en annan himlakropp än jorden   [163]
1 mars 2009 krachlandare lyckad
Chandrayaan-1   ISRO 8 november 2008 kretsbanesond lyckad kartläggning i hög upplösning samt en spektralanalys av sammansättningen av Månens yta   [164]
kraschlandare
Lunar Reconnaissance Orbiter   NASA 23 juni 2009 kretsbanesond lyckad undersökning av Månens resurser och identifikation av möjliga landningsplatser   [165]
LCROSS   NASA 9 oktober 2009 kraschlandare lyckad undersökte spår av vatten som frigjordes vid ett nedslag på Månens yta   [166]
Chang'e 2   CNSA 1 oktober 2010 - 27 augusti 2011 kretsbanesond lyckad skapade tredimensionell månkartor samt mäte och analyserade ytans innehåll   [167]
landare
Chang'e 3   CNSA 1 december 2013 - ? landare lyckad [168]
Yùtù (Jadekaninen) rover lyckad
Chang'e 5-T1   CNSA 23 oktober 2014 kretsbanesond lyckad utprova teknik för att återföra ett markprov från månen till jorden [169]
31 oktober 2014 kapsel lyckad
Chang'e 4   CNSA 8 december 2018 - landare pågår Första landningen på månens baksida.
Yùtù 2 (Jadekaninen 2) 3 januari 2019 - rover pågår
Beresheet   SpaceIL 22 februari - 11 april 2019 landare delvis lyckad Första privata rymdsonden att gå in i omloppsbana runt månen och försök att landa på månen  
Chandrayaan-2   ISRO 22 juli 2019 - kretsare pågår Första försöket att landa på månens sydpol.   [170]
Vikram landare delvis lyckad
Pragyan rover misslyckad

MarssonderRedigera

Huvudartikel: Utforskningen av Mars
Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Mars 1960A   Sovjetunionen 10 oktober, 1960 förbiflygare misslyckad misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden [171]
Mars 1960B   Sovjetunionen 14 oktober, 1960 förbiflygare misslyckad misslyckades med att lägga sig i bana runt jorden [172]
Mars 1962A   Sovjetunionen 24 oktober, 1962 förbiflygare misslyckad exploderade då den var på väg mot att lägga sig i bana runt jorden [173]
Mars 1962B   Sovjetunionen 11 november, 1962 (uppskjutning) landare misslyckad bröts sönder under förflyttningen mot Mars bana [174]
Mars 1   Sovjetunionen 19 juni, 1963 förbiflygare misslyckad kontakten förlorad på vägen; flög uppskattningsvis inom 193 000 km från Mars [175]
Mariner 3   NASA 5 november, 1964 förbiflygare misslyckad protective shield failed to eject, preventing craft from attaining correct trajectory   [176]
Zond 2   Sovjetunionen 6 augusti, 1965 förbiflygare misslyckad kontakten förlorad på vägen; flög inom 1&nbsp500 km från Mars [177]
Mariner 4   NASA 15 juli, 1965 förbiflygare lyckad första närbilderna av Mars   [178]
Mariner 6   NASA 31 juli, 1969 förbiflygare lyckad [179]
Mariner 7   NASA 5 augusti, 1969 förbiflygare lyckad [180]
Mars 1969A   Sovjetunionen 27 mars, 1969 kretsbanesond misslyckad uppskjutningen misslyckades [181]
Mars 1969B   Sovjetunionen 2 april, 1969 kretsbanesond misslyckad uppskjutningen misslyckades [182]
Mariner 8   NASA 9 maj, 1971 kretsbanesond misslyckad bärraketen fungerade inte   [183]
Mariner 9   NASA 14 november, 1971 kretsbanesond lyckad första rymdsonden att gå i bana runt en annan planet   [184]
Mars 2   Sovjetunionen november 1971 –
augusti 1972
kretsbanesond lyckad första ryska rymdsonden att gå i bana runt en annan planet [185]
Mars 2 Lander   Sovjetunionen 27 november, 1971 landare och rover misslyckad kraschade; första av människor gjorda objektet att nå Mars yta [186]
Mars 3   Sovjetunionen december 1971 –
augusti 1972
kretsbanesond delvis lyckad uppnåde en annan bana än vad som var planerat på grund av otillräckligt bränsle [187]
Mars 3 Lander   Sovjetunionen 2 december, 1971 landare och rover misslyckad kontakten förlorad strax efter dess mjuklandning [188]
Kosmos 419   Sovjetunionen 10 maj, 1971 kretsbanesond misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana [189]
Mars 4   Sovjetunionen 10 februari, 1974 kretsbanesond / förbiflygare misslyckad den initiala planen med att lägga sig i omloppsbana misslyckades och sonden blev istället en förbiflygare [190]
Mars 5   Sovjetunionen februari 1974 kretsbanesond lyckad [191]
Mars 6   Sovjetunionen 12 mars, 1974 förbiflygare lyckad [192]
Mars 6 Lander   Sovjetunionen 12 mars, 1974 landare misslyckad kraschlandade, kontakten förlorad
Mars 7   Sovjetunionen 9 mars, 1974 förbiflygare lyckad [193]
Mars 7 Lander   Sovjetunionen 9 mars, 1974 landare misslyckad missade Mars
Viking 1 (kretsbanesond)   NASA juni 1976 –
augusti 1980
kretsbanesond lyckad [194]
Viking 1 Lander   NASA 20 juli, 1976
13 november, 1982
landare lyckad första bilderna från ytan   [195]
Viking 2 (kretsbanesond)   NASA augusti 1976 –
juli 1978
kretsbanesond lyckad [196]
Viking 2 Lander   NASA 3 september, 1976
11 april, 1980
landare lyckad   [197]
Phobos 1   Sovjetunionen 7 juli, 1988 (uppskjutning) kretsbanesond misslyckad kontakten förlorad på väg mot Mars   [198]
Phobos 2   Sovjetunionen 29 januari, 1989
27 mars, 1989
kretsbanesond delvis lyckad uppnådde att lägga sig i bana runt Mars, men kontakten förlorades strax innan fasen då den började närma sig Phobos och släppa lös Phoboslandarna   [199]
Mars Observer   NASA 25 september, 1992 (uppskjutning) kretsbanesond misslyckad kontakten förlorad strax innan inträdet i bana runt Mars [200]
Mars 96   RKA 16 november, 1996 (uppskjutning) kretsbanesond misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana [201]
landare   [202]
landare [203]
penetrerare   [204]
penetrerare [205]
Mars Pathfinder   NASA 4 juli, 1997
27 september, 1997
landare lyckad [206]
    Sojourner   NASA 6 juli, 1997
27 september, 1997
rover lyckad första rovern på Mars yta   [207]
Mars Global Surveyor   NASA 12 september, 1997
2 november, 2006
kretsbanesond lyckad   [208]
Mars Climate Orbiter   NASA 23 september, 1999 kretsbanesond misslyckad inträdet i bana runt Mars misslyckades på grund av navigationsfel   [209]
Mars Polar Lander   NASA 3 december, 1999 landare misslyckad kontakten förlorad strax innan inträdet i den marsianska atmosfären   [210]
Deep Space 2 "Amundsen"   NASA 3 december, 1999 penetrerare   [211]
Deep Space 2 "Scott"   NASA 3 december, 1999 penetrerare
2001 Mars Odyssey   NASA 24 oktober, 2001
fortfarande aktiv (i oktober 2016)
kretsbanesond lyckad   [212]
Mars Surveyor 2001 Lander   NASA 2001 landare inställd   [213]
Nozomi   ISAS 14 december, 2003 kretsbanesond / förbiflygare misslyckad planerna med att lägga sig i bana runt Mars misslyckades och sonden blev istället en förbiflygare   [86]
NetLander   CNES/
  ESA
landare inställd [214]
Mars Express   ESA 25 december, 2003 – fortfarande aktiv (i oktober 2016) kretsbanesond lyckad första europeiska sonden i bana runt Mars   [215]
Beagle 2   UK 25 december, 2003 landare misslyckad ingen kontakt efter landningen   [216]


MER-A "Spirit"   NASA 4 januari, 200422 mars, 2010 rover lyckad   [217]
MER-B "Opportunity"   NASA 25 januari, 2004
fortfarande aktiv (2016)
rover lyckad   [218]
Mars Reconnaissance Orbiter   NASA 10 mars, 2006
fortfarande aktiv (september 2016)
kretsbanesond lyckad   [219]
Rosetta   ESA 25 februari, 2007 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot möten med asteroider och kometer   [89]
Phoenix   NASA 25 maj - 2 november, 2008 landare lyckad landning samlade in markprov nära den norra polen för att undersöka Mars vattenhistoria och möjligheterna för liv där   [220]
Dawn   NASA mars 2009 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot Vesta och Ceres   [221]
Mars Telecommunications Orbiter   NASA 2010 kretsbanesond inställd   [222]
Curiosity   NASA 6 augusti, 2012 rover lyckad   [223]
Astrobiology Field Laboratory   NASA 2016 rover inställd   [224]
ExoMars Trace Gas Orbiter   ESA
  RKA
oktober 2016 kretsbanesond lyckad   [225]
Schiaparelli   ESA
  RKA
oktober 2016 landare misslyckad
InSight   NASA maj 2018 landare på väg Skulle skjutits upp 2016, men ett fel på ett av de vetenskapliga instrumenten gjorde att uppskjutningen flyttades till 2018. [226]
MarCO A "WALL-E"   NASA maj 2018 förbiflygare på väg Ska studera InSight´s inträde i Mars atmosfär
MarCO B "Eva"   NASA maj 2018 förbiflygare på väg Ska studera InSight´s inträde i Mars atmosfär
ExoMars   ESA 2016 rover planerad   [227]
Mars Sample Return Mission   NASA/
  ESA
2024? kretsbanesond, landare, rover, och provtagnings- och återföringssond under studie   [224]

PhobossonderRedigera

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Fobos 1   Sovjetunionen 7 juli, 1988 (uppskjutning) landare misslyckad kontakten förlorad på väg mot Mars   [198]
Fobos 2   Sovjetunionen 27 mars, 1989 (kontakten förlorad) landare misslyckad nådde Mars omloppsbana; kontakten förlorad innan utplaceringen av landaren   [199]
Aladdin   NASA provtagnings- och återföringssond inte utvald [228]
Fobos-Grunt   RKA 9 november 2009 provtagnings- och återföringssond misslyckad misslyckades med att bryta sig lös från jordens bana   [229]

JupitersonderRedigera

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Pioneer 10   NASA 3 december, 1973 förbiflygare lyckad första sonden att korsa asteroidbältet. Det första människoskapade objektet att lämna Solsystemet och nå det interstellära mediet.   [230]
Pioneer 11   NASA 4 december, 1974 förbiflygare lyckad fortsatte för att besöka Saturnus   [231]
Voyager 1   NASA 5 mars, 1979 förbiflygare lyckad fortsatte för att besöka Saturnus   [232]
Voyager 2   NASA 9 juli, 1979 förbiflygare lyckad fortsatte för att besöka Saturnus, Uranus och Neptunus   [233]
Ulysses
(första passagen)
  ESA
  NASA
februari 1992 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot inclined heliocentric orbit for solar polar observations   [11]
Galileo (kretsbanesond)   NASA/
  DLR
7 december, 1995 –
21 september, 2003
kretsbanesond / förbiflygare lyckad flög även förbi ett åtskilliga av Jupiters månar; första rymdsonden att gå i bana runt Jupiter; första förbiflygaren av en asteroid; vid slutet av missionen kraschades den medvetet in i Jupiter   [234]
   Galileo Probe   NASA/
  DLR
7 december, 1995 atmosfärssond lyckad första sonden att träda in i Jupiters atmosfär   [235]
Cassini   NASA/
  ESA
  ASI
december 2000 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot Saturnus   [75]
Ulysses
(andra passagen)
  ESA
  NASA
2003–04 avlägsen förbiflygare lyckad   [11]
New Horizons   NASA 28 februari, 2007 förbiflygare lyckad gravitationshjälp på väg mot Pluto   [236]
Juno   NASA 5 juli 2016 kretsbanesond pågår   [237]
Jupiter Icy Moons Explorer   ESA 2022 kretsbanesond planerad [238]

EuropasonderRedigera

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Europa Orbiter   NASA kretsbanesond inställd [239]
Jupiter Icy Moons Orbiter   NASA kretsbanesond inställd   [240]

GanymedessonderRedigera

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Jupiter Icy Moons Orbiter   NASA kretsbanesond inställd   [240]

CallistosonderRedigera

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Jupiter Icy Moons Orbiter   NASA kretsbanesond inställd   [240]

SaturnussonderRedigera

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Pioneer 11   NASA 1 september, 1979 förbiflygare lyckad besökte tidigare Jupiter   [231]
Voyager 1   NASA 12 november 1980 förbiflygare lyckad besökte tidigare Jupiter   [232]
Voyager 2   NASA 5 augusti 1981 förbiflygare lyckad besökte tidigare Jupiter; fortsatte och besökte Uranus och Neptunus   [233]
Cassini   NASA
  ESA
  ASI
1 juli, 2004
15 september 2017
kretsbanesond lyckad genomförde även förbiflygningar av ett nummer av Saturnus månar, och placerade ut landaren Huygens som hade Titan som mål; första rymdsonden att gå i bana runt Saturnus   [75]

TitansonderRedigera

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Huygens   ESA 14 januari 2005 atmosfärssonder, landare lyckad placerades ut av Cassini; första rymdsonden att landa på en måne till en annan planet   [241]

UranussonderRedigera

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Voyager 2   NASA 24 januari, 1986 förbiflygare lyckad besökte tidigare Jupiter och Saturnus; fortsatte vidare i syfte att besöka Neptunus   [233]

NeptunussonderRedigera

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Voyager 2   NASA 25 augusti, 1989 förbiflygare lyckad besökte tidigare Jupiter, Saturnus och Uranus   [233]
Neptune Orbiter   NASA 2030 kretsbanesond under studium [242]

DvärgplanetsonderRedigera

CeressonderRedigera

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Dawn   NASA 6 mars, 2015 kretsbanesond lyckad   [221]

PlutosonderRedigera

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
Pluto Fast Flyby   NASA 2010 förbiflygare inställd
Pluto Kuiper
Express
  NASA 2012 förbiflygare inställd   [243]
New Horizons   NASA juli 2015 förbiflygare lyckad förbiflygning av flera andra objekt i Kuiperbältet följar (målet återstår ännu att besluta om)   [236]

AsteroidsonderRedigera

Mål Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
951 Gaspra Galileo   NASA 29 oktober, 1991 förbiflygare lyckad på väg mot Jupiter; minsta avståndet 1900 km   [73]
243 Ida Galileo   NASA 28 augusti, 1993 förbiflygare lyckad på väg mot Jupiter;minsta avståndet 2400 km; upptäckte den första dubbelasteroid Dactyl   [73]
1620 Geographos Clementine   BMDO/
  NASA
1994 förbiflygare misslyckad förbiflygningen inställd på grund av tekniskt fel på utrustningen   [157]
253 Mathilde NEAR
Shoemaker
  NASA 27 juni, 1997 förbiflygare lyckad flög inom 1 200 km från 253 Mathilde på vägen mot 433 Eros   [85]
433 Eros NEAR
Shoemaker
  NASA januari 1999 kretsbanesond misslyckad blev en förbiflygare på grund av mjukvaru- och kommunikationsproblem (efterföljande försök att lägga sig i bana lyckades; se nedan)   [85]
9969 Braille Deep Space 1   NASA 29 juli, 1999 förbiflygare delvis lyckad inga närbilder på grund av problem med kameran; fortsatte för att besöka kometen 19P/Borrelly   [244]
2685 Masursky Cassini   NASA/
  ESA
  ASI
23 januari, 2000 avlägsen förbiflygare lyckad på väg mot Saturnus   [75]
433 Eros NEAR
Shoemaker
  NASA februari 2000 –
februari 2001
kretsbanesond, blev en landare lyckad improviserad landning av kretsbanesonden vid slutet av uppdraget   [85]
5535 Annefrank Stardust   NASA 2 november 2002 avlägsen förbiflygare lyckad fortsatte för att besöka kometen 81P/Wild   [87]
4660 Nereus Hayabusa   ISAS provtagnings- och återföringssond inställd omdirigerad till 25143 Itokawa   [88]
25143 Itokawa Hayabusa   ISAS 2005–07 provtagnings- och återföringssond har anlänt färden tillbaka till jorden började i april 2007 och sonden planeras anlända 2010; tillståndet för proverna är okänt   [88]
    MINERVA   ISAS 12 november, 2005 hopper misslyckad missade målet
3840 Mimistrobell Rosetta   ESA 2006 förbiflygare inställd omdirigerad   [89]
4979 Otawara Rosetta   ESA 2006 förbiflygare inställd omdirigerad   [89]
132524 APL New Horizons   NASA juni 2006 avlägsen förbiflygare lyckad på väg mot Pluto [236]
2867 Šteins Rosetta   ESA 5 september, 2008 förbiflygare lyckad   [89]
21 Lutetia Rosetta   ESA 10 juli, 2010 förbiflygare lyckad fortsatte mot kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko   [89]
4 Vesta Dawn   NASA 16 juli, 2011 - 5 september, 2012 kretsbanesond lyckad fortsatte mot Ceres   [221]
4660 Nereus Near Earth Asteroid Prospector SpaceDev provtagnings- och återföringssond inställd [245]
162173 Ryugu Hayabusa 2   ISAS 3 december 2014 provtagnings- och återföringssond på väg mot målet   [246]
101955 Bennu OSIRIS-REx   NASA 8 september 2016 provtagnings- och återföringssond på väg mot målet   [247]

KometsonderRedigera

Mål Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
21P/Giacobini-Zinner ICE (tidigare ISEE3)   NASA 11 september, 1985 förbiflygare lyckad sonden kallades tidigare ISEE3 och studerade solen men fick ett förändrat uppdrag och påbörjade studier av kometer   [10]
1P/Halley Vega 1   SAS 6 mars 1986 förbiflygare lyckad minsta avståndet 8 890 km; besökte tidigare Venus   [67]
1P/Halley Suisei   ISAS 8 mars 1986 förbiflygare lyckad 151 000 km   [84]
1P/Halley Vega 2   SAS 9 mars 1986 förbiflygare lyckad minsta avståndet 8 890 km; besökte tidigare Venus   [70]
1P/Halley Sakigake   ISAS mars 1986 avlägsen förbiflygare delvis lyckad minsta avståndet 6,99 miljoner km   [83]
1P/Halley Giotto   ESA 14 mars, 1986 förbiflygare lyckad minsta avståndet 596 km; fortsatte för att besöka 26P/Grigg-Skjellerup   [82]
1P/Halley ICE (tidigare ISEE3)   NASA 28 mars 1986 distant obser-
vations
lyckad minsta avståndet 32 miljoner km; besökte tidigare kometen 21P/Giacobini-Zinner   [10]
26P/Grigg-Skjellerup Giotto   ESA 10 juli 1992 förbiflygare lyckad besökte tidigare Halleys komet   [82]
45P/
Honda-Mrkos-Pajdusakova
Sakigake   ISAS 1996 förbiflygare misslyckad kontakten förlorad; besökte tidigare Halleys komet   [83]
21P/Giacobini-Zinner Sakigake   ISAS 1998 förbiflygare misslyckad
55P/Tempel-Tuttle Suisei   ISAS 1998 förbiflygare misslyckad övergiven på grund av brist på bränsle; besökte tidigare Halleys komet   [84]
21P/Giacobini-Zinner Suisei   ISAS 1998 förbiflygare misslyckad
19P/Borrelly Deep Space 1   NASA 22 september, 2001 förbiflygare lyckad besökte tidigare asteroiden 9969 Braille   [244]
2P/Encke CONTOUR   NASA 2003 förbiflygare misslyckad kontakten förlorad strax efter uppskjutningen   [248]
81P/Wild Stardust   NASA 2 januari, 2004 förbiflygare, provtagnings- och återföringssond lyckad prover återfördes till jorden i januari 2006; besökte även asteroiden 5535 Annefrank   [87]
9P/Tempel Deep Impact   NASA juli 2005 förbiflygare lyckad   [90]
    (Deep Impact)   NASA 4 juli, 2005 kraschlandare lyckad
73P/
Schwassmann-Wachmann
CONTOUR   NASA 2006 förbiflygare misslyckad kontakten förlorad strax efter uppskjutningen   [248]
6P/d'Arrest CONTOUR   NASA 2008 förbiflygare misslyckad kontakten förlorad strax efter uppskjutningen   [248]
103P/Hartley Deep Impact (redesignated EPOXI)   NASA 11 oktober 2010 förbiflygare lyckad missionen förlängd (målet ändrat från kometen 85P/Boethin)   [90]
9P/Tempel Stardust (redesignated NExT)   NASA 14 februari 2011 förbiflygare lyckad missionen förlängd   [87]
46P/Wirtanen Rosetta   ESA 2011 kretsbanesond inställd omdirigerad till 67P/Churyumov-Gerasimenko   [89]
67P/Churyumov-
Gerasimenko
Rosetta   ESA 6 augusti 2014 - 30 september 2016 kretsbanesond lyckad   [89]
    Philae   ESA 3 november 2014 landare delvis lyckad   [249]

KuiperbältssonderRedigera

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
New Horizons   NASA 1 januari 2019 förbiflygare lyckad förbiflygning av 486958 Arrokoth i Kuiperbältet   [236]
New Horizons   NASA förbiflygare har ännu inte anlänt möjlig förbiflygning av PT2 och PT3[250]   [236]

Sonder som lämnar solsystemetRedigera

Rymdsond Organisation Noteringar Bild Referenser
Pioneer 10   NASA Lämnade Jupiter i december 1973. Uppdraget slutade i mars 1997. Sista kontakten skedde den 23 januari 2003. Antas nu vara slut och inga ytterligare planer på att kontakta sonden föreligger.   [230]
Pioneer 11   NASA Lämnade Saturnus i september 1979. Den sista kontakten skedde 1995. Sondens antenn kan inte styras till att åter riktas mot jorden och det är okänt om den fortfarande sänder. Inga ytterligare försök att kontakta sonden är planerade.   [231]
Voyager 1   NASA Lämnade Saturnus i november 1980. Nådde augusti 2012 som första sond heliopausen, heliosfärens ändpunkt, där solvinden är så svag att kosmisk strålning blåser bort den. Sonden lämnade alltså slutligen solsystemet då. Sonden är ännu i regelbunden kontakt och sänder vetenskaplig data (2019). Förhoppning finns att kontakten skall fortsätta fram till åtminstone 2025.   [232]
Voyager 2   NASA Lämnade Neptunus i augusti 1989. Nådde heliopausen i november 2018 och lämnade då solsystemet. Sonden är ännu i regelbunden kontakt och sänder vetenskaplig data (2019). Förhoppning finns att kontakten skall fortsätta fram till åtminstone 2025.   [233]
New Horizons   NASA På väg mot de yttersta delarna av solsystemet. Nådde Pluto i juli 2015 och asteroiden Arrokoth januari 2019.   [236]

Andra sonder som lämnat jordens banaRedigera

För fullständighet listar den här delen sonder som har lämnat jorden (eller som kommer att göra det) men som inte har några av de ovan nämnda himlakropparna som mål.

Rymdsond Organisation Datum Typ Status Noteringar Bild Referenser
WMAP   NASA 30 juni 2001 - 8 september 2010 lagrangepunkt 2 mellan solen och jorden lyckad observationer av den kosmiska bakgrundsstrålningen   [251]
Spitzer Space Telescope   NASA 25 augusti 2003 (uppskjuten) – fortfarande aktiv (maj 2008) följer jorden i en heliocentrisk bana lyckad infraröd astronomi   [252]
Herschel Space Observatory   ESA
  NASA
14 maj 2009 lagrangepunkt 2 mellan solen och jorden lyckad undersökningar av hur galaxer och stjärnor bildas och utvecklas   [253]
Planck Surveyor   ESA 14 maj 2009 lagrangepunkt 2 mellan solen och jorden lyckad studerar de kosmiska mikrovågorna i bakgrundsstrålningen [254]
Kepler   NASA 7 mars 2009 följer jorden i en heliocentrisk bana lyckad söker efter exoplaneter   [255]
LISA Pathfinder   ESA 3 december 2015 lagrangepunkt 1 mellan solen och jorden lyckad testmission för det föreslagna gravitationsvågs observatoriet eLISA   [256]
Evolved Laser Interferometer Space Antenna (eLISA)   ESA 2034 planeras Gravitationsvågs observatorium

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, List of Solar System probes, 26 juni 2008.

NoterRedigera

 1. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad] ”Tentatively Identified Missions and Launch Failures” (på engelska). NASA. http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/tent_launch.html. 
 2. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1960-001A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1960-001A. Läst 18 december 2009. 
 3. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1965-105A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1965-105A. Läst 18 december 2009. 
 4. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1966-075A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-075A. Läst 18 december 2009. 
 5. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1967-123A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1967-123A. Läst 18 december 2009. 
 6. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1968-100A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1968-100A. Läst 18 december 2009. 
 7. ^ ”NSSDCA Master Catalog PIONE” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=PIONE. Läst 18 december 2009. 
 8. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1974-097A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1974-097A. 
 9. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1976-003A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1976-003A. 
 10. ^ [a b c d] ”NSSDCA Master Catalog 1978-079A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1978-079A. 
 11. ^ [a b c d e] ”NSSDCA Master Catalog 1990-090B” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1990-090B. 
 12. ^ Lockheed Martin Press Release Arkiverad 4 januari 2009 hämtat från the Wayback Machine., 30 april, 2008
 13. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1994-071A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1994-071A. 
 14. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1995-065A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1995-065A. 
 15. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1997-045A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1997-045A. Läst 18 december 2009. 
 16. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2001-034A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2001-034A. Läst 18 december 2009. 
 17. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2006-047A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2006-047A. 
 18. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2006-047B” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2006-047B. 
 19. ^ ”Solar Sentinels” (på engelska). NASA. http://lws.gsfc.nasa.gov/missions/sentinels/sentinels.htm. 
 20. ^ ”Solar Orbiter” (på engelska). ESA. http://sci.esa.int/solar-orbiter/. 
 21. ^ ”Parker Solar Probe” (på engelska). NASA. http://parkersolarprobe.jhuapl.edu/. Läst 2 september 2018. 
 22. ^ [a b c] ”NSSDCA Master Catalog 1973-085A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1973-085A. Läst 18 december 2009. 
 23. ^ [a b c] ”NSSDCA Master Catalog 2004-030A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2004-030A. Läst 18 december 2009. 
 24. ^ ”NSSDCA Master Catalog BEPICLMBO” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=BEPICLMBO. 
 25. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1961-002A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1961-002A. 
 26. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1961-003A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1961-003A. 
 27. ^ ”NSSDCA Master Catalog MARIN1” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=MARIN1. 
 28. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1962-040A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1962-040A. 
 29. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1962-043A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1962-043A. 
 30. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1962-045A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1962-045A. 
 31. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1962-041A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1962-041A. 
 32. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1963-044A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1963-044A. 
 33. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1964-014A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1964-014A. 
 34. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1964-016D” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1964-016D. 
 35. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1965-094A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1965-094A. 
 36. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1965-091A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1965-091A. 
 37. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1965-092A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1965-092A. 
 38. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1967-063A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1967-063A. 
 39. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1967-058A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1967-058A. 
 40. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1967-060A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1967-060A. Läst 18 december 2009. 
 41. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1969-001A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1969-001A. 
 42. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1969-002A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1969-002A. 
 43. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1970-065A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1970-065A. 
 44. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1970-060A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1970-060A. 
 45. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1972-023A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1972-023A. 
 46. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1972-021A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1972-021A. 
 47. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1975-050A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1975-050A. 
 48. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1975-050D” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1975-050D. 
 49. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1975-054A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1975-054A. 
 50. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1975-054D” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1975-054D. 
 51. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1978-051A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1978-051A. Läst 18 december 2009. 
 52. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1978-078A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1978-078A. Läst 18 december 2009. 
 53. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1978-078D” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1978-078D. 
 54. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1978-078E” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1978-078E. 
 55. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1978-078G” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1978-078G. 
 56. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1978-078F” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1978-078F. 
 57. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1978-086A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1978-086A. 
 58. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1978-086C” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1978-086C. 
 59. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1978-084A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1978-084A. 
 60. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1978-084D” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1978-084D. 
 61. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1981-106A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1981-106A. 
 62. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1981-106D” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1981-106D. 
 63. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1981-110A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1981-110A. 
 64. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1981-110D” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1981-110D. 
 65. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1983-053A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1983-053A. 
 66. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1983-054A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1983-054A. 
 67. ^ [a b] ”NSSDCA Master Catalog 1984-125A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1984-125A. 
 68. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1984-125E” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1984-125E. 
 69. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1984-125F” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1984-125F. 
 70. ^ [a b] ”NSSDCA Master Catalog 1984-128A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1984-128A. 
 71. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1984-128E” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1984-128E. 
 72. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1984-128F” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1984-128F. 
 73. ^ [a b c d e] ”In Depth Galileo” (på engelska). NASA. https://solarsystem.nasa.gov/missions/galileo/in-depth/. 
 74. ^ ”Magellan Mission to Venus” (på engelska). NASA. http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/magellan.html. 
 75. ^ [a b c d e] ”NSSDCA Master Catalog 1997-061A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1997-061A. 
 76. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2005-045A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2005-045A. 
 77. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2010-020D” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2010-020D. 
 78. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2010-020E” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2010-020E. Läst 8 juni 2018. 
 79. ^ ”Venera-D” (på engelska). ESA. http://www.esa.int/About_Us/ESA_Permanent_Mission_in_Russia/Venera-D. 
 80. ^ ”Venus In-Situ Explorer” (på engelska). NASA. http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?MCode=VISE. 
 81. ^ ”Venus Surface Explorer” (på engelska). NASA. http://sse.jpl.nasa.gov/missions/profile.cfm?MCode=VenusSE. 
 82. ^ [a b c d] ”NSSDCA Master Catalog 1985-056A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1985-056A. Läst 18 december 2009. 
 83. ^ [a b c d] ”NSSDCA Master Catalog 1985-001A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1985-001A. 
 84. ^ [a b c] ”NSSDCA Master Catalog 1985-073A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1985-073A. 
 85. ^ [a b c d] ”NSSDCA Master Catalog 1996-008A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1996-008A. Läst 18 december 2009. 
 86. ^ [a b c d e] ”NSSDCA Master Catalog 1998-041A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1998-041A. Läst 18 december 2009. 
 87. ^ [a b c d e f] ”NSSDCA Master Catalog 1999-003A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1999-003A. 
 88. ^ [a b c] ”NSSDCA Master Catalog 2003-019A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2003-019A. 
 89. ^ [a b c d e f g h i j] ”NSSDCA Master Catalog 2004-006A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2004-006A. 
 90. ^ [a b c] ”NSSDCA Master Catalog 2005-001A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2005-001A. 
 91. ^ ”NSSDCA Master Catalog ABLE1” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=ABLE1. Läst 18 december 2009. 
 92. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1958-007A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1958-007A. Läst 18 december 2009. 
 93. ^ ”NSSDCA Master Catalog PION2” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=PION2. Läst 18 december 2009. 
 94. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1958-008A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1958-008A. Läst 18 december 2009. 
 95. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1959-012A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1959-012A. 
 96. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1959-013A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1959-013A. Läst 18 december 2009. 
 97. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1959-014A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1959-014A. 
 98. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1959-008A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1959-008A. 
 99. ^ ”NSSDCA Master Catalog PIONX” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=PIONX. 
 100. ^ ”NSSDCA Master Catalog PIONY” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=PIONY. 
 101. ^ ”NSSDCA Master Catalog PIONZ” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=PIONZ. 
 102. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1962-001A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1962-001A. Läst 18 december 2009. 
 103. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1962-012A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1962-012A. Läst 18 december 2009. 
 104. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1962-055A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1962-055A. Läst 18 december 2009. 
 105. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1963-001A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1963-001A. 
 106. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1963-008B” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1963-008B. 
 107. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1964-007A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1964-007A. Läst 18 december 2009. 
 108. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1964-041A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1964-041A. Läst 18 december 2009. 
 109. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1965-010A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1965-010A. Läst 18 december 2009. 
 110. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1965-018A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1965-018A. 
 111. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1965-023A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1965-023A. Läst 18 december 2009. 
 112. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1965-036A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1965-036A. 
 113. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1965-044A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1965-044A. 
 114. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1965-056A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1965-056A. 
 115. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1965-077A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1965-077A. 
 116. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1965-099A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1965-099A. 
 117. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1966-006A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-006A. 
 118. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1966-017A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-017A. 
 119. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1966-027A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-027A. 
 120. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1966-045A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-045A. 
 121. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1966-058A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-058A. Läst 18 december 2009. 
 122. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1966-073A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-073A. 
 123. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1966-078A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-078A. 
 124. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1966-084A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-084A. 
 125. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1966-094A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-094A. 
 126. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1966-100A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-100A. 
 127. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1966-116A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-116A. 
 128. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1967-008A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1967-008A. 
 129. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1967-035A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1967-035A. 
 130. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1967-041A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1967-041A. 
 131. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1967-070A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1967-070A. Läst 18 december 2009. 
 132. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1967-068A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1967-068A. 
 133. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1967-075A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1967-075A. 
 134. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1967-084A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1967-084A. 
 135. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1967-112A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1967-112A. 
 136. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1968-001A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1968-001A. 
 137. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1968-013A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1968-013A. 
 138. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1968-027A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1968-027A. 
 139. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1968-076A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1968-076A. 
 140. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1968-101A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1968-101A. 
 141. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1969-058A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1969-058A. 
 142. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1969-067A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1969-067A. 
 143. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1969-080A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1969-080A. 
 144. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1969-092A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1969-092A. 
 145. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1970-072A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1970-072A. 
 146. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1970-088A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1970-088A. 
 147. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1970-095A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1970-095A. 
 148. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1971-073A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1971-073A. 
 149. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1971-082A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1971-082A. 
 150. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1972-007A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1972-007A. 
 151. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1973-001A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1973-001A. 
 152. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1973-039A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1973-039A. 
 153. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1974-037A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1974-037A. 
 154. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1974-084A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1974-084A. 
 155. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1976-081A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1976-081A. 
 156. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1990-007A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1990-007A. Läst 18 december 2009. 
 157. ^ [a b] ”NSSDCA Master Catalog 1994-004A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1994-004A. Läst 18 december 2009. 
 158. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1997-086A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1997-086A. 
 159. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1998-001A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1998-001A. 
 160. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2003-043C” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2003-043C. 
 161. ^ ”NSSDCA Master Catalog LUNAR-A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=LUNAR-A. 
 162. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2007-039A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2007-039A. Läst 18 december 2009. 
 163. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2007-051A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2007-051A. Läst 8 juni 2018. 
 164. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2008-052A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2008-052A. Läst 8 juni 2018. 
 165. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2009-031A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2009-031A. 
 166. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2009-031B” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2009-031B. 
 167. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2010-050A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2010-050A. 
 168. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2013-070A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2013-070A. Läst 17 februari 2019. 
 169. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2014-065A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2014-065A. Läst 17 februari 2019. 
 170. ^ ISRO. ”Chandrayaan-2” (på engelska). ISRO. https://www.isro.gov.in/chandrayaan2-home-0. Läst 7 september 2019. 
 171. ^ ”NSSDCA Master Catalog MARSNK1” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=MARSNK1. 
 172. ^ ”NSSDCA Master Catalog MARSNK2” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=MARSNK2. 
 173. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1962-057A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1962-057A. 
 174. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1962-062A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1962-062A. 
 175. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1962-061A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1962-061A. 
 176. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1964-073A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1964-073A. 
 177. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1964-078C” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1964-078C. 
 178. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1964-077A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1964-077A. 
 179. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1969-014A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1969-014A. 
 180. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1969-030A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1969-030A. 
 181. ^ ”NSSDCA Master Catalog MARS69A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=MARS69A. 
 182. ^ ”NSSDCA Master Catalog MARS69B” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=MARS69B. 
 183. ^ ”NSSDCA Master Catalog MARINH” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=MARINH. 
 184. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1971-051A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1971-051A. 
 185. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1971-045A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1971-045A. 
 186. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1971-045D” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1971-045D. 
 187. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1971-049A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1971-049A. 
 188. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1971-049F” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1971-049F. 
 189. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1971-042A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1971-042A. 
 190. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1973-047A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1973-047A. 
 191. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1973-049A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1973-049A. 
 192. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1973-052A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1973-052A. 
 193. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1973-053A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1973-053A. 
 194. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1975-075A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1975-075A. 
 195. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1975-075C” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1975-075C. 
 196. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1975-083A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1975-083A. 
 197. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1975-083C” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1975-083C. 
 198. ^ [a b] ”NSSDCA Master Catalog 1988-058A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1988-058A. 
 199. ^ [a b] ”NSSDCA Master Catalog 1988-059A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1988-059A. 
 200. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1992-063A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1992-063A. 
 201. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1996-064A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1996-064A. 
 202. ^ ”NSSDCA Master Catalog MARS96B” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=MARS96B. 
 203. ^ ”NSSDCA Master Catalog MARS96C” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=MARS96C. 
 204. ^ ”NSSDCA Master Catalog MARS96D” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=MARS96D. 
 205. ^ ”NSSDCA Master Catalog MARS96E” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=MARS96E. 
 206. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1996-068A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1996-068A. 
 207. ^ ”NSSDCA Master Catalog MESURPR” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=MESURPR. 
 208. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1996-062A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1996-062A. 
 209. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1998-073A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1998-073A. 
 210. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1999-001A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1999-001A. 
 211. ^ ”NSSDCA Master Catalog DEEPSP2” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=DEEPSP2. 
 212. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2001-014A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2001-014A. 
 213. ^ ”NSSDCA Master Catalog MS2001L” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=MS2001L. 
 214. ^ ”NETLANDER” (på engelska). CNES. Arkiverad från originalet den 12 juni 2018. https://web.archive.org/web/20180612141800/https://netlander.cnes.fr/en/NETLANDER/GP_mission.htm. Läst 8 juni 2018. 
 215. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2003-022A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2003-022A. Läst 18 december 2009. 
 216. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2003-022C” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2003-022C. 
 217. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2003-027A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2003-027A. 
 218. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2003-032A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2003-032A. 
 219. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2005-029A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2005-029A. 
 220. ^ ”Phoenix Mars Lander” (på engelska). NASA. https://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/main/index.html. 
 221. ^ [a b c] ”NSSDCA Master Catalog 2007-043A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2007-043A. Läst 7 juni 2018. 
 222. ^ ”Mars Telecommunications Orbiter” (på engelska). NASA. Arkiverad från originalet den 19 april 2007. https://web.archive.org/web/20070419131622/http://aerospacescholars.jsc.nasa.gov/HAS/cirr/em/8/12.cfm. 
 223. ^ ”Mars Science Laboratory” (på engelska). NASA. https://mars.jpl.nasa.gov/msl/. 
 224. ^ [a b] ”Missions to Mars” (på engelska). NASA. Arkiverad från originalet den 18 maj 2008. https://web.archive.org/web/20080518010223/http://mars.jpl.nasa.gov/missions/future/futureMissions.html. 
 225. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2016-017A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2016-017A. 
 226. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2018-042A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2018-042A. 
 227. ^ ”ExoMars” (på engelska). ESA. https://www.cosmos.esa.int/web/exomars. 
 228. ^ ”Aladdin” (på engelska). NASA. https://stardust.jpl.nasa.gov/news/news38.html. 
 229. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2011-065A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2011-065A. 
 230. ^ [a b] ”NSSDCA Master Catalog 1972-012A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1972-012A. Läst 18 december 2009. 
 231. ^ [a b c] ”NSSDCA Master Catalog 1973-019A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1973-019A. Läst 18 december 2009. 
 232. ^ [a b c] ”NSSDCA Master Catalog 1977-084A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1977-084A. 
 233. ^ [a b c d e] ”NSSDCA Master Catalog 1977-076A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1977-076A. 
 234. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1989-084B” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1989-084B. Läst 18 december 2009. 
 235. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1989-084E” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1989-084E. 
 236. ^ [a b c d e f] ”NSSDCA Master Catalog 2006-001A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2006-001A. 
 237. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2011-040A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2011-040A. Läst 8 juni 2018. 
 238. ^ ”JUICE” (på engelska). ESA. http://sci.esa.int/juice/. Läst 20 oktober 2018. 
 239. ^ ”Europa Orbiter” (på engelska). NASA. Arkiverad från originalet den 11 februari 2012. https://web.archive.org/web/20120211142414/http://sse.jpl.nasa.gov/scitech/display.cfm?ST_ID=286. 
 240. ^ [a b c] ”Jupiter Icy Moons Orbiter” (på engelska). NASA. Arkiverad från originalet den 10 oktober 2008. https://web.archive.org/web/20081010214440/http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/prop_missions.html. 
 241. ^ ”NSSDCA Master Catalog 1997-061C” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1997-061C. 
 242. ^ ”Neptune Orbiter” (på engelska). NASA. Arkiverad från originalet den 5 augusti 2009. https://web.archive.org/web/20090805113110/http://solarsystem.nasa.gov/missions/future1.cfm. 
 243. ^ ”NSSDCA Master Catalog PLUTOKE” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=PLUTOKE. 
 244. ^ [a b] ”NSSDCA Master Catalog 1998-061A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1998-061A. Läst 20 december 2009. 
 245. ^ ”SpaceDev” (på engelska). SpaceDev. Arkiverad från originalet den 6 februari 2007. https://web.archive.org/web/20070206110258/http://www.spacedev.com/newsite/templates/subpage3.php?pid=191&subNav=11&subSel=3. Läst 19 maj 2007. 
 246. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2014-076A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2014-076A. 
 247. ^ ”OSIRIS-REx” (på engelska). NASA. https://www.asteroidmission.org/. 
 248. ^ [a b c] ”NSSDCA Master Catalog 2002-034A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2002-034A. 
 249. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2004-006C” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2004-006C. 
 250. ^ ”Finally! New Horizons has a second target”. Planetary Society. 15 oktober 2015. http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2014/10151024-finally-new-horizons-has-a-kbo.html. 
 251. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2001-027A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2001-027A. Läst 18 januari 2010. 
 252. ^ ”NSSDCA Master Catalog 2003-038A” (på engelska). NASA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2003-038A. 
 253. ^ ”Herschel” (på engelska). ESA. https://www.cosmos.esa.int/web/herschel/latest-news. 
 254. ^ ”Planck” (på engelska). ESA. https://www.cosmos.esa.int/web/planck. 
 255. ^ ”Kepler” (på engelska). NASA. https://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/main/index.html. 
 256. ^ ”LISA Pathfinder” (på engelska). ESA. http://sci.esa.int/lisa-pathfinder/.