Lista över psalmer i 1819 års psalmbok i Svenska kyrkan

Wikimedia-listartikel

Psalmer i 1819 års psalmbokRedigera

Med * försedd psalm finns i Svenska Akademiens Klassikerserie "Den gamla psalmboken"

GudRedigera

Sanningen och trösten av Guds varelseRedigera

Guds väsende och egenskaperRedigera

- Evighet och oföränderlighet

- Allmakt

- Helighet och rättfärdighet

- Allvetenhet och allestädesnärvarelse

- Sannfärdighet

- Godhet och barmhärtighet'

Guds enhet och treenighetRedigera

Skapelsen och försynenRedigera

I allmänhetRedigera

De förnämsta skapade varelsernaRedigera

- Änglarna

- Människan: Kropps- och själsegenskaper, förnuft, fri vilja, samvete, värde och ändamål

- Människan: Människans fall

ÅterlösningenRedigera

Den fallna människans upprättelse genom JesusRedigera

Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänsklighetenRedigera

Jesu anträde till sitt medlarekall (adventspsalmer)Redigera

Jesu födelse (julpsalmer)Redigera

Jesu namnRedigera

Ledstjärnan till Betlehem (trettondedagspsalmer)Redigera

Jesu förnedringRedigera

Jesu person, lära och gärningarRedigera

Jesu lidande, död och begravningRedigera

Allmänna betraktelser över Jesu lidandeRedigera
Jesus uppgår till Jerusalem, instiftar nattvarden, förrådesRedigera
Jesus lider i Getsemane, förnekas och fängslasRedigera
Se människan!Redigera

Hans blod komme över oss!Redigera

Jesu lidande, död och begravning: Och han bar sitt korsRedigera

Jesu lidande, död och begravning: Jesus på korsetRedigera

Jesu lidande, död och begravning: Jesu sista ord på korsetRedigera

Jesu lidande, död och begravning: Tacksamma suckar vid Jesu korsRedigera

Jesu lidande, död och begravning: Jesu begravningRedigera

Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänskligheten: Jesu uppståndelse (påskpsalmer)Redigera

Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänskligheten: Jesu himmelsfärdRedigera

Jesu andliga världsregering och vård om sin stridande församlingRedigera

Jesu heliga hågkomst och efterföljelseRedigera

HelgelsenRedigera

Den Helige Andes nåd (pingstpsalmer)Redigera

Nådens medelRedigera

Nådens medel. OrdetRedigera

- I allmänhet

- Lagen

- Evangelium

Nådens medel. Sakramenten.Redigera

- Döpelsen

- Nattvarden

- Nattvardspsalm för en sjuk

Nådens ordningRedigera

- Nådavalet

- Kallelsen, väckelsen, upplysningen

- En länge förhärdad syndares uppvaknande

Nådens ordning. Omvändelsen.Redigera

- Kristlig självprövning

- Bättringens nödvändighet och vådan av dess uppskov

- Behovet av Guds nåd vid känslan av bättringens ofullkomlighet och syndens bedrövliga välde

- Ånger och tro (botpsalmer)

- Under trons svaghet och misströstan om Guds nåd

- Trons seger, förtröstan och visshet om syndaförlåtels

Nådens ordning. Nya födelsenRedigera

Nådens ordning: RättfärdiggörelsenRedigera

Nådens ordning: Den dagliga förnyelsen under bön, vaksamhet och strid mot andliga fienderRedigera

Nådens ordning: Benådade kristnas frid, sällhet och åliggandeRedigera

Kristligt sinne och förhållandeRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhetRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till Gud: Kärlek, vördnad, tacksamhetRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till Gud: Lydnad för Guds vilja och frimodighet under hans beskyddRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till Gud: Tålamod och tröst av Guds godhet under korset och bedrövelsenRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till Gud: Glädje i Gud och förnöjsamhet med hans behag under alla skiftenRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till Gud: Umgänge med Gud i bönenRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till Gud: Herrens bönRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till Gud: Guds lovRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till oss själva och nästan: Ödmjukhet, saktmod, stilla leverneRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till oss själva och nästan: Ståndaktighet, rättvisa, redlighet i handel och vandelRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till oss själva och nästan: Försakelse, flit och förnöjsamt sinnelagRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till oss själva och nästan: Människokärlek, barmhärtighet, försonlighetRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till oss själva och nästan: Måttlighet och nykterhetRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till oss själva och nästan: KyskhetRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till oss själva och nästan: Hjärtats renhetRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till oss själva och nästan: Tidens och världens rätta brukRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till oss själva och nästan: Nöjets rätta brukRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till oss själva och nästan: Tungans rätta brukRedigera

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet: Förhållandet till oss själva och nästan: Den angelägnaste omsorgenRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheterRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Överhet, undersåtar, fäderneslandRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Domare och rättssökandeRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Lärare och åhörare: I allmänhetRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Lärare och åhörare: Vid prästvigningRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Lärare och åhörare: Vid prästvalRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Lärare och åhörare: Vid en biskops inställande i ämbetetRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Lärare och åhörare: Vid en kyrkas invigandeRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Lärare och åhörare: På sabbatens morgonRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Lärare och åhörare: Vid ringning till gudstjänstRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Lärare och åhörare: Gudstjänstens glädje och högtidlighetRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Lärare och åhörare: Före predikanRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Lärare och åhörare: Efter predikanRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Lärare och åhörare: Husbönder och tjänareRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Makar, föräldrar, barn: Vid brudvigselRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Makar, föräldrar, barn: För äkta makarRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Makar, föräldrar, barn: För föräldrarRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Makar, föräldrar, barn: För barnRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Makar, föräldrar, barn: För en husfader eller husmoder vid ett årsskifteRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Makar, föräldrar, barn: Vid en makes dödRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Makar, föräldrar, barn: Vid ett barns dödRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Makar, föräldrar, barn: Vid en faders dödRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Makar, föräldrar, barn: Vid en moders dödRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Ungdom och ålderdom: För ynglingarRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Ungdom och ålderdom: För en fattig ynglingRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Ungdom och ålderdom: För ett ungt fruntimmerRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Ungdom och ålderdom: För nattvardsungdomRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Ungdom och ålderdom: För äldre kristens tackoffer på sin födelsedagRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Ungdom och ålderdom: För ålderstignaRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Sjukdom och hälsa: Under allmänna farsoterRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Sjukdom och hälsa: För sjukaRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Sjukdom och hälsa: För en blindRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Sjukdom och hälsa: Vid hälsobrunnarRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Sjukdom och hälsa: Tacksägelse efter sjukdomRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Sjukdom och hälsa: För en hustru, som skall kyrktagasRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Sjukdom och hälsa: För friskaRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Resande till lands och vattenRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Resande till lands och vatten: Efter storm på havetRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Botfärdiga fångarRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Freds- och krigstider: Bön om fredRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Freds- och krigstider: Bön under krigRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Freds- och krigstider: KrigspsalmerRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Freds- och krigstider: Tacksägelse efter segerRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Freds- och krigstider: Tacksägelse för fredRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Allmänna bön- och klagodagarRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Årets tider och jordens fruktbarhet: VårenRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Årets tider och jordens fruktbarhet: SommarenRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Årets tider och jordens fruktbarhet: I långvarig vätaRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Årets tider och jordens fruktbarhet: I långvarig torkaRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Årets tider och jordens fruktbarhet: Tacksägelse efter regnRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Årets tider och jordens fruktbarhet: När åskan gårRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Årets tider och jordens fruktbarhet: Bön om jordens fruktbarhetRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Årets tider och jordens fruktbarhet: SkördetidenRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Årets tider och jordens fruktbarhet: Tacksägelse för jordens fruktbarhetRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Årets tider och jordens fruktbarhet: I missväxtårRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Årets tider och jordens fruktbarhet: HöstenRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Årets tider och jordens fruktbarhet: VinternRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Årets början och slut: NyårspsalmerRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Årets början och slut: Vid årets slutRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Morgon och afton: MorgonpsalmerRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Morgon och afton: AftonpsalmerRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Morgon och afton: Vid aftonklämtningenRedigera

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Före och efter måltidenRedigera

Med avseende på de yttersta tingenRedigera

Med avseende på de yttersta tingen: Livets korthet och dödens visshetRedigera

Med avseende på de yttersta tingen: Längtan till det himmelska och eviga vid betraktandet av världens fåfänglighet och onda väsendeRedigera

Med avseende på de yttersta tingen: En varnande åtanke på den osaliga evighetenRedigera

Med avseende på de yttersta tingen: En sent uppväckt men botfärdig syndares suckar mot dödenRedigera

Med avseende på de yttersta tingen: Kristlig bön om en salig ändalykt och stilla hängivenhet under Guds viljaRedigera

Med avseende på de yttersta tingen: En trogen själs glädje att skiljas hädanRedigera

Med avseende på de yttersta tingen: En trogen själs försmak av en salig evighetRedigera

Med avseende på de yttersta tingen: Begravningspsalmer: I allmänhetRedigera

Med avseende på de yttersta tingen. Begravningspsalmer. Vid ett barns begravningRedigera

Med avseende på de yttersta tingen. Begravningspsalmer. Vid en ung människas begravningRedigera

Med avseende på de yttersta tingen. Begravningspsalmer. Vid en värdig själaherdes begravningRedigera

Med avseende på de yttersta tingen. Begravningspsalmer. Om de dödas uppståndelse och den yttersta domenRedigera

SlutpsalmRedigera