Lista över politiska partier i Kanada

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över politiska partier i Kanada som är representerade i det kanadensiska parlamentet eller något av provinsparlamenten. Partierna är indelade efter ideologi och provins eller territorium. På grund av Kanadas federala struktur är alla konservativa provinspartier självständiga från det federala partiet, liksom liberalerna i vissa provinser. De större partierna i Québec är alla självständiga från sina federala motparter. Graden av samarbete mellan självständiga partier med samma eller liknande ideologi varierar. I de provinser där motsvarande federala och provinsiella parti är två olika organisationer ställer det federala partiets kandidater upp i valen till det federala parlamentet, och det provinsiella i valen till provinsparlamentet. Territorialförsamlingarna i Northwest Territories och Nunavut saknar formella partier, däremot finns partier i Yukon.

Parlament Socialdemokrater/vänster Liberaler Konservativa
Federala Bloc Québécois, New Democratic Party of Canada Liberal Party of Canada Conservative Party of Canada
Alberta Alberta New Democratic Party Alberta Liberal Party Progressive Conservative Association of Alberta
British Columbia New Democratic Party of British Columbia British Columbia Liberal Party
Manitoba New Democratic Party of Manitoba Manitoba Liberal Party Progressive Conservative Party of Manitoba
New Brunswick New Brunswick Liberal Association Progressive Conservative Party of New Brunswick
Newfoundland och Labrador New Democratic Party of Newfoundland and Labrador Liberal Party of Newfoundland and Labrador Progressive Conservative Party of Newfoundland and Labrador
Nova Scotia Nova Scotia New Democratic Party Liberal Party of Nova Scotia Progressive Conservative Association of Nova Scotia
Ontario Ontario New Democratic Party Ontario Liberal Party Progressive Conservative Party of Ontario
Prince Edward Island Prince Edward Island Liberal Party Prince Edward Island Progressive Conservative Party
Québec Parti Québécois, Québec solidaire Parti libéral du Québec Action démocratique du Québec
Saskatchewan New Democratic Party of Saskatchewan Saskatchewan Party
Yukon Yukon New Democratic Party Yukon Liberal Party Yukon Party