Motorvägar i Tyskland

nationell huvudväg i Tyskland

Tysklands motorvägar, Autobahntyska, är mycket väl utbyggda och håller en hög standard internationellt sett. I Tyskland finns också världens äldsta motorväg AVUS. Den byggdes först som racerbana och öppnades 1921. Senare blev banan klassad även som vanlig motorväg, avsedd för allmän trafik. Tyskland var trots detta inte först med att bygga vanliga motorvägar, det vill säga motorvägar som redan från början var avsedda för allmän trafik. De allra första vanliga motorvägarna byggdes i Italien under 1920-talet. De vanliga tyska motorvägarna började byggas i större skala under 1930-talet.

En tysk motorväg (här A20).
Breitscheid-Ratingen.

Till skillnad från bland annat Sverige och Schweiz har alla skyltar på motorvägarna i Tyskland blå botten.

MotorvägssystemetRedigera

Motorvägssystemet når till nästan hela landet och fortfarande pågår utbyggnader. Till varje grannland leder idag minst en motorväg. Flera internationella motorvägar i Tyskland är mycket viktiga för hela Europa. Bland dessa kan nämnas A15 som går från Berlin till Polen och utgör den tyska delen av motorvägssträckan mellan Berlin och Kraków. En annan viktig motorväg är A7 som bland annat går från Österrike till Danmark och dessutom utgör den tyska delen av motorvägssträckan mellan Hamburg och Sverige. Det innebär att de tyska motorvägarna både är av stort nationellt intresse för Tyskland, och viktiga för övriga Europa.

Motorvägsstandarden i Tyskland är ganska blandad. Flera motorvägar är i mycket gott skick och har perfekt körbana som många gånger har minst tre körfält i vardera riktningen. Det är dock långt ifrån samtliga motorvägar i Tyskland som är i detta skick. Många motorvägar har två körfält i vardera riktningen och dessutom är det inte ovanligt att de också saknar vägren. Motorvägar utan vägren tillhör de äldsta motorvägarna och har inte genomgått någon större renovering sedan de byggdes på 1930-talet. De kan många gånger också ha äldre betongbeläggning kvar. En del motorvägar blev under 1930-talet aldrig ens färdigbyggda. Vissa av dessa är än idag så kallade ruinmotorvägar, som till exempel kan ha en stor bro mitt ute i skogen som inte används. Orsaker är bland annat att Östtyskland saknade resurser för att hålla vägarna i skick eller bygga upp dem efter kriget (se nedan).

De tyska motorvägarna kan betraktas som mycket effektiva men de är inte de mest påkostade i Europa. Ett exempel på detta är, som redan nämnts, att de kan vara i äldre utförande utan vägren. Ett annat exempel är att belysning ytterst sällan förekommer på motorvägar i Tyskland. Egentligen är det bara motorvägssträckor i de största städerna som exempelvis Hamburg och Berlin som faktiskt har belysning på motorvägarna. Inte ens München har belysning på sina motorvägar trots att det är en stor stad. Tyskland är därmed en stor kontrast mot till exempel Storbritannien och Nederländerna, som flitigt använder påkostad belysning på sina motorvägar. Däremot har många av dem större bredd på filerna, 3,75 m mot det vanliga 3,5 m bredd per fil.

Motorvägarna i Tyskland har till stor del fri fart och Tyskland är idag, förutom Isle of Man, det enda landet i Europa som har allmänna vägar utan hastighetsbegränsning. På vägar utan hastighetsbegränsning rekommenderas dock förarna att inte ens vid goda förhållanden överskrida 130 km/h. Det finns ett utökat ansvar vid färd över denna gräns, vilket gör att den som gjort en omkörning långt över 130 kan dömas skyldig om det sker en kollision med någon som bytt fil. På en väg med tvingande hastighetsbegränsning får i princip ingen rekommendation om högsta hastighet förordnas, men numera är undantag från grundregeln möjliga. Det finns nämligen enstaka elektroniska skyltar som understundom anger 140 km/h som högsta tillåtna hastighet, trots att man rekommenderas att aldrig överskrida 130 km/h. Knappt hälften av det tyska motorvägsnätet har antingen permanent eller flexibel hastighetsbegränsning. Drygt hälften av det tyska motorvägsnätet saknar alltså hastighetsbegränsning. Eftersom grundregeln på motorvägar och motorvägsliknande vägar är fri hastighet, måste eventuell hastighetsbegränsning uttryckligen anges. För tyskarna betraktas motorvägar med fri fart många gånger som en symbol för frihet.

Tyska motorvägar har ett eget nummersystem fristående från nummersystemet för förbundsvägarna (tyska: Bundesstraßen). I princip är jämna nummer väst-östliga och udda nummer nord-sydliga. Denna princip följs inte strikt för att åtskilliga motorvägar går på diagonalen. Nummer 1-9 går genom hela landet och går i nummerordning udda och jämna var för sig. Ett undantag är A3 som går på diagonalen. De tvåsiffriga går kortare sträckor och den första siffran anger vilken del av landet den går i. Motorvägarna som grovt går i Östra Tyskland heter t.ex. A10 till A19. Tresiffriga har endast lokal betydelse, mest inom stadsområden. Motorvägarna skyltas med en skylt med blå bakgrund och vita siffror, ingen bokstav. I text brukar man lägga till ett A först, för att skilja dem mot förbundsvägarna som brukar skrivas med ett B, fast de inte heller har någon bokstav i skyltarna utan ett svart nummer med gul bakgrund. Det finns vissa sträckor med motorvägsnummer som inte är motorväg, eftersom de inte riktigt uppfyller kraven. Man ville inte skapa en lucka i nätet när man byggde en förlängning på en redan existerande väg med nästan motorvägsstandard. Till exempel A62 vid 49°16′1″N 7°36′4″Ö / 49.26694°N 7.60111°Ö / 49.26694; 7.60111. Sedan finns vägar som har autobahnstandard utan att skyltas som motorväg[källa behövs], huvudsakligen andra vägkategorier som endast är högtrafikerade i vissa avsnitt.

HistoriaRedigera

 
En tysk motorväg på 1930-talet.
 
TeufelstalbrückeA4 i Thüringen ritades av Paul Bonatz och var vid byggandet en av Europas modernaste broar.

Under slutet av 1920-talet började det planeras fler motorvägar men de stora planerna kom först under 1930-talet. Enligt planen skulle motorvägar binda samman alla större städer. I Tyskland hade man redan 1921 invigt AVUS, den första motorvägsliknande vägen i världen. AVUS finansierades privat och kostade att köra på, den var också främst för motorsport och teststräcka för bilindustrin. Vägen planerades redan 1907 men försenades vid fler tillfällen, bland annat på grund av första världskriget. Den som såg till att vägen slutligen blev klar var Hugo Stinnes.

WeimarrepublikenRedigera

Begreppet Autobahn (tyska ordet för motorväg) användes första gången av Robert Otzen 1929. Otzen var ordförande för motorvägsprojektet Autobahnprojekt HamburgFrankfurt am MainBasel (HaFraBa). 1932 började HaFraBas facktidskrift att använda Autobahn som namn. Då stod inte begreppet för någon standard vilket det blev i samband med byggandet av de så kallade Reichsautobahnen (riksmotorvägar). Den första motorvägen i Tyskland som band samman två städer var Köln-Bonn som öppnades 1932. Den invigdes av Kölns dåvarande borgmästare Konrad Adenauer med orden: "Så kommer framtidens vägar att se ut" ("So werden die Straßen der Zukunft aussehen"). Den heter idag A555. Motorvägen Köln-Bonn var fyrfilig och cirka 20 km lång. Den byggdes för att klara hastigheter upp mot 120 km/h.

NazitysklandRedigera

1933 påbörjades de stora motorvägsprojekten sedan nazisterna tagit makten och startat stora motorvägsprojekt för att få bort arbetslösheten. Motorvägarna i Nazityskland kallades Reichsautobahn (Riksmotorväg) och förkortades RAB. Planerna hade dock startat långt före Adolf Hitlers maktövertagande. När Adolf Hitler tog makten i Tyskland 1933 utnämnde han Fritz Todt till Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen (generalinspektör för det tyska vägväsendet) och som högste chef över det nyinrättade så kallade motorvägsministeriet (Autobahnministerium) som skulle leda ett flertal stora motorvägsbyggen. Todt fick ansvaret för byggandet av motorvägarna som låg på Fritz Todt och Organisation Todt, landskapsarkitekten professor Alwin Seifert och arkitekten Paul Bonatz. Under andra världskriget satte man in krigsfångar, koncentrationslägerfångar och tvångsarbetare i byggandet av motorvägarna. Under 1942 ställdes nästan allt arbete in. Fritz Todt omkom i en flygolycka 1942.

I Tredje riket kom motorvägsbyggandet att bli en del av propagandan. Motorvägarna skulle bli sättet för det tyska folket att förflytta sig med folkbilen KdF-Wagen. Vägarna var i regel inte byggda för trupptransporter, de höll inte för de tunga pansarfordonen. Under kriget blev de också ett sätt att orientera sig via för allierade flygare. Det sägs också att den tyska militären hellre använde sig av järnvägen för transporter av dessa skäl. Man hade även hastighetstävlingar på motorvägarna där Mercedes-Benz och Auto Union tävlade. 1938 förolyckades tävlingsföraren Bernd Rosemeyer vid ett av dessa rekordförsök. Rosemeyer körde i 440 km/h när en kastvind tog tag i den Auto Union han körde. Motorvägsbyggena pågick fram till 1943 och flera av dessa blev inte färdiga.

Vid krigsslutet 1945 kom motorvägarna att användas av retirerande tyska trupper och framryckande allierade.

Efter andra världskriget har merparten byggts färdigt och renoverats. Vissa renoveringsarbeten pågår än idag. Några motorvägar har dock aldrig blivit färdiga och för närvarande finns heller inga planer på att bygga färdigt dessa.

Det finns också delar av motorvägsnäten i Polen och Österrike som har sin bakgrund i de tidigare så kallade Reichsautobahn, eftersom detta var områden som då var en del av Tyskland eller stod under tysk makt. Ibland kan man i Tyskland och Polen se stora broar för motorvägar stå oanvändbara mitt i en skog eller på en åker, långt från närmaste större väg. De rivs inte heller eftersom en rivning är kostsam. Dessutom kan staten ha intresse av att de finns kvar för eventuell framtida användning. Samtliga broar över och viadukter på de tyska ruinmotorvägarna utfördes i full skala för två parallella körbanor.

Västtyskland/TysklandRedigera

Efter andra världskriget fortsatte utbyggandet av motorvägar, nu kallade Bundesautobahn (förbundsmotorvägar), i Västtyskland. Under Hitler byggdes motorvägar delvis med Berlin som mittpunkt, och Västtysklands nät var inte helt sammanhängande. Mycket långa sträckor byggdes i Västtyskland, från 1950-talet och framåt.

1974 infördes numren som Tysklands motorvägar har. Innan dess hade de inga nummer, bara destinationer skyltades, och i viss mån skyltades europavägsnummer. Efter återföreningen tog man nummer 10-19 och införde i före detta DDR. Några av dessa nummer användes i Västberlin innan, men man gjorde om dessa till tresiffriga.

ÖsttysklandRedigera

Efter kriget iordningställdes en del av de icke färdigbyggda motorvägarna i det som blev Västtyskland. I Östtyskland var resurserna betydligt mindre och därför blev flera av motorvägarna aldrig färdigbyggda, utan fick bara ligga och sakta förfalla. Även före kriget färdigbyggda motorvägar i DDR fick ligga kvar, med inget eller högst minimalt underhåll. Motorväg A4 mellan Dresden och österut mot polska gränsen var bitvis i ett så dåligt skick att hastigheten var begränsad till 20 km/h och trafiken valde alternativa sträckor. Den sista delen mellan Bautzen och Weissenberg var helt avstängd och på vägen hade ett stort antal stora lagerhus för spannmål uppförts. Inte heller det faktum att flera broar över Spree vid Bautzen sprängdes av retirerande tyska trupper 1945 gjorde att motorvägen var så mycket använd. Denna motorväg var en av de sist byggda under kriget och det hade varit brist på och därför sparats både på material och resurser. Först i början på 2000-talet blev denna motorväg moderniserad och fullbordad enligt de gamla förkrigsplanerna fram till Görlitz och gränsen mot Polen. DDR var i ruiner i många år efter kriget och fick prioritera att det fanns fungerande vägar och broar samt bostäder över huvud taget. Segrarmakterna kom överens om att eventuellt krigsskadestånd skulle betalas av respektive ockupationszon. Härigenom fick DDR betala stora summor i varor till Sovjetunionen, medan Västtyskland tvärtom fick stöd av USA.

Under 1970-talet skapades transitvägar från Västberlin till Västtyskland genom DDR. Man började också skylta motorvägarna med europavägsnummer, innan dess skyltades de inte med några nummer. År 1985 ändrades europavägsnumren, även i DDR.

På 1970-talet var DDR ekonomiskt på fötter igen och det började förekomma motorvägsutbyggnad, om än i blygsammare skala än i väst. Förkrigsnätet i östra Tyskland var nämligen inte byggt efter DDR:s efterkrigsbehov, så några motorvägar byggdes på 80-talet. Bland annat A19 mellan Rostock och Berlin som färdigställdes 1982, liksom A14 mellan Dresden och Leipzig. Efter att DDR och BRD erkänt varandra som stater 1972, följde nya transportavtal om transitresor mellan Västberlin och övriga BRD, vilket innebar byggandet av A24 från Hamburg till Berlin i början av 1980-talet. Även Berliner Ring färdigställdes i slutet av 1970-talet för att göra det lättare för trafik att köra förbi Västberlin mot Östberlin; utbyggnadstakten var dock väsentligt lägre än på den västra sidan. Likafullt hade DDR ett betydligt mer omfattande vägnät än andra kommunistländer som vanligen inte hade motorvägar alls, även om det började byggas mer och mer i slutet på 1970-talet. Som undantag kan nämnas att Jugoslavien var utrustat med ett lite större vägnät.

Efter återföreningenRedigera

Efter återföreningen 1990 mellan Öst- och Västtyskland lades större delen av budgeten för underhåll, reparationer och nybyggnation av vägar på olika leder i DDR. Många av motorvägarna i östra Tyskland hade inte blivit reparerade sedan de byggts efter andra världskrigets slut, och behovet av att bygga nya förbindelser inom det nya landet ledde till att resurser allokerades dit. Detta har lett till att vissa projekt och reparationer i västra Tyskland har fått vänta. Ett exempel på en modernt byggd motorväg efter 1990 är A20 som går längs med städerna vid den tyska Östersjökusten, från polska gränsen i öster till Lübeck via Rostock. En förlängning av denna motorväg i riktning mot Hamburg är delvis under konstruktion.

Längd på motorvägsnätetRedigera

År 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
Längd i km 2 128 2 187 2 551 3 204 4 110 5 742 7 292 8 198 8 822
År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Längd i km 11 143 11 190 11 246 11 309 11 427 11 515 11 712 11 786 12 037 12 044 12 174

Motorvägssträckor i TysklandRedigera

A 1 - A 9Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A1 (motorväg, Tyskland) 
Hansalinjen, Vogelfluglinie (Puttgarden) - Heiligenhafen - Oldenburg in Holstein - Lübeck - Hamburg - Bremen - Osnabrück - Münster - Hamm - Dortmund - Leverkusen - Köln - Blankenheim

Daun - Trier - Saarbrücken

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland 732
A2 (motorväg, Tyskland) 
"Warschauer Allee" Korsning Oberhausen - Gladbeck - Gelsenkirchen - Dortmund - Hamm -Bielefeld - Herford - Hannover - Braunschweig - Magdeburg - T-Korsning Werder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg 486
A3 (motorväg, Tyskland) 
Nederländerna - Elten - Wesel - Oberhausen - Duisburg - Düsseldorf - Leverkusen - Köln - T-Korsning Dernbach - Wiesbaden - Frankfurt am Main - Aschaffenburg - Würzburg - Nürnberg - Regensburg - Deggendorf - Passau- Pocking - Österrike Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg 778
A4 (motorväg, Tyskland) 
Belgien - Aachen - Köln - Gummersbach - Olpe - Krombach

T-Korsning Kirchheim - Eisenach - Erfurt - Weimar - Jena - Gera - Chemnitz - T-Korsning Nossen - Dresden - Bautzen - Görlitz - Polen

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen, Sachsen 616
A5 (motorväg, Tyskland) 
Teil der HaFraBa T-Korsning Hattenbacher - Frankfurt am Main - Darmstadt - Heidelberg - Karlsruhe - Offenburg/Straßburg - Freiburg (Breisgau) - Weil am Rhein - Schweiz Hessen, Baden-Württemberg 442
A6 (motorväg, Tyskland) 
Via Carolina Frankrike - Saarbrücken - Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Korsning Feuchtwangen/Crailsheim - Nürnberg - Amberg - Korsning Oberpfälzer Wald - Waidhaus - Tjeckien Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern 457
A7 (motorväg, Tyskland) 
teilweise Teil der HaFraBa Danmark - Handewitt - Flensburg - Neumünster - Hamburg - Hannover - Göttingen - Kassel - T-Korsning Hattenbacher - Fulda - Würzburg - Korsning Feuchtwangen/Crailsheim - Ulm - Kempten - Nesselwang - (Füssen) - Österrike Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg 963
A8 (motorväg, Tyskland) 
Luxemburg - Perl - Saarlouis - Neunkirchen - Pirmasens

Karlsruhe - Stuttgart - Ulm - Augsburg - München << A99 runt München >> - Bad Reichenhall/Piding - Österrike

Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern 497
A9 (motorväg, Tyskland) 
T-Korsning Potsdam - Dessau - Leipzig - Hof - Bayreuth - Nürnberg - Ingolstadt - München Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bayern 529

A 10 - A 19Redigera

 
Karta som beskriver nummersystemen för motorvägar där nummer går från 10-999
Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A10 (motorväg, Tyskland) 
Berliner Ring T-Korsning Schwanebeck - T-Korsning Spreeau - Korsning Schönefelder - T-Korsning Nuthetal - T-Korsning Potsdam - T-Korsning Werder - T-Korsning Havelland - Korsning Oranienburg - T-Korsning Pankow - T-Korsning Schwanebeck Brandenburg, Berlin 196
A11 (motorväg, Tyskland) 
T-Korsning Schwanebeck - Finowfurt - Korsning Uckermark - Penkun - Polen Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg 110
A12 (motorväg, Tyskland) 
T-Korsning Spreeau - Frankfurt (Oder) - Polen Brandenburg 58
A13 (motorväg, Tyskland) 
Korsning Schönefelder - T-Korsning Spreewald - Großräschen - Dresden Brandenburg, Sachsen 152
A14 (motorväg, Tyskland) 
Wismar - (Under byggnation) - Schwerin - T-Korsning Schwerin

Magdeburg - Stassfurt - Halle - Leipzig - T-Korsning Nossen

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg (Planerat) 248
A15 (motorväg, Tyskland) 
T-Korsning Spreewald - Cottbus - Forst - Polen Brandenburg 64
A17 (motorväg, Tyskland) 
Dresden - Pirna - Bad Gottleuba - Tjeckien Sachsen 45
A19 (motorväg, Tyskland) 
T-Korsning Wittstock/Dosse - Rostock Mecklenburg-Vorpommern 124

A 20 - A 29Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A20 (motorväg, Tyskland) 
Ostseeautobahn (Stade - Neumünster - Bad Segeberg) - Lübeck - Korsning Wismar - Korsning Rostock - Grimmen - Greifswald - Neubrandenburg - T-Korsning Uckermark Niedersachsen (Planerat), Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg 323
A21 (motorväg, Tyskland) 
(Kiel) - Bad Segeberg - Bargteheide - (Geesthacht - Lüneburg - Handorf - T-Korsning Egestorf) Schleswig-Holstein, Niedersachsen (Planerat) 52
A23 (motorväg, Tyskland) 
Westküstenautobahn Heide - Itzehoe - Pinneberg - Hamburg Schleswig-Holstein, Hamburg 87
A24 (motorväg, Tyskland) 
Hamburg - Schwerin - Wittstock - T-Korsning Havelland Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg 239
A25 (motorväg, Tyskland) 
Marschenlinie Hamburg - Geesthacht Hamburg, Schleswig-Holstein 14
A26 (motorväg, Tyskland) 
Niederelbe-Autobahn (Drochtersen) - Stade - Horneburg - (Hamburg) Niedersachsen, Hamburg 50
A27 (motorväg, Tyskland) 
Schellfischlinie Cuxhaven - Bremerhaven - Bremen - Walsrode Niedersachsen, Bremen 162
A28 (motorväg, Tyskland) 
Leer - Westerstede - Oldenburg - Delmenhorst - (Bremen) Niedersachsen 92
A29 (motorväg, Tyskland) 
Wilhelmshaven - Oldenburg - T-Korsning Ahlhorner Heide Niedersachsen 93

A 30 - A 39Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A30 (motorväg, Tyskland) 
Nederländerna - Rheine - Ibbenbüren - Osnabrück - Bad Oeynhausen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen 129
A31 (motorväg, Tyskland) 
Emslandautobahn, "Friesenspieß" Emden - Leer - Lingen - Schüttorf - Gronau - Gladbeck - Bottrop Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 241
A33 (motorväg, Tyskland) 
Teutoburger-Wald-Autobahn, Senneautobahn Osnabrück - Borgholzhausen

Bielefeld - Paderborn - Korsning Wünnenberg/Haaren

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen 75
A37 (motorväg, Tyskland) 
Messeschnellweg Hannover Burgdorf - Hannover-Misburg

Hannover Messe - T-Korsning Hannover-Süd

Niedersachsen 11
A38 (motorväg, Tyskland) 
Südharzautobahn Göttingen - Nordhausen - Sangerhausen - Halle - Leipzig Niedersachsen, Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen 219
A39 (motorväg, Tyskland) 
Salzgitter-Autobahn (Hamburg - Lüneburg - Bad Bevensen) - Wolfsburg - Braunschweig - T-Korsning Salzgitter Niedersachsen 57
A39 (motorväg, Tyskland) 
Masch(e)ner Autobahn Maschener KreuzLüneburg Niedersachsen 28

A 40 - A 49Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A40 (motorväg, Tyskland) 
Ruhrschnellweg Venlo - Moers - Duisburg - Mülheim an der Ruhr - Essen - Gelsenkirchen - Bochum - Dortmund - B1 Nordrhein-Westfalen 94
A42 (motorväg, Tyskland) 
Emscherschnellweg Kamp-Lintfort - Duisburg - Oberhausen - Bottrop - Gelsenkirchen - Herne - Castrop-Rauxel - Dortmund Nordrhein-Westfalen 58
A43 (motorväg, Tyskland) 
Münster - Marl - Recklinghausen - Herne - Bochum - Witten - Wuppertal Nordrhein-Westfalen 95
A44 (motorväg, Tyskland) 
DüBoDo/Hellweglinie BelgienAachenJackerath

T-Korsning HolzMönchengladbach-Odenkirchen


MönchengladbachWillichDüsseldorfRatingen


HeiligenhausVelbertEssen (Mellan Tpl. Velbert-Langenberg och Tpl. Essen-Kupferdreh som B227n


BochumWitten


DortmundUnnaWerlSoestKassel - (Eisenach)

Nordrhein-Westfalen, Hessen 266
A45 (motorväg, Tyskland) 
Sauerlandlinie DortmundSiegenWetzlarHanauAschaffenburg Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern 257
A46 (motorväg, Tyskland) 
Wupperschnellweg Heinsberg - Grevenbroich - Neuss - Düsseldorf - Hilden - Wuppertal

Hagen - Iserlohn - Hemer - (Menden) - Arnsberg - Bestwig - (Brilon)

Nordrhein-Westfalen 133
A48 (motorväg, Tyskland) 
T-Korsning Vulkaneifel - Koblenz - T-Korsning Dernbach Rheinland-Pfalz 79
A49 (motorväg, Tyskland) 
Kassel - Schwalmstadt - (planerad utbyggnad mot A5 Gemünden (Felda)) Hessen 45 (87 planerat)

A 50 - A 59Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A52 (motorväg, Tyskland) 
(Roermond) - Mönchengladbach - Düsseldorf - Essen

Gladbeck - Gelsenkirchen - Marl

Nordrhein-Westfalen 88 (109 planerat)
A57 (motorväg, Tyskland) 
Trans-Niederrhein-Magistrale Goch - Moers - Krefeld - Kaarst - Neuss - Köln Nordrhein-Westfalen 128
A59 (motorväg, Tyskland) 
DinslakenDuisburg

DüsseldorfLangenfeld (Rheinland) Leverkusen


KölnTroisdorfBonn

Nordrhein-Westfalen 70

A 60 - A 69Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A60 (motorväg, Tyskland) 
Eifel-Autobahn
Belgien - WinterspeltBitburgWittlich

Bingen am RheinMainzRüsselsheim

Rheinland-Pfalz, Hessen 83
A61 (motorväg, Tyskland) 
Nederländerna - ViersenMönchengladbachBergheimSwisttal/EuskirchenBad Neuenahr-AhrweilerKoblenzWormsLudwigshafen am RheinHockenheim Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg 331
A62 (motorväg, Tyskland) 
NonnweilerLandstuhlPirmasens Rheinland-Pfalz, Saarland 79
A63 (motorväg, Tyskland) 
Mainz - Kaiserslautern Rheinland-Pfalz 73
A64 (motorväg, Tyskland) 
Trier - Luxemburg Rheinland-Pfalz 14
A65 (motorväg, Tyskland) 
Ludwigshafen am RheinNeustadt an der WeinstraßeLandau in der PfalzKandel - Wörth am Rhein - Karlsruhe - Frankrike Rheinland-Pfalz 60
A66 (motorväg, Tyskland) 
Rhein-Main-Schnellweg

Kinzigtalautobahn

EltvilleWiesbadenFrankfurt-HöchstNordwestkreuz FrankfurtMiquelallee

Frankfurt-EnkheimHanauFulda

Hessen 121
A67 (motorväg, Tyskland) 
RüsselsheimDarmstadtViernheim Hessen 65

A 70 - A 79Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A70 (motorväg, Tyskland) 
Maintalautobahn SchweinfurtBambergBayreuth Bayern 120
A71 (motorväg, Tyskland) 
Thüringer-Wald-Autobahn (Sangerhausen) - SömmerdaErfurtArnstadtIlmenauSuhlMeiningenSchweinfurt (Sachsen-Anhalt), Thüringen, Bayern 183
A72 (motorväg, Tyskland) 
Vogtlandautobahn T-Korsning Bayerisches Vogtland/HofPlauenZwickauChemnitz - (Leipzig) Bayern, Sachsen 123 (170 planerat)
A73 (motorväg, Tyskland) 
Frankenschnellweg, Südwesttangente SuhlSchleusingenEisfeldCoburgLichtenfelsBad Staffelstein - BambergErlangenFürthNürnbergFeucht Thüringen, Bayern 157

A 80 - A 89Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A81 (motorväg, Tyskland) 
WürzburgHeilbronnStuttgartSindelfingenRottweilSingen (Hohentwiel) – Gottmadingen Bayern, Baden-Württemberg 283

A 90 - A 99Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A92 (motorväg, Tyskland) 
T-Korsning München-FeldmochingKorsning NeufahrnLandshutDeggendorf Bayern 134
A93 (motorväg, Tyskland) 
Ostbayernautobahn

Inntalautobahn'

T-Korsning HochfrankenHofWeidenKorsning Oberpfälzer WaldRegensburgT-Korsning Holledau

Rosenheim/T-Korsning InntalÖsterrike

Bayern 276
A94 (motorväg, Tyskland) 
MünchenForstinning

AmpfingAltöttingBurghausen - (Simbach am InnPocking)

Bayern 54
A95 (motorväg, Tyskland) 
MünchenGarmisch-Partenkirchen Bayern 69
A96 (motorväg, Tyskland) 
LindauWangen im AllgäuMemmingenLandsberg am LechMünchen Bayern, Baden-Württemberg 172
A98 (motorväg, Tyskland) 
Voralpenautobahn Weil am RheinLörrachRheinfelden – (Bad Säckingen) - Waldshut-Tiengen - (JestettenSchaffhausen)

Singen (Hohentwiel) – Stockach

Baden-Württemberg 29
A99 (motorväg, Tyskland) 
Autobahnring München T-Korsning München-Süd-WestKorsning München-WestT-Korsning München-AllachT-Korsning München-FeldmochingKorsning München-NordKorsning München-OstKorsning München-Süd Bayern 54
A99a (motorväg, Tyskland) 
Eschenrieder Spange T-Korsning München-AllachT-Korsning München-Eschenried Bayern 4

A 100 - A 199Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A100 (motorväg, Tyskland) 
Berliner Stadtring SeestraßeT-Korsning CharlottenburgT-Korsning FunkturmKorsning SchönebergT-Korsning Neukölln - (Frankfurter Allee) Berlin 22
A103 (motorväg, Tyskland) 
Westtangente Steglitz SachsendammKorsning Schöneberg - Wolfensteindamm/Schloßstraße Berlin 5
A111 (motorväg, Tyskland) 
Reinickendorf-Zubringer Korsning OranienburgT-Korsning Charlottenburg Berlin, Brandenburg 17
A113 (motorväg, Tyskland) 
Teltowkanal-Autobahn T-Korsning NeuköllnKorsning Schönefeld Berlin, Brandenburg 19
A114 (motorväg, Tyskland) 
Pankow-Zubringer T-Korsning PankowPrenzlauer Promenade Berlin, Brandenburg 7
A115 (motorväg, Tyskland) 
(AVUS) T-Korsning> FunkturmPotsdamT-Korsning Nuthetal Berlin, Brandenburg 28
A117 (motorväg, Tyskland) 
Abzweig Treptow T-Korsning Treptow – T-Korsning Waltersdorf Berlin, Brandenburg 5
A143 (motorväg, Tyskland) 
Westumfahrung Halle (T-Korsning Halle-Nord) - Halle-NeustadtT-Korsning Halle-Süd Sachsen-Anhalt 22

A 200 - A 299Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A210 (motorväg, Tyskland) 
RendsburgKiel Schleswig-Holstein 27
A215 (motorväg, Tyskland) 
KielT-Korsning Bordesholm Schleswig-Holstein 17
A226 (motorväg, Tyskland) 
Abzweig Lübeck T-Korsning Bad SchwartauLübeck-Siems Schleswig-Holstein 4
A252 (motorväg, Tyskland) 
Hafenquerspange Hamburg-Georgswerder - (Hamburg-Waltershof) Hamburg 1,5
A253 (motorväg, Tyskland) 
Umgehung Harburg Hamburg-Harburg Hamburg 4
A255 (motorväg, Tyskland) 
Abzweig Veddel HamburgHamburg-Veddel Hamburg 2
A261 (motorväg, Tyskland) 
Eckverbindung Hamburg-Harburg HamburgBuchholz in der Nordheide Hamburg, Niedersachsen 7
A270 (motorväg, Tyskland) 
Anbindung Bremen-Nord Bremen Bremen 12
A280 (motorväg, Tyskland) 
Bunde Niedersachsen 4
A281 (motorväg, Tyskland) 
Eckverbindung Bremen Bremen Bremen 7
A293 (motorväg, Tyskland) 
Stadtautobahn Oldenburg Korsning Oldenburg-NordT-Korsning Oldenburg-West Niedersachsen 7

A 300 - A 399Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A352 (motorväg, Tyskland) 
Eckverbindung Hannover T-Korsning Hannover-Nord – Hannover-West Niedersachsen 18
A391 (motorväg, Tyskland) 
Westtangente Braunschweig Braunschweig-WendenT-Korsning Braunschweig-Südwest Niedersachsen 10
A392 (motorväg, Tyskland) 
Nordtangente Braunschweig Braunschweig-Watenbüttel-OstBraunschweig-Hamburger Straße Niedersachsen 3
A395 (motorväg, Tyskland) 
Harz-Highway BraunschweigWolfenbüttelVienenburg Niedersachsen 42

A 400 - A 499Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A445 (motorväg, Tyskland) 
(Hamm) - WerlArnsberg-Neheim - (T-Korsning Arnsberg-Neheim) Nordrhein-Westfalen 13
A480 (motorväg, Tyskland) 
Wetzlar-NordAßlarWetzlar-Blasbach

WettenbergGießener Nordkreuz (Gießener Ring) – Reiskirchener Dr.

Hessen 17
A485 (motorväg, Tyskland) 
Osttangente Gießen Gießener NordkreuzLindenGießener SüdkreuzLanggöns Hessen 20

A 500 - A 599Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A516 (motorväg, Tyskland) 
Abzweig Oberhausen Korsning OberhausenOberhausen-Eisenheim Nordrhein-Westfalen 5
A524 (motorväg, Tyskland) 
T-Korsning BreitscheidKorsning Duisburg-Süd

(Korsning Krefeld-Oppum – Krefeld-Oppum)

Nordrhein-Westfalen 7
A535 (motorväg, Tyskland) 
Sonnborner KreuzWuppertal-DornapVelbert - (Essen) Nordrhein-Westfalen 14
A540 (motorväg, Tyskland) 
JüchenGrevenbroich Nordrhein-Westfalen 7
A542 (motorväg, Tyskland) 
Monheim am RheinLangenfeld (Rheinland) Nordrhein-Westfalen 5
A544 (motorväg, Tyskland) 
Abzweig Aachen Aachen-EuropaplatzKorsning Aachen Nordrhein-Westfalen 4
A553 (motorväg, Tyskland) 
Korsning BliesheimBrühl Nordrhein-Westfalen 13
A555 (motorväg, Tyskland) 
Köln-Bonner Autobahn, Diplomaten-Rennbahn KölnBonn Nordrhein-Westfalen 18
A559 (motorväg, Tyskland) 
Köln-DeutzKorsning GrembergT-Korsning Köln-Porz Nordrhein-Westfalen 4
A560 (motorväg, Tyskland) 
Sankt AugustinSiegburgHennef Nordrhein-Westfalen 13
A562 (motorväg, Tyskland) 
Südbrücke Bonn Bonn-FriesdorfKorsning Bonn-Ost Nordrhein-Westfalen 3
A565 (motorväg, Tyskland) 
BonnMeckenheimGrafschaft Nordrhein-Westfalen 31
A571 (motorväg, Tyskland) 
Abzweig Sinzig EhlingenT-Korsning Sinzig Rheinland-Pfalz 3
A573 (motorväg, Tyskland) 
Abzweig Bad Neuenahr T-Korsning Bad Neuenahr-AhrweilerBad Neuenahr Rheinland-Pfalz 3

A 600 - A 699Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A602 (motorväg, Tyskland) 
Abzweig Trier SchweichTrier Rheinland-Pfalz 11
A620 (motorväg, Tyskland) 
SaarlouisSaarbrücken Saarland 31
A623 (motorväg, Tyskland) 
FriedrichsthalSaarbrücken Saarland 12
A643 (motorväg, Tyskland) 
WiesbadenMainz Hessen, Rheinland-Pfalz 8
A648 (motorväg, Tyskland) 
Wiesbadener Straße, Theodor-Heuss-Allee Eschborner DreieckWestkreuz FrankfurtOpel-Rondell Hessen 6
A650 (motorväg, Tyskland) 
Bad DürkheimLudwigshafen Rheinland-Pfalz 12
A656 (motorväg, Tyskland) 
MannheimHeidelberg Baden-Württemberg 12
A659 (motorväg, Tyskland) 
ViernheimWeinheim Baden-Württemberg, Hessen 6
A661 (motorväg, Tyskland) 
Taunusschnellweg, Osttangente Frankfurt OberurselBad Homburger Kreuz – Frankfurt-RiederwaldOffenbach am MainEgelsbach - (Darmstadt) Hessen 40
A671 (motorväg, Tyskland) 
Süd-Main-Schnellweg WiesbadenMainz Hessen 13
A672 (motorväg, Tyskland) 
Querspange Darmstadt GriesheimDarmstadt Hessen 3

A 800 - A 899Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A831 (motorväg, Tyskland) 
Stuttgart-VaihingenKorsning Stuttgart Baden-Württemberg 2
A861 (motorväg, Tyskland) 
Querspange Rheinfelden KarsauRheinfelden Baden-Württemberg 5
A864 (motorväg, Tyskland) 
Abzweig Donaueschingen DonaueschingenT-Korsning Bad Dürrheim Baden-Württemberg 6

A 900 - A 999Redigera

Skylt Namn Sträckning Förbundsländer längs sträckningen Längd (km)
A952 (motorväg, Tyskland) 
Abzweig Starnberg T-Korsning StarnbergPercha Bayern 5
A980 (motorväg, Tyskland) 
Abzweig Waltenhofen WaltenhofenT-Korsning Allgäu Bayern 5
A995 (motorväg, Tyskland) 
Autobahnring München München-GiesingSauerlachKorsning München-Süd Bayern 11

A 1 - A 995Redigera

Autobahn Längd (Km) Namn
A1 &&&&&&&&&&&&0727.&&&&&0727 Hansalinie, Vogelfluglinie
A2 &&&&&&&&&&&&0486.&&&&&0486 "Warschauer Allee"
A3 &&&&&&&&&&&&0778.&&&&&0778
A4 &&&&&&&&&&&&0616.&&&&&0616
A5 &&&&&&&&&&&&0455.&&&&&0455 Teil der HaFraBa
A6 &&&&&&&&&&&&0457.&&&&&0457 Via Carolina
A7 &&&&&&&&&&&&0946.&&&&&0946 teilweise Teil der HaFraBa
A8 &&&&&&&&&&&&0497.&&&&&0497
A9 &&&&&&&&&&&&0529.&&&&&0529
A10 &&&&&&&&&&&&0208.&&&&&0208 Berliner Ring
A11 &&&&&&&&&&&&0119.&&&&&0119
A12 &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058
A13 &&&&&&&&&&&&0152.&&&&&0152
A14 &&&&&&&&&&&&0248.&&&&&0248
A15 &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064
A17 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045
A19 &&&&&&&&&&&&0124.&&&&&0124
A20 &&&&&&&&&&&&0323.&&&&&0323 Ostseeautobahn
A21 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052
A23 &&&&&&&&&&&&&089.&&&&&089 Westküstenautobahn
A24 &&&&&&&&&&&&0239.&&&&&0239
A25 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 Marschenlinie
A26 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 Niederelbe-Autobahn
A27 &&&&&&&&&&&&0162.&&&&&0162 Schellfischlinie
A28 &&&&&&&&&&&&&093.&&&&&093
A29 &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095
A30 &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0129
A31 &&&&&&&&&&&&0241.&&&&&0241 Emslandautobahn, "Friesenspieß
A33 &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075 Teutoburger-Wald-Autobahn, Senneautobahn
A37 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 Messeschnellweg Hannover
A38 &&&&&&&&&&&&0201.&&&&&0201 Südharzautobahn
A39 &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 Salzgitter-Autobahn
A40 &&&&&&&&&&&&&094.&&&&&094 Ruhrschnellweg
A42 &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 Emscherschnellweg
A43 &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095
A44 &&&&&&&&&&&&0266.&&&&&0266 DüBoDo/Hellweglinie
A45 &&&&&&&&&&&&0257.&&&&&0257 Sauerlandlinie
A46 &&&&&&&&&&&&0141.&&&&&0141 Wupperschnellweg
A48 &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079
A49 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045
A52 &&&&&&&&&&&&&088.&&&&&088
A57 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&&0128 Trans-Niederrhein-Magistrale
A59 &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070
A60 &&&&&&&&&&&&0114.&&&&&0114 Eifel-Autobahn
A61 &&&&&&&&&&&&0331.&&&&&0331
A62 &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080
A63 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073
A64 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014
A65 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060
A66 &&&&&&&&&&&&0121.&&&&&0121 Rhein-Main-Schnellweg, Kinzigtalautobahn
A67 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060
A70 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120 Maintalautobahn
A71 &&&&&&&&&&&&0183.&&&&&0183 Thüringer-Wald-Autobahn
A72 &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0123 Vogtlandautobahn
A73 &&&&&&&&&&&&0144.&&&&&0144 Frankenschnellweg, Südwesttangente
A81 &&&&&&&&&&&&0283.&&&&&0283 Frankenschnellweg, Südwesttangente
A92 &&&&&&&&&&&&0134.&&&&&0134
A93 &&&&&&&&&&&&0276.&&&&&0276 Ostbayernautobahn
A94 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054
A95 &&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069
A96 &&&&&&&&&&&&0147.&&&&&0147
A98 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 Voralpenautobahn
A99 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 Autobahnring München
A99a &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 Eschenrieder Spange
A100 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 Berliner Stadtring
A103 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 Westtangente Steglitz
A111 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 Reinickendorf-Zubringer
A113 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 Teltowkanal-Autobahn
A114 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 Pankow-Zubringer
A115 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 AVUS
A117 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05
A143 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 Westumfahrung Halle
A210 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027
A215 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021
A226 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 Abzweig Lübeck
A250 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 Masch(e)ner Autobahn
A252 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 Hafenquerspange
A253 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 Umgehung Harburg
A255 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 Abzweig Veddel
A261 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 Eckverbindung Hamburg-Harburg
A270 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 Nordumgehung Bremen
A280 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04
A281 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 Eckverbindung Bremen
A293 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 Stadtautobahn Oldenburg
A352 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 Eckverbindung Hannover
A391 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 Westtangente Braunschweig
A392 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 Nordtangente Braunschweig
A395 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 Harz-Highway
A445 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014
A480 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017
A485 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 Osttangente Gießen
A516 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 Abzweig Oberhausen
A524 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07
A535 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014
A540 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07
A542 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05
A544 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 Abzweig Aachen
A553 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014
A555 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 Köln-Bonner Autobahn, Diplomaten-Rennbahn
A559 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04
A560 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013
A562 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 Südbrücke Bonn
A565 &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031
A571 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 Abzweig Sinzig
A573 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 Abzweig Bad Neuenahr
A602 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 Abzweig Trier
A620 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 Abzweig Trier
A623 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012
A643 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08
A648 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 Wiesbadener Straße, Theodor-Heuss-Allee
A650 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013
A656 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012
A659 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06
A661 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 Taunusschnellweg, Osttangente Frankfurt
A671 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 Süd-Main-Schnellweg
A672 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 Querspange Darmstadt
A831 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02
A861 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 Querspange Rheinfelden
A864 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 Abzweig Donaueschingen
A952 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 Abzweig Starnberg
A980 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 Abzweig Waltenhofen
A995 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 Autobahnring München

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera


Vidare läsningRedigera

  • Die Autobahn und ihre Rastanlagen, Johannes Ralph, Gerhard Wölki
  • Raum-Maschine Reichsautobahn. Zur Dynamik eines bekannt/unbekannten Bauwerks, Benjamin Steininger
  • Begrenzte Mobilität. Eine Kulturgeschichte der Autobahnen in der DDR, Axel Doßmann
  • Mythos Reichsautobahn, Eckhard Gruber, Erhard Schütz
  • Reichsautobahn. Pyramiden des Dritten Reiches, Rainer Stommer
  • Die Geschichte des Autobahnbaus in Deutschland bis 1945, Andreas Busch

Externa länkarRedigera