ET Afar asv2018-01 img93 way to Ertale.jpg

Riksvägar i Etiopien och motorvägar i Etiopien är glest förekommande och än glesare i de östra delarna av Etiopien. En del av riksvägarna i Etiopien liknar europeiska motorvägar.

Motorvägssträckor/RiksvägssträckorRedigera

Hastighetsbegränsningar på riksvägarnaRedigera

Hastighetsbegränsningarna i Etiopien varierar. De vanliga hastighetsbegränsningar är 100km/h på motorvägar och riksvägar. På stadsmotorvägarna är ofta hastighetsgränserna på 80km/h. Andra offentliga vägar har hastighetsbegränsningar på 40-60km/h.