Detta är en lista över litterära genrer. Skönlitteraturen delas normalt in i tre huvudgenrer, nämligen epik, lyrik och dramatik.

EpikRedigera

Epik, ibland även tvivelaktigt kallat prosa, är den berättande genren. Hit räknas berättande, fiktiva texter men även icke-fiktiva berättande texter kan, med en episk framställning räknas hit. Inom science fiction har genom de årliga Hugo- och Nebulaprisen etablerats en norm för att på engelska benämna ett alster utifrån dess längd. På svenska har de fyra kategorierna översatts till roman, kortroman, långnovell respektive novell.

RomanenRedigera

är idag den absolut vanligaste genren.

KortprosaRedigera

LyrikRedigera

Bunden versRedigera

I det här fallet är det viktigt att göra skillnad på begreppen genre och versmått. Vad som här listas är lyrikgenrer; en ram för en hel dikts utformning. Ett versmått, å andra sidan, är egentligen endast en ram för en vers utformning, det vill säga endast versraden.

Fri versRedigera

ProsadiktRedigera

DramatikRedigera

Aristoteles författade på 350-talet f.kr. sin poetik Om diktkonsten som kan sägas ligga till grund för mycket av det västerländska litteraturtänkandet. I hans tid var dramat den övervägande litteraturformen och han delade in det i två genrer: Komedien och Tragedien. Modernt drama är dock ofta svårt att inplacera i något av dessa fack och måste få hamna under en egen överrubrik.

KomediRedigera

TragediRedigera

Moderna genrerRedigera