Lista över ledamöter av Sveriges riksdags första kammare 1921

Wikimedia-listartikel

Ledamöter av Sveriges riksdags första kammare 1921.

De 150 ledamöterna invaldes 1919 och 1920 för en mandatperiod av sex år, utsedda av sina respektive landsting eller stadsfullmäktige.

Stockholms stad

redigera

Stockholms län

redigera

Uppsala län

redigera

Södermanlands län

redigera

Östergötlands län

redigera

Norrköpings stad

redigera

Jönköpings län

redigera

Kronobergs län

redigera

Kalmar län, norra delen

redigera

Kalmar län, södra delen

redigera

Gotlands län

redigera

Blekinge län

redigera

Kristianstads län

redigera

Malmöhus län

redigera

Malmö stad

redigera

Helsingborgs stad

redigera

Hallands län

redigera

Göteborgs och Bohus län

redigera

Göteborgs stad

redigera

Älvsborgs län

redigera

Skaraborgs län

redigera

Värmlands län

redigera

Örebro län

redigera

Västmanlands län

redigera

Kopparbergs län

redigera

Gävleborgs län

redigera

Gävle stad

redigera

Västernorrlands län

redigera

Jämtlands län

redigera

Västerbottens län

redigera

Norrbottens län

redigera

Källor

redigera
  • Svenska kalendern 1921, almanack och årsbok, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1920.