Lista över ledamöter av Sveriges riksdags andra kammare 1918–1920

Wikimedia-listartikel

Ledamöter av Sveriges riksdags andra kammare 1918–1920.

Ledamöterna invaldes vid valet 20 september 1917, men nyinvalda tillträdde sina riksdagsplatser först 1918. Årtal inom parentes anger att ledamoten inte satt hela mandatperioden. Förkortningar: h = Högerpartiet, bf = Bondeförbundet, j = Jordbrukarnas riksförbund, l = Sveriges liberala parti, s = Socialdemokraterna, v-s = Vänstersocialisterna

Stockholms stad redigera

Första valkretsen redigera

Andra valkretsen redigera

Stockholms län redigera

Södra valkretsen redigera

Norra valkretsen redigera

Uppsala län redigera

Södermanlands län redigera

Norra valkretsen redigera

Södra valkretsen redigera

Östergötlands län redigera

Norra valkretsen redigera

Norrköping och Linköpings valkrets redigera

Södra valkretsen redigera

Jönköpings län redigera

Östra valkretsen redigera

Västra valkretsen redigera

Kronobergs län redigera

Östra valkretsen redigera

Västra valkretsen redigera

Kalmar län redigera

Norra valkretsen redigera

Södra valkretsen redigera

Gotlands län redigera

Blekinge län redigera

Kristianstads län redigera

Nordvästra valkretsen redigera

Sydöstra valkretsen redigera

Malmöhus län redigera

Norra valkretsen redigera

Mellersta valkretsen redigera

Södra valkretsen redigera

Hälsingborg, Landskrona och Lund redigera

Malmö stad redigera

Hallands län redigera

Göteborgs och Bohus län redigera

Södra valkretsen redigera

Norra valkretsen redigera

Göteborgs stad redigera

Älvsborgs län redigera

Norra valkretsen redigera

Mellersta valkretsen redigera

Södra valkretsen redigera

Skaraborgs län redigera

Norra valkretsen redigera

Södra valkretsen redigera

Värmlands län redigera

Norra valkretsen redigera

Östra valkretsen redigera

Västra valkretsen redigera

Örebro län redigera

Norra valkretsen redigera

Södra valkretsen redigera

Västmanlands län redigera

Östra valkretsen redigera

Västra valkretsen redigera

Kopparbergs län redigera

Östra valkretsen redigera

Västra valkretsen redigera

Norra valkretsen redigera

Gävleborgs län redigera

Gästriklands valkrets redigera

Hälsinglands södra valkrets redigera

Hälsinglands norra valkrets redigera

Västernorrlands län redigera

Medelpads valkrets redigera

Ångermanlands södra valkrets redigera

Ångermanlands norra valkrets redigera

Jämtlands län redigera

Södra valkretsen redigera

Norra valkretsen redigera

Västerbottens län redigera

Södra valkretsen redigera

Norra valkretsen redigera

Norrbottens län redigera

Södra valkretsen redigera

Norra valkretsen redigera

Källor redigera

  • Svenska Kalendern 1918, almanack och årsbok, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1917Föregående:
1915–1917
Ledamöter av Sveriges riksdags andra kammare
1918–1920
Nästa:
1921