Lista över ledamöter av Sveriges riksdags andra kammare 1912–1914

Wikimedia-listartikel

Lista över ledamöter av Sveriges riksdags andra kammare mandatperioden 1912-1914.

Yrkestiteln anger ledamöternas huvudsakliga sysselsättning. Riksdagsarbetet var vid den här tiden ingen heltidssyssla.

Stockholms stadRedigera

Första valkretsenRedigera

Andra valkretsenRedigera

Stockholms länRedigera

Södra valkretsenRedigera

Norra valkretsenRedigera

Uppsala länRedigera

Södermanlands länRedigera

Norra valkretsenRedigera

Södra valkretsenRedigera

Östergötlands länRedigera

Norra valkretsenRedigera

Norrköping och Linköpings valkretsRedigera

Södra valkretsenRedigera

Jönköpings länRedigera

Östra valkretsenRedigera

Västra valkretsenRedigera

Kronobergs länRedigera

Östra valkretsenRedigera

Västra valkretsenRedigera

Kalmar länRedigera

Norra valkretsenRedigera

Södra valkretsenRedigera

Gotlands länRedigera

Blekinge länRedigera

Kristianstads länRedigera

Nordvästra valkretsenRedigera

Sydöstra valkretsenRedigera

Malmöhus länRedigera

Norra valkretsenRedigera

Mellersta valkretsenRedigera

Södra valkretsenRedigera

Städerna Hälsingborg, Landskrona och LundRedigera

Malmö stadRedigera

Hallands länRedigera

Göteborgs och Bohus länRedigera

Södra valkretsenRedigera

Norra valkretsenRedigera

Göteborgs stadRedigera

Älvsborgs länRedigera

Norra valkretsenRedigera

Mellersta valkretsenRedigera

Södra valkretsenRedigera

Skaraborgs länRedigera

Norra valkretsenRedigera

Södra valkretsenRedigera

Värmlands länRedigera

Norra valkretsenRedigera

Östra valkretsenRedigera

Västra valkretsenRedigera

Örebro länRedigera

Norra valkretsenRedigera

Södra valkretsenRedigera

Västmanlands länRedigera

Östra valkretsenRedigera

Västra valkretsenRedigera

Kopparbergs länRedigera

Östra valkretsenRedigera

Västra valkretsenRedigera

Norra valkretsenRedigera

Gävleborgs länRedigera

Gästriklands valkretsRedigera

Hälsinglands södra valkretsRedigera

Hälsinglands norra valkretsRedigera

Västernorrlands länRedigera

Medelpads valkretsRedigera

Ångermanlands södra valkretsRedigera

Ångermanlands norra valkretsRedigera

Jämtlands länRedigera

Södra valkretsenRedigera

Norra valkretsenRedigera

Västerbottens länRedigera

Södra valkretsenRedigera

Norra valkretsenRedigera

Norrbottens länRedigera

Södra valkretsenRedigera

Norra valkretsenRedigera

KällorRedigera

  • "Andra kammaren", i Svensk rikskalender 1912, Stockholm, 1911, sid 105-110.
  • "Andra kammaren", i Svenska kalendern 1914, Almqvist & Wiksells, Uppsala, 1913, sid. 265-268.


Föregående:
1909–1911
Ledamöter av Sveriges riksdags andra kammare
1912–1914
Nästa:
1914