Lista över ledamöter av Sveriges riksdag 1988–1991

Wikimedia-listartikel

Ledamöter av Sveriges riksdag mandatperioden 1988–1991.

Ledamöterna invaldes vid valet den 18 september 1988.

Invalda ledamöter

redigera

Listan avser valda ledamöter vid inledandet av riksmötet 1988/1989, medan ersättare för talman och statsråd redovisas i en separat lista. De språkrör som Miljöpartiet valde i oktober 1988 (Fiona Björling & Anders Nordin) har räknats med som ledare för detta parti istället för Eva Goës och Birger Schlaug som de efterträdde. Dessa nya språkrör finns dock inte med i listan då de inte satt i riksdagen. Stig Alemyr var ålderspresident under denna riksdag då han hade suttit i med i dessa sammanhang sedan riksdagen 1957. Det bör noteras att Carl Bildt utöver sin roll som oppositionsledare var partiordförande och gruppledare för Moderaterna. I listan nedan saknas också ordförande för utbildningsutskottet, Lars Gustafsson eftersom han egentligen var ersättare för statsminister Ingvar Carlsson.

Numreringen till vänster syftar inte på respektive riksdagsledamots plats.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
Riksdagsledamot Yrke Parti Valkrets Anmärkningar
Gösta Bohman f.d. statsråd   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
Filip Fridolfsson fabrikör   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
Margaretha af Ugglas civilekonom   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
Elisabeth Fleetwood adjunkt   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
Carl Bildt partiordförande   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun Gruppledare för partiet
Göran Åstrand konsulent   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
Charlotte Cederschiöld näringspolitisk sekr.   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
Beatrice Ask ordförande MUF   Moderata samlingspartiet Stockholms kommun
Pär Granstedt filosofie kandidat   Centerpartiet Stockholms kommun Vice ordförande i UU.
Jan-Erik Wikström f.d. statsråd   Folkpartiet Stockholms kommun
Birgit Friggebo f.d. statsråd   Folkpartiet Stockholms kommun
Hadar Cars f.d. statsråd   Folkpartiet Stockholms kommun Vice ordförande i NU.
Maria Leissner sekreterare   Folkpartiet Stockholms kommun
Barbro Westerholm f.d. generaldirektör   Folkpartiet Stockholms kommun
Oskar Lindkvist organisationschef   Socialdemokraterna Stockholms kommun Vice ordförande i BoU.
Sten Andersson statsråd   Socialdemokraterna Stockholms kommun Statsråd under perioden
Gertrud Sigurdsen statsråd   Socialdemokraterna Stockholms kommun Statsråd t.o.m. 1989
Anita Gradin statsråd   Socialdemokraterna Stockholms kommun Statsråd under perioden
Mats Hellström statsråd   Socialdemokraterna Stockholms kommun Statsråd under perioden
Maj Britt Theorin ambassadör   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Lars Ulander ombudsman   Socialdemokraterna Stockholms kommun Ordförande i AU.
Anita Modin förbundssekreterare   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Bengt Lindqvist statsråd   Socialdemokraterna Stockholms kommun Statsråd under perioden
Monica Andersson statssekreterare   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Jill Lindgren informationssekr.   Miljöpartiet de Gröna Stockholms kommun Avled 5 maj 1989
Åsa Domeij agronom   Miljöpartiet de Gröna Stockholms kommun
Lars Werner ombudsman   Vänsterpartiet kommunisterna Stockholms kommun Partiordförande
Margó Ingvardsson sjukgymnast   Vänsterpartiet kommunisterna Stockholms kommun
Bo Hammar redaktör   Vänsterpartiet kommunisterna Stockholms kommun
Ylva Johansson lärare   Vänsterpartiet kommunisterna Stockholms kommun
Alf Wennerfors fondsekreterare   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Allan Ekström hovrättsråd   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Görel Bohlin filosofie kandidat   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Lars Tobisson riksgäldsfullmäktig   Moderata samlingspartiet Stockholms län Vice partiordförande
Knut Billing politisk sekreterare   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Gunnar Hökmark civilekonom   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Inger Koch laboratorieassistent   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Ingela Gardner departementssekr.   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Jerry Martinger distriktsåklagare   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Jan Sandberg politisk sekreterare   Moderata samlingspartiet Stockholms län
Karin Söder f.d. statsråd   Centerpartiet Stockholms län
Olof Johansson f.d. statsråd   Centerpartiet Stockholms län Partiordförande
Ylva Annerstedt småföretagare   Folkpartiet Stockholms län
Daniel Tarschys professor   Folkpartiet Stockholms län Ordförande i SoU.
Ingemar Eliasson civilekonom   Folkpartiet Stockholms län Gruppledare för partiet
Bengt Westerberg partiordförande   Folkpartiet Stockholms län Partiordförande
Anne Wibble riksgäldsfullmäktig   Folkpartiet Stockholms län Vice ordförande i FiU.
Lars Leijonborg projektledare   Folkpartiet Stockholms län
Ingvar Carlsson statsminister   Socialdemokraterna Stockholms län Partiordförande och statsråd
Lennart Andersson studieombudsman   Socialdemokraterna Stockholms län Vice ordförande i LU.
Ivar Nordberg statsråd   Socialdemokraterna Stockholms län Statsråd t.o.m. 1990
Thage Peterson socionom   Socialdemokraterna Stockholms län Riksdagens talman
Anna-Greta Leijon f.d. statsråd   Socialdemokraterna Stockholms län Ordförande i FiU.
Anita Johansson undersköterska   Socialdemokraterna Stockholms län
Sören Lekberg ombudsman   Socialdemokraterna Stockholms län
Hans Göran Franck advokat   Socialdemokraterna Stockholms län
Aina Westin ombudsman   Socialdemokraterna Stockholms län
Ulf Lönnqvist statsråd   Socialdemokraterna Stockholms län Statsråd under perioden
Mona Sahlin sekreterare   Socialdemokraterna Stockholms län
Eva Johansson ombudsman   Socialdemokraterna Stockholms län
Ingela Thalén statsråd   Socialdemokraterna Stockholms län Statsråd under perioden
Anna Horn af Rantzien författare   Miljöpartiet de Gröna Stockholms län
Per Gahrton sociolog   Miljöpartiet de Gröna Stockholms län
Eva Goës agronom   Miljöpartiet de Gröna Stockholms län
Jan Strömdahl enhetschef   Vänsterpartiet kommunisterna Stockholms län
Gudrun Schyman socionom   Vänsterpartiet kommunisterna Stockholms län
Annika Åhnberg socionom   Vänsterpartiet kommunisterna Stockholms län
Ingegerd Troedsson f.d. statsråd   Moderata samlingspartiet Uppsala län Riksdagens första vice talman
Lars Ahlmark avdelningschef   Moderata samlingspartiet Uppsala län
Rosa Östh lantbrukare   Centerpartiet Uppsala län
Barbro Sandberg lärare   Folkpartiet Uppsala län
Håkan Holmberg journalist   Folkpartiet Uppsala län
Arne Gadd revisionsdirektör   Socialdemokraterna Uppsala län
Birgitta Dahl statsråd   Socialdemokraterna Uppsala län Statsråd under perioden
Gustav Persson   Socialdemokraterna Uppsala län
Gunnar Thollander förrådsförvaltare   Socialdemokraterna Uppsala län
Ingrid Andersson sjuksköterska   Socialdemokraterna Uppsala län
Paul Ciszuk docent   Miljöpartiet de Gröna Uppsala län
Berith Eriksson förskollärare   Vänsterpartiet kommunisterna Uppsala län
Göran Allmér rektor   Moderata samlingspartiet Södermanlands län
Per Westerberg civilekonom   Moderata samlingspartiet Södermanlands län
Larz Johansson lantbrukare   Centerpartiet Södermanlands län Vice ordförande i UbU.
Kjell Johansson fabrikör   Folkpartiet Södermanlands län
Olle Svensson redaktör   Socialdemokraterna Södermanlands län Ordförande i KU.
Maj-Lis Lööw arbetsförmedlare   Socialdemokraterna Södermanlands län Vice ordförande i KrU.
Anita Persson socialkamrer   Socialdemokraterna Södermanlands län
Marita Bengtsson inspektör   Socialdemokraterna Södermanlands län
Reynoldh Furustrand ombudsman   Socialdemokraterna Södermanlands län
Mona Saint Cyr kommunsekreterare   Moderata samlingspartiet Östergötlands län
Birger Hagård högskolelektor   Moderata samlingspartiet Östergötlands län
Carl G. Nilsson lantbrukare   Moderata samlingspartiet Östergötlands län
Anna Wohlin-Andersson lantbrukare   Centerpartiet Östergötlands län
Roland Larsson kommunalråd   Centerpartiet Östergötlands län
Karl-Göran Biörsmark adjunkt   Folkpartiet Östergötlands län
Lola Björkquist sjuksköterska   Folkpartiet Östergötlands län
Christer Nilsson socionom   Socialdemokraterna Östergötlands län
Torsten A. Karlsson metallarbetare   Socialdemokraterna Östergötlands län
Sture Thun kommunsekreterare   Socialdemokraterna Östergötlands län
Ingvar Björk folkhögskollärare   Socialdemokraterna Östergötlands län
Inge Carlsson metallarbetare   Socialdemokraterna Östergötlands län
Berit Löfstedt ombudsman   Socialdemokraterna Östergötlands län
Viola Furubjelke utredningssekreterare   Socialdemokraterna Östergötlands län
Maj-Inger Klingvall politices magister   Socialdemokraterna Östergötlands län
Lars Norberg civilingenjör   Miljöpartiet de Gröna Östergötlands län
Elisabeth Persson   Vänsterpartiet kommunisterna Östergötlands län
Anders Björck vice ordförande i KU   Moderata samlingspartiet Jönköpings län Vice ordförande i KU.
Ulf Melin kommunalråd   Moderata samlingspartiet Jönköpings län
Kersti Johansson lantbrukare   Centerpartiet Jönköpings län
Rune Backlund ombudsman   Centerpartiet Jönköpings län
Ingrid Ronne-Björkqvist barnläkare   Folkpartiet Jönköpings län
Carl-Johan Wilson förlagsredaktör   Folkpartiet Jönköpings län
Åke Gustavsson redaktör   Socialdemokraterna Jönköpings län
Catarina Rönnung folkhögskollärare   Socialdemokraterna Jönköpings län
Ingegerd Elm kontorist   Socialdemokraterna Jönköpings län
Nils Nordh metallarbetare   Socialdemokraterna Jönköpings län
Sven-Erik Alkemark fastighetsförvaltare   Socialdemokraterna Jönköpings län Avled 21 februari 1990
Anders Högmark civilekonom   Moderata samlingspartiet Kronobergs län
Stina Gustavsson hushållslärare   Centerpartiet Kronobergs län
Charlotte Branting hushållslärare   Folkpartiet Kronobergs län
Kjell Nilsson metallarbetare   Socialdemokraterna Kronobergs län
Ulla Johansson lågstadielärare   Socialdemokraterna Kronobergs län
Lars Hedfors studierektor   Socialdemokraterna Kronobergs län Ordförande i SkU.
Ewy Möller   Moderata samlingspartiet Kalmar län
Bertil Danielsson lantbrukare   Moderata samlingspartiet Kalmar län
Agne Hansson ämneslärare   Centerpartiet Kalmar län Ordförande i BoU.
Marianne Jönsson adjunkt   Centerpartiet Kalmar län
Ingrid Hasselström-Nyvall civilekonom   Folkpartiet Kalmar län
Stig Alemyr folkhögskolerektor   Socialdemokraterna Kalmar län Ordförande i UU.
Birger Rosqvist mästerlots   Socialdemokraterna Kalmar län Ordförande i TU.
Arne Andersson inspektör   Socialdemokraterna Kalmar län
Lena Öhrsvik kurator   Socialdemokraterna Kalmar län
Bengt Kronblad ombudsman   Socialdemokraterna Kalmar län
Gunhild Bolander ombudsman   Centerpartiet Gotlands län
Ulla Pettersson socialsekreterare   Socialdemokraterna Gotlands län
Karl-Gösta Svenson byråchef   Moderata samlingspartiet Blekinge län
Sven-Olof Petersson byggnadsingenjör   Centerpartiet Blekinge län
Hans Gustafsson statsråd[1]   Socialdemokraterna Blekinge län Vice ordförande i JoU.
Christer Skoog plåtslagare   Socialdemokraterna Blekinge län
Yvonne Sandberg-Fries avdelningschef   Socialdemokraterna Blekinge län
Jan Björkman studieombudsman   Socialdemokraterna Blekinge län
Wiggo Komstedt försäljningschef   Moderata samlingspartiet Kristianstads län
Bo Lundgren civilekonom   Moderata samlingspartiet Kristianstads län Vice ordförande i SkU.
Ingvar Eriksson lantbrukare   Moderata samlingspartiet Kristianstads län
Karl Erik Olsson lantbrukare   Centerpartiet Kristianstads län Ordförande i JoU.
Ingbritt Irhammar lågstadielärare   Centerpartiet Kristianstads län
Bengt Harding Olson chefsåklagare   Folkpartiet Kristianstads län
Börje Nilsson socionom   Socialdemokraterna Kristianstads län
Maja Bäckström undersköterska   Socialdemokraterna Kristianstads län
Kaj Larsson inköpare   Socialdemokraterna Kristianstads län
Johnny Ahlqvist ombudsman   Socialdemokraterna Kristianstads län
Ingegerd Wärnersson lågstadielärare   Socialdemokraterna Kristianstads län
Kaj Nilsson ämneslärare   Miljöpartiet de Gröna Kristianstads län
Rolf Clarkson direktör   Moderata samlingspartiet Fyrstadskretsen Vice ordförande i TU.
Rune Rydén filosofie licentiat   Moderata samlingspartiet Fyrstadskretsen
Margit Gennser civilekonom   Moderata samlingspartiet Fyrstadskretsen
Sten Andersson varvsarbetare   Moderata samlingspartiet Fyrstadskretsen
Bertil Persson biträdande överläkare   Moderata samlingspartiet Fyrstadskretsen
Ulla Tillander ämneslärare   Centerpartiet Fyrstadskretsen
Karin Ahrland förste länsassessor   Folkpartiet Fyrstadskretsen Ordförande i JuU.
Kjell-Arne Welin arbetsförmedlare   Folkpartiet Fyrstadskretsen
Lennart Pettersson civilekonom   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen Ordförande i NU.
Grethe Lundblad socialinspektör   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Kurt Ove Johansson ombudsman   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Lars-Erik Lövdén sekreterare   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen Vice ordförande i JuU.
Nils T. Svensson ombudsman   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Bo Nilsson kommunalråd   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Birthe Sörestedt socionom   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Ingegerd Anderlund vårdbiträde   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Jan Andersson lärare   Socialdemokraterna Fyrstadskretsen
Anita Stenberg tandläkare   Miljöpartiet de Gröna Fyrstadskretsen
Kjell Dahlström teknologie doktor   Miljöpartiet de Gröna Fyrstadskretsen
Rolf Nilson personalkonsulent   Vänsterpartiet kommunisterna Fyrstadskretsen
Ingrid Sundberg filosofie kandidat   Moderata samlingspartiet Malmöhus län Ordförande i KrU.
Knut Wachtmeister lantmästare   Moderata samlingspartiet Malmöhus län
Per Stenmarck tjänsteman   Moderata samlingspartiet Malmöhus län
Bertil Fiskesjö högskolelektor   Centerpartiet Malmöhus län Riksdagens tredje vice talman
Håkan Hansson marknadsdirektör   Centerpartiet Malmöhus län
Siw Persson gymnasieekonom   Folkpartiet Malmöhus län
Margit Sandéhn textillärare   Socialdemokraterna Malmöhus län
Per Olof Håkansson byggnadsingenjör   Socialdemokraterna Malmöhus län
Bengt Silfverstrand företagsekonom   Socialdemokraterna Malmöhus län
Gunnar Nilsson ombudsman   Socialdemokraterna Malmöhus län
Karin Wegestål socialsekreterare   Socialdemokraterna Malmöhus län
Anita Jönsson lågstadielärare   Socialdemokraterna Malmöhus län
Gösta Lyngå docent   Miljöpartiet de Gröna Malmöhus län
Sven Eric Lorentzon lantbrukare   Moderata samlingspartiet Hallands län
Nic Grönvall advokat   Moderata samlingspartiet Hallands län
Ivar Franzén lantmästare   Centerpartiet Hallands län
Rolf Kenneryd skogsinspektor   Centerpartiet Hallands län
Christer Eirefelt byggnadstekniker   Folkpartiet Hallands län Riksdagens andra vice talman
Margareta Fogelberg inredningsarkitekt   Folkpartiet Hallands län
Owe Andréasson verktygsmakare   Socialdemokraterna Hallands län
Lars Svensson kontorsföreståndare   Socialdemokraterna Hallands län
Ulla-Britt Åbark socionom   Socialdemokraterna Hallands län
Ingegerd Sahlström rektor   Socialdemokraterna Hallands län
Hans Leghammar slöjdlärare   Miljöpartiet de Gröna Hallands län
Sonja Rembo sekreterare   Moderata samlingspartiet Göteborgs kommun
Hugo Hegeland f.d. professor   Moderata samlingspartiet Göteborgs kommun
Lars Ahlström konditor   Moderata samlingspartiet Göteborgs kommun
Tom Heyman styrman   Moderata samlingspartiet Göteborgs kommun
Rune Thorén socionom   Centerpartiet Göteborgs kommun
Kerstin Ekman ingenjör   Folkpartiet Göteborgs kommun
Erling Bager ingenjör   Folkpartiet Göteborgs kommun
Ingela Mårtensson utredningssekreterare   Folkpartiet Göteborgs kommun
Doris Håvik assistent   Socialdemokraterna Göteborgs kommun Ordförande i SfU.
Jan Bergqvist sekreterare   Socialdemokraterna Göteborgs kommun Gruppledare för partiet
Sten Östlund metallarbetare   Socialdemokraterna Göteborgs kommun
Inga-Britt Johansson inspektör   Socialdemokraterna Göteborgs kommun
Bengt Göransson statsråd   Socialdemokraterna Göteborgs kommun Statsråd under perioden
Sven Hulterström statsråd   Socialdemokraterna Göteborgs kommun Statsråd t.o.m. 1990
Torgny Larsson kyrkoherde   Socialdemokraterna Göteborgs kommun
Elisabet Franzén   Miljöpartiet de Gröna Göteborgs kommun
Claes Roxbergh filosofie licentiat   Miljöpartiet de Gröna Göteborgs kommun Gruppledare för partiet
Alexander Chrisopoulos truckförare   Vänsterpartiet kommunisterna Göteborgs kommun
Viola Claesson bibliotekarie   Vänsterpartiet kommunisterna Göteborgs kommun
Jens Eriksson fiskare   Moderata samlingspartiet Bohuslän
Ing-Britt Nygren   Moderata samlingspartiet Bohuslän
Elving Andersson ombudsman   Centerpartiet Bohuslän
Kenth Skårvik distriktschef   Folkpartiet Bohuslän
Leif Olsson bankkamrer   Folkpartiet Bohuslän
Evert Svensson socionom   Socialdemokraterna Bohuslän
Karl-Erik Svartberg rektor   Socialdemokraterna Bohuslän
Lennart Nilsson byggnadssnickare   Socialdemokraterna Bohuslän
Lisbet Calner postexpeditör   Socialdemokraterna Bohuslän
Sverre Palm järnvägstjänsteman   Socialdemokraterna Bohuslän
Kent Lundgren systemanalytiker   Miljöpartiet de Gröna Bohuslän
Lars Bäckström lärare   Vänsterpartiet kommunisterna Bohuslän
Arne Andersson lantbrukare   Moderata samlingspartiet Älvsborgs läns norra Ordförande i FöU.
Stig Bertilsson redaktör   Moderata samlingspartiet Älvsborgs läns norra
Marianne Andersson ekonom   Centerpartiet Älvsborgs läns norra
Ingvar Karlsson arbetsledare   Centerpartiet Älvsborgs läns norra
Elver Jonsson postiljon   Folkpartiet Älvsborgs läns norra Vice ordförande i AU.
Anders Castberger riksombudsman   Folkpartiet Älvsborgs läns norra
Rune Johansson förste verkmästare   Socialdemokraterna Älvsborgs läns norra
Rune Evensson ombudsman   Socialdemokraterna Älvsborgs läns norra
Ingvar Johnsson studiesekreterare   Socialdemokraterna Älvsborgs läns norra
Britt Bohlin vårdare   Socialdemokraterna Älvsborgs läns norra
Marianne Samuelsson hemvårdare   Miljöpartiet de Gröna Älvsborgs läns norra
Hans Nyhage rektor   Moderata samlingspartiet Älvsborgs läns södra
Lennart Brunander lantbrukare   Centerpartiet Älvsborgs läns södra
Lars Sundin adjunkt   Folkpartiet Älvsborgs läns södra
Lahja Exner textilarbeterska   Socialdemokraterna Älvsborgs läns södra
Arne Kjörnsberg ombudsman   Socialdemokraterna Älvsborgs läns södra
Berndt Ekholm planeringssekreterare   Socialdemokraterna Älvsborgs läns södra
Sten Svensson informationschef   Moderata samlingspartiet Skaraborgs län
Ivar Virgin civilekonom   Moderata samlingspartiet Skaraborgs län
Gunilla André politiker   Centerpartiet Skaraborgs län
Bengt Kindbom sekreterare   Centerpartiet Skaraborgs län
Bengt Rosén företagare   Folkpartiet Skaraborgs län
Sven-Gösta Signell ombudsman   Socialdemokraterna Skaraborgs län
Birgitta Johansson metallarbetare   Socialdemokraterna Skaraborgs län
Jan Fransson byrådirektör   Socialdemokraterna Skaraborgs län
Anders Nilsson arbetsförmedlare   Socialdemokraterna Skaraborgs län
Kjell Nordström metallarbetare   Socialdemokraterna Skaraborgs län
Carl Frick bergsingenjör   Miljöpartiet de Gröna Skaraborgs län
Göthe Knutson redaktör   Moderata samlingspartiet Värmlands län
Gullan Lindblad sjuksköterska   Moderata samlingspartiet Värmlands län Vice ordförande i SfU.
Jan Hyttring ingenjör   Centerpartiet Värmlands län
Kjell Ericsson kommunalråd   Centerpartiet Värmlands län
Isa Halvarsson tandläkare   Folkpartiet Värmlands län
Magnus Persson ombudsman   Socialdemokraterna Värmlands län
Bo Finnkvist järnbruksarbetare   Socialdemokraterna Värmlands län
Roine Carlsson statsråd   Socialdemokraterna Värmlands län Statsråd under perioden
Kristina Svensson rektor   Socialdemokraterna Värmlands län
Hans Rosengren ombudsman   Socialdemokraterna Värmlands län Avled 8 maj 1989
Jarl Lander tekniker   Socialdemokraterna Värmlands län
Björn Samuelson maskinist   Vänsterpartiet kommunisterna Värmlands län
Ann-Cathrine Haglund adjunkt   Moderata samlingspartiet Örebro län
Anders Svärd vägmästare   Centerpartiet Örebro län
Lars Ernestam kulturchef   Folkpartiet Örebro län
Gudrun Norberg kommunalråd   Folkpartiet Örebro län
Sture Ericson redaktör   Socialdemokraterna Örebro län
Helge Hagberg kommunalråd   Socialdemokraterna Örebro län
Håkan Strömberg metallarbetare   Socialdemokraterna Örebro län
Maud Björnemalm kommunalråd   Socialdemokraterna Örebro län
Rosa-Lill Wåhlstedt   Socialdemokraterna Örebro län
Ulla Samuelsson   Socialdemokraterna Örebro län
Karl-Erik Persson politiker   Vänsterpartiet kommunisterna Örebro län
Anders Andersson   Moderata samlingspartiet Västmanlands län Avled 8 maj 1989
Karin Falkmer gymnastikdirektör   Moderata samlingspartiet Västmanlands län
Birger Andersson rektor   Centerpartiet Västmanlands län
Hugo Bergdahl flottiljpolis   Folkpartiet Västmanlands län
Lena Hjelm-Wallén statsråd   Socialdemokraterna Västmanlands län Statsråd under perioden
Roland Sundgren ombudsman   Socialdemokraterna Västmanlands län
Berit Oscarsson studiesekreterare   Socialdemokraterna Västmanlands län
Margareta Hemmingsson lågstadielärare   Socialdemokraterna Västmanlands län
Göran Magnusson kommunalråd   Socialdemokraterna Västmanlands län
Hans Petersson ombudsman   Vänsterpartiet kommunisterna Västmanlands län
Björn Körlof departementssekr.   Moderata samlingspartiet Kopparbergs län
Birgitta Hambraeus filosofie kandidat   Centerpartiet Kopparbergs län
Göran Engström skogsbrukare   Centerpartiet Kopparbergs län
Lars De Geer f.d. statsråd   Folkpartiet Kopparbergs län
Ove Karlsson skogsarbetare   Socialdemokraterna Kopparbergs län
Kjell-Olof Feldt statsråd   Socialdemokraterna Kopparbergs län Statsråd t.o.m. 1990
Inger Hestvik studierektor   Socialdemokraterna Kopparbergs län
Iréne Vestlund sjukvårdslärare   Socialdemokraterna Kopparbergs län
Bengt-Ola Ryttar ombudsman   Socialdemokraterna Kopparbergs län
Arne Mellqvist kanslichef   Socialdemokraterna Kopparbergs län
Ragnhild Pohanka lärare   Miljöpartiet de Gröna Kopparbergs län
Lars-Ove Hagberg järnbruksarbetare   Vänsterpartiet kommunisterna Kopparbergs län
Rolf Dahlberg yrkesvalslärare   Moderata samlingspartiet Gävleborgs län Ordförande i LU.
Gunnar Björk bankkonsulent   Centerpartiet Gävleborgs län
Karin Starrin ekonom   Centerpartiet Gävleborgs län
Hans Lindblad redaktör   Folkpartiet Gävleborgs län
Olle Östrand mätningsföreståndare   Socialdemokraterna Gävleborgs län
Iris Mårtensson studieombudsman   Socialdemokraterna Gävleborgs län
Axel Andersson kronojägare   Socialdemokraterna Gävleborgs län
Sigrid Bolkéus lågstadielärare   Socialdemokraterna Gävleborgs län
Karl Hagström ombudsman   Socialdemokraterna Gävleborgs län
Sinikka Bohlin hemspråkslärare   Socialdemokraterna Gävleborgs län
Inger Schörling kulturgeograf   Miljöpartiet de Gröna Gävleborgs län Gruppledare för partiet
Bertil Måbrink ombudsman   Vänsterpartiet kommunisterna Gävleborgs län
Eva Björne filosofie magister   Moderata samlingspartiet Västernorrlands län
Martin Olsson bankkamrer   Centerpartiet Västernorrlands län
Görel Thurdin politices magister   Centerpartiet Västernorrlands län
Sigge Godin förste inspektör   Folkpartiet Västernorrlands län
Rune Jonsson elektriker   Socialdemokraterna Västernorrlands län
Bo Forslund ombudsman   Socialdemokraterna Västernorrlands län
Martin Segerstedt arbetsförmedlare   Socialdemokraterna Västernorrlands län
Sven Lundberg journalist   Socialdemokraterna Västernorrlands län
Britta Sundin kontorist   Socialdemokraterna Västernorrlands län
Bo Holmberg statsråd[2]   Socialdemokraterna Västernorrlands län Vice ordförande i SoU.
Roy Ottosson biolog   Miljöpartiet de Gröna Västernorrlands län
Jan Jennehag sekreterare   Vänsterpartiet kommunisterna Västernorrlands län
Ingrid Hemmingsson hushållslärare   Moderata samlingspartiet Jämtlands län
Stina Eliasson ämneslärare   Centerpartiet Jämtlands län
Marianne Stålberg skolkurator   Socialdemokraterna Jämtlands län
Nils-Olof Gustafsson ombudsman   Socialdemokraterna Jämtlands län
Margareta Winberg lärare   Socialdemokraterna Jämtlands län
Hans Dau hemmansägare   Moderata samlingspartiet Västerbottens län
Börje Hörnlund skogsmästare   Centerpartiet Västerbottens län
Karin Israelsson distriktssköterska   Centerpartiet Västerbottens län
Ulla Orring fru   Folkpartiet Västerbottens län
Roland Brännström verkmästare   Socialdemokraterna Västerbottens län Vice ordförande i FöU.
Georg Andersson rektor   Socialdemokraterna Västerbottens län
Mats Lindberg ombudsman   Socialdemokraterna Västerbottens län
Rinaldo Karlsson metallarbetare   Socialdemokraterna Västerbottens län
Lena Boström sekreterare   Socialdemokraterna Västerbottens län
Maggi Mikaelsson barnomsorgsassistent   Vänsterpartiet kommunisterna Västerbottens län
Erik Holmkvist företagare   Moderata samlingspartiet Norrbottens län
Per-Ola Eriksson ombudsman   Centerpartiet Norrbottens län
Britta Bjelle distriktsåklagare   Folkpartiet Norrbottens län
Sten-Ove Sundström järnverksarbetare   Socialdemokraterna Norrbottens län
Bruno Poromaa gruvarbetare   Socialdemokraterna Norrbottens län
Åke Selberg hemmansägare   Socialdemokraterna Norrbottens län
Leif Marklund ombudsman   Socialdemokraterna Norrbottens län
Monica Öhman undersköterska   Socialdemokraterna Norrbottens län
Ewa Hedkvist Petersen familjerättssekreterare   Socialdemokraterna Norrbottens län
Paul Lestander skogsarbetare   Vänsterpartiet kommunisterna Norrbottens län
  1. ^ Hans Gustafsson var bostadsminister till och med den 4 oktober 1988, dagen efter uppropet av riksdagens ledamöter. I samband med regeringsförklaringen detta år blev istället Ulf Lönnqvist bostadsminister. Under resterande del av mandatperioden satt således Hans Gustafsson i riksdagen.
  2. ^ Bo Holmberg var civilminister till och med den 4 oktober 1988, dagen efter uppropet av riksdagens ledamöter. I samband med regeringsförklaringen detta år blev istället Bengt K.Å. Johansson civilminister. Under resterande del av mandatperioden satt således Bo Holmberg i riksdagen.

Ersättare

redigera

I Listan redovisas de ledamöter som ersatte statsråd och riksdagens talman.

Namn Ersättare för Parti Valkrets
Lars Gustafsson Ingvar Carlsson   Socialdemokraterna Stockholms län
Leo Persson Kjell-Olof Feldt   Socialdemokraterna Kopparbergs län
Barbro Evermo Palmerlund Gertrud Sigurdsen   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Ethel Duvskog Hans Gustafsson   Socialdemokraterna Blekinge län
Yngve Wernersson Lena Hjelm-Wallén   Socialdemokraterna Västmanlands län
Sven-Åke Nygårds Sten Andersson   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Anneli Hulthén Bengt Göransson   Socialdemokraterna Göteborgs kommun
Stig Gustafsson Anita Gradin   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Barbro Andersson Birgitta Dahl   Socialdemokraterna Uppsala län
Lisbeth Staaf-Igelström Roine Carlsson   Socialdemokraterna Värmlands län
Barbro Nilsson Bo Holmberg   Socialdemokraterna Västernorrlands län
Margareta Persson Mats Hellström   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Marianne Carlström Sven Hulterström   Socialdemokraterna Göteborgs kommun
Erkki Tammenoksa Bengt Lindqvist   Socialdemokraterna Stockholms kommun
Eivor Husing Georg Andersson   Socialdemokraterna Västerbottens län
Åke Wictorsson Ulf Lönnqvist   Socialdemokraterna Stockholms län
Christina Pettersson Ingela Thalén   Socialdemokraterna Stockholms län
Sylvia Pettersson Thage G. Peterson   Socialdemokraterna Stockholms län

Källor

redigera
  • Sveriges statskalender 1989, Stockholm 1989, sid. 51–55.
  • Riksdagens protokoll 1988/89:1, 1988/89:7 & 1988/89:8.Föregående:
1985–1988
Ledamöter av Sveriges riksdag
1988–1991
Nästa:
1991–1994