Lista över ledamöter av Kungliga Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur

Detta är en lista på arbetande ledamöter i Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur åren 1932-1960. En arbetande ledamot övergår efter 70-årsdagen till att bli seniorledamot (tidigare hedersledamot). Förutom arbetande ledamöter återfinns även kategorierna stödjande ledamöter och korresponderande ledamöter.

Arbetande ledamöter (inhemska)Redigera

Ahnlund, Nils Gabriel (invald 1932)

Andersson, Carl Ingvar (invald 1957)

Berg, Gösta (invald 1940)

Boëthius, Simon Bertil (invald 1947)

Campbell, Bror Åke (invald 1946)

Celander, Karl Hilding (invald 1932)

Collinder, Erik Alfred Torbjörn (invald 1936)

Curman, Jon Sigurd (invald 1954)

Danell, Gideon (invald 1932)

Edsman, Carl-Martin (invald 1957)

Ek, Sverker (invald 1933)

Ekwall, Bror Oskar Eilert (invald 1955)

Erixon, Sigurd Emauel (invald 1932)

Geijer, Anders Herman (invald 1932)

Gjerdman, Olof Henrik (invald 1943)

Gjöres, Axel (invald 1957)

Granlund, John Einar Ludvig (invald 1947)

Gustavson, Johan Herbert (invald 1957)

Götlind, Johan Alfred (invald 1932)

Hammarstedt, Nils Edvard (invald 1932)

Hannerberg, Carl David (invald 1957)

Hedström, Karl Fredrik Gunnar (invald 1940)

Hesselman, Bengt Ivar (invald 1932)

Hjärne, Erland (invald 1948)

Holmbäck, Åke Ernst Vilhelm (invald 1952)

Jansson, Erik Valter (invald 1947)

Jansson, Sven Birger Fredrik (invald 1960)

Jirlow, Ernst Ragnar (invald 1953)

Johannisson, Ture Gustaf (invald 1959)

Kallstenius, Georg Gottfrid (invald 1934)

Karlgren, Klas Bernhard Johannes (invald 1957)

Kjellman, Gustaf Hilding (invald 1952)

Kock, Karl Axel Lichnowsky (invald 1932)

Levander, Lars (invald 1932)

Lidén, Bror (invald 1932)

Liljeblad, Sven Samuel (invald 1933)

Lindblom, Andreas Adolf Fredrik (invald 1949)

Lindquist, Ivar Artur (invald 1957)

Lindqvist, Adolf Natanael (invald 1932)

Lindqvist, Sune (invald 1932)

Lindroth, Hjalmar (invald 1932)

Ljunggren, Karl Gustav (invald 1957)

Lundahl, Ivar Claes Jonas (invald 1952)

Lundell, Johan August (invald 1932)

Moberg, Carl-Allan (invald 1947)

Moberg, Lennart Albert (invald 1960)

Nelson, Helge Magnus Oskar (invald 1955)

Nilsson, Nils Martin P:son (invald 1938)

Noreen, Erik (invald 1932)

Pleijel, Hilding Athanasius (invald 1952)

Sahlgren, Gustaf Fredrik Jöran (invald 1932)

Stenberger, Mårten Karl Herman (invald 1955)

Ström, Otto Fredrik (invald 1942)

Strömbäck, Dag (invald 1935)

Ståhl, Harry Axel Maurits (invald 1957)

Svennung, Josef Gusten Algot (invald 1954)

Svensson, Sigfrid (invald 1942)

Thomson, Arthur Natanael (invald 1957)

Tilander, Artur Gunnar (invald 1955)

Tuneld, Ebbe Oscar (invald 1932)

Wallin, Sigurd (invald 1932)

Weibull, Curt Hugo Johannes (invald 1932)

Wessén, Elias Gustaf Adolf (invald 1944)

Westman, Karl Gustaf (invald 1932)

Wigforss, Ernst Johannes (invald 1932)

von Friesen, Otto (invald 1932)

von Hofsten, Nils Gustaf Erland (invald 1960)

von Sydow, Carl Wilhelm (invald 1932)

Arbetande ledamöter (utländska),Redigera

Aall, Hans Jacob (invald 1942)

Ahlbäck, Torvald Olav Otto (invald 1958)

Andersen, Poul Max Henrik (invald 1953)

Andersson, Otto (invad 1933)

Andersson, Walter (invald 1934)

Bach, Adolf Lucian Phillip (invald 1956)

Brøndum-Nielsen, Johannes (invald 1953)

Christiansen, Reidar Th (invald 1949)

Dauzat, Albert (invald 1952)

De Vries, Jan (invald 1938)

Dias, Antonio Jorge (invald 1956)

Ellekilde, Hans (invald 1933)

Frings, Theodor (invald 1936)

Griera, Antonio (invald 1956)

Grüner-Nielsen, H. (invald 1933)

Haavio, Martti Henrii (invald 1953)

Haberlandt, Arthur (invald 1935)

Hammerich, Louis Leonor (invald 1957)

Harva, Uno Nils Oskar (invald 1933)

Helgason, Jón (invald 1960)

Hoffman-Krayer, E (invald 1935)

Hämäläinen, Albert (invald 1933)

Iversen, Ragnvald (invald 1933)

Karsten,Torsten Evert (nivald 1935)

Kjellberg, Anders Reidar (invald 1957)

Knudsen, Gunnar (invald 1933)

Knudsen, Trygve Kristofer (invald 1959)

Kristensen, Marius (invald 1933)

Kundzins, P. (invald 1934)

Lid, Nils (invald 1933)

Liestøl, Knut (invald 1933)

Loorits, Oskar (invald 1955)

Marstrander, Carl Joahn Sverdrup (invald 1953)

Marvick, Hugh (invald 1953)

Matras, Christian (invald 1954)

Matthiessen, Hugo Albert (invald 1942)

Migliorini, Bruno (invald 1959)

Nikander, Johan Gabriel (invald 1933)

Ó Duilearga, Seamas (invald 1935)

Olsen, Magnus Bernhard (invald 1933)

Peuckert, Will-Erich (invald 1958)

Pipping, Hugo Rolf (invald 1953)

Ravila, Paavo (invald 1956)

Rivière, Georges Henri (invald 1938)

Sandvig, Anders (invadl 1942)

Seip, Didrik Arup (invald 1933)

Skautrup, Peter (invald 1933)

Smith, Albert Hugh (invald 1955)

Steensberg, Axel (invald 1954)

Stigum, Hilmer Eliseus (invald 1957)

Sveinsson, Einar (invald 1934)

Taylor, Archer (invald 1940)

Thompson, Stith (invald 1935)

Turville-Petre, Edward Oswald Gabriel (invald 1960)

van de Wijer, Hendrik Josef (invald 1950)

Weiser-Aall, Elisabeth Auguste Jeanette (Lilly) (invald 1955)

Wessman, Vilhelm Eliel Viktor (invald 1950)

Wikman, Karl Robert Villehad (invald 1933)

Vilkuna, Kustaa (invald 1950)

Zangenberg, Halvor (invald 1936)

ReferenserRedigera

Tidskriften Saga och sed 1932-1960.