Lista över länsvägar i Norrbottens län

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över länsvägar i Norrbottens län.

Numren på de övriga länsvägarna (500 och uppåt) är unika per län, vilket innebär att vägar i olika län kan ha samma nummer. För att hålla isär dem sätts länsbokstaven som prefix framför numret.

Rv är för riksvägar. Länsvägar inom länet, även primära, redovisas här utan prefix.

Primära länsvägar 100–499Redigera

Väg Sträckning
356 Pålsträsket (94) – Fagervik (670) – Vändträsk (586) – Heden S (676) – Heden N (589) – Trångforsen (683) – Boden SV (588, 616) – Boden V (97) - Bodens Centrum (97) - Lillavan (750) – Erikslund (604, 605) - Brändkläppen (383,746) - Skogså (685) – Holmen (972) – Inbyn (686) – Degerselet S (757) - Niemisel (687-760) – Fällträsk (762) – Bjurå ( 695) - Avafors (691) – Småsel (773-696) - Morjärv (765-E10, 744). Genomfart Boden: Norrbottensvägen - Hedenbrovägen - Garnisonsgatan - Moråsleden
365 (Lycksele-) AC/BD-gräns - Högheden(518) - Glommersträsk (95)
373 Abborrträsk (95, 531-373.01) – Norrmyran (539) – Boksel (536) - Byskeälven (516-552) – Siksjön (540) – Risnabben (541) – Strömfors (542) - Långträsk (515) - Vattusjön (514) - Stockbäcken (512-551) - Svensbyn (550-501-557) – Vitsand (930) – Bergsviken (503) - tpl Bergsviken (E4)
373.01 Abborrträsk (373) - Djupträsket (95)
374 Tpl Piteå Norra (E4, 504) – (k) Rågrindan (506, 508) - Öjebyn (374.01) - Böle (553-550) – Pålberget - Arnemark (563-563) – Arnemark N (567) - Norra byn (Älvsbyn) (94) - Nedre Tväråsel (666) – Övre Tväråsel (659-659,667) - Vidsel (660.01-668) - N Storfors (662) - Ottostorp (E45)
374.01 Öjebyn (374) - tpl Boviken (E4)
383 Börjelslandet (E4) – Smedsbyn - Svedjan (684) - Vibbyn (685) - Ören (970) - Flarken (605) - Brändkläppen (356, 746)
392 Hällan (E10, 98) – Tallvik (796, 836) - Nybyn (98) – Rödupp (836.01) – Ö Ansvar (835) - Salmi (845) – TeurajärviKorpilombolo S (849-841) - Ohtanajärvi (857) - Kuusilaki (861) - SattajärviPajala S (862) – Pajala (99)
394 Leipojärvi (E10-945-945) – Mettä-Dokkas – Dokkas (942) – Dokkas N (865) - Ullatti (844) – Pieruvaara (848) - Nytorp (840) - Saarisuando (835) – Niva (853) – Tärendö k:a 853,883) - Tärendö (867-851,883) - Anttis (Antinrova) (395)
395 Vittangi (E45) - Nolttojärvi (891) – Merasjärvi (890) - Masugnsbyn (865) - Vuostokangas (867) - Junosuando (869.01-869-886) – Lovikka – Anttis (Antinrova) (394-885) - Autio (99)
398 Sangis V (E4-723) - Björkfors S (720) – Björkfors (719, 730) – Långforsen (722) - Lappträsk (767-767) - Littiäinen (799) - Hedenäset (99)
402 Leipiöjoki (99) - Pello, Sverige (981) - riksgränsen (- Pello, Finland)
403 Pajala Ö (99 - 982) - Kirkonlahti (983) - Kieksiäisvaara S (896) - Kieksiäisvaara Ö (896) - Kaunisjoensuu (880) - riksgränsen (- Kolari, Finland)
404 Muodoslompolo S (99) - Muodoslompolo Ö (895) - Taipalensuu (894) - riksgränsen (- Muonio, Finland)


500–599Redigera

 • Länsväg BD 500: Kälen (501) – Lappträskbäcken (2,3 km sydväst om Kälen) – Hemmingsmark (502)
 • Länsväg BD 501: Jävre (E4, 936) – Kälen (500) – Hemmingsmark (502) – Blåsmark (503 – 904) – Brännan (512) – Svensbyn (373)
 • Länsväg BD 502: (Brännland –) Västerbottens läns gräns (AC 893, AC 899) – Holmfors – Hemmingsmark (500 – 501)
 • Länsväg BD 503: Blåsmark (501) – Hortlax kyrka (933) – Bergsviken (930 – 373)
 • Länsväg BD 504: Musikhögskolan (Piteå) (511) – trafikplats Piteå Norra (E4, 374)
 • Länsväg BD 505: Pitholmsheden (506) – Haraholmen
 • Länsväg BD 506: Pitsund S (E4) – Pitsund (932.01) – Skuthamn S (507) – Pitholmsheden (505) – Skuthamn N (928) – Svedjan (929) – Strömnäs (507, 931 – 508) – Piteå (511) – trafikplats Piteå Södra (E4) – Degeränget (509) – Rågrindan (374, 508). Genomfart Piteå: Timmerleden
 • Länsväg BD 507: Skuthamn S (506) – Skuthamn (928) – Munksund S (929) – Klubbgärdet – Strömnäs (506). Genomfart Piteå: Munksundsvägen
 • Länsväg BD 508: Strömnäs (506) – Piteå Centrum (511 – 511) – Rågrindan (374, 506). Genomfart Piteå: Sundsgatan
 • Länsväg BD 509: Degeränget (506) – Storsand – Framnäs – Bölebyn (550)
 • Länsväg BD 510: Håkansö (573 – 510.01) – Harrbäcken – Småland (E4)
 • Länsväg BD 510.01: Sandlabygden (510 – E4) – Granholmen
 • Länsväg BD 511: Brandstationen (506) – Piteå Centrum (508 – 508) – Kvarnvallen – Musikhögskolan (504) – Ankarskatan (Korallstigen) – trafikplats Boviken (374.01). Genomfart Piteå: Västergatan – Storgatan – Bryggargatan – Sundsgatan – Hembygdsvägen – Kvarnvallen – Norra Ringen – Långskatavägen
 • Länsväg BD 512: Stockbäcken (373) – Kalamark (4,3 km sydväst om 373) – Granträskmark – Bodsjön (2,4 km söder om 501) – Brännan (501)
 • Länsväg BD 513: Klubbfors (514) – Brännfors – Holmfors – Västerbottens läns gräns – Brännland (AC 893)
 • Länsväg BD 514: (Jakobsfors –) Klubbfors (AC 897) – Klubbfors (513) – Åfors – Pitebyske – Vattusjön (373)
 • Länsväg BD 515: (Myrheden –) Västerbottens läns gräns (AC 902) – Långträsk (373) – Koler (543)
 • Länsväg BD 516: Glommersträsk (Rv95) – Kvarnberget (535) – Näverliden (537) – Byskeälven (373)
 • Länsväg BD 517: Stormyran (365 – 920) – Järvträsk
 • Länsväg BD 518: Högheden (365) – SandträskBaktsjaur (519)
 • Länsväg BD 519: (Mörttjärn –) Västerbottens läns gräns (Storvistsel) (AC 1014) – Rönnliden (522) – Stora Örnmyran (521) – Baktsjaur (518) – Grundträsk (520) – Bäckås (Rv95)
 • Länsväg BD 520: Grundträsk (519) – Nyvall – Gauteskielas (Rv95)
 • Länsväg BD 521: Stora Örnmyran (519) – Bäcknäs
 • Länsväg BD 522: Rönnliden (519) – Hedberg (523) – Hedberg V
 • Länsväg BD 523: Julträsk (E45) – Storberg – Hedberg (522)
 • Länsväg BD 525: Kläppen (E45) – Grundträskliden – Klemensnäs (526) – Björklund
 • Länsväg BD 526: Klemensnäs (525) – Nya Bastuselet
 • Länsväg BD 531: Abborrträsk (Rv95, 373) – Brunmyrheden
 • Länsväg BD 533: Glommersträsk (Rv95) – Högbränna
 • Länsväg BD 535: (Lillträsk –) Svanträsk (AC 905) – Skogsträsk – Kvarnberget (516)
 • Länsväg BD 536: Svartliden (Rv95) – Hålbergsliden – Nymyran (537) – Fetmyran (538) – Boksel (373)
 • Länsväg BD 537: Näverliden (516) – Nymyran (536)
 • Länsväg BD 538: Saltmyran (539) – Fetmyran (536)
 • Länsväg BD 539: Safttjärn (Rv95) – Saltmyran (538) – Norrmyran (373)
 • Länsväg BD 540: (Myrheden –) Kåtaselet (AC 890) – Siksjön (373)
 • Länsväg BD 541: Risnabben (373) – Sundsnäs – Gråträsk (552)
 • Länsväg BD 542: Strömfors (373) – Huvåsen – Solmok (543)
 • Länsväg BD 543: Lauker (Rv94) – Lindås (552) – Solmok (542) – Kolerträsk (544) – Koler (545 – 545) – Ersträsk – Åträsk (546) – Yttersta (934) – Lillpite (548 – 934.01) – Dussen (549) – Sjulnäs (550)
 • Länsväg BD 544: Kolerträsk (543) – Övre Grundsel (552)
 • Länsväg BD 545: Koler (543) – Luckoträsk – Storträskliden (546) – Storsund – Arvidsträsk (547) – Korsträsk (Rv94)
 • Länsväg BD 546: Åträsk (543) – Tällträsk – Storträskliden (545)
 • Länsväg BD 547: Arvidsträsk (545) – Granträsk (548)
 • Länsväg BD 548: Lillpite (543) – Granträsk (547) – Högheden – Nygård (555)
 • Länsväg BD 549: Dussen (543) – Sjulnäs (550) – Moran (935) – Persibyn (935) – Berget (554). Genomfart: Persöbyvägen
 • Länsväg BD 550: Svensbyn (373 – Tolvmans (557) – Roknäs (551) – Sjulnäs (549 – 543) – Långnäs (554, 555) – Bölebyn (509) – Böle (374)
 • Länsväg BD 551: Stockbäcken (373) – Roknäs (934 – 550)
 • Länsväg BD 552: Byskeälven (373) – Gråträsk (541 – 645) – Lindås (543) – Övre Grundsel (enskild väg, Kamträskvägen, 1,8 km väster om 544) – Övre Grundsel (Rv94)
 • Länsväg BD 553: Böle (374) – Käcktjärn – Kvarnbäcken (374)
 • Länsväg BD 554: Långnäs (550, 555) – Berget (549) – Näsudden
 • Länsväg BD 555: Långnäs (550, 554) – Borgfors (567) – Sikfors (561) – Tvärån – Nygård (548) – Älvsbyn (Rv94)
 • Länsväg BD 557: Svensbyn (373) – Edet – Tolvmans (550). Genomfart: Edetvägen
 • Länsväg BD 560: Flurheden (Rv94) – Lillträsk – Korsträsk (Rv94, 663)
 • Länsväg BD 561: Sikfors (555) – Skomanskälen
 • Länsväg BD 563: Arnemark (374 – 374) – Holmträsk (569 – 570 – 571) – Sjulsmark (573) – Hälleström (574) – Ersnäs V (579)
 • Länsväg BD 567: Borgfors (555) – Arnemark N (374)
 • Länsväg BD 569: Tullnäs (572) – Nybyn (569.01) – Holmträsk (563)
 • Länsväg BD 569.01: Nybyn S (569) – Nybyn (571)
 • Länsväg BD 570: Holmträsk (563) – Pålsträsk (1,7 km söder om Rv94) – Pålsträsk (Rv94)
 • Länsväg BD 571: Pålmark (573) – Nybyn (569.01) – Holmträsk (563)
 • Länsväg BD 572: Kopparnäs (E4 – 572.01) – Tullnäs (569) – Norrfjärden (573)
 • Länsväg BD 572.01: Kopparnäs (572) – Kopparnäs S (E4, 908)
 • Länsväg BD 573: Håkansö (E4 – 510) – Norrfjärden (572) – Pålmark (571) – Sjulsmark (563) – Klöverträsk (Rv94, 583)
 • Länsväg BD 574: Mjösundet (E4, 575) – Hälleström (563)
 • Länsväg BD 575: Mjösundet (E4, 574) – Rosvik (575.01) – Trundavan (576) – Vallen (577) – Sandnäsudden (578) – Ersnäs Ö (961.01) – Ersnäs (961) – Ersnäs V (E4, 579)
 • Länsväg BD 575.01: Rosvik (575) – Rosvik S (E4)
 • Länsväg BD 576: Trundavan (575) – Berkön
 • Länsväg BD 577: Vallen (575 – 578) – Alhamn
 • Länsväg BD 578: Vallen (577) – Mörön – Sandnäsudden (575)
 • Länsväg BD 579: Ersnäs V (E4, 575 – 563) – Vasskäret – Alvik (Rv94)
 • Länsväg BD 580: trafikplats Antnäs (E4, Rv94) – Måttsund (581) – Kallax (963) – Bergnäset (580.01) – Bergnäset 616)
 • Länsväg BD 580.01: Bergnäset (580) – Luleå flygstation
 • Länsväg BD 581: Måttsund (580) – Bränslan (E4)
 • Länsväg BD 582: Alvik (Rv94) – Selet (583) – Mockträsk – Rödberget (616)
 • Länsväg BD 583: Klöverträsk (Rv94, 573 – 960) – Selet (582) – Avan (616)
 • Länsväg BD 584: Bälinge (616) – Alviksträsk
 • Länsväg BD 585: Avan (616) – färjeled över Luleälven – N Sunderbyn (Rv97)
 • Länsväg BD 586: Vändträsk (356) – Alträsk
 • Länsväg BD 588: Gamla Sävast (Rv97) – Sävast (Rv97) – A 8 (Boden) (967) (k) – Boden SV (356, 616). Genomfart Boden: Åbergsleden – Sveavägen
 • Länsväg BD 589: Heden N (356) – Hedsvedjan Ö (616)
 • Länsväg BD 590: Stadsön (Mariebergsvägen) – Gammelstad (1543) – (k) Nederluleå kyrka (1544) – S Sunderbyn (1,1 km öster om Rv97) – S Sunderbyn (Rv97, 592). Genomfart Gammelstad: Stadsövägen – Framlänningsvägen – Gamla Bodenvägen
 • Länsväg BD 591: Storheden (968) – Karlshäll (1 km öster om 968) – Karlsvik
 • Länsväg BD 592: S Sunderbyn (Rv97, 590) – Bodvallen (Rv97)
 • Länsväg BD 593: Luleå Södra hamn (E4.15, 616) – Örnäset (595) – Hertsön (Gräsörvägen) – Lövskär (593.01) – Hertsöskatan. Genomfart Luleå: S Hamnleden – Hertsövägen – Lövskärsvägen
 • Länsväg BD 593.01: Lövskär (593) – Lövskärs brygga
 • Länsväg BD 594: trafikplats Sunderbyn S (Rv97) – Norramark cirkulationsplats (k) – Sunderby sjukhus – (k) trafikplats Sunderbyn N (Rv97)
 • Länsväg BD 595: Mjölkudden (E4.15) – Lulsundet (596) – Skurholmen – Örnäset (593) – Aronstorp – Uddebo. Genomfart Luleå: Svartövägen – Uddebovägen
 • Länsväg BD 596: Lulsundet (595) – (k) Sinksundet (597) – Bensbyn – Örarna (599) – Persön (E4). Genomfart: Luleå: Bensbyvägen
 • Länsväg BD 597: Ytterviken (969) – Porsön – (k) Björsbyn (597.01) – Sinksundet (596). Genomfart Luleå: Björkskataleden – Porsövägen
 • Länsväg BD 597.01: Björsbyn (597) – Reveln (969)
 • Länsväg BD 599: Örarna (596) – Kråknäset – Brändön

600–699Redigera

 • Länsväg BD 600: Börjelslandet (E4) – Sundom – Råneå (692)
 • Länsväg BD 601: Råneå N (692, 760) – trafikplats Råneå Norra (E4) – Kängsön
 • Länsväg BD 603: trafikplats S Svartbyn (Rv97) (k) – S Svartbyn (604) – N Svartbyn (605). Genomfart Boden: Svartbyleden
 • Länsväg BD 604: S Svartbyn (603) – Boden (356, 605). Genomfart Boden: Gamla Lulevägen
 • Länsväg BD 605: Boden (356, 604) – (k) N Svartbyn (603) – Torrkölen (607) – Flarken (383). Genomfart Boden: Svedjebergsleden
 • Länsväg BD 607: Torrkölen (605) – Ängesbyn (970) – Nickbyn S (E4)
 • Länsväg BD 608: Slagnäs V (E45) – Slagnäs (609) – Slagnäs Ö (E45)
 • Länsväg BD 609: (Adak –) Västerbottens läns gräns – Slagnäs (AC 1018) – Slagnäs (609.01 – 608) – Sjulnäs S (610) – Gobsättvare (612 – 613) – Mellanström (641) – Vaxholm (615 – 617) – Röjberget (618) – Arjeplog (623 – Rv95)
 • Länsväg BD 609.01: Slagnäs S (E45) – Slagnäs camping (609)
 • Länsväg BD 610: S Tjärnmyr (Sjulnäs) (609) – Nyliden
 • Länsväg BD 612: Gobsättvare (609) – Udden (Kallön)
 • Länsväg BD 613: (Heden –) Västerbottens läns gräns – Fjällnäs (AC 1142) – Gargejaur (626) – Tallås (614) – Gobsättvare (609)
 • Länsväg BD 614: Tallås (613) – Kronlund (641) – Maskaur (626)
 • Länsväg BD 615: Vaxholm (609) – Mellanström Ö (615.01) – Kasker
 • Länsväg BD 615.01: Mellanström Ö (615) – Mellanström
 • Länsväg BD 616: Luleå Södra hamn (E4.15, 593 – (k) Residensgatan) – Bergnäset (964) – Bergnäset (580) – Gäddvik (968) – Bälinge (584) – Avan (583 – 585) – Rödberget (582) – Bodforsen (967) – Hedsvedjan Ö (589) – Boden SV (356, 588). Genomfart Luleå: S Hamnleden – Sandviksgatan – Bergnäsbron – Älvbrovägen. Boden: Hedenbrovägen
 • Länsväg BD 617: Vaxholm (609) – Långviken
 • Länsväg BD 618: Röjberget (609) – Ånge brygga
 • Länsväg BD 619: Fiskträsk (E45) – Gullön (609.01) – Bergnäs
 • Länsväg BD 619.01: Gullön (619) – Gullöns brygga
 • Länsväg BD 623: (Arjeplog) Laisvallvägen – Industrivägen (609 – Rv95)
 • Länsväg BD 624: Akkelisjaur (Rv95) – Racksund
 • Länsväg BD 625: Östansjö (Rv95) – Evebäcken (626) – Laisvall (628) – Hällbacken – Adolfström
 • Länsväg BD 626: Gargejaur (613) – Maskaur (614) – Evebäcken (625)
 • Länsväg BD 627: Laisvallsby (625) – Stor Laisan (brygga)
 • Länsväg BD 628: Laisvall (625) – Loholm – Svänjer (Rv95)
 • Länsväg BD 629: Sikselet (630) – Norra Bergnäs – Forsnäs – Abraur – Brännudden (635) – Suddesjaur (636) – Malmesjaur (638) – Moskosel (639 – 629.01) – Moskosel Ö (E45)
 • Länsväg BD 629.01: Moskosel (629) – Moskosel Ö (E45)
 • Länsväg BD 630: Sikselet (629) – Lövnäs – Stenudden – Örnvik
 • Länsväg BD 631: Kålmis (Rv95) – Stensund – Svannäs
 • Länsväg BD 632: Myrheden (Rv95) – Radnejaur
 • Länsväg BD 634: Arvidsjaursjön N (E45) – Östansjö (636) – Älvsbacka
 • Länsväg BD 635: Norrstrand (629) – Brännudden
 • Länsväg BD 636: Suddesjaur (629) – Östansjö (634)
 • Länsväg BD 638: Malmesjaur (629) – Nedre Trollforsen (0,1 km sydväst om bro över Piteälven) – Iggejaur station (3 km nordost om bro över Piteälven) – Iggevare (642) – Tellejåkk (6,5 km väster om E45) – Norden (E45)
 • Länsväg BD 639: Moskosel (629) – Moskosel järnvägsstation
 • Länsväg BD 640: Sleng (E45) – Tjappsåive hållplats
 • Länsväg BD 641: Kronlund (614) – Mellanström (609)
 • Länsväg BD 642: Ljusselet (E45) – Iggevare (638)
 • Länsväg BD 643: Rönnberg (E45) – Ravenjaur – Bäcklund
 • Länsväg BD 645: Fjällbonäs (Rv94) – Pjesker (646) – Gråträsk (552)
 • Länsväg BD 646: Pjesker (645) – Granudden
 • Länsväg BD 648: Fors (Rv94) – S Vistträsk – Vistträsk (Rv94, 660)
 • Länsväg BD 649: Vuotner (Rv94) – N Holmnäs
 • Länsväg BD 650: Framnäsviken (Rv94) – Arvidsjaurs flygplats
 • Länsväg BD 651: Auktsjaur (E45) – Lomträsk (653)
 • Länsväg BD 653: Moskosel (E45) – Lomträsk (651) – Rättsel – Åkroken (Rv94)
 • Länsväg BD 654: Moskosel (E45) – Ljusträsk – Pilträsk – Laver – Nattberg (Rv94)
 • Länsväg BD 655: Timmerheden (Rv94) – Fjällbonäs (Bäcklundsvägen) – Harrejaur (Rv94)
 • Länsväg BD 656: Västabyn (Rv94) – Manjärv (660)
 • Länsväg BD 658: Trångfors (374) – Bredsel (374)
 • Länsväg BD 659: Övre Tväråsel Ö (374) – Övre Tväråsel (374, 667)
 • Länsväg BD 660: Vistträsk (Rv94, 648) – Manjärv (664) – Rosdal (661) – Vidsel S (660.01) – Vidsel S (374)
 • Länsväg BD 660.01: Vidsel S (660) – Vidsel (374)
 • Länsväg BD 661: Rosdal (660) – Sörstrand – Grundvattnet
 • Länsväg BD 662: N Storfors (374) – Myrheden
 • Länsväg BD 663: Korsträsk (Rv94, 560 – Stortjärnberget (2,8 km norr om Rv94) – Nybyn (664)
 • Länsväg BD 664: Nyfors (Rv94, 665) – Nystrand (666) – Nybyn (663) – S Fällfors (11,4 km öster om 660) – Manjärv (660)
 • Länsväg BD 665: Sågfors (Rv94) – Nyfors (Rv94, 664)
 • Länsväg BD 666: Nystrand (664) – Nedre Tväråsel (374) – Björkberg
 • Länsväg BD 667: Övre Tväråsel (374) – Tällberg
 • Länsväg BD 668: Vidsel (374) – Hapträsk – Karlsro (682)
 • Länsväg BD 670: Vernerslund (Rv94) – Johannisfors (672) – Fagervik (356)
 • Länsväg BD 671: Älvsbyn (Rv94) – Älvsbyns järnvägsstation. Genomfart Älvsbyn: Nygatan – Storgatan
 • Länsväg BD 672: Johannisfors (670) – Brännberg (2 km nordväst om 670) – Åkerholmen
 • Länsväg BD 673: Forsnäs (Rv97) – Norrhed – Nybruket (Rv97)
 • Länsväg BD 674: Vittjärv (Rv97) – Vittjärv (0,5 km norr om Rv97) – Vittjärv V (Rv97)
 • Länsväg BD 675: Norra Bredåker (Rv97) – Kvarnbäcken (679 – Rv97)
 • Länsväg BD 676: Heden S (356) – Degerbäcken (677) – Södra Bredåker (678, 679) – Åminne – Bodträskfors (680 – 682)
 • Länsväg BD 677: Degerbäcken (676) – Degerbäckens hållplats
 • Länsväg BD 678: Södra Bredåker (676, 679) – Långsjön
 • Länsväg BD 679: Södra Bredåker (676, 678) – Norra Bredåker (675)
 • Länsväg BD 680: Bodträskfors (676) – Urtjärn – Kvarnån
 • Länsväg BD 681: Rasmyran (Rv97) Rasmyran (0,2 km sydost om Rv97) – Kusån – Vittjärv (Rv97)
 • Länsväg BD 682: Kittajaur (E45) – Puottaure (740) – Holmträsk (669) – Karlsro (668) – Bodträskfors (741 – 676) – Harads (Rv97)
 • Länsväg BD 683: Trångforsen (356) – Paglaberget (Rv97)
 • Länsväg BD 684: Svedjan (383) – Gemträsket
 • Länsväg BD 685: Vibbyn (383) – Vibbyn (0,7 km nordväst om 383) – Skogså (2 km sydost om 686) – Skogså (356)
 • Länsväg BD 686: Skogså (685) – Ubbyn (3,5 km nordost om Skogså) – Inbyn (356)
 • Länsväg BD 687: trafikplats Råneå Södra (E4, 692) – S Prästholm – Gunnarsheden (687.01) – Niemisel (356)
 • Länsväg BD 687.01: Gunnarsheden (687) – Melderstein (760)
 • Länsväg BD 689: Strömsund (E4) – Högsön (691)
 • Länsväg BD 690: Idbäcken (E4, 706) – Siknäs
 • Länsväg BD 691: Rörbäck – Jämtön (691.01 – 974) – trafikplats Jämtön (E4) – Högsön (689) – Vitåfors (693 – 694) – Avafors (356) – Långsel (770, 772)
 • Länsväg BD 691.01: Jämtön (691) – Jämtösund
 • Länsväg BD 692: trafikplats Råneå Södra (E4, 687) – Råneå (600) – Råneå N (601, 760)
 • Länsväg BD 693: Melderstein (760) – Vitåfors (691)
 • Länsväg BD 694: Vitåfors (691) – Töre (706)
 • Länsväg BD 695: Orrbyn (760) – Talludden (762) – Ängesträsk – Bjurå (356)
 • Länsväg BD 696: Törböle (E10) – Långfors – Småsel (356)
 • Länsväg BD 697: Morjärv kyrka (E10) – Morjärv (356)
 • Länsväg BD 698: trafikplats Töre (E4, E10) – Töre hamn
 • Länsväg BD 699: Töre (E4) – Sören (699.01 – 703) – Ökvattnet (E4)
 • Länsväg BD 699.01: Sören (699) – Holmen

700–799Redigera

 • Länsväg BD 700: Kosjärv (E4 – 701) – Brattlandet (953) – Bondersbyn (744)
 • Länsväg BD 701: Kosjärv (700) – Kamlungeforsen (702) – Kamlunge (744)
 • Länsväg BD 702: Kamlungeforsen (701) – Västanfors
 • Länsväg BD 703: Rolfs (705) – Pålänge (707) – Sören (699)
 • Länsväg BD 704: Storön N (705) – Ryssbält (707)
 • Länsväg BD 705: Rolfs (E4) – 703) – Vallen (954 – 954) – Lappträskbacken (707, 956) – Ytterbyn (956.01 – 956.02 – 708) – Målsön (708) – Storön N (704) – Storön
 • Länsväg BD 706: Idbäcken (E4, 690) – Töre (694) – Töre (Backvägen) – Töre (1611 – E10)
 • Länsväg BD 707: Lappträskbacken (705, 906) – Ryssbält (704) – Pålänge (703)
 • Länsväg BD 708: Ytterbyn (705) – Nyborg (956) – Målsön (705)
 • Länsväg BD 709: Bredviken (E4 – 710) – Risögrund – Karlsborg (709.01 – 709.01) – trafikplats Lampen (E4)
 • Länsväg BD 709.01: Vikmanholmen (709) – Vikmanholmen N (709)
 • Länsväg BD 710: Bredviken V (E4) – Bredviken (709)
 • Länsväg BD 711: Bjumisträsk (720) – Lantjärv – Kvarnberget (E4)
 • Länsväg BD 712: Kvarnberget (E4) – Lappbäcken – Båtskärsnäs V (713) – Båtskärsnäs
 • Länsväg BD 713: Båtskärsnäs V (712) – Axelsvik
 • Länsväg BD 714: Korpikå S (715) – Lilla Lappträsk
 • Länsväg BD 715: Kalix (E4 – 1628) – (k) Stenbacken (721) – Kälsjärv (951 – 718) – Korpikå S (714) – Korpikå (719) – Orrträsk (716) – Vitvattnet (767). Genomfart Kalix: Nygatan – Centrumvägen – Vitvattenvägen
 • Länsväg BD 716: Orrträsk (715) – Storsien – Klinten (767)
 • Länsväg BD 718: Kälsjärv (715) – Hömyrfors (719)
 • Länsväg BD 719: Korpikå (715) – Hömyrfors (718) – Granån (726) – Björkfors (398, 730)
 • Länsväg BD 720: Näsbyn (E4 – 1628) – Näsbyn Ö (721) – Bjumisträsk (711) – Råby (950) – Näverträsk (726) – Björkfors (398)
 • Länsväg BD 721: Åkroken (744) – Björknäs (951) – Kalix (715) – Näsbyn Ö (720). Genomfart Kalix: Järnvägsgatan
 • Länsväg BD 722: Långforsen (398) – Oja (767)
 • Länsväg BD 723: Sangis (E4) – Sangis N (723.01) – Sangis Ö (E4)
 • Länsväg BD 723.01: Sangis N (723) – Sangis V (398)
 • Länsväg BD 724: Säivis (E4) – Staffans
 • Länsväg BD 725: V Nikkala (E4) – Santasaari – Seskarö (725.01) – Fridhem
 • Länsväg BD 725.01: Seskarö (725) – Seskarö kyrka
 • Länsväg BD 726: Näverträsk (720) – Granån (719)
 • Länsväg BD 727: Nikkala (E4, 729) – Haparanda hamn
 • Länsväg BD 728: Säivis V (E4) – Aavajärvi (730)
 • Länsväg BD 729: Nikkala (E4, 727) – Kattilasaari (730)
 • Länsväg BD 730: Björkfors (398, 719) – Aavajärvi (728) – Kattilasaari (729 – 731) – Kukkola (Rv99)
 • Länsväg BD 731: Kattilasaari (730) – Karhuvaara (767)
 • Länsväg BD 734: trafikplats Vånafjärden (E4) – Karlsborg
 • Länsväg BD 736: Kurkinen (E4) – Salmis – Laiva (E4) – Vuono (E4, 775)
 • Länsväg BD 737: Karungi (Rv99) – Karl Gustavs kyrka – Karungi (Rv99, 767)
 • Länsväg BD 740: Puottaure (682) – Sudok (743) – Vuollerim (Rv97, 810)
 • Länsväg BD 741: Bodträskfors (682) – Strömbacka (742) – Edefors kyrka (Rv97)
 • Länsväg BD 742: Strömbacka (741) – Krokfors (2,5 km väster om 741) – Lillån
 • Länsväg BD 744: trafikplats Åkroken (E4 – 721) – Börjelsbyn (955 – 955) – Bondersbyn (700 – 905) – Kamlunge (701, 905) – Forsbyn (767) – Morjärv (E10, 356)
 • Länsväg BD 746: Svartbjörsbyn (750) – Brändkläppen (356, 383)
 • Länsväg BD 747: Jokkmokk (E45, Rv97) – Junkarhällan (990) – Luvos – Karats. Genomfart Jokkmokk: Storgatan
 • Länsväg BD 748: Svartlå (Rv97) – Övre Svartlå (Rv97)
 • Länsväg BD 749: Bovallen (Rv97) – Svartlå (Rv97)
 • Länsväg BD 750: Lillavan (356) – (k) Svartbjörsbyn (746) – Ljuså – Gransjö (752) – Sandträsk (753) – Gullträsk (754) – Lakaträsk (813). Genomfart Boden: Stationsgatan
 • Länsväg BD 752: Svartlå (Rv97) – Gransjö (750)
 • Länsväg BD 753: Sandträsk (750) – Sandträskgården
 • Länsväg BD 754: Harads (Rv97) – Gullträsk (750)
 • Länsväg BD 755: Furunäs – Andersviksudden – Porsi (810)
 • Länsväg BD 757: Degerselet S (356) – Sörbyn (758) – Sörbyn V (1,5 km väster om 758) – Övre Flåsjön (enskild väg, Degervattnet) – Klingersel (760)
 • Länsväg BD 758: Sörbyn (757) – Lassbyn (760)
 • Länsväg BD 760: Råneå N (601, 692) – Melderstein (693 – 687.01) – Orrbyn (695) – Niemisel (356 – 761) – Lassbyn (763 – 758) – Gunnarsbyn (763.01) – Korpforsen (766) – Klingersel (757) – Mårdsel (813)
 • Länsväg BD 761: Niemisel (760) – Framviken – Gunnarsdjupträsk
 • Länsväg BD 762: Fällträsk (356) – Talludden (695)
 • Länsväg BD 763: Lassbyn (760) – Gunnarsbyberget (763.01) – Ytterholmen (766) – Norriån – Vuoddas (813)
 • Länsväg BD 763.01: Gunnarsbyberget (763) – Gunnarsbyn (760)
 • Länsväg BD 765: Morjärv (356) – Västra Flakaträsk
 • Länsväg BD 766: Korpforsen (760) – Ytterholmen (763)
 • Länsväg BD 767: Forsbyn (744) – Trollberget (781) – Stråkan (782) – Frängsmyran (783) – Klinten (716) – Vitvattnet (715) – Vitvattnet Ö (784) – Bodträsk (774 – 911) – Oja (722) – Lappträsk (398 – 398) – Kärrbäck (791) – Karhuvaara (731) – Karungi (Rv99, 737)
 • Länsväg BD 768: Bjurå (356) – Krokträsk
 • Länsväg BD 769: Tvärån (E10) – Långforssel
 • Länsväg BD 770: Långsel (691, 772) – Torpbrändet (773) – Talljärv – Bredträsk (777) – Hedensbyn (E10)
 • Länsväg BD 772: Långsel (691, 770) – Dockas
 • Länsväg BD 773: Småsel (356) – Talljärv (770)
 • Länsväg BD 774: Bodträsk (767) – Storträsk (784 – 784) – Lomben
 • Länsväg BD 775: Vuono (E4, 736) – Eriksbo (776) – trafikplats Haparanda (E4, Rv99). Genomfart Haparanda: Köpmangatan – Västra Esplanaden
 • Länsväg BD 776: Vuono Ö (E4) – Eriksbo (775) – Grankullen. Genomfart: Grankullevägen
 • Länsväg BD 777: Bredträsk (770) – Kölmjärv
 • Länsväg BD 778: Lansjärv (840, 840.01) – Lansjärv kyrka (840.01)
 • Länsväg BD 779: Lansån (E10) – Kopparsjärv
 • Länsväg BD 780: Naisheden (E10) – Naisjärv
 • Länsväg BD 781: Trollberget (767) – Övermorjärv
 • Länsväg BD 782: Stråkan (767) – Åkeränget
 • Länsväg BD 783: Frängsmyran (767) – Östra Flakaträsk – Lombheden (795)
 • Länsväg BD 784: Vitvattnet Ö (767) – Storträsk (774 – 774) – Kukasjärvi (785) – Littiäinen (799)
 • Länsväg BD 785: Kukasjärvi (784) – Kypasjärvi – Svartberget (795)
 • Länsväg BD 787: Ruskola (Rv99) – Övertorneå S (Rv98)
 • Länsväg BD 791: Kärrbäck (767) – Matojärvi – Granbom (792) – Päkkilä (Bäckesta) (Rv99)
 • Länsväg BD 792: Granbom (791) – Vuomajärvi
 • Länsväg BD 794: Hedenäset (Rv99) – Hietaniemi kyrka
 • Länsväg BD 795: V Svartbyn (E10) – Svartbyn (796) – Lombheden (783) – Slättåsberget (797) – Svartberget (785) – Granhult (798) – Liehittäjä (799) – Niemis (915) – Luppio (Rv99)
 • Länsväg BD 796: Svartbyn (795) – Överkalix (797) – Tallvik (801 – Rv98, 836)
 • Länsväg BD 797: Slättåsberget (795) – Boheden – färjeled över Djupträsket – Sandudden – Överkalix (796)
 • Länsväg BD 798: Granhult (795) – Kiilisjärvi
 • Länsväg BD 799: Littiäinen (398 – 784) – Liehittäjä (795) – Ekfors (800) – Puostijärvi – Palo (Rv98)

800–899Redigera

 • Länsväg BD 800: Ekfors (799) – Armasjärvi (915)
 • Länsväg BD 801: Tallvik (796) – Överkalix vårdcentral
 • Länsväg BD 802: Mölnviken (E10) – Kälvudden – Kälvjärv – Storsvedjan
 • Länsväg BD 803: Allsån (391) – Miekojärvi
 • Länsväg BD 804: Lyckan (E45) – Östansjö
 • Länsväg BD 805: Vajkijaur (E45 – 805.02) – Randijaur (807) – Paijekuoika (806) – Tjåmotis – Njavve – Årrenjarka – Kvikkjokk
 • Länsväg BD 805.02: Vajkijaur (805) – Kvarnbäcken
 • Länsväg BD 806: Paijekuoika (805) – Nautijaur
 • Länsväg BD 807: Randijaur (805) – Björkholmen
 • Länsväg BD 808: Björknäs (Rv97) – Storbacken
 • Länsväg BD 810: Vuollerim (Rv97, 740 – 810.01) – Porsi (755 – 811) – Murjek (810.02 – 812) – Tullmyran (814) – Polcirkeln – Peinis (815) – Jorpojänkkä (817) – Nattavaara by (810.04 – 818)
 • Länsväg BD 810.01: Vuollerim (810) – Vuollerim S (Rv97)
 • Länsväg BD 810.02: Murjek (810) – Murjeks kyrka
 • Länsväg BD 810.04: Nattavaara by Ö (810) – Nattavaaraby (818)
 • Länsväg BD 811: Porsi (810) – Kuouka – Messaure (818)
 • Länsväg BD 812: Lillåfors (813) – Murjek (810)
 • Länsväg BD 813: Edefors kyrka (Rv97) – Lakaträsk (750) – Lillåfors (812) – Mårdsel (760) – Pålkem (Vitträsk) – Vuoddas (815 – 763) – FlakabergYttre Lansjärv (E10)
 • Länsväg BD 814: Tullmyran (810) – Nietsavare (818) – Sarkavare
 • Länsväg BD 815: Vuoddas (813) – Peinis (810)
 • Länsväg BD 816: Skröven (E10) – Torrivaara
 • Länsväg BD 817: Jorpojänkkä (810) – Sarvisvaara
 • Länsväg BD 817.01: Skröven (E10) – Storberget
 • Länsväg BD 818: Vajkijaur (E45) – Messaure (811) – Nietsavare (814) – Harrejaur (820) – Nattavaaraby (810 – 810.04) – Kilvo (822) – Purnu (941) – Mukkavaara (E10)
 • Länsväg BD 819: Porjus (E45) – Västra Strand (1,9 km norr om 45) – Ålloluokta
 • Länsväg BD 820: Harrejaur (818) – Urtimjaur Ö (821) – Urtimjaur
 • Länsväg BD 821: Urtimjaur Ö (820) – Ruodna
 • Länsväg BD 822: Kilvo (818) – Nuortikon (823) – Gällivare (E45)
 • Länsväg BD 823: Nuortikon (822) – Tidnokenttä
 • Länsväg BD 824: Ansavaara (E10) – Mäntyvaara
 • Länsväg BD 825: Gällivare (E45) – Dundret (Björnfällan)
 • Länsväg BD 826: Porjus (E45) – Porjus begravningsplats
 • Länsväg BD 827: Porjus (Hapsas) (E45) – Stora Sjöfallet (Vietas)
 • Länsväg BD 828: Gällivare (E45, 830) – Nuolajärvi (E10.01, E45). Genomfart Gällivare: Lasarettsgatan
 • Länsväg BD 829: Gällivare (830) – Andra Sidan. Genomfart Gällivare: Prästgatan – Kajtumvägen
 • Länsväg BD 830: Gällivare (E45, 828 – 829 – k/E45) – trafikplats Gällivare (E45, 1807) – Malmberget (831 – 1807/k) – Koskullskulle V (831). Genomfart Gällivare: Lasarettsgatan – Malmbergsvägen – Malmbergsleden. Malmberget: Gällivarevägen – Bergmansgatan – Norra Kungsgatan – Bergmansgatan
 • Länsväg BD 831: Porten (Malmberget) (830) – Koskullskulle V (830) – Koskullskulle (860)
 • Länsväg BD 833: Skaulo (E10) – Neitisuando – Killingi (833.01) – Fjällåsens hållplats
 • Länsväg BD 833.01: Killingi S (833) – Killingi
 • Länsväg BD 834: Leipijoki (E10) – Avvakko
 • Länsväg BD 835: Ö Ansvar (392) – Jockfall Ö (839) – Jockfall (839) – Jockfall V (836) – Vasikkakorva (852) – Narken S (841) – Narken (938 – 938) – Kainulasjärvi Ö (939) – Saarisuando (394)
 • Länsväg BD 836: Tallvik (Rv98, 796) – Furunäs (837) – Älvtorpet (837) – V Rödupp (836.01) – Vinnäset – Lillselet – V Ansvar – Jockfall V (838 – 835)
 • Länsväg BD 836.01: V Rödupp (836) – färjeled över Kalixälven – Ö Rödupp (392)
 • Länsväg BD 837: Furunäs (836) – Vännäsberget (837.01) – Älvtorpet (836)
 • Länsväg BD 837.01: Vännäsberget (837) – Vännäsberget N
 • Länsväg BD 838: Jockfall V (836) – Tyckberget S (838.01) – Vallsjärv
 • Länsväg BD 838.01: Tyckberget S (838) – Tyckträsk
 • Länsväg BD 839: Jockfall Ö (835) – Jockfall (839.01 – 835)
 • Länsväg BD 839.01: Jockfall (839) – Gamla färjeläget
 • Länsväg BD 840: Lansjärv (E10 – 778, 840.01) – Ängeså – Lahnajärvi S (840.02) – Nytorp (394)
 • Länsväg BD 840.01: Lansjärv (778, 840 – 778) – Lansjärv N (E10)
 • Länsväg BD 840.02: Lahnajärvi S (840) – Lahnajärvi
 • Länsväg BD 841: Haapakylä (Rv98) – Hiirivaara (917) – Vinsa (854) – Ruokojärvi – Kivijärvi – Pirttiniemi (858) – Korpilombolo S (392) – Korpilombolo (849) – Korpilombolo N (849.01) – Lahdenpää N (850) – Narken S (835)
 • Länsväg BD 842: Skröven (E10 – 842.01) – Torasjärvi (843) – Torasjärvi Ö
 • Länsväg BD 842.01: Skröven (842 – E10)
 • Länsväg BD 843: Torasjärvi (842) – Torasjärvi V
 • Länsväg BD 844: Nedre Hakkas (E10 – 844.01) – Satter – Ullatti (394)
 • Länsväg BD 844.01: Nedre Hakkas (844) – Hakkas Ö (907) – Hakkas N (907) – Sangervaara (846) – Hakkas V (E10)
 • Länsväg BD 845: Salmi (392) – Limingoån
 • Länsväg BD 846: Sangervaara (844.01) – Sammakkojärvi (847)
 • Länsväg BD 847: Mukkavaara (E10) – Sammakkojärvi (846) – Sammakko
 • Länsväg BD 848: Pieruvaara (394) – Äijävaara
 • Länsväg BD 849: Korpilombolo V (392) – Korpilombolo (849.01 – 841)
 • Länsväg BD 849.01: Korpilombolo (849) – Korpilombolo N (841)
 • Länsväg BD 850: Lahdenpää (841) – Jierijärvi
 • Länsväg BD 851: Nuoksujärvi S (850) – Nuoksujärvi – Koivuniemi (394)
 • Länsväg BD 852: Vasikkakorva (835) – Iso Puolamajärvi
 • Länsväg BD 853: Niva (394) – Lehtipalo – Tärendö kyrka (394, 883)
 • Länsväg BD 854: Vinsa (841) – Jänkisjärvi – Mukkajärvi
 • Länsväg BD 855: Övre Kuivakangas (Rv99) – Siekasjärvi – Rantajärvi (857)
 • Länsväg BD 856: Juoksengi (Rv99) – Juoksengi kyrka (856.01) – Mäntyvaara (856.02) – Vyöni
 • Länsväg BD 856.01: Juoksengi kyrka (856) – Juoksengi N (Rv99)
 • Länsväg BD 856.02: Mäntyvaara (856) – Niskanpää N (Rv99)
 • Länsväg BD 857: Svanstein (Rv99 – 857.01) – Rantajärvi (855) – Aapua – Ohtanajärvi (392)
 • Länsväg BD 857.01: Svanstein (857) – Svanstein S (Rv99)
 • Länsväg BD 858: Pirttiniemi (841) – Suaningi
 • Länsväg BD 859: Jarhois (Rv99) – Olkamangi
 • Länsväg BD 860: Nuolajärvi Ö (E45) – Koskullskulle (831) – Tjautjasjaur
 • Länsväg BD 861: Kuusilaki (392) – Kirnujärvi
 • Länsväg BD 862: Pajala S (392) – Liviöjärvi
 • Länsväg BD 863: Pilkkarivuoma (E10) – Piilijärvi
 • Länsväg BD 864: Vittangi V (E45) – Nedre Parakka
 • Länsväg BD 865: Dokkas N (394) – Markitta S (944) – Kesäsvaara (866) – Nilivaara (940) – Vettasjärvi (943 – 943) – Masugnsbyn (395)
 • Länsväg BD 866: Kesäsvaara (865) – Granhult
 • Länsväg BD 867: Tärendö (394) – Storbyn (883) – Männikkö Ö (868) – Vuostokangas (395)
 • Länsväg BD 868: Männikkö Ö (867) – Männikkö V
 • Länsväg BD 869: Junosuando (395) – Junosuando S (869.01) – Lautakoski
 • Länsväg BD 869.01: Junosuando S (869) – Junosuando (395)
 • Länsväg BD 870: Kiruna Centrum (873 – (k) E10) – Kaalasjärvi N (871) – Jänkänalusta – Puoltsa – Holmajärvi – Årosjokk – Pirttivuopio – Nikkaluokta. Genomfart Kiruna: Silfwerbrandsgatan
 • Länsväg BD 871: Kaalasjärvi N (870) – Kaalasjärvi
 • Länsväg BD 873: Kiruna Ö (E10 – 878) – Kiruna Centrum (874 – 870) – Kiruna järnvägsstation (E10)
 • Länsväg BD 874: Kiruna Centrum Ö (873) – (k) Jägarskoleområdet – Kurravaara. Genomfart Kiruna: Tornevägen
 • Länsväg BD 875: Kauppinen (E10 – 877) – Laxforsen – Jukkasjärvi (875.01) – Paksuniemi (875.02) – Esrange
 • Länsväg BD 875.01: Jukkasjärvi (875) – Jukkasjärvi kyrka
 • Länsväg BD 875.02: Paksuniemi (875) – Paksuniemi Ö
 • Länsväg BD 876: Svappavaara V (E10) – Svappavaara Ö (E45)
 • Länsväg BD 877: Kauppinen (875) – Poikkijärvi
 • Länsväg BD 878: Kiruna Ö (873) – (k) Tuolluvaara Ö (E10) – Kiruna flygplats
 • Länsväg BD 879: Kengis (Rv99) – Kengis bruk
 • Länsväg BD 880: Kaunisjoensuu (403) – Huuki (19 km norr om 403) – Aareavaara (Rv99)
 • Länsväg BD 881: Keräntöjärvi (886, 889) – Parkalompolo
 • Länsväg BD 882: Juhonpieti (395) – Juhonpieti V (395)
 • Länsväg BD 883: Tärendö kyrka (394, 853) – Heinonen (0,1 km sydväst om bro över Kalixälven) – Tärendö (867) – Lehtonmäki (0,1 km sydväst om bro över Tärendöälven) – Koivuniemi (394, 851)
 • Länsväg BD 884: Autio (Rv99) – Käymäjärvi
 • Länsväg BD 885: Anttis (395 – 885.01) – Siikavaara
 • Länsväg BD 885.01: Anttis (885) – N Anttis
 • Länsväg BD 886: Junosuando (395 – 887) – Kangos (888) – Keräntöjärvi (881, 889) – Kitkiöjoki (Rv99)
 • Länsväg BD 887: Junosuando (886) – Nuuksujärvi (887.01) – Nuuksujärvi
 • Länsväg BD 887.01: Nuuksujärvi (887) – Purnuvaara
 • Länsväg BD 888: Kangos (886) – Kangos N
 • Länsväg BD 889: Keräntöjärvi (881, 886) – Keräntöjärvi S
 • Länsväg BD 890: Merasjärvi (395) – Merasjärvi Ö
 • Länsväg BD 891: Nolttojärvi (395) – Kuoksu – Kannisjärvi (892) – Lainio – Oksajärvi
 • Länsväg BD 892: Kannisjärvi (891) – Vivungi
 • Länsväg BD 894: Taipalensuu (404) – Muonionalusta
 • Länsväg BD 895: Muodoslompolo (Rv99 – 895.01) – Muodoslompolo Ö (404)
 • Länsväg BD 895.01: Muodoslompolo (895 – 895.02) – Muodoslompolo begravningsplats
 • Länsväg BD 895.02: Muodoslompolo (895.01) – Muodoslompolo kyrka
 • Länsväg BD 896: Kieksiäisvaara S (403) – Kieksiäisvaara (896.01) – Kieksiäisvaara Ö (403)
 • Länsväg BD 896.01: Kieksiäisvaara S (896) – Kieksiäisvaara N
 • Länsväg BD 897: Nedre Soppero (E45, 897.01) – Lannavaara
 • Länsväg BD 897.01: Nedre Soppero (E45, 897) – Nedre Soppero N (E45)
 • Länsväg BD 898: Idivuoma (E45) – Falijärvi
 • Länsväg BD 899: Mertajärvi (E45) – Närvä

900–999Redigera

 • Länsväg BD 900: Myllyjoki (Rv99) – Kuttainen
 • Länsväg BD 901: Karesuando S (E45) – Maunu
 • Länsväg BD 902: Paittasjärvi (Rv99) – Sudjavaara
 • Länsväg BD 904: Blåsmark (501) – Kallfors
 • Länsväg BD 905: Bondersbyn (744) – Stora Lappträsk – Kamlunge (701, 744)
 • Länsväg BD 906: Lomberget (Rv98) – Lomträsk
 • Länsväg BD 907: Hakkas Ö (844.01) – Hakkas N (844.01)
 • Länsväg BD 908: Hedars (E4) – Bertnäs – Kopparnäs S (E4, 572.01)
 • Länsväg BD 909: Karesuando (E45) – Karesuando begravningsplats
 • Länsväg BD 910: Övre Kuivakangas (Rv99) – Övre Kuivakangas N (Rv99)
 • Länsväg BD 911: Bodträsk hållplats (767) – Bodträsk
 • Länsväg BD 912: Allsån (Rv98) – Allsjärv – Västhammar
 • Länsväg BD 915: Niemis (795) – Armasjärvi (800) – Orjasjärvi – Övertorneå (Rv99)
 • Länsväg BD 916: Hirsikangas (Rv99) – Matkakoski
 • Länsväg BD 917: Hiirivaara (841) – Nedre Kuivakangas (917.01) – Nedre Kuivakangas (Rv99)
 • Länsväg BD 917.01: Nedre Kuivakangas (917) – Nedre Kuivakangas N (Rv99)
 • Länsväg BD 918: Niskanpää S (Rv99) – Niskanpää (Rv99)
 • Länsväg BD 919: (Rörträsk –) Västerbottens läns gräns (AC 916) – Fågelliden (365)
 • Länsväg BD 920: Stormyran (517) – Gallejaur (Västerbottens läns gräns)
 • Länsväg BD 921: Avaviken (E45) – Månsträsk
 • Länsväg BD 922: Avaviken (E45) – Renviken
 • Länsväg BD 928: Skuthamn N (506) – Skuthamn (507). Genomfart: Kritgatan
 • Länsväg BD 929: Svedjan (506) – Munksund S (507). Genomfart: Viaduktsvägen
 • Länsväg BD 930: Vitsand (373) – Bergsviken (503)
 • Länsväg BD 931: Strömnäs (506, 507) – N Pitholm. Genomfart: Ringiusvägen – Bryggmansvägen – N Pitholmsvägen
 • Länsväg BD 932: Högsböle (E4) – Pitsund N (932.01) – Trollbäcken (E4)
 • Länsväg BD 932.01: Pitsund N (932) – Pitsund (506)
 • Länsväg BD 933: Hortlax kyrka (503) – Lappnäset (E4)
 • Länsväg BD 934: Roknäs (551) – Lillpite (934.01) – Yttersta (543)
 • Länsväg BD 934.01: Lillpite S (934) – Lillpite (543)
 • Länsväg BD 935: Moran (549) – Persibyn (549). Genomfart: Durruddsvägen
 • Länsväg BD 936: trafikplats Jävre S (E4) – trafikplats Jävre N (E4, 501). Genomfart: Jävrevägen
 • Länsväg BD 938: Narken (835) – Narken N (835)
 • Länsväg BD 939: Kainulasjärvi Ö (835) – Kainulasjärvi
 • Länsväg BD 940: Nilivaara (865) – Nilivaara V
 • Länsväg BD 941: Purnu (818) – Sadjem – Björkberg (E10)
 • Länsväg BD 942: Dokkas (394) – Ampiaislantto
 • Länsväg BD 943: Vettasjärvi (865) – Vettasjärvi N (865)
 • Länsväg BD 944: Markitta S (865) – Markitta
 • Länsväg BD 945: Leipojärvi (394) – Leipojärvi Ö (394)
 • Länsväg BD 950: Råby (720) – Holmträsk
 • Länsväg BD 951: Björknäs (721) – Kälsjärv (715)
 • Länsväg BD 952: Ytterbyn (956) – Hästholmen
 • Länsväg BD 953: Midlandet (E4) – Brattlandet (700) – Bondeborg
 • Länsväg BD 954: Vallen N (705) – Vallen (705)
 • Länsväg BD 955: Åkroken N (744) – Börjelsbyn (744)
 • Länsväg BD 956: Lappträskbacken (705, 707) – Ytterbyn (956.01 – 956.02 – 952) – Nyborg (708)
 • Länsväg BD 956.01: Ytterbyn N (956) – Ytterbyn NV (705)
 • Länsväg BD 956.02: Ytterbyn S (956) – Ytterbyn SV (705)
 • Länsväg BD 957: Stråkanäs (E4) – Innanbäcken (E4)
 • Länsväg BD 960: Vitberget (Rv94) – Klöverträsk (583)
 • Länsväg BD 961: Hemberget (E4) – Ersnäs (961.01 – 575). Genomfart: Ersnäsvägen
 • Länsväg BD 961.01: Ersnäs (961) – Ersnäs Ö (575). Genomfart: Vidmansvägen
 • Länsväg BD 963: Kallax (580) – Kallax fiskehamn. Genomfart: Fiskehamnsvägen
 • Länsväg BD 964: Bergnäset (616) – Trolltjärn. Genomfart: Granuddsvägen
 • Länsväg BD 965: trafikplats Rutvik (E4, 968, 969) – Rutvik S (965.01) – Rutvik – Rutvik Ö (965.01) – Brännan. Genomfart: Svenalds väg – Rutviksvägen
 • Länsväg BD 965.01: Rutvik S (965) – Rutvik Ö (965)
 • Länsväg BD 967: Bodforsen (616) – A 8 (Boden) (588)
 • Länsväg BD 968: trafikplats Gäddvik Södra (E4) – Gäddvik (616) – trafikplats Gäddvik Norra (E4) (Arcusvägen) – Storheden (591) – Ektjärn (Mariebergsvägen) – trafikplats Gammelstad (Rv97) – Nederluleå kyrka (1544) – trafikplats Rutvik (E4, 965, 969). Genomfart: Gamla Gäddviksbron – Storsandsvägen – Lulevägen – Rutviksvägen – Norrleden
 • Länsväg BD 969: Mjölkudden (E4.15) – Ytterviken (597) – (k) Reveln (597.01) – trafikplats Rutvik (E4, 965, 968)
 • Länsväg BD 970: Ängesbyn (607) – Ören (383)
 • Länsväg BD 972: Holmen (356) – Svartbäcken
 • Länsväg BD 974: Laviken (E4) – Jämtön (691)
 • Länsväg BD 980: Kitkiöjärvi Ö (Rv99) – Kitkiöjärvi
 • Länsväg BD 981: Neistenkangas (Rv99) – Pello (402) – N Pello (Rv99)
 • Länsväg BD 982: (Pajala) Tornedalsvägen – Kirunavägen (403 – 982.01 – Rv99)
 • Länsväg BD 982.01: (Pajala) Soukolovägen (982 – Rv99)
 • Länsväg BD 983: Autio (Rv99) – Kirkonlahti (403)
 • Länsväg BD 990: Junkarhällan (747) – Purkijaur
 • Länsväg BD 998: Abisko (E10) – Abisko Ö hållplats
 • Länsväg BD 999: Björkliden (E10) – Björklidens hållplats

1000–1099Redigera

 • Länsväg BD 1000: Vassijaure (E10) – Vassijaure järnvägsstation
 • Länsväg BD 1001: Riksgränsen (E10) – Riksgränsens hållplats

1500–1599Redigera

 • Länsväg BD 1543: (Gammelstad) Stationsallén (590 – järnvägsstation)
 • Länsväg BD 1544: (Gammelstad) Lulevägen (590 – 968)

1600–1699Redigera

 • Länsväg BD 1611: (Töre) Postvägen – Morjärvsvägen (706 – 1612 – E10)
 • Länsväg BD 1612: (Töre) Kyrkvägen (1611 – E10)
 • Länsväg BD 1628: (Kalix) Centrumvägen (715 – 720)

1800–1899Redigera

 • Länsväg BD 1807: (Gällivare) Cellulosavägen – Vintervägen – Vintergatan (E45, 830 – 830)
 • Länsväg BD 1809: (Gällivare) Linaälven (E45) – Gällivare flygplats

1900–1999Redigera

 • Länsväg BD 1992: (Arjeplog) Storgatan – Torggatan (Rv95 – Rv95)

KällorRedigera

 • Samtliga allmänna vägar publiceras på kartan Väginformation – Allmänna vägar, bärighetsklasser, framkomlighetsbegränsningar och rekommenderade färdvägar för transporter av farligt gods. Denna utges länsvis av Trafikverket i samarbete med länsstyrelsen.
 • Varje länsstyrelse publicerar, i stort sett årligen, en sammanställning över de allmänna vägarna i länet. Författningen, utan karta, erhålls från respektive länsstyrelse (kallas även Vägkungörelse). Trafikverket säljer de tillhörande kartorna.