Öppna huvudmenyn

Lista över inre gränskontroller inom Schengenområdet

Denna lista över inre gränskontroller inom Schengenområdet innefattar samtliga tillfälliga gränskontroller vid de inre gränserna, mellan medlemsstaterna inom Schengenområdet, sedan den 13 oktober 2006, då Schengenkodexen trädde i kraft.[1]

ListaRedigera

 
Pågående inre gränskontroller
Typ av förfarande för införande av tillfälliga gränskontroller
 
Förutsebart allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten
Tillfälliga gränskontroller förnyas med maximalt 30 dagar i taget, högst 6 månader totalt
 
Oförutsebart allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten som kräver omedelbara åtgärder
Tillfälliga gränskontroller förnyas med maximalt 20 dagar i taget, högst 2 månader totalt
 
Exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för området utan inre gränskontroll
Tillfälliga gränskontroller förnyas med maximalt 6 månader i taget, högst 2 år totalt
Medlemsstat Påbörjat Avslutat Orsak Berörda gränsavsnitt
100   Danmark 2019-11-12 2020-05-12 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Färjeförbindelser och landgränsen mot Sverige och Tyskland
99   Danmark 2019-05-12 2019-11-12 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
98   Norge 2019-05-12 2019-11-12 Säkerhetssituationen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland
97   Sverige 2019-05-12 2019-11-12 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser kan komma att omfattas
96   Tyskland 2019-05-12 2019-11-12 Migration och säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Österrike
95   Österrike 2019-05-12 2019-11-12 Migration och säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Slovenien och Ungern
94   Frankrike 2019-05-01 2019-10-31 Permanent terroristhot, situationen vid de yttre gränserna Alla inre gränser
93   Polen 2019-02-10 2019-02-16 Ministerkonferens för fred och säkerhet i Mellanöstern Alla inre gränser
92   Sverige 2019-02-12 2019-05-11 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser
91   Polen 2018-11-22 2018-12-16 FN:s klimatkonferens COP24 Alla inre gränser
90   Danmark 2018-11-12 2019-05-11 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
89   Norge 2018-11-12 2019-05-11 Säkerhetssituationen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland
88   Tyskland 2018-11-12 2019-05-11 Säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Österrike
87   Österrike 2018-11-12 2019-05-11 Säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Slovenien och Ungern
86   Sverige 2018-11-12 2019-02-11 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser
85   Frankrike 2018-11-01 2019-04-30 Permanent terroristhot, politiska högnivåmöten Alla inre gränser
84   Österrike 2018-09-17 2018-09-21 Informellt möte i Europeiska rådet Delar av landgränsen mot Italien och Tyskland samt Salzburgs flygplats
83   Finland 2018-07-13 2018-07-17 Möte mellan USA:s president och Rysslands president Alla inre gränser
82   Österrike 2018-07-09 2018-07-13 Informellt möte i Europeiska unionens råd Delar av landgränsen mot Italien och Tyskland samt Innsbrucks flygplats
81   Danmark 2018-05-12 2018-11-11 Säkerhetssituationen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
80   Norge 2018-05-12 2018-11-11 Säkerhetssituationen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland
79   Sverige 2018-05-12 2018-11-11 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser
78   Tyskland 2018-05-12 2018-11-11 Säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Österrike
77   Österrike 2018-05-12 2018-11-11 Säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Slovenien och Ungern
76   Frankrike 2018-04-30 2018-10-30 Permanent terroristhot Alla inre gränser
75   Danmark 2017-11-12 2018-05-12 Säkerhetssituationen i Europa Färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
74   Norge 2017-11-12 2018-05-12 Säkerhetssituationen i Europa Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland
73   Sverige 2017-11-12 2018-05-12 Säkerhetssituationen i Europa Färjeförbindelser i syd och väst samt Öresundsförbindelsen
72   Tyskland 2017-11-12 2018-05-12 Säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Österrike och flyg från Grekland
71   Österrike 2017-11-12 2018-05-12 Säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Slovenien och Ungern
70   Sverige 2017-11-12 2017-11-19 Informellt möte i Europeiska rådet Göteborg-Landvetter Airport och Svinesundsbron
69   Frankrike 2017-11-01 2018-04-30 Permanent terroristhot Alla inre gränser
68   Norge 2017-08-26 2017-09-25 Världsmästerskapen i landsvägscykling Bergens flygplats
67   Frankrike 2017-07-16 2017-10-31 Permanent terroristhot Alla inre gränser
66   Tyskland 2017-05-15 2017-07-09 G20-möte Alla inre gränser
65   Italien 2017-05-10 2017-05-30 G7-möte Alla inre gränser
64   Portugal 2017-05-10 2017-05-14 Besök av påven Alla inre gränser
63   Frankrike 2017-01-27 2017-07-15 Permanent terroristhot Alla inre gränser
62   Malta 2017-01-21 2017-02-09 Informellt möte i Europeiska rådet Alla inre gränser
61   Frankrike 2016-07-26 2017-01-26 Attentatet i Nice 2016 Alla inre gränser
60   Polen 2016-07-04 2016-08-02 Nato-möte, besök av påven Alla inre gränser
59   Norge 2016-06-10 2017-11-11 Migrationskrisen i Europa Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland
58   Sverige 2016-06-08 2017-11-11 Migrationskrisen i Europa Färjeförbindelser i syd och väst samt Öresundsförbindelsen
57   Danmark 2016-06-01 2017-11-11 Migrationskrisen i Europa Färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
56   Frankrike 2016-05-27 2016-07-26 Europamästerskapet i fotboll 2016 Alla inre gränser
55   Österrike 2016-05-16 2017-11-11 Migrationskrisen i Europa Landgränsen mot Slovenien och Ungern
54   Tyskland 2016-05-12 2017-11-11 Migrationskrisen i Europa Landgränsen mot Österrike
53   Belgien 2016-03-22 2016-04-22 Terrordåden i Bryssel 2016 Alla inre gränser
52   Danmark 2016-03-04 2016-06-02 Migrationskrisen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
51   Belgien 2016-02-23 2016-03-23 Rivning av tältläger i Calais, Frankrike Landgränsen mellan Västflandern och Frankrike
50   Norge 2016-01-15 2016-06-11 Migrationskrisen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser
49   Sverige 2016-01-10 2016-06-07 Migrationskrisen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser i syd och väst samt Öresundsförbindelsen
48   Danmark 2016-01-04 2016-03-03 Migrationskrisen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
47   Frankrike 2015-12-14 2016-05-26 Terrordåden i Paris i november 2015 Alla inre gränser
46   Norge 2015-11-26 2016-01-15 Migrationskrisen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser
45   Österrike 2015-11-16 2016-05-16 Migrationskrisen i Europa Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Slovenien
44   Tyskland 2015-11-14 2016-05-13 Migrationskrisen i Europa Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Österrike
43   Frankrike 2015-11-13 2015-12-13 FN:s klimatkonferens i Paris 2015 Alla inre land- och luftgränser
42   Sverige 2015-11-12 2016-01-09 Migrationskrisen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser i syd och väst samt Öresundsförbindelsen
41   Malta 2015-11-09 2015-12-31 Samväldets årliga regeringschefsmöte Alla inre luft- och sjögränser
40   Ungern 2015-10-17 2015-10-26 Migrationskrisen i Europa Landgränsen mot Slovenien
39   Slovenien 2015-09-17 2015-10-16 Migrationskrisen i Europa Landgränsen mot Ungern
38   Österrike 2015-09-16 2015-11-15 Migrationskrisen i Europa Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Italien, Slovakien, Slovenien och Ungern
37   Tyskland 2015-09-13 2015-11-13 Migrationskrisen i Europa Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Österrike
36   Tyskland 2015-05-16 2015-06-15 G7-möte Alla inre gränser
35   Estland 2014-08-31 2014-09-03 Besök av USA:s president Alla inre gränser
34   Norge 2014-07-24 2014-07-31 Terrorhot Alla inre gränser
33   Belgien 2014-06-01 2014-06-06 G7-möte Alla inre gränser
32   Nederländerna 2014-03-14 2014-03-28 2014 års möte om kärnvapensäkerhet Alla inre gränser
31   Polen 2013-11-08 2013-11-23 Möten inom UNFCCC Alla inre gränser
30   Norge 2012-12-03 2012-12-12 Utdelningen av Nobels fredspris Alla inre gränser
29   Polen 2012-06-04 2012-07-01 Europamästerskapet i fotboll 2012 Alla inre gränser
28   Spanien 2012-05-02 2012-05-04 ECB-direktionens möte i Barcelona Alla inre gränser
27   Frankrike 2011-10-24 2011-11-05 G20-möte Alla inre gränser
26   Sverige 2011-07-22 2011-07-23 Terrorattentaten i Norge 2011 Alla inre gränser
25   Norge 2011-07-22 2011-07-25 Terrorattentaten i Norge 2011 Alla inre gränser
24   Österrike 2011-06-04 2011-06-09 World Economic Forum Alla inre gränser
23   Portugal 2010-11-16 2010-11-20 Nato-möte Alla inre gränser
22   Frankrike 2010-05-28 2010-06-02 Möte mellan Frankrike och Afrika Alla inre gränser
21   Lettland 2010-05-24 2010-06-01 Nato-möte Alla inre gränser
20   Estland 2010-04-17 2010-04-23 Nato-möte Alla inre gränser
19   Malta 2010-04-05 2010-04-18 Besök av påven Alla inre gränser
18   Danmark 2009-12-01 2009-12-18 FN:s klimatkonferens i Köpenhamn 2009 Inre gränser mot Sverige och Tyskland
17   Norge 2009-11-27 2009-12-12 Utdelningen av Nobels fredspris Alla inre gränser
16   Frankrike 2009-09-27 2009-09-27 50-årsjubileum för Eta Delar av landgränsen mot Spanien
15   Spanien 2009-09-26 2009-09-27 50-årsjubileum för Eta Delar av landgränsen mot Frankrike
14   Frankrike 2009-09-19 2009-09-19 Demonstration av Batasuna i Bayonne Delar av landgränsen mot Spanien
13   Italien 2009-06-28 2009-07-15 G8-möte Alla inre gränser
12   Frankrike 2009-03-30 2009-04-05 Nato-möte Land- och luftgränser mot Belgien, Italien, Luxemburg, Schweiz, Spanien och Tyskland
11   Tyskland 2009-03-20 2009-04-05 Nato-möte Alla inre gränser
10   Island 2009-03-05 2009-03-07 Besök av Hells Angels Alla luftgränser
9   Finland 2008-11-24 2008-12-05 OSSE-möte Helsingfors-Vandas flygplats samt hamnar i Helsingfors och Åbo
8   Frankrike 2008-09-27 2008-09-27 Demonstration av Batasuna i Bayonne Delar av landgränsen mot Spanien
7   Österrike 2008-06-02 2008-07-01 Europamästerskapet i fotboll 2008 Land- och sjögränser
6   Island 2007-11-02 2007-11-03 Besök av Hells Angels Alla luftgränser
5   Tyskland 2007-05-25 2007-06-09 G8-möte Alla inre gränser
4   Frankrike 2007-02-12 2007-02-16 Möte mellan Frankrike och Afrika Gränsen mot Italien
3   Finland 2006-11-13 2006-11-29 Euromed-möte Alla inre gränser
2   Frankrike 2006-10-21 2006-10-21 Demonstration i Bayonne Delar av landgränsen mot Spanien
1   Finland 2006-10-09 2006-10-21 Informellt möte i Europeiska rådet Alla inre gränser

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera