Lista över furstehus

Wikimedia-listartikel

Lista över furstehus är en lista över ätter vars medlemmar under något historisk skede utövat suverän regeringsmakt (reell, formell, absolut eller konstitutionell) i ett rike eller landområde, och där makten gått i arv, antingen enligt successionslag eller (i valriken) genom ättens starka ställning.

Terminologi och definitionerRedigera

Om inte annat anges är ätterna agnatiska: furstevärdigheten ärvs endast genom män till män, förutom att dotter till ättmedlem räknas till ätten. I modern tid har vissa regerande furstehus omformats till kognatiska juridiska enheter, varest furstevärdigheten (och regentskapet) nedärvs utan könsåtskillnad.

”Furste” i ”furstehus” har här den vidaste betydelsen: en samlingsbeteckning för alla härskarvärdigheter från kejserlig till småfurstar.[1].

”Sidolinje” avser en ättegren som härstammar från en yngre son till en av ättens huvudmän. På engelska kallas en sådan ättegren ”cadet branch”. På svenska har ordet ”sidolinje” använts av bland andra Riddarhuset, men den svenska terminologin är inte så fast och hävdvunnen som den engelska.

Tekniskt sett uppkommer en sidolinje varje gång en furste har flera söner. Tekniskt sett utslocknade en huvudlinje och ersattes av en sidolinje när Karl XV och hans son kronprinsen dog och tronföljden hoppade till Karl XV:s yngre bror Oscar II. I praktiken avses med sidolinjer (cadet branches) ättegrenar som avskildes längre tillbaka i historien och oftast uppnått sin egen politiska ställning. Furstehus som oftast omtalas som sidolinjer i historiska framställningar anges nedan med kursiv, även om huvudlinjen har utslocknat.

Husen anges i alfabetisk ordning. Namn utan indrag anger agnatiska hus. Indrag åt höger anger att ett hus är en sidolinje till det hus som utan kursiv och utan indrag står en eller flera rader ovanför eller att huset är ett kognatiskt, juridiskt hus vars överhuvud agnatiskt sett, just nu (2020) är en del av hus som utan kursiv och utan indrag står en eller flera rader ovanför.

Regerande furstehusRedigera

Nedanstående furstehus innehar idag (2020) statschefskap.

Mediatiserade levande furstehusRedigera

Övriga levande furstehusRedigera

Hus som utslocknat i huvudlinjen men fortlever i sidolinjerRedigera

Utslocknade furstehusRedigera

Ursprung i BurgundRedigera

Ursprung i Frankerriket/FrankrikeRedigera

Ursprung i NorgeRedigera

Ursprung i PommernRedigera

Ursprung i SverigeRedigera

Utslockade sidolinjerRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Svenska Akademiens ordbok: furste
  2. ^ ”Successionsordning (1810:0926)”. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/successionsordning-18100926_sfs-1810-0926. Läst 3 september 2020. 
  3. ^ ”House of Savoy” (på engelska). Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/topic/House-of-Savoy. Läst 15 september 2020. 
  4. ^ Herman Lindqvist: Sverige–Polen : 1000 år av krig och kärlek. Stockholm 2019.