Lista över frikyrkosamfund i Sverige

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över frikyrkliga samfund i Sverige. Inom parentes anges antal betjänade den 31 december 2012 (antal medlemmar och bidragsgrundande registrerade besökare enligt Nämnden för statligt stöd till trossamfund) samt medlemsantal år 2009 i Sverige. Notera att vissa kyrkor är dubbelanslutna till två samfund.

Ibland varierar det något vilka kyrkor som anses vara frikyrkor. Det förekommer att även inomkyrkliga väckelserörelser kallas frikyrkorörelser, exempelvis Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), men formellt är de en del av Svenska kyrkan. Missionsprovinsen har tidigare menat själva att de inte är ett kyrkosamfund, men de agerar helt självständigt från svenska kyrkan i alla kyrkliga frågor inklusive prästvigning och utgör därför i praktiken en kyrka. Nu har de dessutom inträtt i ILC, vilket otvetydigt är en sammanslutning av kyrkor.

Summan av antalet angivna medlemmar blir cirka 470 000. Det är emellertid inte ovanligt att en församling tillhör flera samfund.

Medlemsantal för Equmeniakyrkan är beräknat genom summering av medlemsantalet 2009 i de tre sammanslagna samfunden. Alla församlingar gick emellertid inte in i samfundet.

KällorRedigera

  • Medlemsuppgifterna är hämtade från Dagens Industri, tidningen Nya Dagen, religionssociologiska institutet och SOU 1998:113. Då medlemskapskriterierna skiljer mellan samfunden är jämförelser inte alltid särskilt rättvisa.

Externa länkarRedigera