Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Uråsa)

Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Uråsa) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Uråsa i Växjö kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Runsten i Högnalöv på fastigheten Uråsa 14:1. Runstenen står utmed landsvägen mellan Uråsa och Jät, strax intill bron över Skyeån. ”Spak lät göra minnesmärket efter sina söner Sven och Röming” lyder inskriptionen.
Runsten i Högnalöv på fastigheten Uråsa 14:1. Runstenen står utmed landsvägen mellan Uråsa och Jät, strax intill bron över Skyeån. ”Spak lät göra minnesmärket efter sina söner Sven och Röming” lyder inskriptionen.
Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Uråsa 2:1 Hällristning Uråsa, Småland 56.696748, 14.921880 10076500020001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Norråkersröset (Uråsa 6:1) Stensättning Uråsa, Småland 56.717799, 14.862916 10076500060001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 8:1 Hällristning Uråsa, Småland 56.703309, 14.880963 10076500080001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Offerstenen/Altarstenen (Uråsa 9:1) Hällristning Uråsa, Småland 56.694534, 14.874155 10076500090001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 10:1 Gravfält Uråsa, Småland 56.695550, 14.871725 10076500100001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Pjaskerör (Uråsa 11:1) Stenkammargrav Uråsa, Småland 56.681392, 14.907460 10076500110001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 14:1 Runristning Uråsa, Småland 56.697792, 14.887568 10076500140001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 15:1 Stenkammargrav Uråsa, Småland 56.706327, 14.907798 10076500150001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 16:1 Stensättning Uråsa, Småland 56.676284, 14.915237 10076500160001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 17:1 Stensättning Uråsa, Småland 56.677902, 14.915045 10076500170001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 17:2 Stensättning Uråsa, Småland 56.678186, 14.914397 10076500170002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 18:1 Gravfält Uråsa, Småland 56.698409, 14.950269 10076500180001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 19:1 Stensättning Uråsa, Småland 56.703541, 14.935688 10076500190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 20:1 Röse Uråsa, Småland 56.702952, 14.935889 10076500200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 20:2 Röse Uråsa, Småland 56.702872, 14.936070 10076500200002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 41:1 Kvarn Uråsa, Småland 56.710134, 14.894532 10076500410001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 51:1 Stensättning Uråsa, Småland 56.685294, 14.905970 10076500510001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 53:1 Stensättning Uråsa, Småland 56.684441, 14.910176 10076500530001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 54:1 Stensättning Uråsa, Småland 56.679449, 14.906280 10076500540001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 54:2 Stensättning Uråsa, Småland 56.679190, 14.906750 10076500540002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 55:1 Stensättning Uråsa, Småland 56.681360, 14.905863 10076500550001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 55:3 Stensättning Uråsa, Småland 56.681490, 14.904880 10076500550003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 57:1 Stensättning Uråsa, Småland 56.685149, 14.928633 10076500570001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 74:2 Röse Uråsa, Småland 56.692303, 14.915821 10076500740002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 76:1 Hällristning Uråsa, Småland 56.697977, 14.897151 10076500760001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 95:1 Stensättning Uråsa, Småland 56.688359, 14.944211 10076500950001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 97:1 Stensättning Uråsa, Småland 56.679152, 14.904551 10076500970001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Uråsa 107:1 Kvarn Uråsa, Småland 56.723790, 14.899024 10076501070001
Ladda upp en bild av detta fornminne

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.