Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Jät)

Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Jät) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Jät i Växjö kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Jät 1:1 Röse Jät, Småland 56.678696, 14.791951 10072500010001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jätsholm borgruin (Jät 4:1) Borg Jät, Småland 56.671092, 14.796577 10072500040001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 5:1 Röse Jät, Småland 56.683653, 14.803287 10072500050001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 5:2 Stensättning Jät, Småland 56.683525, 14.803436 10072500050002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 8:1 Stensättning Jät, Småland 56.656413, 14.838455 10072500080001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 9:1 Röse Jät, Småland 56.656262, 14.845384 10072500090001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 15:1 Gravfält Jät, Småland 56.663507, 14.844267 10072500150001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 18:1 Röse Jät, Småland 56.665948, 14.834566 10072500180001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Lockarör, Lokerör (Jät 19:1) Röse Jät, Småland 56.686989, 14.829122 10072500190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 20:1 Stensättning Jät, Småland 56.680011, 14.830022 10072500200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 22:1 Hög Jät, Småland 56.679615, 14.831052 10072500220001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 26:1 Stensättning Jät, Småland 56.664637, 14.840676 10072500260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 28:1 Röse Jät, Småland 56.694707, 14.835587 10072500280001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hagalyckerör (Jät 30:1) Röse Jät, Småland 56.696838, 14.837886 10072500300001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 31:1 Röse Jät, Småland 56.693420, 14.827961 10072500310001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 31:2 Stensättning Jät, Småland 56.693384, 14.828287 10072500310002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 32:1 Gravfält Jät, Småland 56.694589, 14.826677 10072500320001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 33:1 Röse Jät, Småland 56.698392, 14.837882 10072500330001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 34:1 Röse Jät, Småland 56.707105, 14.828075 10072500340001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 35:1 Grav markerad av sten/block Jät, Småland 56.699895, 14.823310 10072500350001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Örnaknös (Jät 40:1) Röse Jät, Småland 56.685353, 14.810011 10072500400001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 41:1 Gravfält Jät, Småland 56.685992, 14.802466 10072500410001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 42:1 Stensättning Jät, Småland 56.684523, 14.810181 10072500420001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 44:1 Röse Jät, Småland 56.671230, 14.824196 10072500440001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 44:2 Stensättning Jät, Småland 56.671361, 14.824615 10072500440002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 45:1 Stenkammargrav Jät, Småland 56.711009, 14.823182 10072500450001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 46:1 Stenkammargrav Jät, Småland 56.713534, 14.824822 10072500460001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 47:1 Röse Jät, Småland 56.692639, 14.835805 10072500470001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 48:1 Hög Jät, Småland 56.693191, 14.836785 10072500480001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 48:2 Stensättning Jät, Småland 56.693140, 14.836969 10072500480002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 53:1 Röse Jät, Småland 56.697606, 14.833498 10072500530001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 55:1 Röse Jät, Småland 56.700102, 14.836812 10072500550001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 57:1 Röse Jät, Småland 56.695618, 14.827285 10072500570001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 68:1 Hög Jät, Småland 56.701079, 14.836249 10072500680001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 69:1 Röse Jät, Småland 56.702891, 14.835775 10072500690001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 72:1 Stenkammargrav Jät, Småland 56.716819, 14.820574 10072500720001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 73:1 Röse Jät, Småland 56.705173, 14.787209 10072500730001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 95:1 Röse Jät, Småland 56.678774, 14.802260 10072500950001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 97:1 Stensättning Jät, Småland 56.679494, 14.791833 10072500970001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 97:2 Stensättning Jät, Småland 56.679499, 14.791435 10072500970002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 110:1 Röse Jät, Småland 56.651438, 14.828108 10072501100001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 111:1 Stensättning Jät, Småland 56.652959, 14.841900 10072501110001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 112:1 Stensättning Jät, Småland 56.655296, 14.840722 10072501120001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 132:1 Stensättning Jät, Småland 56.702331, 14.827427 10072501320001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 133:1 Röse Jät, Småland 56.655047, 14.838874 10072501330001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 133:2 Röse Jät, Småland 56.655080, 14.839330 10072501330002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 133:3 Röse Jät, Småland 56.655308, 14.839401 10072501330003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 135:1 Röse Jät, Småland 56.713854, 14.789349 10072501350001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 146:1 Gravfält Jät, Småland 56.703928, 14.784901 10072501460001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 153:1 Stensättning Jät, Småland 56.690966, 14.787248 10072501530001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 155 Hällristning Jät, Småland 56.665518, 14.785917 12000000068522
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jät 156 Stensättning Jät, Småland 56.689785, 14.788149 12000000068523
Ladda upp en bild av detta fornminne

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.