Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Hemmesjö)

Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Hemmesjö) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Hemmesjö i Växjö kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Hemmesjö 1:1 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.918504, 14.987131 10071700010001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 3:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.916092, 14.974473 10071700030001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 3:2 Röse Hemmesjö, Småland 56.916271, 14.974462 10071700030002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 4:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.914217, 14.974102 10071700040001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 4:2 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.914167, 14.974229 10071700040002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 5:1 Stenkammargrav Hemmesjö, Småland 56.920749, 14.963405 10071700050001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 6:1 Stenkammargrav Hemmesjö, Småland 56.909702, 14.982027 10071700060001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 7:1 Gravfält Hemmesjö, Småland 56.913508, 14.974158 10071700070001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 7:2 Hällristning Hemmesjö, Småland 56.913518, 14.974043 10071700070002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 12:1 Gravfält Hemmesjö, Småland 56.892965, 14.983970 10071700120001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 14:1 Stenkammargrav Hemmesjö, Småland 56.911512, 14.984145 10071700140001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 16:1 Hög Hemmesjö, Småland 56.894276, 14.984677 10071700160001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Gamla kyrkogården (Hemmesjö 17:1) Begravningsplats Hemmesjö, Småland 56.897289, 14.988556 10071700170001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 20:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.862977, 15.000041 10071700200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 21:1 Stenkammargrav Hemmesjö, Småland 56.868198, 14.994327 10071700210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Vitarör (Hemmesjö 22:1) Röse Hemmesjö, Småland 56.863270, 14.993822 10071700220001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 23:1 Minnesmärke Hemmesjö, Småland 56.860690, 15.001385 10071700230001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 24:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.867246, 14.993676 10071700240001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 25:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.863347, 14.999556 10071700250001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 26:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.864286, 14.999758 10071700260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 27:1 Stenkammargrav Hemmesjö, Småland 56.858260, 14.993597 10071700270001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 28:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.856451, 14.994352 10071700280001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 29:1 Gravfält Hemmesjö, Småland 56.844489, 14.995284 10071700290001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 30:1 Gravfält Hemmesjö, Småland 56.845817, 14.996149 10071700300001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 31:1 Gravfält Hemmesjö, Småland 56.844794, 14.999286 10071700310001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 32:1 Gravfält Hemmesjö, Småland 56.849229, 14.988921 10071700320001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 33:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.823790, 14.938168 10071700330001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 33:2 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.823790, 14.938168 10071700330002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 34:1 Gravfält Hemmesjö, Småland 56.829507, 14.940007 10071700340001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 36:1 Hällristning Hemmesjö, Småland 56.829307, 14.937519 10071700360001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 37:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.837591, 14.942600 10071700370001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 38:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.826705, 14.953965 10071700380001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Väderkvarnsröset (Hemmesjö 40:1) Röse Hemmesjö, Småland 56.833897, 14.944913 10071700400001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 42:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.844925, 14.976628 10071700420001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 43:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.839599, 14.942201 10071700430001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö gamla kyrka (Hemmesjö 44:1) Begravningsplats Hemmesjö, Småland 56.852431, 14.936669 10071700440001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 45:1 Gravfält Hemmesjö, Småland 56.857115, 14.931119 10071700450001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 48:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.908322, 14.991463 10071700480001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 48:2 Röse Hemmesjö, Småland 56.908128, 14.991547 10071700480002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 48:3 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.908227, 14.991368 10071700480003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 49:1 Gravfält Hemmesjö, Småland 56.864740, 14.968330 10071700490001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 50:1 Gravfält Hemmesjö, Småland 56.863347, 14.967125 10071700500001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 51:1 Hög Hemmesjö, Småland 56.864167, 14.966548 10071700510001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 51:2 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.864126, 14.966644 10071700510002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 51:3 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.864098, 14.966510 10071700510003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kungastenen (Hemmesjö 52:1) Grav markerad av sten/block Hemmesjö, Småland 56.870242, 14.973651 10071700520001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kungastenen (Hemmesjö 52:2) Stensättning Hemmesjö, Småland 56.870014, 14.973836 10071700520002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kungastenen (Hemmesjö 52:3) Stensättning Hemmesjö, Småland 56.870176, 14.973883 10071700520003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 53:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.870713, 14.972450 10071700530001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 57:1 Stenkammargrav Hemmesjö, Småland 56.875612, 14.905096 10071700570001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 58:1 Stenkammargrav Hemmesjö, Småland 56.875343, 14.905285 10071700580001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 59:1 Grav markerad av sten/block Hemmesjö, Småland 56.878325, 14.905687 10071700590001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 65:1 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.847857, 14.937835 10071700650001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 66:1 Stenkammargrav Hemmesjö, Småland 56.901155, 14.985620 10071700660001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 67:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.906748, 14.995774 10071700670001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 68:1 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.843946, 14.938139 10071700680001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 69:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.836333, 14.940905 10071700690001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 69:2 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.836226, 14.941120 10071700690002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 70:1 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.838972, 14.941258 10071700700001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 70:2 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.839067, 14.941201 10071700700002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 71:1 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.830531, 14.938673 10071700710001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 73:1 Stenkammargrav Hemmesjö, Småland 56.894688, 14.987460 10071700730001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 76:1 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.881380, 14.899636 10071700760001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 76:2 Hällristning Hemmesjö, Småland 56.881380, 14.899636 10071700760002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 76:3 Röse Hemmesjö, Småland 56.881077, 14.899599 10071700760003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 77:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.882427, 14.895841 10071700770001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 77:2 Röse Hemmesjö, Småland 56.881952, 14.896050 10071700770002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 80:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.882184, 14.889285 10071700800001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 80:2 Röse Hemmesjö, Småland 56.882582, 14.889638 10071700800002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 81:1 Hällristning Hemmesjö, Småland 56.882101, 14.889995 10071700810001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 81:2 Hällristning Hemmesjö, Småland 56.882098, 14.890009 10071700810002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 81:3 Hällristning Hemmesjö, Småland 56.882098, 14.889996 10071700810003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 82:1 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.880706, 14.890148 10071700820001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 82:2 Röse Hemmesjö, Småland 56.880861, 14.890003 10071700820002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 88:1 Stenkammargrav Hemmesjö, Småland 56.857543, 15.000997 10071700880001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 88:2 Röse Hemmesjö, Småland 56.857480, 15.000884 10071700880002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 95:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.844544, 14.973913 10071700950001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 120:1 Stenkammargrav Hemmesjö, Småland 56.847548, 14.910257 10071701200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 120:2 Stenkammargrav Hemmesjö, Småland 56.847385, 14.909707 10071701200002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 131:1 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.841405, 14.923252 10071701310001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 134:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.912219, 14.983646 10071701340001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 134:2 Röse Hemmesjö, Småland 56.912016, 14.984023 10071701340002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 140:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.844536, 14.937910 10071701400001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 146:1 Hällristning Hemmesjö, Småland 56.913006, 14.962706 10071701460001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 148:1 Hällristning Hemmesjö, Småland 56.898204, 14.982711 10071701480001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hullarör (Hemmesjö 154:1) Röse Hemmesjö, Småland 56.842365, 14.917411 10071701540001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hullarör (Hemmesjö 154:2) Röse Hemmesjö, Småland 56.842335, 14.917800 10071701540002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 155:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.833610, 14.943384 10071701550001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 156:1 Röse Hemmesjö, Småland 56.912585, 14.974209 10071701560001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 171 Röse Hemmesjö, Småland 56.817263, 14.938608 12000000066888
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 174 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.822917, 14.938275 12000000066894
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 214 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.847919, 14.907428 12000000067682
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 216 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.847824, 14.907431 12000000067684
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 223 Röse Hemmesjö, Småland 56.846551, 14.908833 12000000067691
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 281 Röse Hemmesjö, Småland 56.838579, 14.939491 12000000069351
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 317 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.878018, 14.985519 12000000069549
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 329 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.910354, 14.993385 12000000069913
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 443 Stenkammargrav Hemmesjö, Småland 56.850711, 14.990020 12000000070241
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 453 Röse Hemmesjö, Småland 56.848423, 14.914848 12000000070275
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 460 Röse Hemmesjö, Småland 56.848481, 14.914884 12000000070282
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 480 Hällbild Hemmesjö, Småland 56.888897, 14.916580 12000000070305
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 490 Röse Hemmesjö, Småland 56.851121, 14.989519 12000000070345
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 491 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.849410, 14.990116 12000000070346
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 500 Röse Hemmesjö, Småland 56.851904, 14.989127 12000000070364
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 592 Hällristning Hemmesjö, Småland 56.862011, 14.999983 12000000070506
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 599 Hällristning Hemmesjö, Småland 56.854871, 15.003605 12000000070520
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 727 Gravfält Hemmesjö, Småland 56.850737, 14.944905 12000000070869
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 758 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.853456, 14.993955 12000000070927
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 759 Stensättning Hemmesjö, Småland 56.853299, 14.993739 12000000070928
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 939 Röse Hemmesjö, Småland 56.841617, 14.921777 12000000071296
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 984 Stenkammargrav Hemmesjö, Småland 56.846006, 14.912424 12000000071391
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 986 Röse Hemmesjö, Småland 56.845917, 14.911113 12000000071393
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hemmesjö 1003 Röse Hemmesjö, Småland 56.828068, 14.938342 12000000071475
Ladda upp en bild av detta fornminne

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.