Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Furuby)

Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Furuby) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Furuby i Växjö kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Furuby 2:1 Röse Furuby, Småland 56.910955, 15.029336 10071100020001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 5:1 Röse Furuby, Småland 56.819808, 15.038137 10071100050001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 7:1 Röse Furuby, Småland 56.803501, 15.045560 10071100070001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 8:1 Röse Furuby, Småland 56.896227, 15.009615 10071100080001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 9:1 Röse Furuby, Småland 56.901463, 15.010077 10071100090001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 10:1 Röse Furuby, Småland 56.899417, 15.009914 10071100100001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 11:1 Röse Furuby, Småland 56.893948, 15.008513 10071100110001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 12:1 Stenkammargrav Furuby, Småland 56.885573, 15.016051 10071100120001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 13:1 Grav markerad av sten/block Furuby, Småland 56.887256, 15.015809 10071100130001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 13:2 Stensättning Furuby, Småland 56.887375, 15.015977 10071100130002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 14:1 Gravfält Furuby, Småland 56.886708, 15.014912 10071100140001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 16:1 Röse Furuby, Småland 56.884148, 15.014214 10071100160001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kung Kåres sten / Sm 11 (Furuby 18:1) Runristning Furuby, Småland 56.879258, 15.013594 10071100180001
RunensteinKarestad.jpg
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Furuby 19:1 Gravfält Furuby, Småland 56.877324, 15.010428 10071100190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 22:1 Gravfält Furuby, Småland 56.878247, 15.010066 10071100220001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 23:1 Röse Furuby, Småland 56.874018, 15.017242 10071100230001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 24:1 Stensättning Furuby, Småland 56.866698, 15.019314 10071100240001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 26:1 Gravfält Furuby, Småland 56.849521, 15.027961 10071100260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 28:1 Röse Furuby, Småland 56.925537, 15.014836 10071100280001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 28:2 Röse Furuby, Småland 56.925478, 15.014541 10071100280002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Drakaröret (Furuby 30:1) Röse Furuby, Småland 56.888923, 15.092504 10071100300001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 40:1 Röse Furuby, Småland 56.894694, 15.008124 10071100400001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 41:1 Röse Furuby, Småland 56.874806, 15.017136 10071100410001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 48:1 Stensättning Furuby, Småland 56.860207, 15.085282 10071100480001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skruven (Furuby 57:2) Lägenhetsbebyggelse Furuby, Småland 56.852397, 15.098587 10071100570002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 64:1 Röse Furuby, Småland 56.825391, 15.094373 10071100640001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 71:1 Stensättning Furuby, Småland 56.846058, 15.056636 10071100710001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 83:1 Röse Furuby, Småland 56.891319, 15.003724 10071100830001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 84:1 Stensättning Furuby, Småland 56.894193, 15.005206 10071100840001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 85:1 Röse Furuby, Småland 56.896558, 15.005690 10071100850001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 85:2 Stensättning Furuby, Småland 56.896839, 15.006195 10071100850002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 86:1 Stensättning Furuby, Småland 56.896942, 15.007647 10071100860001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 87:1 Hällristning Furuby, Småland 56.895108, 15.008174 10071100870001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 88:1 Röse Furuby, Småland 56.898809, 15.008901 10071100880001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 89:1 Hällristning Furuby, Småland 56.899524, 15.012528 10071100890001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 91:1 Stensättning Furuby, Småland 56.910016, 15.020961 10071100910001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 97:1 Stensättning Furuby, Småland 56.885525, 15.001554 10071100970001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 98:1 Stensättning Furuby, Småland 56.873487, 15.008700 10071100980001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 118:1 Stensättning Furuby, Småland 56.899901, 15.009383 10071101180001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 219 Röse Furuby, Småland 56.812929, 15.047809 12000000085645
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 229 Röse Furuby, Småland 56.812795, 15.048072 12000000085661
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 418 Stensättning Furuby, Småland 56.905585, 15.008041 12000000086105
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 419 Stensättning Furuby, Småland 56.905892, 15.008227 12000000086106
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 422 Stenkammargrav Furuby, Småland 56.901073, 15.024043 12000000086110
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 488 Röse Furuby, Småland 56.873954, 15.006831 12000000086258
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 740 Stensättning Furuby, Småland 56.824993, 15.011552 12000000086953
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 832 Röse Furuby, Småland 56.886755, 15.028475 12000000087381
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 834 Hällristning Furuby, Småland 56.880442, 15.026302 12000000087383
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 851 Stensättning Furuby, Småland 56.894185, 15.033571 12000000087610
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 853 Stensättning Furuby, Småland 56.894324, 15.032090 12000000087612
Ladda upp en bild av detta fornminne
Furuby 887 Gravfält Furuby, Småland 56.892847, 15.037550 12000000087811
Ladda upp en bild av detta fornminne

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.