Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Dänningelanda)

Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Dänningelanda) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Dänningelanda i Växjö kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Dänningelanda 1:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.796900, 14.775130 10070800010001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 1:2 Röse Dänningelanda, Småland 56.797042, 14.775108 10070800010002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 1:3 Röse Dänningelanda, Småland 56.797170, 14.774981 10070800010003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 3:1 Runristning Dänningelanda, Småland 56.793978, 14.792669 10070800030001
Sm 8 Dänninglanda.JPG
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Dänningelanda 4:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.796678, 14.791222 10070800040001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 4:2 Röse Dänningelanda, Småland 56.796644, 14.791403 10070800040002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 5:1 Hög Dänningelanda, Småland 56.795748, 14.792769 10070800050001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 5:2 Hög Dänningelanda, Småland 56.795745, 14.793003 10070800050002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 5:3 Hög Dänningelanda, Småland 56.796000, 14.792795 10070800050003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 6:1 Grav markerad av sten/block Dänningelanda, Småland 56.792877, 14.791929 10070800060001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 6:2 Grav markerad av sten/block Dänningelanda, Småland 56.792697, 14.791901 10070800060002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 7:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.791445, 14.790330 10070800070001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 8:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.787806, 14.792260 10070800080001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 10:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.816668, 14.801370 10070800100001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 11:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.822278, 14.802369 10070800110001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 12:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.820976, 14.801158 10070800120001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 12:2 Röse Dänningelanda, Småland 56.821365, 14.801296 10070800120002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 13:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.815649, 14.803242 10070800130001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 14:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.799649, 14.801000 10070800140001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 15:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.809015, 14.789059 10070800150001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 17:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.813031, 14.773956 10070800170001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 17:2 Stenkammargrav Dänningelanda, Småland 56.812751, 14.774309 10070800170002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 17:3 Röse Dänningelanda, Småland 56.812562, 14.774349 10070800170003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 17:4 Stensättning Dänningelanda, Småland 56.812844, 14.774528 10070800170004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 18:1 Gravfält Dänningelanda, Småland 56.812338, 14.766989 10070800180001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 19:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.818606, 14.780595 10070800190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kättils kulle (Dänningelanda 20:1) Röse Dänningelanda, Småland 56.822178, 14.780871 10070800200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 21:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.823739, 14.804628 10070800210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 22:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.824341, 14.805097 10070800220001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Lunnabacken (Dänningelanda 23:1) Röse Dänningelanda, Småland 56.817354, 14.814064 10070800230001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 24:1 Gravfält Dänningelanda, Småland 56.802656, 14.813530 10070800240001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skrehallarna (Dänningelanda 25:1) Hällristning Dänningelanda, Småland 56.796203, 14.780564 10070800250001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 27:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.796903, 14.762284 10070800270001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 28:1 Stenkammargrav Dänningelanda, Småland 56.828527, 14.776638 10070800280001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 28:2 Stensättning Dänningelanda, Småland 56.828154, 14.776384 10070800280002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 33:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.819996, 14.801102 10070800330001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 34:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.822949, 14.805073 10070800340001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 35:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.818901, 14.801131 10070800350001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 37:1 Stensättning Dänningelanda, Småland 56.826061, 14.801640 10070800370001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 38:1 Stensättning Dänningelanda, Småland 56.825584, 14.803206 10070800380001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 39:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.824383, 14.802829 10070800390001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 40:1 Hög Dänningelanda, Småland 56.824015, 14.799568 10070800400001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 40:2 Hög Dänningelanda, Småland 56.824158, 14.800415 10070800400002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 40:3 Stensättning Dänningelanda, Småland 56.824171, 14.801003 10070800400003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 40:4 Hällristning Dänningelanda, Småland 56.824171, 14.801003 10070800400004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 40:5 Stensättning Dänningelanda, Småland 56.824169, 14.801305 10070800400005
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 40:6 Stensättning Dänningelanda, Småland 56.824191, 14.801511 10070800400006
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 40:7 Hög Dänningelanda, Småland 56.824236, 14.801837 10070800400007
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 41:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.823242, 14.801298 10070800410001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 41:2 Röse Dänningelanda, Småland 56.823245, 14.801587 10070800410002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 42:1 Hög Dänningelanda, Småland 56.821710, 14.799988 10070800420001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 43:1 Hög Dänningelanda, Småland 56.818327, 14.801303 10070800430001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 44:1 Stensättning Dänningelanda, Småland 56.812328, 14.801272 10070800440001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 44:2 Hällristning Dänningelanda, Småland 56.812328, 14.801272 10070800440002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 46:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.821442, 14.814438 10070800460001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 47:1 Stensättning Dänningelanda, Småland 56.814168, 14.766409 10070800470001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 48:1 Stensättning Dänningelanda, Småland 56.810838, 14.766838 10070800480001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 48:2 Stensättning Dänningelanda, Småland 56.810990, 14.766417 10070800480002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 49:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.809740, 14.766833 10070800490001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 50:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.812489, 14.770059 10070800500001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 51:1 Stensättning Dänningelanda, Småland 56.807517, 14.757538 10070800510001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 52:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.812643, 14.779312 10070800520001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 55:1 Stensättning Dänningelanda, Småland 56.822997, 14.778995 10070800550001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 61:1 Hällristning Dänningelanda, Småland 56.823092, 14.803236 10070800610001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 66:1 Hällristning Dänningelanda, Småland 56.795643, 14.795879 10070800660001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 70:1 Hällristning Dänningelanda, Småland 56.797899, 14.777486 10070800700001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 74:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.796338, 14.783651 10070800740001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 77:1 Stenkammargrav Dänningelanda, Småland 56.790498, 14.810995 10070800770001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 79:1 Stensättning Dänningelanda, Småland 56.789516, 14.810625 10070800790001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 79:2 Hällristning Dänningelanda, Småland 56.789548, 14.810700 10070800790002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 79:3 Hällristning Dänningelanda, Småland 56.789621, 14.810561 10070800790003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Dänningelanda 80:1 Röse Dänningelanda, Småland 56.792227, 14.814202 10070800800001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Tävelsås 14:2 Stensättning Dänningelanda, Småland 56.786264, 14.786016 10076300140002
Ladda upp en bild av detta fornminne

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.