Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Berg)

Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Berg) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Berg i Växjö kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
1) Kattekull (Berg 1:1) Röse Berg, Småland 57.128766, 14.673333 10070100010001
Ladda upp en bild av detta fornminne
1) Kattekull (Berg 1:2) Röse Berg, Småland 57.128753, 14.672639 10070100010002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 2:1 Röse Berg, Småland 57.127792, 14.671942 10070100020001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 3:1 Röse Berg, Småland 57.098014, 14.683392 10070100030001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 4:1 Röse Berg, Småland 57.099682, 14.680790 10070100040001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 5:1 Grav markerad av sten/block Berg, Småland 57.103911, 14.683407 10070100050001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 8:1 Röse Berg, Småland 57.110441, 14.668370 10070100080001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 8:2 Grav markerad av sten/block Berg, Småland 57.110442, 14.668173 10070100080002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 9:1 Röse Berg, Småland 57.082545, 14.699555 10070100090001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 10:1 Röse Berg, Småland 57.079179, 14.698775 10070100100001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Drakaröret (Berg 11:1) Röse Berg, Småland 57.076097, 14.708674 10070100110001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 12:1 Röse Berg, Småland 57.099746, 14.683339 10070100120001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 13:1 Kyrka/kapell Berg, Småland 57.069166, 14.724060 10070100130001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 13:2 Begravningsplats Berg, Småland 57.069144, 14.724115 10070100130002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 17:1 Röse Berg, Småland 57.068337, 14.699592 10070100170001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Elmerör, Älmeröret (Berg 18:1) Röse Berg, Småland 57.064601, 14.700995 10070100180001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 19:1 Röse Berg, Småland 57.054627, 14.703133 10070100190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 19:2 Röse Berg, Småland 57.054664, 14.703712 10070100190002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 19:3 Stensättning Berg, Småland 57.054663, 14.703490 10070100190003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 20:1 Stensättning Berg, Småland 57.069535, 14.665541 10070100200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 21:1 Stensättning Berg, Småland 57.088607, 14.680921 10070100210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 21:2 Stensättning Berg, Småland 57.088473, 14.680919 10070100210002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Drakaröret (Berg 22:1) Röse Berg, Småland 57.061951, 14.660387 10070100220001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 24:1 Borg Berg, Småland 57.075681, 14.732927 10070100240001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hjulatorps hällristning (Berg 25:1) Hällristning Berg, Småland 57.061499, 14.759405 10070100250001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hjulatorps hällristning (Berg 25:2) Hällristning Berg, Småland 57.061518, 14.759432 10070100250002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hjulatorps hällristning (Berg 25:3) Hällristning Berg, Småland 57.061507, 14.759520 10070100250003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 26:1 Stenkammargrav Berg, Småland 57.053182, 14.756034 10070100260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 27:1 Röse Berg, Småland 57.050123, 14.752972 10070100270001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kung Olas rör (Berg 28:1) Röse Berg, Småland 57.043306, 14.722312 10070100280001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 30:1 Röse Berg, Småland 57.044405, 14.728062 10070100300001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 32:1 Röse Berg, Småland 57.046193, 14.703606 10070100320001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 33:1 Stensättning Berg, Småland 57.046244, 14.702564 10070100330001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 34:1 Röse Berg, Småland 57.046855, 14.706616 10070100340001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 34:2 Stensättning Berg, Småland 57.047162, 14.706723 10070100340002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 35:1 Gravfält Berg, Småland 57.124431, 14.650433 10070100350001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 36:1 Stenkrets Berg, Småland 57.044095, 14.722629 10070100360001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 39:1 Stensättning Berg, Småland 57.118948, 14.647291 10070100390001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 42:1 Röse Berg, Småland 57.124772, 14.666667 10070100420001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 42:2 Röse Berg, Småland 57.124513, 14.666809 10070100420002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 42:3 Röse Berg, Småland 57.124265, 14.666931 10070100420003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 44:1 Stensättning Berg, Småland 57.050782, 14.667411 10070100440001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 45:1 Röse Berg, Småland 57.045590, 14.704293 10070100450001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 45:2 Stensättning Berg, Småland 57.045385, 14.704302 10070100450002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 46:1 Stensättning Berg, Småland 57.056611, 14.753067 10070100460001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 46:2 Stensättning Berg, Småland 57.056662, 14.752953 10070100460002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 51:1 Stensättning Berg, Småland 57.084893, 14.697585 10070100510001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 52:1 Hällristning Berg, Småland 57.084327, 14.697729 10070100520001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 53:1 Stensättning Berg, Småland 57.084258, 14.698321 10070100530001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 63:1 Röse Berg, Småland 57.049512, 14.691925 10070100630001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 64:1 Röse Berg, Småland 57.048563, 14.694054 10070100640001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 72:1 Stensättning Berg, Småland 57.049111, 14.693395 10070100720001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 74:1 Stensättning Berg, Småland 57.077016, 14.659232 10070100740001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 83:1 Stensättning Berg, Småland 57.093626, 14.691249 10070100830001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 91:1 Hällristning Berg, Småland 57.128498, 14.672882 10070100910001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 92:1 Hällristning Berg, Småland 57.130122, 14.672547 10070100920001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 92:2 Hällristning Berg, Småland 57.130477, 14.672488 10070100920002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 97:1 Röse Berg, Småland 57.112882, 14.680724 10070100970001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 178:1 Hällristning Berg, Småland 57.087436, 14.707837 10070101780001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 178:2 Hällristning Berg, Småland 57.087350, 14.708166 10070101780002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 178:3 Hällristning Berg, Småland 57.087022, 14.708301 10070101780003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 179:1 Hällristning Berg, Småland 57.077449, 14.713736 10070101790001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 180:1 Hällristning Berg, Småland 57.073383, 14.703982 10070101800001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 181:1 Hällristning Berg, Småland 57.050271, 14.753306 10070101810001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 182:1 Hällristning Berg, Småland 57.051126, 14.754582 10070101820001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 184:1 Hällristning Berg, Småland 57.062333, 14.703610 10070101840001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 185:1 Hällristning Berg, Småland 57.062843, 14.703020 10070101850001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 185:2 Hällristning Berg, Småland 57.062840, 14.703133 10070101850002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Berg 186:1 Hällristning Berg, Småland 57.062682, 14.662606 10070101860001
Ladda upp en bild av detta fornminne

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.