Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Öja)

Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Öja) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Öja i Växjö kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Öja 1:1 Röse Öja, Småland 56.892597, 14.649465 10077800010001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 2:1 Röse Öja, Småland 56.886369, 14.650061 10077800020001
Ladda upp en bild av detta fornminne
1) Stenkullarröret (Öja 4:1) Röse Öja, Småland 56.884691, 14.647523 10077800040001
Ladda upp en bild av detta fornminne
1) Stenkullarröret (Öja 4:2) Röse Öja, Småland 56.884546, 14.647215 10077800040002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 5:1 Röse Öja, Småland 56.881477, 14.639635 10077800050001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 6:1 Röse Öja, Småland 56.891385, 14.649862 10077800060001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 7:1 Röse Öja, Småland 56.874457, 14.645334 10077800070001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 9:1 Röse Öja, Småland 56.865121, 14.631954 10077800090001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 10:1 Stenkammargrav Öja, Småland 56.862654, 14.634920 10077800100001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 11:1 Stenkammargrav Öja, Småland 56.855686, 14.636956 10077800110001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 12:1 Röse Öja, Småland 56.853902, 14.636440 10077800120001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 19:1 Röse Öja, Småland 56.885888, 14.657190 10077800190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 20:1 Gravfält Öja, Småland 56.855518, 14.614405 10077800200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 21:1 Röse Öja, Småland 56.860620, 14.607187 10077800210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jungfruröret (Öja 22:1) Röse Öja, Småland 56.851253, 14.605764 10077800220001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 23:1 Röse Öja, Småland 56.861155, 14.613864 10077800230001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 24:1 Stenkammargrav Öja, Småland 56.862389, 14.621819 10077800240001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 25:1 Röse Öja, Småland 56.857541, 14.603003 10077800250001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 26:1 Röse Öja, Småland 56.856787, 14.603106 10077800260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 28:1 Grav markerad av sten/block Öja, Småland 56.849094, 14.614541 10077800280001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 29:1 Röse Öja, Småland 56.848362, 14.614143 10077800290001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 30:1 Röse Öja, Småland 56.839476, 14.597969 10077800300001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 31:1 Röse Öja, Småland 56.838963, 14.595482 10077800310001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 32:1 Stenkammargrav Öja, Småland 56.836647, 14.599024 10077800320001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 33:1 Röse Öja, Småland 56.837503, 14.598136 10077800330001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 34:1 Röse Öja, Småland 56.833352, 14.591155 10077800340001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 35:1 Stenkammargrav Öja, Småland 56.839369, 14.579717 10077800350001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 36:1 Stenkammargrav Öja, Småland 56.841605, 14.573921 10077800360001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Grottan (Öja 38:1) Borg Öja, Småland 56.836392, 14.580027 10077800380001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 39:1 Stenkammargrav Öja, Småland 56.832384, 14.589920 10077800390001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 41:1 Röse Öja, Småland 56.825118, 14.585788 10077800410001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 42:1 Röse Öja, Småland 56.824704, 14.587250 10077800420001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 43:1 Röse Öja, Småland 56.821184, 14.586758 10077800430001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 44:1 Stenkammargrav Öja, Småland 56.819190, 14.589284 10077800440001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 45:1 Röse Öja, Småland 56.817328, 14.590948 10077800450001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 46:1 Röse Öja, Småland 56.821716, 14.604857 10077800460001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 47:1 Röse Öja, Småland 56.818062, 14.604687 10077800470001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 48:1 Röse Öja, Småland 56.816751, 14.605968 10077800480001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 49:1 Röse Öja, Småland 56.814276, 14.604147 10077800490001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 52:1 Röse Öja, Småland 56.808129, 14.598326 10077800520001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 53:1 Röse Öja, Småland 56.806250, 14.596439 10077800530001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 54:1 Röse Öja, Småland 56.805012, 14.597568 10077800540001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 55:1 Gravfält Öja, Småland 56.833379, 14.642084 10077800550001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 56:1 Gravfält Öja, Småland 56.832674, 14.634839 10077800560001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 57:1 Stenkammargrav Öja, Småland 56.807677, 14.627405 10077800570001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 60:1 Gravfält Öja, Småland 56.826130, 14.582266 10077800600001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 66:1 Stenkammargrav Öja, Småland 56.839302, 14.671117 10077800660001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 67:1 Stenkammargrav Öja, Småland 56.837699, 14.668181 10077800670001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 69:1 Stenkammargrav Öja, Småland 56.835372, 14.661776 10077800690001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 70:1 Stenkammargrav Öja, Småland 56.834152, 14.668053 10077800700001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hällerör (Öja 71:1) Röse Öja, Småland 56.839340, 14.658530 10077800710001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Brändabacke (Öja 72:1) Röse Öja, Småland 56.842129, 14.659329 10077800720001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 73:1 Röse Öja, Småland 56.823731, 14.586137 10077800730001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 75:1 Stensättning Öja, Småland 56.866265, 14.602795 10077800750001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 91:1 Stensättning Öja, Småland 56.846403, 14.628405 10077800910001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 91:2 Stensättning Öja, Småland 56.846252, 14.628332 10077800910002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 98:1 Stensättning Öja, Småland 56.826813, 14.607481 10077800980001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 100:1 Röse Öja, Småland 56.824768, 14.609593 10077801000001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 105:1 Röse Öja, Småland 56.823170, 14.603554 10077801050001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 108:1 Röse Öja, Småland 56.865229, 14.633860 10077801080001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 133:1 Hällristning Öja, Småland 56.827555, 14.640358 10077801330001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 139:1 Stenkammargrav Öja, Småland 56.831453, 14.667905 10077801390001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 140:1 Röse Öja, Småland 56.836758, 14.668037 10077801400001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 140:2 Röse Öja, Småland 56.836916, 14.668524 10077801400002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 141:1 Röse Öja, Småland 56.902780, 14.636578 10077801410001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 143:1 Stensättning Öja, Småland 56.890514, 14.644248 10077801430001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 144:1 Stensättning Öja, Småland 56.812807, 14.591075 10077801440001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 144:2 Hällristning Öja, Småland 56.812540, 14.590846 10077801440002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Öja 145:1 Hällristning Öja, Småland 56.816526, 14.591601 10077801450001
Ladda upp en bild av detta fornminne

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.