Lista över fornlämningar i Strömstads kommun

Lista över fornlämningar i Strömstads kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Strömstads kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

HogdalRedigera

Se Lista över fornlämningar i Strömstads kommun (Hogdal)

LommelandRedigera

Se Lista över fornlämningar i Strömstads kommun (Lommeland)

NäsingeRedigera

Se Lista över fornlämningar i Strömstads kommun (Näsinge)

SkeeRedigera

Se Lista över fornlämningar i Strömstads kommun (Skee, stensättningar)
Se Lista över fornlämningar i Strömstads kommun (Skee, övriga)

StrömstadRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Strömstad 2:1 Fornborg Strömstad, Bohuslän 58.934180, 11.191948 10160100020001
Strömstad 3:1 Röse Strömstad, Bohuslän 58.927952, 11.172876 10160100030001
Strömstad 5:1 Begravningsplats Strömstad, Bohuslän 58.946472, 11.174972 10160100050001
Strömstad 19 Stadsvall/stadsmur Strömstad, Bohuslän 58.936631, 11.176947 12000000001906
Hiertas batteri (Strömstad 24) Stridsvärn Strömstad, Bohuslän 58.932645, 11.170900 12000000110602

TjärnöRedigera

Se Lista över fornlämningar i Strömstads kommun (Tjärnö)

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.