Lista över fornlämningar i Hällefors kommun

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Hällefors kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Hällefors kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

GrythyttanRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Grythyttan 41:1 Röse Grythyttan, Västmanland 59.722500, 14.520846 10222600410001
Grythyttan 41:2 Röse Grythyttan, Västmanland 59.722371, 14.521018 10222600410002
Grythyttan 41:3 Röse Grythyttan, Västmanland 59.722234, 14.520932 10222600410003
Grythyttan 42:1 Ristning, medeltid/historisk tid Grythyttan, Västmanland 59.727631, 14.523286 10222600420001
Grythyttan 118:1 Stensättning Grythyttan, Västmanland 59.704949, 14.516727 10222601180001
Grythyttan 118:2 Stensättning Grythyttan, Västmanland 59.704822, 14.516772 10222601180002
Grythyttan 262:1 Stensättning Grythyttan, Västmanland 59.705603, 14.571665 10222602620001
Grythyttan 262:2 Stensättning Grythyttan, Västmanland 59.705704, 14.571665 10222602620002
Grythyttan 262:3 Stensättning Grythyttan, Västmanland 59.705804, 14.571646 10222602620003
Grythyttan 262:4 Stensättning Grythyttan, Västmanland 59.705868, 14.571559 10222602620004
Grythyttan 390:1 Stensättning Grythyttan, Västmanland 59.704109, 14.517246 10222603900001
Grythyttan 390:2 Stensättning Grythyttan, Västmanland 59.704013, 14.517500 10222603900002
Grythyttan 427:1 Röse Grythyttan, Västmanland 59.707805, 14.644312 10222604270001

HjulsjöRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Hackhemskyrkan (Hjulsjö 23:1) Stensättning Hjulsjö, Västmanland 59.743080, 14.746444 10223500230001
Hjulsjö 24:1 Röse Hjulsjö, Västmanland 59.739679, 14.747616 10223500240001
Hjulsjö 43:1 Röse Hjulsjö, Västmanland 59.779908, 14.816384 10223500430001
Hjulsjö 43:2 Stensättning Hjulsjö, Västmanland 59.779855, 14.817382 10223500430002
Hjulsjö 43:3 Stensättning Hjulsjö, Västmanland 59.779560, 14.817231 10223500430003
Hjulsjö 54:1 Röse Hjulsjö, Västmanland 59.781996, 14.816244 10223500540001
Hjulsjö 62:1 Stensättning Hjulsjö, Västmanland 59.781432, 14.816956 10223500620001
Hjulsjö 62:2 Stensättning Hjulsjö, Västmanland 59.781220, 14.816946 10223500620002
Hjulsjö 63:1 Stensättning Hjulsjö, Västmanland 59.780696, 14.817052 10223500630001
Hjulsjö 278:1 Stensättning Hjulsjö, Västmanland 59.784954, 14.814741 10223502780001

HälleforsRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Saxeknot (Hällefors 333:1) Ristning, medeltid/historisk tid Hällefors, Västmanland 59.774193, 14.459147 10223703330001
Saxeknot (Hällefors 333:2) Ristning, medeltid/historisk tid Hällefors, Västmanland 59.774177, 14.459111 10223703330002
Saxeknot (Hällefors 333:3) Ristning, medeltid/historisk tid Hällefors, Västmanland 59.774237, 14.458915 10223703330003
Saxeknot (Hällefors 333:4) Ristning, medeltid/historisk tid Hällefors, Västmanland 59.774275, 14.458870 10223703330004
Saxeknot (Hällefors 333:5) Ristning, medeltid/historisk tid Hällefors, Västmanland 59.774213, 14.458951 10223703330005
Saxeknot (Hällefors 333:6) Ristning, medeltid/historisk tid Hällefors, Västmanland 59.774210, 14.458971 10223703330006

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.