Lista över fornlämningar i Danderyds kommun

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Danderyds kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Danderyds kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

DanderydRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
U 131 (Danderyd 1:1) Runristning Danderyd, Uppland Klockargården, Rinkeby 59.407589, 18.033341 10000900010001  
Danderyd 2:1 Runristning Danderyd, Uppland 59.407217, 18.036229 10000900020001  
Danderyd 2:2 Runristning Danderyd, Uppland 59.407200, 18.036486 10000900020002  
Danderyd 2:3 Runristning Danderyd, Uppland 59.407203, 18.036484 10000900020003
Danderyd 2:4 Runristning Danderyd, Uppland 59.407203, 18.036484 10000900020004
Danderyd 4:1 Gravfält Danderyd, Uppland 59.411080, 18.045021 10000900040001
Danderyd 5:1 Hög Danderyd, Uppland 59.409003, 18.049223 10000900050001
Danderyd 6:1 Gravfält Danderyd, Uppland 59.408797, 18.045235 10000900060001
Danderyd 6:2 Hällristning Danderyd, Uppland 59.408796, 18.045640 10000900060002
Danderyd 7:1 Stensättning Danderyd, Uppland 59.386872, 18.036867 10000900070001
Danderyd 8:1 Hög Danderyd, Uppland 59.391029, 18.036810 10000900080001
Danderyd 8:2 Stensättning Danderyd, Uppland 59.391142, 18.036687 10000900080002
Danderyd 14:1 Gravfält Danderyd, Uppland 59.392749, 18.021990 10000900140001
U 130 (Danderyd 15:1) Runristning Danderyd, Uppland Nora 59.404908, 18.022408 10000900150001  
Danderyd 16:1 Hög Danderyd, Uppland 59.402714, 18.019161 10000900160001
Danderyd 17:1 Stensättning Danderyd, Uppland 59.415921, 18.025826 10000900170001
Danderyd 17:2 Stensättning Danderyd, Uppland 59.416084, 18.025681 10000900170002
Danderyd 18:1 Stensättning Danderyd, Uppland 59.435446, 18.050479 10000900180001
Danderyd 20:1 Hög Danderyd, Uppland 59.434757, 18.047604 10000900200001
Danderyd 20:3 Stensättning Danderyd, Uppland 59.434728, 18.047231 10000900200003
Danderyd 23:1 Stensättning Danderyd, Uppland 59.408552, 18.001108 10000900230001
Danderyd 24:1 Stensättning Bronsålder - Järnålder Danderyd, Uppland Åkerholme och ekskogsbevuxen bergklack 59.418813, 17.998532 10000900240001  
Danderyd 24:2 Stensättning Bronsålder - Järnålder Danderyd, Uppland Åkerholme och ekskogsbevuxen bergklack 59.418929, 17.998685 10000900240002  
Danderyd 27:1 Stensättning Danderyd, Uppland 59.413646, 18.025003 10000900270001
Danderyd 28:1 Stensättning Bronsålder - Järnålder Danderyd, Uppland Skogen ovanför Bågskyttebanan 59.425294, 18.006184 10000900280001  
Danderyd 29:1 Stensättning Danderyd, Uppland 59.435846, 18.010899 10000900290001
Danderyd 33:1 Stensättning Danderyd, Uppland 59.409270, 18.048230 10000900330001
Danderyd 43:1 Ristning, medeltid/historisk tid Danderyd, Uppland 59.397727, 18.073276 10000900430001
Danderyd 101:1 Gravfält Danderyd, Uppland 59.401338, 18.069951 10000901010001
Danderyd 102:1 Gravfält Danderyd, Uppland 59.401060, 18.071516 10000901020001
Danderyd 103:1 Stensättning Danderyd, Uppland 59.401143, 18.072562 10000901030001
Danderyd 103:2 Stensättning Danderyd, Uppland 59.400961, 18.072993 10000901030002
Danderyd 103:3 Stensättning Danderyd, Uppland 59.400877, 18.072776 10000901030003
Danderyd 104:1 Gravfält Danderyd, Uppland 59.416521, 18.085021 10000901040001
Danderyd 105:1 Gravfält Danderyd, Uppland 59.415191, 18.086641 10000901050001
Danderyd 106:1 Stensättning Danderyd, Uppland 59.418872, 18.080539 10000901060001
Danderyd 111:1 Stensättning Danderyd, Uppland 59.382213, 18.050915 10000901110001
Calles klimp (Danderyd 114:1) Ristning, medeltid/historisk tid Danderyd, Uppland 59.385553, 18.036309 10000901140001
Danderyd 116:1 Stensättning Danderyd, Uppland 59.398664, 18.057751 10000901160001
Danderyd 121:1 Gravfält Danderyd, Uppland 59.408460, 18.075896 10000901210001
Danderyd 123:1 Husgrund, förhistorisk/medeltida Danderyd, Uppland 59.396817, 18.100809 10000901230001
Danderyd 136:1 Stensättning Bronsålder - Järnålder Danderyd, Uppland Åkerholme och ekskogsbevuxen bergklack 59.420091, 17.997704 10000901360001  
Danderyd 136:2 Stensättning Bronsålder - Järnålder Danderyd, Uppland Åkerholme och ekskogsbevuxen bergklack 59.420171, 17.997921 10000901360002  
Altorp (Danderyd 140:1) Lägenhetsbebyggelse Danderyd, Uppland 59.409543, 18.071465 10000901400001
Danderyd 153 Grav markerad av sten/block Danderyd, Uppland 59.417304, 18.075281 12000000096192
Danderyd 156 Lägenhetsbebyggelse Danderyd, Uppland 59.421835, 18.045799 12000000096195
Danderyd 157 Stensättning Danderyd, Uppland 59.417480, 18.075178 12000000096196
Danderyd 160 Stensättning Danderyd, Uppland 59.417618, 18.075044 12000000096199
Danderyd 163 Stensättning Danderyd, Uppland 59.420338, 18.050335 12000000096202
Danderyd 176 Lägenhetsbebyggelse Danderyd, Uppland 59.402521, 18.069257 12000000096215
Danderyd 179 Lägenhetsbebyggelse Danderyd, Uppland 59.405952, 18.070531 12000000096218
Danderyd 187 Lägenhetsbebyggelse Danderyd, Uppland 59.406965, 18.044082 12000000096226
Granhagens torp (Danderyd 192) Lägenhetsbebyggelse Danderyd, Uppland 59.391778, 18.062533 12000000096231

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.