Lista över fornlämningar i Växjö kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Växjö kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Runsten i Högnalöv på fastigheten Uråsa 14:1. Runstenen står utmed landsvägen mellan Uråsa och Jät, strax intill bron över Skyeån. ”Spak lät göra minnesmärket efter sina söner Sven och Röming” lyder inskriptionen.
Runsten i Högnalöv på fastigheten Uråsa 14:1. Runstenen står utmed landsvägen mellan Uråsa och Jät, strax intill bron över Skyeån. ”Spak lät göra minnesmärket efter sina söner Sven och Röming” lyder inskriptionen.

Aneboda Redigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Aneboda 2:1 Stenkammargrav Aneboda, Småland 57.163036, 14.587021 10069600020001
 
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aneboda 12:1 Stenkammargrav Aneboda, Småland 57.117242, 14.565399 10069600120001
 
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aneboda 21:1 Stensättning Aneboda, Småland 57.177674, 14.570009 10069600210001
 
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aneboda 23:1 Röse Aneboda, Småland 57.143810, 14.546848 10069600230001
 
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aneboda 23:2 Röse Aneboda, Småland 57.143649, 14.546706 10069600230002
 
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aneboda 28:1 Gravfält Aneboda, Småland 57.137675, 14.499907 10069600280001
 
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aneboda 31:1 Stensättning Aneboda, Småland 57.148789, 14.494168 10069600310001
 
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aneboda 37:1 Stensättning Aneboda, Småland 57.148011, 14.504787 10069600370001
 
Ladda upp en bild av detta fornminne
Tockehall (Aneboda 113:1) Minnesmärke Aneboda, Småland 57.127305, 14.510117 10069601130001
 
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aneboda 133 Hällristning Aneboda, Småland 57.097030, 14.565654 12000000093712
 
Ladda upp en bild av detta fornminne

Asa Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Asa)

Berg Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Berg)

Bergunda Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Bergunda)

Drev Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Drev)

Dädesjö Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Dädesjö)

Dänningelanda Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Dänningelanda)

Furuby Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Furuby)

Gårdsby Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Gårdsby)

Hemmesjö Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Hemmesjö)

Herråkra Redigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Herråkra 91 Gravfält Herråkra, Småland 56.921923, 15.155664 12000000086073
 
Ladda upp en bild av detta fornminne

Hornaryd Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Hornaryd)

Jät Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Jät)

Kalvsvik Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Kalvsvik)

Nöbbele Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Nöbbele)

Ormesberga Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Ormesberga)

Sjösås Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Sjösås)

Söraby Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Söraby)

Tegnaby Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Tegnaby)

Tjureda Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Tjureda)

Tolg Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Tolg)

Tävelsås Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Tävelsås)

Uråsa Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Uråsa)

Vederslöv Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Vederslöv)

Växjö Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Växjö)

Öja Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Öja)

Öjaby Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Öjaby)

Ör Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Ör)

Östra Torsås Redigera

Se Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Östra Torsås)

Noter Redigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.