Lista över fornlämningar i Ronneby kommun (Bräkne-Hoby)

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Ronneby kommun (Bräkne-Hoby) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Bräkne-Hoby i Ronneby kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Bräkne-Hoby 1:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.193094, 15.170187 10098800010001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 4:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.172672, 15.139717 10098800040001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 4:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.172617, 15.139773 10098800040002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 4:3 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.172721, 15.139574 10098800040003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 5:1 Gravfält Bräkne-Hoby, Blekinge 56.182018, 15.123516 10098800050001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 6:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.183590, 15.123621 10098800060001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 8:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.187277, 15.125006 10098800080001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 10:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.189384, 15.122155 10098800100001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 10:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.189364, 15.122297 10098800100002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 10:3 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.189219, 15.122150 10098800100003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 11:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.186179, 15.123189 10098800110001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 12:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.185453, 15.124163 10098800120001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 12:2 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.185549, 15.124624 10098800120002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 13:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.191176, 15.125035 10098800130001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 14:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.191336, 15.121167 10098800140001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 15:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.190498, 15.121723 10098800150001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 15:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.191045, 15.121314 10098800150002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 15:3 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.190781, 15.122118 10098800150003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 15:4 Husgrund, förhistorisk/medeltida Bräkne-Hoby, Blekinge 56.190876, 15.121926 10098800150004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 16:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.197055, 15.124752 10098800160001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 16:2 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.196991, 15.124596 10098800160002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 17:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.196341, 15.127162 10098800170001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 17:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.196290, 15.127268 10098800170002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 18:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.195977, 15.125118 10098800180001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 18:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.195994, 15.125237 10098800180002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 19:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.196199, 15.125711 10098800190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 19:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.196206, 15.125868 10098800190002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 20:1 Gravfält Bräkne-Hoby, Blekinge 56.196101, 15.123250 10098800200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 21:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.194503, 15.124993 10098800210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
4) Bruabordet (Bräkne-Hoby 22:1) Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.195388, 15.103952 10098800220001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
4) Bruabordet (Bräkne-Hoby 22:2) Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.195496, 15.103998 10098800220002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
4) Bruabordet (Bräkne-Hoby 22:3) Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.195284, 15.103912 10098800220003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 23:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.190370, 15.117133 10098800230001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 23:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.190518, 15.117100 10098800230002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 24:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.191830, 15.116584 10098800240001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 25:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.187886, 15.117129 10098800250001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 27:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.189611, 15.110381 10098800270001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 28:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.192490, 15.111127 10098800280001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 29:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.190978, 15.115662 10098800290001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 30:1 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.188986, 15.117440 10098800300001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 31:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.181303, 15.108096 10098800310001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 32:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.180041, 15.119808 10098800320001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 33:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.180584, 15.119943 10098800330001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 34:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.180126, 15.118659 10098800340001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 35:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.167102, 15.137455 10098800350001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 37:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.198802, 15.129617 10098800370001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 38:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.198538, 15.129182 10098800380001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 39:1 Gravfält Bräkne-Hoby, Blekinge 56.200773, 15.126634 10098800390001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 41:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.205539, 15.130024 10098800410001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 42:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.204483, 15.122116 10098800420001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 44:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.206510, 15.127686 10098800440001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 45:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.207544, 15.121086 10098800450001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 45:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.207613, 15.121159 10098800450002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 46:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.207233, 15.120273 10098800460001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 46:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.206955, 15.120419 10098800460002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 47:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.210869, 15.110993 10098800470001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 48:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.206575, 15.112844 10098800480001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 49:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.213024, 15.121341 10098800490001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 49:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.212885, 15.120952 10098800490002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 54:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.201726, 15.087807 10098800540001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 55:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.201158, 15.087990 10098800550001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 56:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.200865, 15.087189 10098800560001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 57:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.200228, 15.086752 10098800570001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 57:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.200142, 15.086175 10098800570002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 57:3 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.199982, 15.086524 10098800570003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 57:4 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.199944, 15.086604 10098800570004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 58:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.199469, 15.085742 10098800580001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 59:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.199099, 15.084728 10098800590001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 60:1 Gravfält Bräkne-Hoby, Blekinge 56.199592, 15.083958 10098800600001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 61:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.199397, 15.082310 10098800610001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 61:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.199350, 15.082488 10098800610002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 62:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.198960, 15.083142 10098800620001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 63:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.205833, 15.088927 10098800630001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 63:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.205766, 15.088809 10098800630002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 63:3 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.205855, 15.088768 10098800630003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 63:4 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.205920, 15.089468 10098800630004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 64:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.207398, 15.084701 10098800640001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 65:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.201802, 15.135042 10098800650001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 65:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.201898, 15.135169 10098800650002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 66:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.217611, 15.124855 10098800660001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 67:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.217939, 15.126227 10098800670001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 75:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.227915, 15.116240 10098800750001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 75:2 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.227803, 15.116189 10098800750002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 75:3 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.227685, 15.116183 10098800750003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 77:1 Begravningsplats Bräkne-Hoby, Blekinge 56.231462, 15.117810 10098800770001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 78:1 Begravningsplats Bräkne-Hoby, Blekinge 56.232068, 15.117243 10098800780001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 79:1 Stenkammargrav Bräkne-Hoby, Blekinge 56.222638, 15.108227 10098800790001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 81:1 Gravfält Bräkne-Hoby, Blekinge 56.239795, 15.107568 10098800810001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 82:1 Gravfält Bräkne-Hoby, Blekinge 56.241626, 15.105194 10098800820001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 83:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.242611, 15.107312 10098800830001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 84:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.244572, 15.111415 10098800840001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 86:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.241769, 15.107887 10098800860001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 87:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.240861, 15.104917 10098800870001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 88:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.255643, 15.117296 10098800880001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 88:2 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.255580, 15.117194 10098800880002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 88:3 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.255662, 15.117135 10098800880003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 89:1 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.250276, 15.103835 10098800890001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 91:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.221900, 15.123404 10098800910001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bårkullen (Bräkne-Hoby 93:1) Fornborg Bräkne-Hoby, Blekinge 56.232835, 15.183047 10098800930001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 94:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.196507, 15.123334 10098800940001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 94:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.196400, 15.123414 10098800940002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 98:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.268224, 15.130690 10098800980001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 98:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.268013, 15.130820 10098800980002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 99:1 Stenkammargrav Bräkne-Hoby, Blekinge 56.267753, 15.130270 10098800990001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 99:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.267822, 15.130397 10098800990002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 99:3 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.267604, 15.130211 10098800990003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 99:4 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.267729, 15.129916 10098800990004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 100:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.267344, 15.129671 10098801000001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 101:1 Gravfält Bräkne-Hoby, Blekinge 56.184485, 15.098783 10098801010001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 102:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.182010, 15.100905 10098801020001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 102:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.181903, 15.100747 10098801020002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 104:1 Gravfält Bräkne-Hoby, Blekinge 56.183084, 15.099642 10098801040001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 105:1 Gravfält Bräkne-Hoby, Blekinge 56.182275, 15.099257 10098801050001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 109:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.180380, 15.093133 10098801090001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 110:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.183612, 15.089603 10098801100001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 111:1 Gravfält Bräkne-Hoby, Blekinge 56.182925, 15.089769 10098801110001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 112:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.181850, 15.089385 10098801120001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 112:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.181800, 15.089232 10098801120002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 113:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.181598, 15.088501 10098801130001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 114:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.181015, 15.087423 10098801140001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 114:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.180954, 15.087547 10098801140002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 115:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.180211, 15.085640 10098801150001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 116:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.174525, 15.098689 10098801160001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 118:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.181265, 15.090047 10098801180001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 119:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.186494, 15.082375 10098801190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 119:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.186410, 15.082442 10098801190002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 120:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.186553, 15.084638 10098801200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 120:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.186627, 15.084678 10098801200002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 121:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.184033, 15.083345 10098801210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 121:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.183917, 15.083416 10098801210002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 122:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.183396, 15.085532 10098801220001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 123:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.178590, 15.084681 10098801230001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 124:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.187905, 15.084414 10098801240001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 125:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.192391, 15.091171 10098801250001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 126:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.195729, 15.083900 10098801260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 126:2 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.195427, 15.083523 10098801260002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 126:3 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.195270, 15.083358 10098801260003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 127:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.196897, 15.084848 10098801270001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 128:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.197175, 15.086607 10098801280001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 129:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.199066, 15.093113 10098801290001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 130:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.200516, 15.094588 10098801300001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 131:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.209122, 15.094983 10098801310001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 132:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.207356, 15.096797 10098801320001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 133:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.209383, 15.097655 10098801330001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 134:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.209990, 15.098869 10098801340001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 134:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.210049, 15.098761 10098801340002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 135:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.213864, 15.095491 10098801350001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 136:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.174133, 15.103170 10098801360001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 137:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.172161, 15.098730 10098801370001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 138:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.170806, 15.096799 10098801380001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 139:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.168380, 15.098005 10098801390001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 140:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.167902, 15.096599 10098801400001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 141:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.166925, 15.095102 10098801410001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 144:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.168496, 15.084478 10098801440001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 145:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.171224, 15.093557 10098801450001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 146:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.167917, 15.083633 10098801460001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 147:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.164306, 15.083004 10098801470001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 148:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.166847, 15.084055 10098801480001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 149:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.166286, 15.083588 10098801490001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 150:1 Gravfält Bräkne-Hoby, Blekinge 56.164459, 15.096390 10098801500001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 151:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.169700, 15.083569 10098801510001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 151:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.169862, 15.082846 10098801510002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 151:3 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.169778, 15.083216 10098801510003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 151:4 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.169964, 15.083388 10098801510004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 152:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.169182, 15.081548 10098801520001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 152:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.169243, 15.081674 10098801520002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 153:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.156594, 15.095889 10098801530001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 154:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.157781, 15.098973 10098801540001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 155:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.185937, 15.086628 10098801550001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 156:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.218120, 15.085847 10098801560001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 157:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.218185, 15.084795 10098801570001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 157:2 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.218247, 15.084903 10098801570002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 158:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.221920, 15.080640 10098801580001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 161:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.241013, 15.089354 10098801610001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 161:2 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.241095, 15.089609 10098801610002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 161:3 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.241160, 15.089676 10098801610003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 164:1 Gravfält Bräkne-Hoby, Blekinge 56.247953, 15.092161 10098801640001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 165:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.247183, 15.091142 10098801650001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 165:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.247182, 15.091625 10098801650002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 165:3 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.247335, 15.091584 10098801650003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 165:4 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.247282, 15.091395 10098801650004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 166:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.142742, 15.126840 10098801660001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 167:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.147516, 15.107357 10098801670001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 167:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.147480, 15.107085 10098801670002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 168:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.158870, 15.099108 10098801680001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 169:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.159743, 15.099867 10098801690001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 171:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.267146, 15.119095 10098801710001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 171:2 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.267228, 15.118923 10098801710002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 171:3 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.267217, 15.119029 10098801710003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 173:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.280117, 15.182930 10098801730001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 174:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.281181, 15.182330 10098801740001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 175:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.281699, 15.178177 10098801750001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 176:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.285410, 15.180331 10098801760001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 177:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.268014, 15.179232 10098801770001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 179:1 Stenkrets Bräkne-Hoby, Blekinge 56.302033, 15.182142 10098801790001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 179:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.302023, 15.182351 10098801790002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 180:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.300641, 15.180861 10098801800001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 183:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.286392, 15.179793 10098801830001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 184:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.312581, 15.178286 10098801840001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 184:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.312332, 15.178220 10098801840002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 184:3 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.312047, 15.178484 10098801840003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 185:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.245021, 15.093251 10098801850001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 186:1 Gravfält Bräkne-Hoby, Blekinge 56.243644, 15.093493 10098801860001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 187:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.243127, 15.098294 10098801870001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 189:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.211293, 15.159081 10098801890001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 192:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.208674, 15.168907 10098801920001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 193:1 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.209009, 15.171150 10098801930001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 196:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.163282, 15.091785 10098801960001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 197:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.162701, 15.092028 10098801970001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 198:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.162277, 15.091615 10098801980001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 199:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.160642, 15.089739 10098801990001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 200:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.160113, 15.091863 10098802000001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 201:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.277053, 15.126481 10098802010001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 201:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.277094, 15.126058 10098802010002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 201:3 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.276939, 15.126934 10098802010003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 202:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.276535, 15.126528 10098802020001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 203:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.260981, 15.139944 10098802030001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 210:1 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.269577, 15.126685 10098802100001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 212:1 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.268249, 15.127948 10098802120001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 218:1 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.188356, 15.109476 10098802180001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 219:1 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.187173, 15.109356 10098802190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 220:1 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.185748, 15.117678 10098802200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 221:1 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.186281, 15.117656 10098802210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 222:1 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.186684, 15.123406 10098802220001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 222:2 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.186481, 15.122990 10098802220002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 223:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.178685, 15.129187 10098802230001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 224:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.159675, 15.093026 10098802240001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 224:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.159657, 15.092617 10098802240002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 225:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.159262, 15.093250 10098802250001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 226:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.158937, 15.094718 10098802260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 227:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.158566, 15.095553 10098802270001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 228:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.158411, 15.097122 10098802280001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 229:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.158728, 15.097586 10098802290001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 232:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.144597, 15.070923 10098802320001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 233:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.137710, 15.078696 10098802330001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 237:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.176000, 15.077023 10098802370001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 237:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.175925, 15.077102 10098802370002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 238:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.177319, 15.081357 10098802380001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
1) Lillaröret (Bräkne-Hoby 239:1) Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.184335, 15.079731 10098802390001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
1) Lillaröret (Bräkne-Hoby 239:2) Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.184476, 15.079931 10098802390002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
1) Lillaröret (Bräkne-Hoby 239:3) Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.184656, 15.079898 10098802390003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
1) Lillaröret (Bräkne-Hoby 239:4) Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.184596, 15.080035 10098802390004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 242:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.183625, 15.071204 10098802420001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 243:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.183004, 15.065978 10098802430001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 244:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.184675, 15.066138 10098802440001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 245:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.195021, 15.072909 10098802450001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 245:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.194865, 15.073186 10098802450002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 246:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.194979, 15.074760 10098802460001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 247:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.194199, 15.075035 10098802470001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 247:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.194260, 15.074882 10098802470002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 248:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.194934, 15.069244 10098802480001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 249:1 Röse Bräkne-Hoby, Blekinge 56.193925, 15.067452 10098802490001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 249:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.194111, 15.067149 10098802490002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 250:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.162755, 15.072795 10098802500001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 253:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.173766, 15.081869 10098802530001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 253:2 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.173835, 15.081928 10098802530002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 254:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.174743, 15.081792 10098802540001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 255:1 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.198895, 15.067289 10098802550001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 256:1 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.202236, 15.072408 10098802560001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 257:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.201603, 15.076797 10098802570001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 258:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.203170, 15.079268 10098802580001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 260:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.222829, 15.077987 10098802600001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 261:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.218707, 15.069888 10098802610001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 263:1 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.217076, 15.074241 10098802630001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 268:1 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.199205, 15.089305 10098802680001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 347 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.195972, 15.126262 12000000056987
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 364 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.210420, 15.138643 12000000057191
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 704 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.257588, 15.110612 12000000100746
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 885 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.184459, 15.091557 12000000102279
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 893 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.195019, 15.073160 12000000102288
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 894 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.195141, 15.072616 12000000102289
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 904 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.184459, 15.091557 12000000102299
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 912 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.195019, 15.073160 12000000102308
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 913 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.195141, 15.072616 12000000102309
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 926 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.184177, 15.124744 12000000119871
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 927 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.184662, 15.122324 12000000119873
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 928 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.190017, 15.106704 12000000119875
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 929 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.193383, 15.102001 12000000119877
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 930 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.187789, 15.122118 12000000119879
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 931 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.192823, 15.103842 12000000119881
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 932 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.183023, 15.120668 12000000119883
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 933 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.184742, 15.122036 12000000119885
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 934 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.190725, 15.108516 12000000119887
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 935 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.192756, 15.106756 12000000119889
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 936 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.192151, 15.104673 12000000119890
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 937 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.193377, 15.102860 12000000119892
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 938 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.192347, 15.106561 12000000119894
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 939 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.186388, 15.121288 12000000129871
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 940 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.197483, 15.118397 12000000135824
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 941 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.196212, 15.120761 12000000135826
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 942 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.195769, 15.123008 12000000135829
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 943 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.198395, 15.079835 12000000135831
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 944 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.200820, 15.078054 12000000135834
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 946 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.198489, 15.117124 12000000135839
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 951 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.211027, 15.112998 12000000135884
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 952 Hällristning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.214338, 15.100195 12000000135894
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 954 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.181764, 15.099015 12000000136077
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 956 Grav markerad av sten/block Bräkne-Hoby, Blekinge 56.181165, 15.089953 12000000136085
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 957 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.181235, 15.089925 12000000136185
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bräkne-Hoby 958 Stensättning Bräkne-Hoby, Blekinge 56.181213, 15.089836 12000000136186
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne

Noter redigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.