Lista över fornlämningar i Linköpings kommun (Kaga)

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Linköpings kommun (Kaga) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Kaga i Linköpings kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Ög 103 (Kaga 1:1) Runristning Kaga, Östergötland Kaga kyrka 58.453132, 15.529181 10044300010001
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Kaga 3:1 Hög Kaga, Östergötland 58.439825, 15.518284 10044300030001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kaga 5:1 Stensättning Kaga, Östergötland 58.437693, 15.500517 10044300050001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kaga 6:1 Stensättning Kaga, Östergötland 58.438018, 15.499740 10044300060001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kaga 7:1 Stensättning Kaga, Östergötland 58.439511, 15.500748 10044300070001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kaga 7:2 Stensättning Kaga, Östergötland 58.439503, 15.501180 10044300070002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kaga 8:1 Stensättning Kaga, Östergötland 58.442083, 15.491319 10044300080001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Höjen (Kaga 10:1) Hög Kaga, Östergötland Sättuna 58.456837, 15.569548 10044300100001
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Kaga 12:1 Stensättning Kaga, Östergötland 58.451321, 15.580830 10044300120001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kaga 12:2 Stensättning Kaga, Östergötland 58.451067, 15.580428 10044300120002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kaga 13:1 Stensättning Kaga, Östergötland 58.448028, 15.577074 10044300130001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Racke sten (Kaga 14:1) Runristning Kaga, Östergötland 58.441303, 15.562063 10044300140001
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Alguvi hög (Kaga 15:1) Hög Kaga, Östergötland 58.448992, 15.554328 10044300150001
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Kaga 16:1 Gravfält Kaga, Östergötland 58.436371, 15.501178 10044300160001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kaga 19:1 Stensättning Kaga, Östergötland 58.446014, 15.506674 10044300190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kaga 27:1 Hällristning Kaga, Östergötland 58.443195, 15.513599 10044300270001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kaga 32:1 Stensättning Kaga, Östergötland 58.454148, 15.578535 10044300320001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kaga 32:2 Stensättning Kaga, Östergötland 58.454260, 15.578982 10044300320002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kaga 70 Gravfält Kaga, Östergötland 58.450143, 15.582524 12000000127758
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kaga 72 Hällristning Kaga, Östergötland 58.451058, 15.584190 12000000127761
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kärna 118:1 Stensättning Kaga, Östergötland 58.440818, 15.518428 10045601180001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kärna 119:1 Gravfält Kaga, Östergötland 58.437165, 15.524686 10045601190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kärna 119:2 Stensättning Kaga, Östergötland 58.437029, 15.525011 10045601190002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kärna 119:3 Stensättning Kaga, Östergötland 58.437309, 15.524637 10045601190003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kärna 120:1 Stensättning Kaga, Östergötland 58.439980, 15.519468 10045601200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kärna 120:2 Stensättning Kaga, Östergötland 58.440082, 15.519389 10045601200002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kärna 120:3 Stensättning Kaga, Östergötland 58.440217, 15.519324 10045601200003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kärna 121:1 Stensättning Kaga, Östergötland 58.435797, 15.519474 10045601210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.