Lista över fornlämningar i Flens kommun (Flen)

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Flens kommun (Flen) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Flen i Flens kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Flen 7:1 Stensättning Flen, Södermanland 59.055853, 16.591008 10031900070001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Stenhammar skans (Flen 10:1) Fornborg Flen, Södermanland 59.039233, 16.536743 10031900100001
Stenhammar skans 1.jpg
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Flen 11:1 Gravfält Flen, Södermanland 59.042217, 16.574085 10031900110001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 12:1 Stensättning Flen, Södermanland 59.047520, 16.546204 10031900120001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 13:1 Stensättning Flen, Södermanland 59.034348, 16.559502 10031900130001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 14:1 Stensättning Flen, Södermanland 59.032937, 16.567600 10031900140001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 15:1 Hög Flen, Södermanland 59.039189, 16.581120 10031900150001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 15:2 Stensättning Flen, Södermanland 59.039333, 16.581089 10031900150002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 17:1 Gravfält Flen, Södermanland 59.040050, 16.588074 10031900170001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 18:1 Stensättning Flen, Södermanland 59.014122, 16.564274 10031900180001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 19:1 Stensättning Flen, Södermanland 59.017258, 16.579355 10031900190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 21:1 Fornborg Flen, Södermanland 59.062278, 16.616757 10031900210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 22:1 Gravfält Flen, Södermanland 59.052343, 16.676342 10031900220001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 23:1 Stensättning Flen, Södermanland 59.052794, 16.676524 10031900230001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 23:2 Stensättning Flen, Södermanland 59.052778, 16.676685 10031900230002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Grevens backe (Flen 25:1) Gravfält Flen, Södermanland 59.051203, 16.681883 10031900250001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 26:1 Fornborg Flen, Södermanland 59.040149, 16.683981 10031900260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 37:1 Stensättning Flen, Södermanland 59.056564, 16.562996 10031900370001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 38:1 Gravfält Flen, Södermanland 59.053122, 16.578609 10031900380001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 43:1 Hög Flen, Södermanland 59.053814, 16.577684 10031900430001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 43:2 Stensättning Flen, Södermanland 59.053466, 16.577918 10031900430002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 45:1 Stensättning Flen, Södermanland 59.049673, 16.670112 10031900450001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 48:1 Stensättning Flen, Södermanland 59.056066, 16.677511 10031900480001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 48:2 Stensättning Flen, Södermanland 59.056122, 16.677307 10031900480002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 54:1 Röse Flen, Södermanland 59.013857, 16.561476 10031900540001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 69 Stensättning Flen, Södermanland 59.039253, 16.585396 12000000035170
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 74 Lägenhetsbebyggelse Flen, Södermanland 59.046707, 16.608494 12000000035175
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 76 Stensättning Flen, Södermanland 59.060561, 16.624365 12000000035177
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 87 Hällristning Flen, Södermanland 59.059333, 16.561103 12000000091128
Ladda upp en bild av detta fornminne
Flen 95 Lägenhetsbebyggelse Flen, Södermanland 59.058287, 16.558107 12000000091137
Ladda upp en bild av detta fornminne

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.