Öppna huvudmenyn

Lista över fornlämningar i Borlänge kommun

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Borlänge kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Borlänge kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

BorlängeRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Borganäs (Borlänge 1:2) Borg Borlänge, Dalarna 60.496890, 15.450624 10234400010002
Borlänge 32:1 Hög Borlänge, Dalarna 60.500284, 15.431875 10234400320001
Borlänge 51:1 Hög Borlänge, Dalarna 60.534592, 15.382052 10234400510001
Borlänge 53:1 Stensättning Borlänge, Dalarna 60.526155, 15.391336 10234400530001
Borlänge 54:1 Stensättning Borlänge, Dalarna 60.526322, 15.390603 10234400540001
Borlänge 54:2 Stensättning Borlänge, Dalarna 60.526586, 15.390442 10234400540002
Borlänge 55:1 Gravfält Borlänge, Dalarna 60.526737, 15.389253 10234400550001

Stora TunaRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Nisstäktsfäbodarna (Stora Tuna 39:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.355895, 15.414318 10237800390001
Tomtbodarna (Stora Tuna 82:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.376004, 15.466518 10237800820001
Simsbodarna (Stora Tuna 83:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.482168, 15.275276 10237800830001
Långbrons fäbodar (Stora Tuna 86:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.371096, 15.382710 10237800860001
Stora Tuna 134:1 Stensättning Stora Tuna, Dalarna 60.465009, 15.543882 10237801340001
Stora Tuna 140:1 Minnesmärke Stora Tuna, Dalarna 60.270677, 15.282559 10237801400001  
Knäppgrådaröset (Stora Tuna 165:1) Röse Stora Tuna, Dalarna 60.549464, 15.258434 10237801650001
Stora Tuna 178:1 Gravfält Stora Tuna, Dalarna 60.452283, 15.492176 10237801780001
Stora Tuna 258:1 Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.355771, 15.195788 10237802580001
Stora Tuna 259:1 Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.352625, 15.192132 10237802590001
Stora Tuna 260:1 Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.353486, 15.192115 10237802600001
Stora Tuna 314:1 Stensättning Stora Tuna, Dalarna 60.427140, 15.543430 10237803140001
Stora Tuna 361:1 Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.471604, 15.243702 10237803610001
Dammsjö fäbodar (Stora Tuna 393:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.368854, 15.403303 10237803930001
Rönningsbodarna (Stora Tuna 398:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.395704, 15.310174 10237803980001
Frambodarna (Stora Tuna 399:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.377189, 15.315925 10237803990001
Stora Tuna 401:1 Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.338112, 15.478069 10237804010001
Lambo fäbod (Stora Tuna 403:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.321532, 15.481616 10237804030001
Lisselbodarna (Stora Tuna 404:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.325642, 15.494933 10237804040001
Skomsarbodarna (Stora Tuna 429:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.376631, 15.301980 10237804290001
Sörbodarna (Stora Tuna 430:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.375563, 15.305331 10237804300001
Prostfäbodvallen (Stora Tuna 431:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.383428, 15.286424 10237804310001
Alderbäcksfäbodarna (Stora Tuna 432:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.377539, 15.267188 10237804320001
Forsbacka fäbodar (Stora Tuna 437:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.353861, 15.268599 10237804370001
Holmtjärn (Stora Tuna 438:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.352539, 15.269343 10237804380001
Hedefäbodarna (Stora Tuna 439:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.354444, 15.294915 10237804390001
Stora Tuna 441:1 Kvarn Stora Tuna, Dalarna 60.347583, 15.302595 10237804410001
Stora Tuna 445:1 Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.325107, 15.280939 10237804450001
Holms fäbodar (Stora Tuna 447:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.311758, 15.319625 10237804470001
Mjälga fäbodar (Stora Tuna 451:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.483564, 15.327608 10237804510001
Ollesbodarna (Stora Tuna 453:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.479401, 15.294721 10237804530001
Mossbodarna (Stora Tuna 462:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.453387, 15.273544 10237804620001
Nordanåkersbodarna (Stora Tuna 463:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.502939, 15.285600 10237804630001
Ytter Morbygge fäbodar (Stora Tuna 465:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.505051, 15.271808 10237804650001
Länsdamms fäbodar (Stora Tuna 466:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.503541, 15.272472 10237804660001
Tjärnbygge fäbodar (Stora Tuna 467:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.493917, 15.281828 10237804670001
Vilsten (Stora Tuna 469:1) Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.481332, 15.352847 10237804690001
Forsbygge fäbodar (Stora Tuna 470:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.500820, 15.305365 10237804700001
Åkersmyra fäbodar (Stora Tuna 471:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.497040, 15.294440 10237804710001
Halla fäbodar (Stora Tuna 474:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.470668, 15.290865 10237804740001
Halla fäbodar (Stora Tuna 474:2) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.469824, 15.288867 10237804740002
Märrhålet (Stora Tuna 475:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.499459, 15.273619 10237804750001
Masvallen (Stora Tuna 495:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.579430, 15.293745 10237804950001
Gåstjärnsbergets fäbodar (Stora Tuna 540:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.285861, 15.411301 10237805400001
Hyttings fäbodar (Stora Tuna 556:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.420912, 15.261850 10237805560001
Fäbodvallen (Stora Tuna 559:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.556803, 15.343865 10237805590001
Frostbofäbodarna (Stora Tuna 565:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.398031, 15.331449 10237805650001
Övermora fäbodar (Stora Tuna 569:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.567128, 15.337555 10237805690001
Trollbodarna (Stora Tuna 572:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.549949, 15.348944 10237805720001
Stora Tuna 574:1 Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.364630, 15.374004 10237805740001
Stora Tuna 574:2 Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.364526, 15.373979 10237805740002
Stora Tuna 578:1 Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.384012, 15.442078 10237805780001
Stora Tuna 583:1 Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.394998, 15.293094 10237805830001
Stora Tuna 586:1 Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.354120, 15.345259 10237805860001
Stora Tuna 586:2 Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.353907, 15.344804 10237805860002
Stora Tuna 586:3 Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.353804, 15.344862 10237805860003
Alderbäcksfäbodarna (Stora Tuna 606:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.375559, 15.266191 10237806060001
Gatugårdsbodarna (Stora Tuna 609:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.382138, 15.468594 10237806090001
Danielsbodarna (Stora Tuna 610:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.376098, 15.453381 10237806100001
Skrasselbo fäbodar (Stora Tuna 611:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.381690, 15.455624 10237806110001
Abborrbodarna (Stora Tuna 612:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.377974, 15.431445 10237806120001
Mångsbodarna (Stora Tuna 615:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.363920, 15.368358 10237806150001
Korphålet (Stora Tuna 616:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.344569, 15.358950 10237806160001
Stor-Persbodarna (Stora Tuna 617:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.350711, 15.357587 10237806170001
Stor-Persbodarna (Stora Tuna 617:2) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.349713, 15.354819 10237806170002
Klockarbodarna (Stora Tuna 618:1) Lägenhetsbebyggelse Stora Tuna, Dalarna 60.354420, 15.353567 10237806180001
Tunkarlbodarna (Stora Tuna 619:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.343682, 15.349124 10237806190001
Svärdsjöbodarna (Stora Tuna 620:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.313150, 15.297744 10237806200001
Täktbodarna (Stora Tuna 621:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.339147, 15.285091 10237806210001
Täktbodarna (Stora Tuna 621:2) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.339992, 15.287119 10237806210002
Dalsjöbons fäbodar (Stora Tuna 622:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.365379, 15.277958 10237806220001
Dragsbergsfäbodarna (Stora Tuna 635:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.386226, 15.121895 10237806350001
Gomsfäbodarna (Stora Tuna 636:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.357459, 15.160051 10237806360001
Gomsfäbodarna (Stora Tuna 636:2) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.355891, 15.157942 10237806360002
Långhagsfäbodarna (Stora Tuna 638:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.358327, 15.186241 10237806380001
Stora Tuna 640:1 Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.345388, 15.252118 10237806400001
Sör Amsbergs fäbodar (Stora Tuna 687:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.494917, 15.223229 10237806870001
Gerusbodarna (Stora Tuna 688:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.493431, 15.249700 10237806880001
Gerusbodarna (Stora Tuna 688:2) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.494673, 15.254712 10237806880002
Snickarbodarna (Stora Tuna 691:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.479363, 15.247759 10237806910001
Jonkbodarna (Stora Tuna 692:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.455240, 15.195158 10237806920001
Noran (Stora Tuna 693:1) Lägenhetsbebyggelse Stora Tuna, Dalarna 60.459443, 15.163812 10237806930001
Kölnäs fäbod (Stora Tuna 695:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.440853, 15.165696 10237806950001
Backnora (Stora Tuna 696:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.431874, 15.176435 10237806960001
Backnora (Stora Tuna 696:2) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.433588, 15.174756 10237806960002
Lissel Noran (Stora Tuna 697:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.446615, 15.143408 10237806970001
Älbergets fäbod (Stora Tuna 699:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.426917, 15.138606 10237806990001
Gamla Idkerbergsfäbodarna (Stora Tuna 702:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.378772, 15.208862 10237807020001
Prysstäktens fäbodar (Stora Tuna 703:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.381129, 15.206477 10237807030001
Gyllfäbodarna (Stora Tuna 704:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.404869, 15.181429 10237807040001
Svartå fäbodar (Stora Tuna 705:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.416080, 15.215344 10237807050001
Smeds fäbodar (Stora Tuna 707:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.413634, 15.227817 10237807070001
Hols fäbodar (Stora Tuna 708:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.393361, 15.232163 10237807080001
Stora Tuna 709:1 Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.395393, 15.234348 10237807090001
Nya Idkerbergsfäbodarna (Stora Tuna 710:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.376109, 15.200447 10237807100001
Stora Tuna 711:1 Kvarn Stora Tuna, Dalarna 60.315165, 15.258445 10237807110001
Stora Sångsfäbodarna (Stora Tuna 712:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.316701, 15.252006 10237807120001
Smälla fäbodar (Stora Tuna 719:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.364260, 15.228147 10237807190001
Åkre fäbodar (Stora Tuna 721:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.363016, 15.222915 10237807210001
Långsjö fäbodar (Stora Tuna 729:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.329948, 15.205293 10237807290001
Gamla Spånsfäbodarna (Stora Tuna 730:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.365676, 15.123019 10237807300001
Åselbyfäbodarna (Stora Tuna 733:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.401038, 15.219325 10237807330001
Kans fäbodar (Stora Tuna 758:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.476449, 15.255835 10237807580001
Frans fäbodar (Stora Tuna 759:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.476612, 15.220774 10237807590001
Asplunds fäbodar (Stora Tuna 761:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.443810, 15.218868 10237807610001
Linds fäbodar (Stora Tuna 762:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.419139, 15.200110 10237807620001
Trons fäbodar, Mjälga (Stora Tuna 763:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.461167, 15.258488 10237807630001
Stora Tuna 765:1 Kvarn Stora Tuna, Dalarna 60.527186, 15.251749 10237807650001
Belbodarna (Stora Tuna 776:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.634151, 15.334698 10237807760001
Sildersbodarna (Stora Tuna 783:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.598467, 15.320824 10237807830001
Jönsbodarna (Stora Tuna 785:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.608051, 15.356325 10237807850001
Finnhytte fäbodar (Stora Tuna 787:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.610197, 15.334830 10237807870001
Motbodarna (Stora Tuna 788:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.602850, 15.289328 10237807880001
Rullbodarna (Stora Tuna 796:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.606121, 15.325774 10237807960001
Stora Tuna 817:1 Gravfält Stora Tuna, Dalarna 60.421914, 15.529722 10237808170001
Stora Tuna 820:1 Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.441379, 15.218108 10237808200001
Stora Tuna 873 Husgrund, historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.512302, 15.238935 12000000025406
Stora Tuna 897 Husgrund, historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.510718, 15.277316 12000000026064
Stora Tuna 904 Husgrund, historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.514506, 15.288778 12000000026071
Stora Tuna 920 Husgrund, historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.511826, 15.315871 12000000026264
Stora Tuna 934 Husgrund, historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.515237, 15.241214 12000000026931
Stora Tuna 948 Husgrund, historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.509649, 15.235578 12000000026945
Stora Tuna 1015 Ristning, medeltid/historisk tid Stora Tuna, Dalarna 60.413774, 15.224862 12000000111788
Gästgivarbodarna (Gagnef 193:1) Fäbod Stora Tuna, Dalarna 60.474926, 15.175803 10235001930001

TorsångRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Skålängsbacke (Torsång 4:1) Stensättning Torsång, Dalarna 60.506284, 15.565293 10238600040001
Torsång 6:1 Gravfält Torsång, Dalarna 60.501003, 15.567625 10238600060001
Torsång 10:1 Stensättning Torsång, Dalarna 60.503656, 15.585606 10238600100001
Torsång 11:1 Gravfält Torsång, Dalarna 60.507998, 15.568179 10238600110001
Torsång 18:1 Stensättning Torsång, Dalarna 60.503729, 15.567414 10238600180001
Torsång 19:1 Stensättning Torsång, Dalarna 60.510463, 15.549088 10238600190001
Torsång 25:1 Stensättning Torsång, Dalarna 60.468917, 15.563310 10238600250001
Torsång 26:1 Gravfält Torsång, Dalarna 60.464522, 15.572914 10238600260001
Torsång 27:1 Hög Torsång, Dalarna 60.462574, 15.574221 10238600270001
" Digerholen " (Torsång 30:1) Stensättning Torsång, Dalarna 60.471961, 15.581995 10238600300001
Torsång 33:1 Stensättning Torsång, Dalarna 60.486427, 15.623156 10238600330001
Torsång 35:1 Röse Torsång, Dalarna 60.497232, 15.616090 10238600350001
Torsång 36:1 Röse Torsång, Dalarna 60.518443, 15.640269 10238600360001
Torsång 48:1 Stensättning Torsång, Dalarna 60.481191, 15.564625 10238600480001
Torsång 51:1 Stensättning Torsång, Dalarna 60.476529, 15.577554 10238600510001
Torsång 56:1 Gravfält Torsång, Dalarna 60.474332, 15.576031 10238600560001
Torsång 57:1 Stensättning Torsång, Dalarna 60.475187, 15.575032 10238600570001
Torsång 57:2 Stensättning Torsång, Dalarna 60.475166, 15.575239 10238600570002
Torsång 60:1 Stensättning Torsång, Dalarna 60.473107, 15.576952 10238600600001
Torsång 60:2 Stensättning Torsång, Dalarna 60.473023, 15.576964 10238600600002
Torsång 60:3 Stensättning Torsång, Dalarna 60.472664, 15.576761 10238600600003
Torsång 61:1 Hög Torsång, Dalarna 60.484009, 15.575160 10238600610001
Torsång 82:1 Röse Torsång, Dalarna 60.447682, 15.630861 10238600820001
Tomt (Torsång 89:1) Ristning, medeltid/historisk tid Torsång, Dalarna 60.463849, 15.570487 10238600890001
Torsång 146:1 Stensättning Torsång, Dalarna 60.503071, 15.594564 10238601460001

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.