Lista över fornlämningar i Borgholms kommun (Borgholm)

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Borgholms kommun (Borgholm) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Borgholm i Borgholms kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Borgholm 1:1 Stenkrets Borgholm, Öland 56.874674, 16.673961 10078900010001
Borgholm Schiffssetzung.JPG
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Borgholm 1:2 Grav markerad av sten/block Borgholm, Öland 56.874518, 16.673615 10078900010002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Borgholm 2:1 Gravfält Borgholm, Öland 56.871911, 16.667255 10078900020001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Borgholm 3:1 Runristning Borgholm, Öland 56.877655, 16.658457 10078900030001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Borgholm 18:1 Röse Borgholm, Öland 56.878266, 16.673979 10078900180001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Blårör (Borgholm 19:1) Röse Borgholm, Öland 56.880773, 16.682136 10078900190001
Bla rör Borgholm.JPG
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Borgholm 19:3 Hällristning Borgholm, Öland 56.881060, 16.682134 10078900190003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Borgholm 19:4 Hällristning Borgholm, Öland 56.881049, 16.682249 10078900190004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Borgholm 19:5 Hällristning Borgholm, Öland 56.881009, 16.682538 10078900190005
Ladda upp en bild av detta fornminne
Borgholm 19:6 Hällristning Borgholm, Öland 56.880941, 16.682362 10078900190006
Ladda upp en bild av detta fornminne
Borgholm 19:7 Hällristning Borgholm, Öland 56.880634, 16.681694 10078900190007
Ladda upp en bild av detta fornminne
Borgholm 19:8 Hällristning Borgholm, Öland 56.881028, 16.682555 10078900190008
Ladda upp en bild av detta fornminne

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.