Lista över exoplaneter

Wikimedia-listartikel

Följande är listor på stjärnsystem där en eller flera exoplaneter har hittats. Fram till 19 oktober 2010 hade 493 exoplaneter upptäckts och blivit bekräftade, 67 av dessa ingår i system med fler än en planet[1]. Notera att massorna av planeterna för det mesta är en lägre gräns. Om en planet upptäcks med hjälp av dopplermetoden (se metoder att upptäcka exoplaneter) får man ingen information om planetbanans inklination och ett sådant värde är nödvändigt för att definitivt bestämma dess massa. Normalt sett antar man att inklinationen är sådan att planeten passerar rakt mellan dess stjärna och jorden, något som är ganska osannolikt och ger det minsta värdet som planetens massa kan vara. Det finns dock exempel på planeter som man upptäckt genom att den passerat framför sin stjärna och på så sätt minskat dess styrka en kort period (denna metod kallas passagemetoden). Om man kan kombinera detta med en radialhastighet från till exempel dopplermetoden går det att med rimlig noggrannhet bestämma en exoplanets massa.

Planeterna listas med dess massa i multiplar av jupitermassor (MJ = 1,898 × 1027 kg), i vissa fall även som jordmassor (ME = 5.9737 × 1024 kg). Dess avstånd från stjärnan de roterar runt anges i AU (1 AU är avståndet mellan jorden och solen = 1.496 × 108 km).

Enligt bestämmelser av Internationella astronomiska unionen för hur objekt får sina beteckningar ska exoplaneter heta detsamma som sin stjärnas katalognummer följt av en bokstav. Stjärnan själv betecknas med bokstaven 'a', eventuella planeter eller andra himlakroppar som roterar runt denna betecknas med 'b', 'c', 'd', och så vidare. Vissa exoplaneter har fått inofficiella namn, men dessa är inte godkända av IAU, inte heller används de i vetenskaplig litteratur.

Stjärnsystem med fler än en planetRedigera

Stjärna Planet Minsta massa
Jupiter)
Distans från stjärnan
(AU)
Omloppstid
(dygn)
47 Ursae Majoris b 2,41 2,10 1 095
c 0,76 3,73 2 594
55 Cancri A
1 Cnc A)
e 0,045 (14 ME) 0,038 2,81
b 0,784 0,115 14,67
c 0,217 0,24 43,93
d 3,92 5,257 4 517,4
Gliese 777 A c 0,057 (18 ME) 0,128 17,1
b 1,502 3,92 2 891
Gliese 876 d 0,023 (7 ME) 0,021 1,94
c 0,56 0,13 30,1
b (1) 1,98 0,21 61,02
HD 12661 b 2,30 0,83 263,6
c 1,57 2,56 1 444,5
HD 37124 b 0,61 0,53 152,46
c 0,6 1,64 843,6
d 0,66 3,19 2 295
HD 38529 b 0,78 0,129 14,309
c 12,70 3,68 2 174,3
HD 69830 b 0,033 (10,2 ME) 0,0785 8,667
c 0,038 (11,8 ME) 0,186 31,56
d 0,058 (18,1 ME) 0,63 197
HD 73526 b 2,9 0,66 188,3
c 2,5 1,05 377,8
HD 74156 b 1,86 0,294 51,643
c > 6,17 3,40 2 025
HD 82943 b 0,88 0,73 221,6
c 1,63 1,16 444,6
HD 108874 b 1,36 1,051 395,4
c 1,018 2,68 1 605,8
HD 128311 b 2,58 1,02 420,514
c 3,21 1,76 919
HD 168443 b 7.7 0.29 58,116
c 16,9 2,85 1 739,50
HD 169830 b 2,88 0,81 225,62
c 4,04 3,60 2 102
HD 217107 b 1,37 0,074 7,1269
c 2,1 4,3 3 150
My Arae d 0,044 (14 ME) 0,09 9,55
b 1,7 1,5 638
c 3,1 4,17 2 986
Ypsilon Andromedae A b 0,69 0,059 4,6170
c 1,19 0,829 241,5
d 3,75 2,53 1 284
WASP-2 [1] 2b [2]
3b
4b
5b

Stjärnsystem med en upptäckt planetRedigera

Stjärna Planet Minsta massa
Jupiter)
Distans från stjärnan
jorden )
Omloppstid
(dygn)
OGLE-2005-BLG-390L b 0,018 (5,5 ME) (2) 2,6 3 800
OGLE-2005-BLG-169L b 0,043 (13 ME) (2) ~2,7 okänt
HD 4308 b 0,047 (14 ME) 0,114 15,56
Gliese 581 b 0,056 (17 ME) 0,041 5,366
Gliese 436 b 0,067 (21 ME) 0,0278 2,6441
Fomalhaut b 0,054 ~115 ~320 000
HD 49674 b 0,12 0,0568 4,948
83 Leonis B b 0,122 0,119 17,038
HD 102117 b 0,18 ~0,15 20,8
HD 76700 b 0,197 0,049 3,971
54 Piscium b 0,2 0,284 62,23
HD 117618 b 0,22 0,28 52,16
HD 168746 b 0,23 0,065 6,403
79 Ceti b 0,23 0,35 75,560
HD 46375 b 0,249 0,041 3,024
HD 88133 b 0,29 0,046 3,415
HD 101930 b 0,30 0,302 70,46
HD 33283 b 0,33 0,168 18,179
HD 149026 b 0,36 (1) 0,042 2,8766
HD 93083 b 0,37 0,477 143,58
HD 63454 b 0,38 0,036 2,81782
HD 83443 b 0,41 0,04 2,985
HD 108147 b 0,41 0,104 10,901
HD 75289 b 0,42 0,046 3,51
HD 208487 b 0,43 0,52 128,8
51 Pegasi (3) b 0,468 0,052 4,23077
BD-10°3166 b 0,48 0,046 3,487
HD 2638 b 0,48 0,044 3,4442
HD 6434 b 0,48 0,15 22,09
HD 102195 ET-1 0,48 0,049 4,115
HD 187123 (3) b 0,52 0,042 3,097
OGLE-TR-111 (3) b 0,53 0,047 4,02
OGLE-TR-10 b 0,57 (1) 0,04162 3,101386
HD 27894 b 0,62 0,122 17,991
HD 216770 b 0,65 0,46 118,45
HD 209458 b 0,69 (1) 0,045 3,524738
HD 102956 b 0.69 ± 0.05 0,081 6,495
HD 224693 b 0,71 0,233 26,73
HD 192263 b 0,72 0,15 24,348
GSC 02652-01324 TrES-1 0,75 (1) 0,0393 3,030065
HD 187085 b 0,75 2,05 986
HD 330075 b 0,76 0,043 3,369
HD 4208 b 0,80 1,67 812,197
HD 114729 b 0,82 2,08 1 131,478
HD 179949 b 0,84 0,045 3,093
Epsilon Eridani (3) b 0,86 3,3 2 502,1
HD 121504 b 0,89 0,32 64,6
HD 114783 b 0,9 1,20 501,0
q1 Eridani b 0,91 2,10 1040
HD 45350 b 0,98 1,77 890,76
HD 114386 b 0,99 1,62 872
HD 147513 b 1 1,26 540,4
HD 150706 b 1,0 0,82 264,9
OGLE-TR-132 b 1,01 (1) 0,0306 1,69
Rho Coronae Borealis b 1,04 0,22 39,845
HD 20367 b 1,07 1,25 500
HD 130322 b 1,08 0,088 10,724
HD 52265 b 1,13 0,49 118,96
HD 188753 A b 1,14 0,05 3,35
HD 189733 b 1,15 (1) 0,0313 2,219
HD 65216 b 1,21 1,37 613,1
HD 188015 b 1,26 1,19 456,46
HD 177830 b 1,28 1,00 391
HD 210277 b 1,28 1,097 437
Epsilon Reticuli A b 1,28 1,18 423,841
OGLE-TR-113 b 1,35 (1) 0,0228 1,43
HD 142 b 1,36 0,980 338,0
OGLE-TR-56 b 1,45 (1) 0,0225 1,2
Tau1 Gruis b 1,49 2,7 1 442,919
HD 86081 b 1,5 0,039 2,1375
OGLE-2003-BLG-235L
(MOA 2003-BLG-53L)
b 1,5 - 2,5 (2) 2,8 (6) okänt
23 Librae b 1,58 0,78 260
Gamma Cephei A
(Errai A)
b 1,59 2,03 902,96
HD 142415 b 1,62 1,05 386,3
HD 4203 b 1,65 1,09 400,944
16 Cygni B b 1,69 1,67 798,938
HD 154857 b 1,80 1,11 398
HD 20782 b 1,80 1,36 585,86
HD 196885 A b 1,84 1,12 386
HD 73256 b 1,85 0,037 2,54863
HD 68988 b 1,90 0,071 6,276
Jota Horologii b 1,94 0,91 311,288
GQ Lupi b 2 (4) 103 ± 37 (6) ~1 200 år
94 Ceti A b 2,0 1,3 454
HD 70642 b 2,0 3,3 2231
HD 117207 b 2,06 3,78 2 627,08
Rho Indi b 2,1 2,7 1 294
HD 118203 b 2,13 0,07 6,1335
HD 8574 b 2,23 0,76 228,8
HD 41004 A b 2,3 1,31 655
HD 72659 b 2,55 3,24 2185
HD 23079 b 2,61 1,65 738,459
OGLE-2005-BLG-071 b 2,7 (2) 3 (6) 2 920
HD 37605 b 2,85 0,26 55,2
Psi1 Aquarii b 2,9 ~0,3 182
HD 73526 b 3,0 0,66 190,5
HD 196050 b 3,0 2,5 1 289
GJ 3021 b 3,21 0,49 133,82
HD 40979 A b 3,32 0,811 267,2
HD 80606 b 3,41 0,439 111,78
HD 195019 A b 3,43 0,14 18,3
HD 183263 b 3,69 1,52 634
HD 92788 b 3,8 0,94 340
Gliese 86 A b 4 0,11 15,78
Tau Bootis A (3) b 4,13 0,0462 3,3128
HD 142022 A b 4,4 2,8 1 923
HD 213240 b 4,5 2,03 951
14 Herculis (3) b 4,74 2,80 1 796,4
HD 2039 b 4,85 2,19 1 192,582
HD 50554 b 4,9 2,38 1 279,0
HD 47536 (7) b 4,96 - 9,67 1,61 - 2,25 712,13
HD 190228 b 4,99 2,31 1 127
HD 222582 b 5,11 1,35 572,0
HD 28185 b 5,6 1,0 385
109 Piscium b 6,12 2,13 1 077,906
HD 178911 B b 6,292 0,32 71,487
HD 104985 b 6,3 0,78 198,2
HD 59686 b 6,5 ~0,8 303
Eta2 Hydri b 6,54 1,93 711
HD 111232 b 6,8 1,97 1 143
HD 106252 b 6,81 2,61 1 500
HD 23596 b 7,19 2,72 1 558
70 Virginis b 7,44 0,48 116,689
HD 89744 b 7,99 0,89 256,6
HD 13189 b 8 1,8 471,6
Jota Draconis
(Edasich)
b 8,64 1,34 550,651
HD 33564 b 9,1 1,1 388
HD 30177 b 9,17 3,86 2 819,654
HD 33636 b 9,28 3,56 2 447,292
HD 141937 b 9,7 1,52 653,22
Pi Mensae b 10,35 3,29 2 063,818
HD 114762 b 11, 0,3 84,03
HD 136118 b 11,9 2,335 1 209,6
AB Pictoris b 13,5 275 ?
HD 162020 b 13,75 0,072 8,428198
COROT-Exo-4 b 0,73
COROT-Exo-5 b 0,86
COROT-Exo-7 b 0,035

Planeter som ligger i sin stjärnas beboeliga zonRedigera

Huvudartikel:Lista över potentiellt beboeliga exoplaneter

Stjärna Planet Massa (x jorden) Omloppstid
(dygn)
Avstånd från jorden (ljusår) Noter
Proxima Centauri Proxima b 1.3 11 4.2 Närmsta exoplaneten
Ross 128 Ross 128b 1.5 9.8 11
Tau Ceti Tau Ceti e 4.3 168.1 12[2]
Luytens stjärna Luyten b 3.15 18.6 12
Kapteyns stjärna Kapteyn b >4.8 48.6 13 obekräftad[3]
Wolf 1061 Wolf 1061c 4.3 18 13.8
Gliese 832 Gliese 832 c 5< 35.7 16
Gliese 581 Gliese 581g 1.5< 32 20 obekräftad
Gliese 667 Gliese 667 Cc[4] 3.8 28 23.6
Gliese 667 Gliese 667 Cd[4] - - 23.6 obekräftad
Gliese 667 Gliese 667 Ce[4] - - 23.6 obekräftad
Gliese 667 Gliese 667 Cf[4] - - 23.6 obekräftad
TRAPPIST-1 TRAPPIST-1d .3 4 39
TRAPPIST-1 TRAPPIST-1e .77 6 39
TRAPPIST-1 TRAPPIST-1f .93 9 39
TRAPPIST-1 TRAPPIST-1g 1.15 12.4 39
LHS 1140 LHS 1140b 6.6 25 40
HD 40307 HD 40307g >7 197.8 42
Gliese 3293 Gliese 3293 c 8.6 48 59
K2-18 K2-18b 2.2 32 111
Kepler-22 Kepler-22b 2.4 289 438
Kepler-186 Kepler-186f 1.5 129 580
Kepler-296 Kepler-296e 1.5 34 737
Kepler-296 Kepler-296f 1.8 63 737
Kepler-174 Kepler-174b 2.2 247.4 1,174
Kepler-62 Kepler-62e 1.61 122 1,200
Kepler-62 Kepler-62f ~2.8 267 1,200
Kepler-442 Kepler-442b 2.3 112 1,291
Kepler-452 Kepler-452b 4.7 384-385 1,402
Kepler-298 Kepler-298d 2.5 77.5 1,545
Kepler-1638 Kepler-1638b 6 259 2,491

KällorRedigera

  1. ^ Schneider, Jean (19 oktober 2010). ”Interactive Extra-solar Planets Catalog”. The Extrasolar Planets Encyclopaedia. http://exoplanet.eu/catalog.php. Läst 19 oktober 2010. 
  2. ^ Mendez, Abel (19 december 2012). ”Two Nearby Habitable Worlds?” (på engelska). Planetary Habitability Laboratory. Universidad de Puerto Rico. Arkiverad från originalet den 8 mars 2021. https://web.archive.org/web/20210308051741/http://phl.upr.edu/press-releases/twonearbyhabitableworlds. Läst 18 januari 2019. 
  3. ^ Poore, Emily (9 juni 2015). ”Kapteyn b: Exoplanet or Illusion?” (på engelska). skyandtelescope.org. https://skyandtelescope.org/astronomy-news/kapteyn-b-habitable-zone-exoplanet-or-illusion/. 
  4. ^ [a b c d] Tate, Karl (25 juni 2013). ”Potentially Habitable Planets of Star Gliese 667C Explained (Infographic)” (på engelska). space.com. Future US Inc. https://www.space.com/21712-habitable-alien-planets-gliese-667c-infographic.html.