Lista över borgarråd i Stockholms stad

Wikimedia-listartikel

Det här är en lista över borgarråd i Stockholms stad genom tiderna.[1] Titeln motsvarar i allmänhet namnet på den rotel som borgarrådet ledde (så att exempelvis arbetsmarknads- och utbildningsborgarrådets rotel hette arbetsmarknads- och utbildningsroteln); finansborgarrådets rotel (rotel I) hette dock drätselroteln fram till 2002. Oppositionsborgarråden har inget rotelansvar.

Från början var borgarråden utsedda på sex år i taget, men från 1940 sammanfaller deras uppdrag i stort sett med fullmäktiges mandatperiod. Tabellerna är dock redan från början sorterade efter fullmäktigeperioderna.

Enstaka datum i nedanstående lista kan vara något osäkra, av främst två skäl: efter ett val tillträder nya borgarråd i regel i mitten av oktober, oftast den 15 oktober, men vissa år har datumet förskjutits något för några eller alla borgarråd, vilket inte alltid framgår tydligt av de enklast åtkomliga källorna (främst Stockholms kommunalkalender). När ett borgarråd ersätts av ett annat under pågående mandatperiod, har det nya borgarrådet inte alltid tillträtt omedelbart då det gamla har slutat, något som inte heller alltid framgår tydligt i nämnda källor. Vid misstämning mellan denna lista och Stockholms kommuns tryckta protokoll, gäller alltid protokollen.
Diagram över Stockholms stads organisation 1965, efter borgarrådsberedningens införande som beslutande organ vid Stockholms författningsreform 1940.

1920–1923 redigera

6 borgarråd
3 s, 2 h, 1 ff

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
    Carl Juhlin-Dannfelt Högern[2] Finansborgarråd 1 april 1920–(1926)
    Wictor Karlsson Socialdemokraterna Socialborgarråd 1 april 1920–(1946)
    Oscar Larsson Socialdemokraterna Kulturborgarråd 1 april 1920–(1946)
    Carl Meurling Frisinnade folkpartiet Fastighetsborgarråd 1 april 1920–(1924)
    Harry Sandberg Socialdemokraterna Gatuborgarråd 1 april 1920–(1924)
    Joachim Åkerman Högern Industriborgarråd 1 april 1920–(1928)

1923–1927 redigera

6 borgarråd
3 s, 2 h, 1 ff/opol

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
    Carl Juhlin-Dannfelt Högern Finansborgarråd (1920)–21 juni 1926
    Gustaf Söderlund Högern Finansborgarråd 21 juni 1926–(1931)
    Wictor Karlsson Socialdemokraterna Socialborgarråd (1920)–(1946)
    Oscar Larsson Socialdemokraterna Kulturborgarråd (1920)–(1946)
    Yngve Larsson Opolitisk[3] Gatuborgarråd[4][5] 26 maj 1924–(1940)
    Carl Meurling Frisinnade folkpartiet Fastighetsborgarråd (1920)–7 april 1924
    Harry Sandberg Socialdemokraterna Gatuborgarråd (1920)– 26 maj 1924
Fastighetsborgarråd 26 maj 1924–(1946)
    Joachim Åkerman Högern Industriborgarråd (1920)–(1928)

1927–1931 redigera

6 borgarråd
3 s (4 fr. 1928), 2 h (1 fr. 1928), 1 opol

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
    Gustaf Söderlund Högern Finansborgarråd (1926)–1 april 1931
    Gottfrid Björklund Socialdemokraterna Industriborgarråd 18 december 1928–(1940)
    Wictor Karlsson Socialdemokraterna Socialborgarråd (1920)–(1946)
    Oscar Larsson Socialdemokraterna Kulturborgarråd (1920)–(1946)
    Yngve Larsson Opolitisk[3] Gatuborgarråd[4][5] (1924)–(1940)
    Harry Sandberg Socialdemokraterna Fastighetsborgarråd (1924)–(1946)
    Joachim Åkerman Högern Industriborgarråd (1920)–18 december 1928

1931–1935 redigera

6 borgarråd
4 s, 1 h, 1 opol/ff

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
    Knut G. Ewerlöf Högern Finansborgarråd 1 april 1931–(1936)
    Gottfrid Björklund Socialdemokraterna Industriborgarråd (1928)–(1940)
    Wictor Karlsson Socialdemokraterna Socialborgarråd (1920)–(1946)
    Oscar Larsson Socialdemokraterna Kulturborgarråd (1920)–(1946)
    Yngve Larsson Opolitisk[3], senare Folkpartiet[6] Gatuborgarråd (1924)–(1940)
    Harry Sandberg Socialdemokraterna Fastighetsborgarråd (1924)–(1946)

1935–1938 redigera

6 borgarråd
4 s, 1 h, 1 fp

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
    Knut G. Ewerlöf Högern Finansborgarråd (1931)–15 juni 1936
    Halvar Sundberg Högern 15 juni 1936–(1940)
    Gottfrid Björklund Socialdemokraterna Industriborgarråd (1928)–(1940)
    Wictor Karlsson Socialdemokraterna Socialborgarråd (1920)–(1946)
    Oscar Larsson Socialdemokraterna Kulturborgarråd (1920)–(1946)
    Yngve Larsson Folkpartiet Gatuborgarråd (1924)–(1940)
    Harry Sandberg Socialdemokraterna Fastighetsborgarråd (1924)–(1946)

1938–1942 redigera

6 borgarråd, 7 fr. 1940
4 s, 1 h (2 fr. 1940), 1 fp

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
    Halvar Sundberg Högern Finansborgarråd (1936)–30 september 1940
    Zeth Höglund Socialdemokraterna 1 oktober 1940–(1950)
    Gottfrid Björklund Socialdemokraterna Industriborgarråd (1928)–30 september 1940
  Harald Göransson Högern 1 oktober 1940–(1950)
    Wictor Karlsson Socialdemokraterna Socialborgarråd (1920)–(1946)
    Oscar Larsson Socialdemokraterna Kulturborgarråd (1920)–(1946)
    Yngve Larsson Folkpartiet Gatuborgarråd (1924)–30 september 1940
Stadsbyggnadsborgarråd 1 oktober 1940–(1946)
    Harry Sandberg Socialdemokraterna Fastighetsborgarråd (1924)–(1946)
  Ivar Öman Högern Personalborgarråd 1 oktober 1940–(1946)

1942–1946 redigera

7 borgarråd
4 s, 2 h, 1 fp

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
    Zeth Höglund Socialdemokraterna Finansborgarråd (1940)–(1950)
  Harald Göransson Högern Industriborgarråd (1940)–(1950)
    Wictor Karlsson Socialdemokraterna Socialborgarråd (1920)–15 oktober 1946
    Oscar Larsson Socialdemokraterna Kulturborgarråd (1920)–15 oktober 1946
    Yngve Larsson Folkpartiet Stadsbyggnadsborgarråd (1940)–15 oktober 1946
    Harry Sandberg Socialdemokraterna Fastighetsborgarråd (1924)–15 oktober 1946
  Ivar Öman Högern Personalborgarråd (1940)–15 oktober 1946

1946–1950 redigera

8 borgarråd
4 s, 2 fp, 1 h, 1 k

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  Zeth Höglund Socialdemokraterna Finansborgarråd (1940)–15 oktober 1950
  Helge Berglund Socialdemokraterna Trafik- och stadsbyggnadsborgarråd 11 oktober 1946–(1965)
  Bertil Eriksson Socialdemokraterna Personalborgarråd 15 oktober 194623 april 1948 († 23 april 1948)
  Harald Göransson Högern Industriborgarråd (1940)–15 oktober 1950
  Hjalmar Mehr Socialdemokraterna Personalborgarråd 28 maj 194830 oktober 1949
Socialborgarråd 1 november 1949–(1958)
  Harald Mårtens Folkpartiet Sjukvårdsborgarråd 15 oktober 1946–(1954)
  Set Persson Kommunisterna Fastighetsborgarråd 15 oktober 194615 oktober 1950
  Ragnar Tomson Folkpartiet Kulturborgarråd 15 oktober 1946–(1958)
  Jonatan Wahlbärj Socialdemokraterna Socialborgarråd 15 oktober 194615 oktober 1950 (tjl fr.o.m. 1 november 1949)
  Gösta Wennström Socialdemokraterna Personalborgarråd 23 november 194915 oktober 1950

1950–1954 redigera

8 borgarråd
4 fp, 3 s, 1 h

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  John Bergvall Folkpartiet Finansborgarråd 16 oktober 195015 oktober 1954
  Gösta Agrenius Högern[7] Industriborgarråd 21 november 1950–(1971)
  Helge Berglund Socialdemokraterna Trafik- och stadsbyggnadsborgarråd (1946)–(1965)
  Walfrid Frank Folkpartiet Personalborgarråd 20 november 1950–(1958)
  Hjalmar Mehr Socialdemokraterna Socialborgarråd (1949)–(1958)
  Harald Mårtens Folkpartiet Sjukvårdsborgarråd (1946)–15 oktober 1954
  Ragnar Tomson Folkpartiet Kulturborgarråd (1946)–(1958)
  Gösta Wennström Socialdemokraterna Fastighetsborgarråd 15 oktober 1950–(1958)

1954–1958 redigera

9 borgarråd
4 s, 3 fp, 2 h

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  Erik Huss Folkpartiet Finansborgarråd 15 oktober 195415 oktober 1958
  Helge Berglund Socialdemokraterna Trafik- och stadsbyggnadsborgarråd (1946)–(1965)
  Walfrid Frank Folkpartiet Personalborgarråd (1950)–15 oktober 1958
  Folke Kyling Högerpartiet Sjukvårdsborgarråd 15 oktober 1954–(1966)
  Gösta Agrenius Högerpartiet Industriborgarråd (1950)–(1971)
  Joakim Garpe Socialdemokraterna Stor-Stockholmsborgarråd 6 december 1954–(1964)
  Hjalmar Mehr Socialdemokraterna Socialborgarråd (1949)–15 oktober 1958
  Ragnar Tomson Folkpartiet Kulturborgarråd (1946)–15 oktober 1958
  Gösta Wennström Socialdemokraterna Fastighetsborgarråd (1950)–15 oktober 1958

1958–1962 redigera

9 borgarråd
5 s, 2 fp, 2 h

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  Hjalmar Mehr Socialdemokraterna Finansborgarråd 15 oktober 1958–(1966)
  Gösta Agrenius Högerpartiet Industriborgarråd (1950)–(1971)
  Helge Berglund Socialdemokraterna Trafik- och stadsbyggnadsborgarråd (1946)–(1965)
  Gunnar Dalgren Folkpartiet Kulturborgarråd 24 augusti 1959–(1964)
  Walfrid Frank Folkpartiet Fastighetsborgarråd 1958–(1966)
  Joakim Garpe Socialdemokraterna Stor-Stockholmsborgarråd (1954)–(1964)
  Erik Huss Folkpartiet Kulturborgarråd 195823 augusti 1959
  Folke Kyling Högerpartiet Sjukvårdsborgarråd (1954)–(1966)
  Thorsten Sundström Socialdemokraterna Personalborgarråd 15 oktober 1958–(1965)
  Inga Thorsson Socialdemokraterna Socialborgarråd 15 oktober 195815 oktober 1962

1962–1966 redigera

9 borgarråd
5 s, 2 fp, 2 h

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  Hjalmar Mehr Socialdemokraterna Finansborgarråd (1958)–15 oktober 1966
  Gösta Agrenius Högerpartiet Industriborgarråd (1950)–(1971)
  Helge Berglund Socialdemokraterna Trafik- och stadsbyggnadsborgarråd (1946)–30 juni 1965
  Sören Carlson Socialdemokraterna Socialborgarråd 13 november 1963–(1973)
  Gunnar Dalgren Folkpartiet Kulturborgarråd (1959)–12 december 1964
  Wilhelm Forsberg Socialdemokraterna Personalborgarråd 1 juli 196515 oktober 1966
  Walfrid Frank Folkpartiet Fastighetsborgarråd (1958)–18 mars 1964
  Joakim Garpe Socialdemokraterna Stor-Stockholmsborgarråd (1954)–31 juli 1964
  Per-Olof Hansson Folkpartiet Fastighetsborgarråd 20 april 196415 oktober 1966
  Hans Karlsson Socialdemokraterna Socialborgarråd 15 oktober 196213 november 1963
  Folke Kyling Högerpartiet Sjukvårdsborgarråd (1954)–15 oktober 1966
  Folke Lundin Socialdemokraterna Stor-Stockholmsborgarråd 1 augusti 196415 oktober 1966
  Artur Nordin Folkpartiet Kulturborgarråd 1 januari 196515 oktober 1966
  Thorsten Sundström Socialdemokraterna Personalborgarråd (1958)–30 juni 1965
Gatu- och trafikborgarråd 1 juli 1965–(1970)

1966–1970 redigera

9 borgarråd
4 s, 3 fp, 2 h

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  Per-Olof Hansson Folkpartiet Finansborgarråd 15 oktober 196615 oktober 1970
  Gösta Agrenius Högerpartiet[8] Industriborgarråd (1950)–(1971)
  Sören Carlson Socialdemokraterna Socialborgarråd (1963)–(1973)
  Wilhelm Forsberg Socialdemokraterna Kulturborgarråd 15 oktober 196615 oktober 1970
  Nils Hallerby Folkpartiet Stor-Stockholmsborgarråd 15 oktober 196615 oktober 1970
  Sven Johansson Högerpartiet[8] Sjukvårdsborgarråd 15 oktober 196615 oktober 1970
  Hjalmar Mehr Socialdemokraterna Fastighetsborgarråd 15 oktober 196615 oktober 1970
  Artur Nordin Folkpartiet Personalborgarråd 15 oktober 196615 oktober 1970
  Thorsten Sundström Socialdemokraterna Gatu- och trafikborgarråd (1965)–15 oktober 1970

1970–1973 redigera

9 borgarråd
5 s, 2 fp, 1 m, 1 c

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  Hjalmar Mehr Socialdemokraterna Finansborgarråd 15 oktober 197030 september 1971
  Albert Aronsson Socialdemokraterna Finansborgarråd 1 oktober 197115 oktober 1973
  Gösta Agrenius Moderata samlingspartiet Industriborgarråd (1950)–30 april 1971
  Lars Ahlvarsson Socialdemokraterna Personalborgarråd 15 oktober 1970–(1976)
  Lennart Blom Moderata samlingspartiet Industriborgarråd 1 maj 1971–(1979)
  Sören Carlson Socialdemokraterna Socialborgarråd (1963)–15 oktober 1973
  Paul Grabö Centerpartiet Gatu- och trafikborgarråd 15 oktober 197015 oktober 1973
  Nils Hallerby Folkpartiet Kulturborgarråd 15 oktober 197015 oktober 1973
  Per-Olof Hansson Folkpartiet Fastighetsborgarråd 15 oktober 1970–(1979)
  Inge Hörlén Socialdemokraterna Stadsbyggnadsborgarråd 15 oktober 1970–(1976)
  Thorsten Sundström Socialdemokraterna Miljö- och fritidsborgarråd 15 oktober 1970–(1976)

1973–1976 redigera

9 borgarråd
5 s, 2 m, 1 c, 1 fp

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  John-Olof Persson Socialdemokraterna Finansborgarråd 15 oktober 197315 oktober 1976
  Ulf Adelsohn Moderata samlingspartiet Gatu- och trafikborgarråd 15 oktober 1973–15 oktober 1976
  Lars Ahlvarsson Socialdemokraterna Personalborgarråd (1970)–15 oktober 1976
  Lennart Blom Moderata samlingspartiet Industriborgarråd (1971)–(1979)
  Paul Grabö Centerpartiet Skolborgarråd 15 oktober 1973–(1979)
  Per-Olof Hansson Folkpartiet Fastighetsborgarråd (1970)–(1979)
  Inge Hörlén Socialdemokraterna Stadsbyggnadsborgarråd (1970)–15 oktober 1976
  Ingrid Segerström Socialdemokraterna Socialborgarråd 15 oktober 197315 oktober 1976
  Thorsten Sundström Socialdemokraterna Miljö- och fritidsborgarråd (1970)–15 oktober 1976

1976–1979 redigera

9 borgarråd
4 s, 2 m, 2 fp, 1 c

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  Ulf Adelsohn Moderata samlingspartiet Finansborgarråd 15 oktober 197615 oktober 1979
  Lennart Blom Moderata samlingspartiet Industriborgarråd (1971)–15 oktober 1979
  Paul Grabö Centerpartiet Skolborgarråd (1973)–15 oktober 1979
  Per-Olof Hansson Folkpartiet Fastighetsborgarråd (1970)–15 oktober 1979
  Mats Hulth Socialdemokraterna Socialborgarråd 15 oktober 1976–(1982)
  Lennart Lööf Socialdemokraterna Stadsbyggnadsborgarråd 15 oktober 1976–(1982)
  John-Olof Persson Socialdemokraterna Gatu- och trafikborgarråd 15 oktober 197615 oktober 1979
  Lennart Rydberg Folkpartiet Personalborgarråd 15 oktober 197615 oktober 1979
  Ingrid Segerström Socialdemokraterna Miljö- och fritidsborgarråd 15 oktober 197615 oktober 1979

1979–1982 redigera

9 borgarråd
5 s, 3 m, 1 fp

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  John-Olof Persson Socialdemokraterna Finansborgarråd 15 oktober 1979–(1986)
  Inger Båvner Socialdemokraterna Personalborgarråd 15 oktober 197915 oktober 1982
  Carl Cederschiöld Moderata samlingspartiet Industriborgarråd 15 oktober 1979–(1991)
  Sune Haglund Moderata samlingspartiet Fastighetsborgarråd 15 oktober 197915 oktober 1982
  Mats Hulth Socialdemokraterna Socialborgarråd (1976)–15 oktober 1982
  Ingemar Josefsson Socialdemokraterna Miljö- och fritidsborgarråd 15 oktober 1979–(1988)
  Lennart Lööf Socialdemokraterna Stadsbyggnadsborgarråd (1976)–15 oktober 1982
  Sture Palmgren Moderata samlingspartiet Gatu- och trafikborgarråd 15 oktober 1979–(1985)
  Lennart Rydberg Folkpartiet Skolborgarråd 15 oktober 197915 oktober 1982

1982–1985 redigera

9 borgarråd
5 s, 4 m

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  John-Olof Persson Socialdemokraterna Finansborgarråd (1979)–(1986)
  Inger Båvner Socialdemokraterna Socialborgarråd 15 oktober 1982–(1988)
  Carl Cederschiöld Moderata samlingspartiet Industriborgarråd (1979)–(1991)
  Sune Haglund Moderata samlingspartiet Stadsbyggnadsborgarråd 15 oktober 198214 oktober 1985
  Mats Hulth Socialdemokraterna Fastighetsborgarråd 15 oktober 1982–(1988)
  Ingemar Josefsson Socialdemokraterna Miljö- och fritidsborgarråd (1979)–(1988)
  Lennart Lööf Socialdemokraterna Näringslivs- och personalborgarråd 15 oktober 198214 oktober 1985
  Sture Palmgren Moderata samlingspartiet Gatu- och trafikborgarråd (1979)–14 oktober 1985
  Margareta Schwartz Moderata samlingspartiet Skolborgarråd 15 oktober 1982–(1988)

1985–1988 redigera

9 borgarråd
5 s (4 fr. 1986), 3 m, 1 fp (2 fr. 1986)

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  John-Olof Persson Socialdemokraterna Finansborgarråd (1979)–30 november 1986
  Sture Palmgren Moderata samlingspartiet Stadsbyggnadsborgarråd 15 oktober 19851 december 1986
Finansborgarråd 1 december 198617 oktober 1988
  Inger Båvner Socialdemokraterna Socialborgarråd (1982)–17 oktober 1988
  Carl Cederschiöld Moderata samlingspartiet Industriborgarråd (1979)–(1991)
  Ulrika Francke Folkpartiet Stadsbyggnadsborgarråd 15 december 198617 oktober 1988
  Mats Hulth Socialdemokraterna Fastighetsborgarråd (1982)–15 oktober 1988
  Karin Jonsson Socialdemokraterna Personalborgarråd 15 oktober 198515 oktober 1988
  Ingemar Josefsson Socialdemokraterna Miljö- och fritidsborgarråd (1979)–15 oktober 1988
  Lennart Rydberg Folkpartiet Gatu- och trafikborgarråd 15 oktober 198515 oktober 1988
  Margareta Schwartz Moderata samlingspartiet Skolborgarråd (1982)–15 oktober 1988

1988–1991 redigera

10 borgarråd
4 s, 3 m, 1 fp, 1 vpk, 1 sp

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  Mats Hulth Socialdemokraterna Finansborgarråd 15 oktober 198811 april 1991
Industriborgarråd 11 april 1991–(1994)
  Carl Cederschiöld Moderata samlingspartiet Industriborgarråd (1979)–11 april 1991
Finansborgarråd 11 april 1991–(1994)
  Monica Andersson Socialdemokraterna Fastighetsborgarråd 15 oktober 198821 oktober 1991
  Beatrice Ask Moderata samlingspartiet Skolborgarråd 17 oktober 198821 oktober 1991
  Agneta Dreber Stockholmspartiet Personal- och informationsborgarråd 17 oktober 198821 oktober 1991
  Karin Jonsson Socialdemokraterna Socialborgarråd 15 oktober 198811 april 1991
Brand-, park- och fritidsborgarråd 11 april 199121 oktober 1991
  Ingemar Josefsson Socialdemokraterna Gatuborgarråd 15 oktober 198821 oktober 1991
  Sture Palmgren Moderata samlingspartiet Stadsbyggnads- och näringslivsborgarråd 15 oktober 19885 september 1989
  Lennart Rydberg Folkpartiet[9] Brand-, park- och fritidsborgarråd 15 oktober 197911 april 1991
Socialborgarråd 11 april 199115 oktober 1991
  Carl-Erik Skårman Moderata samlingspartiet Stadsbyggnads- och näringslivsborgarråd 5 september 198915 oktober 1991
  Per Sundgren Vänsterpartiet kommunisterna[10] Kulturborgarråd 21 oktober 198821 oktober 1991

1991–1994 redigera

7 borgarråd
3 s, 3 m, 1 fp

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  Carl Cederschiöld Moderata samlingspartiet Finansborgarråd (1991)–15 oktober 1994
  Monica Andersson Socialdemokraterna Stadsbyggnadsborgarråd 21 oktober 1991–(1995)
  Mats Hulth Socialdemokraterna Näringslivsborgarråd (1991)–15 oktober 1994
  Anna Lindh Socialdemokraterna Kultur- och fritidsborgarråd 21 oktober 199115 oktober 1994 (tjl 1 januari–1 oktober 1994)
  Agneta Rehnvall Moderata samlingspartiet Skolborgarråd 15 oktober 199115 oktober 1994
  Lennart Rydberg Folkpartiet liberalerna Socialborgarråd (1991)–15 oktober 1994
  Carl-Erik Skårman Moderata samlingspartiet Fastighets- och trafikborgarråd 15 oktober 199115 oktober 1994
  Tjia Torpe Socialdemokraterna Kultur- och fritidsborgarråd (vik. för A. Lindh) 1 januari 19941 oktober 1994

1994–1998 redigera

12 borgarråd
8 med föredragningsskyldighet: 6 s, 1 v, 1 mp
4 utan föredragningsskyldiget: 3 m, 1 fp

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  Mats Hulth Socialdemokraterna Finansborgarråd 15 oktober 199415 oktober 1998
  Monica Andersson Socialdemokraterna Stadsbyggnadsborgarråd (1991)–18 december 1995
  Bertil Karlberg Socialdemokraterna Arbetsmarknads- och utbildningsborgarråd 15 oktober 199418 december 1995
Stadsbyggnadsborgarråd 18 december 19952 februari 1998
Stadsbyggnads- och miljöborgarråd 2 februari 199815 oktober 1998
  Annika Billström Socialdemokraterna Gatu- och fastighetsborgarråd 15 oktober 199415 oktober 1998
  Tjia Torpe Socialdemokraterna Skol- och kulturborgarråd 15 oktober 199431 december 1996
  Lars Rådh Socialdemokraterna Arbetsmarknads- och utbildningsborgarråd 18 december 199515 oktober 1998
  Lena Nyberg Socialdemokraterna Socialborgarråd 15 oktober 199415 oktober 1998
  Maria-Paz Acchiardo Socialdemokraterna Kultur- och idrottsborgarråd 1 januari 199715 oktober 1998
  Margareta Olofsson Vänsterpartiet Miljö- och fritidsborgarråd 15 oktober 199415 oktober 1998
  Krister Skånberg Miljöpartiet de Gröna Kretsloppsborgarråd 15 oktober 199415 oktober 1998
  Carl Cederschiöld Moderata samlingspartiet Oppositionsborgarråd 15 oktober 199415 oktober 1998
  Sten Nordin Moderata samlingspartiet Oppositionsborgarråd 15 oktober 199415 oktober 1998
  Agneta Rehnvall Moderata samlingspartiet Oppositionsborgarråd 15 oktober 199415 oktober 1998
  Jan Björklund Folkpartiet liberalerna Oppositionsborgarråd 15 oktober 199415 oktober 1998

1998–2002 redigera

12 borgarråd
8 med föredragningsskyldighet: 4 m, 2 fp, 1 kd, 1 sp
4 utan föredragningsskyldiget: 3 s, 1 v

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  Carl Cederschiöld Moderata samlingspartiet Finansborgarråd 19 oktober 199820 oktober 2002
  Mikael Söderlund Moderata samlingspartiet Stadsbyggnadsborgarråd 19 oktober 199820 oktober 2002
  Sten Nordin Moderata samlingspartiet Gatu- och fastighetsborgarråd 19 oktober 199820 oktober 2002
  Jan Björklund Folkpartiet liberalerna Skolborgarråd 19 oktober 199820 oktober 2002
  Kristina Axén Olin Moderata samlingspartiet Socialborgarråd 19 oktober 199820 oktober 2002
  Birgitta Rydell Folkpartiet liberalerna Äldreomsorgs- och kulturborgarråd 19 oktober 199820 oktober 2002
  Alf T. Samuelsson Kristdemokraterna Integrations-, miljö- och idrottsborgarråd 19 oktober 199830 juni 2002
  Ewa Samuelsson Kristdemokraterna Integrations-, miljö- och idrottsborgarråd 1 juli 200220 oktober 2002
  Stella Fare Stockholmspartiet Stadsmiljöborgarråd 19 oktober 19985 juni 2002
  Annika Billström Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd 19 oktober 199820 oktober 2002
  Lars Rådh Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd 19 oktober 199819 september 2000
  Erik Nilsson Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd 10 oktober 200020 oktober 2002
  Olivia Wigzell Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd 19 oktober 199831 december 2000
  Leif Rönngren Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd 1 januari 200120 oktober 2002
  Margareta Olofsson Vänsterpartiet Oppositionsborgarråd 19 oktober 199820 oktober 2002

2002–2006 redigera

12 borgarråd
8 med föredragningsskyldighet: 6 s, 1 v, 1 mp
4 utan föredragningsskyldiget: 3 m, 1 fp

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  Annika Billström Socialdemokraterna Finansborgarråd 21 oktober 200216 oktober 2006
  Py Börjeson Socialdemokraterna Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd 21 oktober 200216 oktober 2006
    Roger Mogert Socialdemokraterna Gatu- och fastighetsborgarråd 21 oktober 200218 januari 2005 (tjl 15 april 2004–16 juli 2004)
Kultur-, arbetsmarknads- och personalborgarråd 19 januari 200516 oktober 2006
  Jan Valeskog Socialdemokraterna Gatu- och fastighetsborgarråd (vik. för R. Mogert)[11] 15 april 200416 juli 2004
  Erik Nilsson Socialdemokraterna Skol- och kulturborgarråd 21 oktober 200218 januari 2005 (tjl fr.o.m. 1 december 2004)
Skolborgarråd 19 januari 2005 (tjl t.o.m. 30 juni 2005)–31 juli 2006
  Leif Rönngren Socialdemokraterna Personal- och demokratiborgarråd 21 oktober 200218 januari 2005
Gatu- och fastighetsborgarråd 19 januari 200516 oktober 2006
  Mirja Särkiniemi Socialdemokraterna Skol- och kulturborgarråd (vik. för E. Nilsson)[12] 1 december 200418 januari 2005
Skolborgarråd (vik. för E. Nilsson)[12] 19 januari 200530 juni 2005
  Teres Lindberg Socialdemokraterna Arbetsmarknads- och integrationsborgarråd 21 oktober 200218 januari 2005
Integrations- och demokratiborgarråd 19 januari 200516 oktober 2006
  Margareta Olofsson Vänsterpartiet Socialborgarråd 21 oktober 200216 oktober 2006
  Viviann Gunnarsson Miljöpartiet de Gröna Miljö- och konsumentborgarråd 21 oktober 200216 oktober 2006
  Kristina Axén Olin Moderata samlingspartiet Oppositionsborgarråd 21 oktober 200216 oktober 2006
    Jan Björklund Folkpartiet liberalerna Oppositionsborgarråd 21 oktober 200222 januari 2006
    Lotta Edholm Folkpartiet liberalerna Oppositionsborgarråd 23 januari 200616 oktober 2006
    Sten Nordin Moderata samlingspartiet Oppositionsborgarråd 21 oktober 200216 oktober 2006
  Mikael Söderlund Moderata samlingspartiet Oppositionsborgarråd 21 oktober 200216 oktober 2006

2006–2010 redigera

12 borgarråd
8 med föredragningsskyldighet: 5 m, 2 fp, 1 kd
4 utan föredragningsskyldiget: 2 s, 1 v, 1 mp

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
  Kristina Axén Olin Moderata samlingspartiet Finansborgarråd 17 oktober 200616 april 2008[13]
    Sten Nordin Moderata samlingspartiet Finansborgarråd 28 april 2008–(2014)
  Mikael Söderlund Moderata samlingspartiet Finans-, stadsbyggnads- och trafikborgarråd[14] 18 april 200828 april 2008
Stadsbyggnads- och trafikborgarråd 17 oktober 200618 april 2008
28 april 200815 september 2008[15]
  Kristina Alvendal Moderata samlingspartiet Bostads- och integrationsborgarråd 17 oktober 200615 september 2008 (tjl 15 mars–15 september 2008)
Stadsbyggnadsborgarråd 15 september 200817 oktober 2010
    Lotta Edholm Folkpartiet liberalerna Skolborgarråd 17 oktober 2006–(2014)
  Ulla Hamilton Moderata samlingspartiet Miljö- och fastighetsborgarråd 17 oktober 200615 september 2008
Miljö- och trafikborgarråd 15 september 200817 oktober 2010
    Ulf Kristersson Moderata samlingspartiet Socialborgarråd 17 oktober 200611 oktober 2010
    Joakim Larsson Moderata samlingspartiet Bostads- och integrationsborgarråd (vik. för K. Alvendal)[16] 15 mars 200815 september 2008
Bostadsbolags- och ytterstadsborgarråd 15 september 200817 oktober 2010
    Ewa Samuelsson Kristdemokraterna Äldreborgarråd 17 oktober 200617 oktober 2010
    Madeleine Sjöstedt Folkpartiet liberalerna Kultur- och idrottsborgarråd 17 oktober 200617 oktober 2010
    Carin Jämtin Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd 17 oktober 2006–(2011)
    Ann-Margarethe Livh Vänsterpartiet Oppositionsborgarråd 17 oktober 200617 oktober 2010
    Roger Mogert Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd 17 oktober 2006–(2014)
    Yvonne Ruwaida Miljöpartiet de Gröna Oppositionsborgarråd 17 oktober 200617 oktober 2010

2010–2014 redigera

12 borgarråd
8 med föredragningsskyldighet: 5 m, 2 fp, 1 c
4 utan föredragningsskyldighet: 3 s, 1 mp
1 biträdande socialborgarråd (kd) med ansvar för tillgänglighetsfrågor och funktionshinderfrågor [anm. 1]

Namn Politisk tillhörighet Titel[17][18] Ämbetsperiod
    Sten Nordin Moderata samlingspartiet Finansborgarråd (2008)–20 oktober 2014
    Per Ankersjö Centerpartiet Stadsmiljöborgarråd 18 oktober 201020 oktober 2014
    Lotta Edholm Folkpartiet liberalerna Skolborgarråd (2006)–20 oktober 2014
  Ulla Hamilton Moderata samlingspartiet Trafik- och arbetsmarknadsborgarråd 18 oktober 201020 oktober 2014
    Regina Kevius Moderata samlingspartiet Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd 18 oktober 201020 oktober 2014
    Anna König Jerlmyr Moderata samlingspartiet Socialborgarråd 18 oktober 201020 oktober 2014
    Joakim Larsson Moderata samlingspartiet Äldre- och ytterstadsborgarråd 18 oktober 201020 oktober 2014
    Madeleine Sjöstedt Folkpartiet liberalerna Kultur- och fastighetsborgarråd 18 oktober 201020 oktober 2014
    Emilia Bjuggren Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd 2 maj 201420 oktober 2014
    Per Bolund Miljöpartiet de Gröna Oppositionsborgarråd 18 oktober 201017 oktober 2011
    Daniel Helldén Miljöpartiet de Gröna Oppositionsborgarråd 16 november 2011[19]20 oktober 2014
    Carin Jämtin Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd (2006)–3 april 2011
    Roger Mogert Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd (2006)–20 oktober 2014
    Tomas Rudin Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd 18 oktober 20102 maj 2014
    Karin Wanngård Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd 3 april 201120 oktober 2014

2014–2018 redigera

13 borgarråd
9 med föredragningsskyldighet: 4 s, 3 mp, 2 v
4 utan föredragningsskyldighet: 3 m, 1 fp
1 extra arvoderad politiker (fi)[anm. 2]

Borgarråd för mandatperioden 2014–2018 valdes på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014. Karin Wanngård (s) utsågs till finansborgarråd i en koalition bestående av socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister och feministiskt initiativare.[20]

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
    Karin Wanngård Socialdemokraterna Finansborgarråd 20 oktober 201415 oktober 2018
    Emilia Bjuggren Socialdemokraterna Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd 20 oktober 201415 oktober 2018

(tjänstledig 21 augusti 2017–mars 2018)[21]

    Olle Burell Socialdemokraterna Skolborgarråd 20 oktober 201415 oktober 2018
    Daniel Helldén Miljöpartiet Trafikborgarråd 20 oktober 2014
    Katarina Luhr Miljöpartiet Miljöborgarråd 20 oktober 2014
    Clara Lindblom Vänsterpartiet Äldre- och personalborgarråd 20 oktober 201415 oktober 2018
    Åsa Lindhagen Miljöpartiet Socialborgarråd 20 oktober 201415 oktober 2018
    Ann-Margarethe Livh Vänsterpartiet Bostads- och demokratiborgarråd 20 oktober 201415 oktober 2018
    Roger Mogert Socialdemokraterna Stadsbyggnads- och kulturborgarråd 20 oktober 201423 november 2017
    Mirja Räihä Socialdemokraterna Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd 21 augusti 2017[22]27 november 2017
Arbetsmarknads-, kultur- och idrottsborgarråd Tillförordnad 27 november 2017–mars 2018[23][21]
    Jan Valeskog Socialdemokraterna Stadsbyggnadsborgarråd 27 november 2017[23][22]
    Cecilia Brinck Moderata samlingspartiet Oppositionsborgarråd 20 oktober 201415 oktober 2018
    Lotta Edholm Liberalerna Oppositionsborgarråd 20 oktober 201415 oktober 2018
    Anna König Jerlmyr Moderata samlingspartiet Oppositionsborgarråd 20 oktober 201415 oktober 2018
    Joakim Larsson Moderata samlingspartiet Oppositionsborgarråd 20 oktober 201415 oktober 2018

2018–2022 redigera

15 borgarråd
10 med föredragningsskyldighet: 3 m, 2 mp, 2 l, 2 c, 1 kd
5 utan föredragningsskyldighet: 4 s, 1 v

Borgarråd för mandatperioden 2018–2022 valdes på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2018. Anna König Jerlmyr (m) utsågs till finansborgarråd i en koalition bestående av moderaterna, liberalerna, miljöpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna.[20]

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
 

 

Anna König Jerlmyr Moderaterna Finansborgarråd 15 oktober 2018
 

 

Lotta Edholm Liberalerna Skolborgarråd 15 oktober 20182 mars 2020
 

 

Karin Ernlund Centerpartiet Arbetsmarknads– och integrationsborgarråd 15 oktober 2018
 

 

Daniel Helldén Miljöpartiet Trafikborgarråd (2014)–
    Jan Jönsson Liberalerna Socialborgarråd 15 oktober 2018
 

 

Joakim Larsson Moderaterna Stadsbyggnadsborgarråd 15 oktober 2018
 

 

Katarina Luhr Miljöpartiet Miljö– och klimatborgarråd (2014)–
 

 

Jonas Naddebo Centerpartiet Kultur– och stadsmiljöborgarråd 15 oktober 2018
 

 

Isabel Smedberg-Palmqvist Liberalerna Skolborgarråd 2 mars 2020
    Erik Slottner Kristdemokraterna Äldre– och trygghetsborgarråd 15 oktober 2018
    Dennis Wedin Moderaterna Bostads– och fastighetsborgarråd 15 oktober 2018
 

 

Emilia Bjuggren Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd 15 oktober 2018
 

 

Olle Burell Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd 15 oktober 2018–oktober 2019
 

 

Kadir Kasirga Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd oktober 2019
 

 

Clara Lindblom Vänsterpartiet Oppositionsborgarråd 15 oktober 2018
 

 

Jan Valeskog Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd 15 oktober 2018
 

 

Karin Wanngård Socialdemokraterna Oppositionsborgarråd 15 oktober 2018

2022–2026 redigera

 
De regerande borgarråden (med föredragningsskyldighet) i Stockholms stad efter valet 2022.

13 borgarråd
9 med föredragningsskyldighet: 4 s, 3 v, 2 mp
4 utan föredragningsskyldighet: 3 m, 1 l

Borgarråd för mandatperioden 2022–2026 valdes på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2022. Karin Wanngård (s) utsågs till finansborgarråd i en koalition bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.[20]

Namn Politisk tillhörighet Titel Ämbetsperiod
    Karin Wanngård Socialdemokraterna Finansborgarråd 17 oktober 2022
    Jan Valeskog Socialdemokraterna Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd 17 oktober 2022
    Emilia Bjuggren Socialdemokraterna Utbildnings, arbetsmarknads- och personalborgarråd 17 oktober 2022
    Alexander Ojanne Socialdemokraterna Social- och trygghetsborgarråd 17 oktober 2022
    Clara Lindblom Vänsterpartiet Bostads- och fastighetsborgarråd 17 oktober 2022
    Torun Boucher Vänsterpartiet Äldre- och kulturborgarråd 17 oktober 2022
    Alexandra Mattsson Vänsterpartiet Förskole, barn- och fritidsborgarråd 17 oktober 2022
    Lars Strömgren Miljöpartiet Trafikborgarråd 17 oktober 2022
    Åsa Lindhagen Miljöpartiet Miljö- och klimatborgarråd 17 oktober 2022
    Christofer Fjellner Moderaterna Oppositionsborgarråd 17 oktober 2022
    Dennis Wedin Moderaterna Oppositionsborgarråd 17 oktober 2022
    Andréa Hedin Moderaterna Oppositionsborgarråd 17 oktober 2022
    Jan Jönsson Liberalerna Oppositionsborgarråd 17 oktober 2022

Se även redigera

Anmärkningar redigera

1 Ewa Samuelsson (kd) var från 18 oktober 2010 ej ledamot i borgarrådsberedningen, då hon trots sin titel ej formellt var borgarråd.
2 Sissela Nordling Blanco (fi) är "majoritetens ansvarige för MR-frågor" men har inte ställning som borgarråd.

Referenser redigera

 1. ^ Uppgifterna i artikeln är, så vitt annat inte anges, hämtade från Stockholms kommunalkalender 2007, Edita, Stockholm 2007, ISSN 0349-4527, s. 22f, eller från äldre årgångar av kommunalkalendern
 2. ^ Högern kallade sig i Stockholms stad för "de borgerliga" fram till 1939
 3. ^ [a b c] SBL
 4. ^ [a b] ”Stadsarkivets Beståndsregister - Yngve Larsson”. sok.stadsarkivet.stockholm.se. https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Databas/bestandsregister/Visa/yngve-larsson/1817?sidindex=168. Läst 8 januari 2024. 
 5. ^ [a b] Enligt artikeln i SBL om Yngve Larsson, så var Larsson först chef för en "administrativ rotel under vilken även gatuärenden sorterade", och först från 1931 benämndes den "gatu- och trafik-roteln". Vad gäller? Andra källor?
 6. ^ Frisinnade folkpartiet och Sveriges liberala parti gick egentligen samman till Folkpartiet först 1934
 7. ^ Högerns riksorganisation antog parallellt beteckningen Högerpartiet 1952
 8. ^ [a b] Högerpartiet bytte namn till Moderata samlingspartiet 1969
 9. ^ Folkpartiet bytte namn till Folkpartiet liberalerna 1990
 10. ^ Vänsterpartiet kommunisterna bytte namn till Vänsterpartiet 1990
 11. ^ ”Stockholms stad 2004-03-15: Jan Valeskog vikarierande gatu- och fastighetsborgarråd”. Arkiverad från originalet den 22 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190822164749/http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/jan-valeskog-vikarierande-gatu-och-fastighetsborgarraad-46682. Läst 22 augusti 2019. 
 12. ^ [a b] Bilaga 21:23 till kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2004, § 42 (pdf-fil)
 13. ^ Axén Olin avgår, Dagens Nyheter, 16 april 2008.
 14. ^ http://insyn.stockholm.se/ks/insyn.aspx?id=5&page=record&nodeid=279336
 15. ^ ”moderaterna.net”. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525151608/http://www.moderaterna.net/hasselby/nyhetC_visa.asp?id=4168. Läst 12 juli 2008. 
 16. ^ moderaterna.net[död länk]
 17. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 9 maj 2011. https://web.archive.org/web/20110509033327/http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Borgarrad-/Rotlar-och-partikanslier-/. Läst 20 mars 2011. 
 18. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 6 november 2014. https://web.archive.org/web/20141106031400/http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Om-Stockholm/Majoritetens-borgarrad-utsedda/. Läst 15 oktober 2010. 
 19. ^ Daniel Helldén nytt borgarråd Miljöpartiet 16 november 2011
 20. ^ [a b c] Stockholms stad: Borgarråd 2014-10-20
 21. ^ [a b] ”Nytt arbetsmarknad- och idrottsborgarråd”. Cision. http://news.cision.com/se/socialdemokraterna-i-stockholms-stadshus/r/nytt-arbetsmarknad--och-idrottsborgarrad,c2336295. Läst 11 september 2018. 
 22. ^ [a b] https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1029
 23. ^ [a b] ”De ersätter Roger Mogert (S)”. Mitt i Stockholm. Arkiverad från originalet den 5 oktober 2018. https://web.archive.org/web/20181005230800/https://mitti.se/nyheter/valeskog-ersatter-mogert/. Läst 11 september 2018. 

Vidare läsning redigera