Lista över UN-nummer 1601 till 1700

Wikimedia-listartikel

UN 1601 till 1700[1]Redigera

UN-nummer Klass Namn
UN 1601 6.1 Desinfektionsmedel, fast, giftigt, n.o.s.
UN 1602 6.1 Färgämne, flytande, giftigt, n.o.s. eller färgämneskomponent, flytande, giftig, n.o.s.
UN 1603 6.1 Etylbromacetat
UN 1604 6.1 Etylendiamin
UN 1605 6.1 Etylendibromid
UN 1606 6.1 Ferriarsenat
UN 1607 6.1 Ferriarsenit
UN 1608 6.1 Ferroarsenat
UN 1611 6.1 Hexaetyltetrafosfat
UN 1612 2 Hexaetyltetrafosfat och därmed komprimerade gasblandningar
UN 1613 6.1 Cyanvätesyra, vattenlösning (vätecyanid, vattenlösning) med högst 20% vätecyanid
UN 1614 6.1 Cyanväte, stabiliserad med mindre än 3 % vatten och absorberat av ett inert, poröst material.
UN 1616 6.1 Blyacetat
UN 1617 6.1 Blyarsenater
UN 1618 6.1 Blyarseniter
UN 1620 6.1 Blycyanid
UN 1621 6.1 London purple
UN 1622 6.1 Magnesiumarsenat
UN 1623 6.1 Kvicksilver(II)arsenat
UN 1624 6.1 Kvicksilver(II)klorid
UN 1625 6.1 Kvicksilver(II)nitrat
UN 1626 6.1 Kvicksilver(II)kaliumcyanid
UN 1627 6.1 Kvicksilver(I)nitrat
UN 1629 6.1 Kvicksilveracetat
UN 1630 6.1 Kvicksilverammonium(II)klorid
UN 1631 6.1 Kvicksilver(II)bensoat
UN 1634 6.1 Kvicksilverbromider
UN 1636 6.1 Kvicksilvercyanid
UN 1637 6.1 Kvicksilverglukonat
UN 1638 6.1 Kvicksilver(I)jodid
UN 1639 6.1 Kvicksilvernukleat
UN 1640 6.1 Kvicksilveroleat
UN 1641 6.1 Kvicksilver(II)oxid
UN 1642 6.1 Kvicksilveroxicyanid, okänsliggjord
UN 1643 6.1 Kvicksilver(II)kaliumjodid
UN 1644 6.1 Kvicksilversalicylat
UN 1645 6.1 Kvicksilversulfat
UN 1646 6.1 Kvicksilvertiocyanat
UN 1647 6.1 Metylbromid och etylendibromid, blandning, flytande
UN 1648 3 Acetonitril
UN 1649 6.1 Antiknackningsmedel för motorbränsle (tetraetylbly, tetrametylbly)
UN 1650 6.1 beta-Naftylamin, fast
UN 1651 6.1 Naftyltiourea
UN 1652 6.1 Naftylurea
UN 1653 6.1 Nickelcyanid
UN 1654 5.1 Nikotin
UN 1655 6.1 Nikotinförening, fast, n.o.s. eller nikotinberedning, fast, n.o.s.
UN 1656 6.1 Nikotinhydroklorid, flytande eller nikotinhydroklorid, lösning
UN 1657 6.1 Nikotinsalicylat
UN 1658 6.1 Nikotinsulfat, lösning
UN 1659 6.1 Nikotintartrat
UN 1660 2 Kväveoxid, komprimerad
UN 1661 6.1 Nitroaniliner (o-, m-, p-)
UN 1662 6.1 Nitrobensen
UN 1663 6.1 Nitofenoler (o-, m-, p-)
UN 1664 6.1 Nitrotoluener, flytande
UN 1665 6.1 Nitroxylener, flytande
UN 1669 6.1 Pentakloretan
UN 1670 6.1 Perklormetylmerkaptan
UN 1671 6.1 Fenol, fast
UN 1672 6.1 Fenylkarbylaminklorid
UN 1673 6.1 Fenylendiaminer (o-, m-, p-)
UN 1674 6.1 Fenylkvicksilveracetat
UN 1677 6.1 Kaliumarsenat
UN 1678 6.1 Kaliumarsenit
UN 1679 6.1 Kaliumkopparcyanid
UN 1680 6.1 Kaliumcyanid, fast
UN 1683 6.1 Silverarsenit
UN 1684 6.1 Silvercyanid
UN 1685 6.1 Natriumarsenat
UN 1686 6.1 Natriumarsenit, vattenlösning
UN 1687 6.1 Natriumazid
UN 1688 6.1 Natriumkakodylat
UN 1689 6.1 Natriumcyanid, fast
UN 1690 6.1 Natriumfluorid, fast
UN 1691 6.1 Strontiumarsenit
UN 1692 6.1 Stryknin eller strykninsalter
UN 1693 6.1 Tårgasämne, flytande, n.o.s.
UN 1694 6.1 Brombensylcyanider, flytande
UN 1695 6.1 Kloraceton, stabiliserad
UN 1697 6.1 Kloracetonfenon, fast
UN 1698 6.1 Difenylaminklorarsin
UN 1699 6.1 Difenylklorarsin, flytande
UN 1700 6.1 Tårgasljus

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Alla ADR-ämnen” (på (svenska)). ADR Dangerous Goods. https://adrdangerousgoods.com/swe/substances/all/. Läst 23 januari 2018.