Lista över UN-nummer 1501 till 1600

Wikimedia-listartikel

UN 1501 till 1600[1]Redigera

UN-nummer Klass Namn
UN 1502 5.1 Natriumperklorat
UN 1503 5.1 Natriumpermanganat
UN 1504 5.1 Natriumperoxid
UN 1505 5.1 Natriumpersulfat
UN 1506 5.1 Strontiumklorat
UN 1507 5.1 Strontiumnitrat
UN 1508 5.1 Strontiumperklorat
UN 1509 5.1 Strontiumperoxid
UN 1510 5.1 Tetranitrometan
UN 1511 5.1 Ureaväteperoxid
UN 1512 5.1 Zinkammoniumnitrit
UN 1513 5.1 Zinkklorat
UN 1514 5.1 Zinknitrat
UN 1515 5.1 Zinkpermanganat
UN 1516 5.1 Zinkperoxid
UN 1517 4.1 Zirkoniumpikramat, fuktat med minst 20 vikt-% vatten.
UN 1541 6.1 Acetoncyanhydrin, stabiliserad
UN 1544 6.1 Alkaloider, fasta, n.o.s. eller alkaloidsalter, fasta, n.o.s.
UN 1545 6.1 Allylisotiocyanat, stabiliserad
UN 1546 6.1 Ammoniumarsenat
UN 1547 6.1 Anilin
UN 1548 6.1 Anilinhydroklorid
UN 1549 6.1 Antimonförening, oorganisk, fast, n.o.s.
UN 1550 6.1 Antimonlaktat
UN 1551 6.1 Antimonkaliumtartrat
UN 1553 6.1 Arseniksyra, flytande
UN 1554 6.1 Arseniksyra, fast
UN 1555 6.1 Arsenikbromid
UN 1556 6.1 Arsenikförening, flytande, oorganisk, n.o.s., (arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.)
UN 1557 6.1 Arsenikförening, fast, oorganisk, n.o.s., (arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.)
UN 1558 6.1 Arsenik
UN 1559 6.1 Arsenikpentoxid
UN 1560 6.1 Arsenitriklorid
UN 1561 6.1 Arseniktrioxid
UN 1562 6.1 Arsenikdamm
UN 1564 6.1 Bariumförening, n.o.s.
UN 1565 6.1 Bariumcyanid
UN 1566 6.1 Berylliumföreningar, n.o.s.
UN 1567 6.1 Berylliumpulver
UN 1569 6.1 Bromaceton
UN 1570 6.1 Brucin
UN 1571 4.1 Bariumazid, fuktad med minst 50 vikt-% vatten
UN 1572 6.1 Kakodylsyra
UN 1573 6.1 Kalciumarsenat
UN 1574 6.1 Kalciumarsenat och kalciumarsenat, blandning, fast
UN 1575 6.1 Kalciumcyanid
UN 1577 6.1 Klordinitrobensener, flytande
UN 1578 6.1 Klornitrobensener, fasta
UN 1579 6.1 4-klor-o-toluidinhydroklorid, fast
UN 1580 6.1 Klorpikrin
UN 1581 2 Klorpikrin- och metylbromidblandning med över 2 % klorpikrin
UN 1582 2 Klorpikrin- och metylkloridblandning
UN 1583 6.1 Kloropikrin, blandning, n.o.s.
UN 1585 6.1 Kopparacetoarsenit
UN 1586 6.1 Koppararsenit
UN 1587 6.1 Kopparcyanid
UN 1588 6.1 Cyanider, oorganiska, fasta, n.o.s.
UN 1589 2 Cyanklorid, stabiliserad
UN 1590 6.1 Dikloraniliner, flytande
UN 1591 6.1 o-Diklorbensen
UN 1593 6.1 Diklormetan
UN 1594 6.1 Dietylsulfat
UN 1595 6.1 Dimetylsulfat
UN 1596 6.1 Dinitroaniliner
UN 1597 6.1 Dinitrobensener, flytande
UN 1598 6.1 Dinitro-o-kresol
UN 1599 6.1 Dinitrofenol, lösning
UN 1600 6.1 Dinitrotoluener, smälta

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Lista över alla ämnen” (på (svenska)). ADR Dangerous Goods. https://adrdangerousgoods.com/swe/substances/all/. Läst 23 januari 2018.