Lista över Sveriges fritidshusområden

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över Sveriges fritidshusområden. Det finns 1 173 fritidshusområden (2015).

Tabellen nedan kan sorteras för respektive kolumn. Kolumnerna avser följande kategorier:

Kod = Fritidshusområdeskod (Fnnnn)
Namn = Fritidshusområdets namn (enligt SCB)
Kommun = Kommun
Area = Landareal (hektar)
Hus = Antal fritidshus

Area och Hus anges för de fyra åren 2000, 2005, 2010 och 2015.[1][2][3][4][5]

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
Kod
Namn
Kommun
Area
2000
Hus
2000
Area
2005
Hus
2005
Area
2010
Hus
2010
Area
2015
Hus
2015
F0005 Älgeby (norra delen) Vallentuna kommun 21 51 21 51 21 51
F0010 Älgeby (södra delen) Vallentuna kommun 31 82 32 83 32 83 32 62
F0015 Ekskogen Vallentuna kommun 156 313 156 315 156 312 135 177
F0020 Uthamra Vallentuna kommun 29 65 27 67
F0021 Lövsättra koloniområde Vallentuna kommun 10 90 10 78
F0025 Vättersö Österåkers kommun 97 127 97 109 95 114 98 111
F0026 Område i Roslags-Kulla och Ljusterö distrikt Österåkers kommun 38 53
F0027 Område i Roslags-Kulla och Ljusterö distrikt Österåkers kommun 60 84
F0030 Hummeldal Österåkers kommun 25 52 29 56 29 54
F0035 Kroken och Svedlandet Österåkers kommun 61 117 61 98 61 100 71 97
F0040 Björnhuvud Österåkers kommun 30 52
F0045 Skeppsbol Österåkers kommun 56 117 54 106 25 62
F0050 Stora Tillemora och Dyvik Österåkers kommun 52 101 35 66 35 63
F0055 Husarö Österåkers kommun 71 115 77 128 81 133 73 114
F0060 Bammarboda Österåkers kommun 61 117
F0065 Väsbystrand och Ugglan Österåkers kommun 71 139 69 116 68 118 71 114
F0070 Lervikstorp Österåkers kommun 37 86 38 85 39 86 41 83
F0075 Knektudden Österåkers kommun 40 85 40 83 40 84 41 71
F0080 Arnö Österåkers kommun 72 117 70 106 70 104 64 87
F0085 Laggarsvik Österåkers kommun 112 225 118 235 120 245 127 245
F0090 Västernäs Österåkers kommun 79 129 72 118 72 119 80 105
F0095 Härsbacka och Isättraviken Österåkers kommun 55 104 68 121 68 118
F0100 Linanäs Österåkers kommun 104 188 103 188 103 187 104 182
F0105 Lillström Österåkers kommun 38 68 38 66 43 78 53 74
F0110 Edö Österåkers kommun 27 50 33 54 35 51
F0115 Gårdslöten Österåkers kommun 45 61
F0120 Fåglarö Österåkers kommun 60 146 59 133 60 136 62 131
F0125 Betsö Österåkers kommun 46 62 34 55 34 55 37 55
F0130 Ekhammar och Flaxenvik Österåkers kommun 360 694 94 158 93 166
F0135 Mjölkö Österåkers kommun 44 135 44 130 45 131 46 124
F0140 Grundvik Österåkers kommun 91 192 91 180 93 182 95 164
F0145 Solvik Österåkers kommun 27 51
F0147 Lervik Österåkers kommun 24 58 24 59 178 250
F0150 Stora Älgö Österåkers kommun 33 88 34 81 35 82 37 80
F0155 Rydbo saltsjöbad Österåkers kommun 48 99 53 93 50 88
F0160 Svavelsön Österåkers kommun 34 70 33 52 32 52
F0165 Kårnäs Österåkers kommun 49 133 50 131 50 132 52 123
F0170 Stor-Saxaren Värmdö kommun 43 60 38 59 38 58
F0171 Område i Värmdö distrikt Värmdö kommun 60 75
F0172 Område i Möja distrikt Värmdö kommun 29 54
F0173 Område i Ingarö distrikt Värmdö kommun 37 51
F0174 Område i Ingarö distrikt Värmdö kommun 49 67
F0175 Långvik och Långviksnäs Värmdö kommun 55 93 56 99 65 104 72 118
F0176 Område i Djurö distrikt Värmdö kommun 48 72
F0177 Alsvik Värmdö kommun 38 75 25 52 44 76
F0178 Område i Djurö distrikt Värmdö kommun 118 159
F0179 Område i Värmdö distrikt Värmdö kommun 109 187
F0180 Ramsmora Värmdö kommun 32 59 32 65 36 66 38 64
F0181 Område i Möja distrikt Värmdö kommun 33 71
F0185 Bjurön Värmdö kommun 35 79 35 81 35 77 35 76
F0190 Vårholma Värmdö kommun 66 140 49 116 50 115 60 127
F0195 Sippsön Värmdö kommun 20 58 20 58 21 56 21 55
F0200 Skärmaräng Värmdö kommun 30 70 29 70 32 63 32 52
F0205 Berga och Löka Värmdö kommun 58 114 67 134 76 143 47 112
F0210 Södermöja Värmdö kommun 41 74 42 75 49 79 50 79
F0212 Galtholmen Värmdö kommun 22 50 23 51
F0215 Sollenkroka ö Värmdö kommun 26 87 26 88 26 84 29 86
F0220 Puttisholmen Värmdö kommun 28 70 28 73 28 65 29 67
F0225 Sollenkroka Värmdö kommun 62 152 63 151 64 144 50 86
F0230 Överby, Abborrkroken, Löknäs och Hummelmora Värmdö kommun 450 983 450 988 455 955 451 709
F0235 Svedudden Värmdö kommun 44 103 44 110 48 113 47 88
F0240 Södernäs Värmdö kommun 54 123 65 136 73 136 48 66
F0245 Kalvsvik och Kolviken Värmdö kommun 72 134 88 164 93 163 71 95
F0247 Oxön och Ängsvik (östra delen) Värmdö kommun 27 56 33 61
F0250 Koviksudde och Skeviksstrand Värmdö kommun 82 253 83 249 84 246 77 144
F0255 Bodatorp Värmdö kommun 54 158 54 153 54 158
F0260 Kopparmora Värmdö kommun 76 235 75 230 75 219 70 123
F0265 Saltarö och Skärmarö Värmdö kommun 307 739 274 726 276 716 152 242
F0270 Ramsdalen och Spaddalen Värmdö kommun 45 105 47 104 48 105 41 67
F0275 Fjällsvik, Lövängen, Gamla Prästgården, Kallviken och Vreten Värmdö kommun 230 439 234 439 241 440 310 396
F0280 Stora Älgön Värmdö kommun 27 67 27 65 28 64 28 56
F0285 Svartträsket Värmdö kommun 23 53 25 60 26 61
F0290 Djurö by Värmdö kommun 83 165 84 162 83 162 89 108
F0295 Björkvik Värmdö kommun 84 238 83 233 84 223 82 144
F0300 Bullandö Värmdö kommun 42 147 48 175 48 174 50 132
F0305 Östra Älvsala Värmdö kommun 101 265 102 267 105 254 102 180
F0310 Gatan Värmdö kommun 21 56 21 58 23 58 24 59
F0315 Långvik Värmdö kommun 44 78 47 104 54 103 36 65
F0320 Västra Älvsala och Fagerdala Värmdö kommun 97 224 96 221 103 214 88 130
F0325 Lillängen Värmdö kommun 25 52
F0330 Klobbudden Värmdö kommun 20 61 17 51
F0335 Sandhamn Värmdö kommun 38 222 39 228 46 244 48 254
F0340 Södra Lagnö Värmdö kommun 66 164 66 165 67 158 67 152
F0345 Herrviksnäs Värmdö kommun 31 69 29 68 30 65 109 130
F0350 Strömma Värmdö kommun 145 304 130 122
F0355 Nykvarn Värmdö kommun 37 78 37 76 37 75
F0360 Hässelmara Värmdö kommun 70 159 71 162 82 162 65 95
F0365 Trovill Värmdö kommun 29 97 29 96 29 97 30 91
F0370 Lillströmsudd Värmdö kommun 25 54
F0375 Ingarö (östra delen) Värmdö kommun 33 67
F0380 Stavsnäs Värmdö kommun 455 1 054 442 1 042 453 998 398 577
F0385 Tranarö Värmdö kommun 27 106 27 105 27 104 25 57
F0390 Styrsvik, Norrsunda och Södersunda Värmdö kommun 107 187 89 194 97 204 119 208
F0395 Lillängsdal Värmdö kommun 36 122 36 121 38 126 37 74
F0400 Hölö Värmdö kommun 173 314 169 314 169 302
F0405 Forsvik Värmdö kommun 46 95 45 90 46 89 38 68
F0410 Kila och Långstrand Värmdö kommun 33 72 36 80 38 80 37 77
F0415 Barnviksnäs och Södra Ingaröstrand (del av) Värmdö kommun 38 111 38 115 42 116 55 77
F0420 Gistvikens koloniområde Värmdö kommun 11 81 18 89 19 93
F0425 Gröndal Värmdö kommun 55 123 55 124 57 131
F0430 Långstrandsudd Värmdö kommun 24 56 23 56 23 53
F0435 Fagerholm (norra delen) Värmdö kommun 38 69 37 65
F0440 Söderby Värmdö kommun 27 53 30 57 31 55 37 70
F0445 Halvan Värmdö kommun 29 59 37 72 39 68 32 54
F0450 Enkärret Värmdö kommun 54 112 51 111 52 112
F0455 Hanskroka Värmdö kommun 121 360 121 359 120 342 100 188
F0460 Abborrsjön Värmdö kommun 33 63 34 65
F0465 Rådalen, Malma kvarn och Korshamn Värmdö kommun 104 215 96 203 102 192 70 105
F0470 Evlinge och Ramsdalen Värmdö kommun 36 76 36 75 37 71
F0475 Fagerholm, Johannesdal och Mörtviken Värmdö kommun 163 305 155 300 157 297 57 69
F0480 Östernäs Värmdö kommun 49 92 48 93 50 88 44 54
F0485 Skälsmara och Ängsvik Värmdö kommun 245 530 99 147
F0490 Solhaga Värmdö kommun 60 114 60 118 60 108 60 76
F0495 Grönskan, Vedhamn och Baldersnäs Värmdö kommun 156 299 157 292 156 283 49 63
F0500 Aspön (norr Nämndö) Värmdö kommun 50 83 49 84 50 88 51 81
F0505 Björnömalmen, Klacknäset och Idalen Värmdö kommun 134 418 128 244
F0510 Orrön Värmdö kommun 28 54 28 53 33 62
F0515 Uvön Värmdö kommun 25 56 27 59 26 53
F0520 Lunda och Skogsbacken Ekerö kommun 37 70 33 64 33 66
F0525 Ricksättra Ekerö kommun 47 104 50 103 50 111
F0530 Degerby Ekerö kommun 15 65 15 65 15 65
F0535 Ekey] tomtområde Ekerö kommun 56 129 60 129 57 133 49 68
F0537 Hallsta Ekerö kommun 25 51 27 68
F0540 Kungshättan Ekerö kommun 29 83 30 84 30 87 29 61
F0545 Slottshagen Ekerö kommun 28 53
F0550 Solsidan Ekerö kommun 23 87
F0555 Ekerö sommarstad (västra delen) Ekerö kommun 22 164 21 164 16 130
F0560 Bona, Kaggens täppa och Helgö bol Ekerö kommun 51 110 50 102 49 110
F0565 Kanan Ekerö kommun 14 53 14 54 13 65
F0570 Magelungen (sydost) Huddinge kommun 45 86 44 76 46 84
F0571 Område i Trångsunds distrikt Huddinge kommun 111 157
F0575 Gladö kvarn Huddinge kommun 113 401 101 169
F0580 Kvarntorp Huddinge kommun 28 64 30 57 30 62
F0585 Ekedal Huddinge kommun 19 124 18 122 17 119 14 109
F0590 Granby Huddinge kommun 6 64 8 89 8 89 9 88
F0595 Bruket Huddinge kommun 63 131 62 123 62 126 45 52
F0600 Östorp och Ådran Huddinge kommun 87 170 81 153
F0605 Pålamalm Botkyrka kommun 19 50
F0607 Ribackens stugby Botkyrka kommun 13 114 13 115 14 106
F0610 Kungsdalen Botkyrka kommun 20 58 20 60 20 61
F0615 Kagghamra (norra delen) Botkyrka kommun 47 120 43 121 43 120
F0620 Kagghamra (södra delen) Botkyrka kommun 25 71 25 77 25 78
F0625 Getryggen Botkyrka kommun 26 118 33 136 34 139 28 109
F0630 Sandviken Botkyrka kommun 30 145 32 155 32 160 31 130
F0635 Tutviken Haninge kommun 50 130
F0640 Ängsön Haninge kommun 26 63 25 59 27 74
F0645 Gränön Haninge kommun 41 70 41 70 41 79
F0650 Kalvholmen Haninge kommun 27 69 27 69 27 69
F0655 Lyckebyn Haninge kommun 57 112 39 75
F0659 Smådalarö Haninge kommun 17 50
F0660 Västertorp Haninge kommun 54 101 54 99 52 102 57 71
F0665 Edesön Haninge kommun 29 73 28 70 29 74 29 50
F0670 Malmen och Kolbotten Haninge kommun 198 503 108 274 108 292
F0675 Dalarö (norra delen) Haninge kommun 34 57 36 62 36 69 125 270
F0677 Schweizerdalen Haninge kommun 58 135 57 134 202 298
F0678 Riddartorp Haninge kommun 9 71 9 70
F0680 Hammarskogen Haninge kommun 30 74 31 73 30 72
F0685 Aspön (utanför Dalarö) Haninge kommun 38 81 38 81 37 88
F0690 Ornöboda Haninge kommun 24 53 22 51
F0695 Björnö (del av) Haninge kommun 29 72 29 62 31 72
F0700 Hållsättra Haninge kommun 18 50 18 53
F0703 Ladholmen och Mörholmen Haninge kommun 28 74
F0705 Söderviken Haninge kommun 51 137 57 150 60 166 56 111
F0710 Stora Långholmen Haninge kommun 20 54 21 53 21 56
F0711 Kärrmaräng Haninge kommun 16 135
F0712 Skälåker Haninge kommun 20 57
F0715 Årsta havsbad Haninge kommun 124 790 123 781 123 813 120 611
F0720 Fiversättra Haninge kommun 47 117 49 121 48 132 49 101
F0725 Brevik och Breviksnäs Haninge kommun 122 298 124 311 124 319 124 267
F0730 Hagaberg Haninge kommun 32 72 27 61 27 63
F0735 Mefjärd Haninge kommun 32 86 32 86 32 96 33 63
F0740 Hemfosa (norra delen) Haninge kommun 7 60 7 61 7 64 7 57
F0745 Hemfosa (södra delen) Haninge kommun 27 71 28 72 28 71
F0750 Söderby Haninge kommun 28 56 29 57 31 60
F0755 Ommesvik Haninge kommun 22 64 22 68 24 73
F0760 Långgarn Haninge kommun 25 66 25 63 25 74 27 51
F0765 Hyttan och Kanada Haninge kommun 86 197 91 196 91 207 89 170
F0770 Torpa skog och Hoppet Haninge kommun 394 631 379 621 385 664 339 477
F0775 Muskö havsbad Haninge kommun 53 104 51 97 55 108 36 54
F0780 Gruvbyn Haninge kommun 52 96 43 94 45 106
F0785 Bergvik och Guldboda Haninge kommun 126 202 104 197 105 217 81 126
F0790 Näsudden (Utö, nordöstra delen) Haninge kommun 32 56 33 56 33 56
F0795 Edesnäs Haninge kommun 61 120 64 124 65 129 70 105
F0800 Vänsviken Haninge kommun 43 85 24 55 24 58
F0805 Norrön och Rävedet Haninge kommun 47 115 47 115 47 125 49 94
F0810 Aspön (söder Rånö) Haninge kommun 31 88 32 93 32 99 33 74
F0812 Nåttarö Haninge kommun 21 54 22 64
F0815 Gimmersta Tyresö kommun 29 59
F0816 Område i Tyresö distrikt Tyresö kommun 143 162
F0817 Område i Tyresö distrikt Tyresö kommun 44 50
F0820 Bergholm Tyresö kommun 39 90 38 83 38 69
F0825 Ällmora Tyresö kommun 47 103 45 93 46 97 41 59
F0830 Dyviksudd (östra delen) Tyresö kommun 31 73 31 68 30 69 31 54
F0835 Dyviksudd (västra delen) Tyresö kommun 22 51 21 52
F0840 Knapperbacken Upplands-Bro kommun 9 57 8 56 9 70
F0845 Mariedal och Långvreten Upplands-Bro kommun 66 153
F0850 Näshagen Upplands-Bro kommun 29 85 29 85 30 84 30 59
F0855 Lugnet Upplands-Bro kommun 24 55 24 53
F0860 Smidö Upplands-Bro kommun 57 159 58 154 55 151 57 116
F0865 [[Alholmen, Upplands-Bro kommun]|Alholmen]] Upplands-Bro kommun 45 93 46 95 47 95 39 75
F0870 Stensättra tomtområde Nykvarns kommun 62 137 62 136 61 141 54 85
F0875 Berga ö Nykvarns kommun 23 52 22 50 22 51
F0877 Svartbro Nykvarns kommun 24 51
F0880 Ekudden Nykvarns kommun 27 64 28 68 28 73
F0883 Område i Danderyds distrikt Danderyds kommun 30 54
F0884 Ullna koloniområde Täby kommun 15 144
F0885 Lövsta Stockholms kommun 9 65 10 70 10 78
F0886 Område i Skarpnäcks distrikt Stockholm kommun 37 565
F0887 Område i Västerleds distrikt Stockholm kommun 17 195
F0888 Område i Bromma distrikt Stockholm kommun 15 84
F0890 Lambarö Stockholms kommun 17 64 17 66 17 70
F0895 Ekens koloniområde Stockholms kommun 14 118 16 136 16 136
F0900 Orhem Stockholms kommun 16 161 16 161 16 155
F0905 Skrubba Stockholms kommun 23 209 23 209 24 207
F0907 Axviken Södertälje kommun 15 50 45 87
F0910 Holmen Södertälje kommun 34 166 34 157 33 179 33 101
F0911 Område i Enhörna distrikt Södertälje kommun 59 83
F0915 Vik Södertälje kommun 96 327 41 174 41 199 33 83
F0920 Tuna Södertälje kommun 21 85 21 85 21 89 22 85
F0922 Korpenhov Södertälje kommun 23 176
F0925 Soludden Södertälje kommun 13 63 13 63 15 69
F0930 Torsjödal Södertälje kommun 13 120 13 120 13 116
F0935 Sandtorps koloniområde Södertälje kommun 10 95 10 95 9 92
F0940 Eklundsnäs koloniområde Södertälje kommun 17 177 17 177 17 173
F0945 Stadan Södertälje kommun 22 79 22 78 23 92 20 57
F0950 Orrlöt Södertälje kommun 7 69 7 69 7 70 7 70
F0955 Molstaberg Södertälje kommun 56 124 57 125 57 145 32 56
F0960 Vrå Södertälje kommun 26 52
F0965 Rösjön Södertälje kommun 27 51 27 50 27 53
F0970 Tegelön Nacka kommun 35 83 37 84 38 86 35 70
F0971 Område i Boo distrikt Nacka kommun 63 75
F0972 Område i Boo distrikt Nacka kommun 62 68
F0975 Älgö Nacka kommun 183 470 179 452 181 445 109 166
F0980 Gåsö Nacka kommun 67 138 67 138 68 141 64 105
F0985 Bosön (östra delen) Lidingö kommun 11 59 14 69 14 64 11 53
F0990 Stegesund och Vikingsborg Vaxholms kommun 50 82 42 70 43 88 45 72
F0995 Edholma Vaxholms kommun 45 104 44 90 45 106 46 88
F1000 Skarpöborg och Skarpöby Vaxholms kommun 83 164 79 130 81 155 75 116
F1005 Rindöby Vaxholms kommun 19 51
F1010 Rindöbaden Vaxholms kommun 65 166 65 151 67 159 51 92
F1015 Storholmen Vaxholms kommun 37 208 37 194 36 217 36 139
F1020 Ramsö Vaxholms kommun 85 205 82 175 86 186 86 172
F1025 Karlsudd Vaxholms kommun 39 53
F1030 Tynningö Vaxholms kommun 296 610 282 485 291 590 253 387
F1035 Skogsön Vaxholms kommun 54 127 53 111 55 131 57 111
F1040 Labbholmen och Lotsberget Norrtälje kommun 38 63 37 65 39 67 40 66
F1041 Område i Blidö distrikt Norrtälje kommun 30 56
F1042 Område i Blidö distrikt Norrtälje kommun 22 51
F1043 Område i Rådmansö distrikt Norrtälje kommun 18 52
F1044 Område i Väddö distrikt Norrtälje kommun 36 57
F1045 Norrvreta Norrtälje kommun 39 51 47 63
F1046 Område i Häverö distrikt Norrtälje kommun 30 53
F1047 Område i Häverö distrikt Norrtälje kommun 32 54
F1048 Område i Singö distrikt Norrtälje kommun 62 73
F1049 Område i Rådmansö distrikt Norrtälje kommun 28 55
F1050 Korgil Norrtälje kommun 41 97 42 98 42 99 47 88
F1051 Område i Rådmansö distrikt Norrtälje kommun 29 51
F1052 Område i Rådmansö distrikt Norrtälje kommun 32 54
F1053 Område i Väddö distrikt Norrtälje kommun 29 50
F1054 Område i Väddö distrikt Norrtälje kommun 31 60
F1055 Markdalsnäs Norrtälje kommun 32 81 33 81 34 83 38 75
F1057 Labben Norrtälje kommun 32 58 39 52
F1060 Östernäs Norrtälje kommun 64 163 64 157 64 163 64 132
F1065 Byholma, Kolskär och Bromskär Norrtälje kommun 45 98 46 98 46 102 46 89
F1070 Rotholmsviken Norrtälje kommun 37 78 37 78 38 79 40 74
F1075 Grisslehamn (östra delen) Norrtälje kommun 28 103 27 92 29 105 106 213
F1080 Ekbacken, Apeldalen och Björnberget Norrtälje kommun 93 213 91 215 92 219 93 186
F1085 Norrby udde Norrtälje kommun 32 92 32 93 32 91 33 79
F1090 Utsund Norrtälje kommun 34 79 34 79 34 81 35 73
F1095 Klämmersudd och Kvarnsand Norrtälje kommun 55 156 56 158 56 160 58 124
F1100 Tomta och Hagmyren Norrtälje kommun 57 94 52 90 53 95 60 91
F1105 Hammarskogen Norrtälje kommun 59 158 60 159 60 162 61 138
F1110 Fjällbostrand Norrtälje kommun 41 109 42 115 42 117 50 113
F1112 Norrbygård Norrtälje kommun 10 60 12 63 17 56
F1115 Norra Fjällboholmarna Norrtälje kommun 51 121 52 128 52 131 50 127
F1120 Södra Fjällboholmarna Norrtälje kommun 27 64 28 65 29 73 30 68
F1125 Havsskogen, Flisberget och Nothamn Norrtälje kommun 162 384 167 395 173 416 145 282
F1130 Granhill Norrtälje kommun 36 62 36 65 36 66
F1135 Havsängen Norrtälje kommun 53 125 53 125 53 127 54 104
F1140 Bredäng, Ortalahöjden och Ortalalund Norrtälje kommun 34 70 81 149 81 153 76 115
F1145 Ortalalund Norrtälje kommun 46 72
F1150 Gamla Grisslehamn Norrtälje kommun 55 161 57 166 60 176 59 131
F1155 Sennebyhaken Norrtälje kommun 39 94 40 95 42 96 36 65
F1160 Stensäter Norrtälje kommun 38 92 38 90 38 90
F1165 Boda Norrtälje kommun 28 58 28 60 28 66 29 57
F1170 Salnö Norrtälje kommun 46 85 45 86 46 85 93 145
F1175 Norra Rörvik (del av) Norrtälje kommun 41 94 41 93 41 92 140 242
F1180 Bylehamn Norrtälje kommun 24 50
F1185 Södra Rörvik, Norra Rörvik (del av) och Ängsholmen Norrtälje kommun 70 168 96 222 99 229
F1190 Skäret Norrtälje kommun 39 94 39 96 39 95 41 73
F1195 Söder Rådasjön Norrtälje kommun 21 51 21 53 21 53
F1200 Ängsholmen Norrtälje kommun 25 53
F1205 Lervik Norrtälje kommun 30 64 29 62 30 64 34 53
F1210 Harö (norra delen) Norrtälje kommun 22 68 23 68 24 70 24 57
F1213 Albertsro Norrtälje kommun 23 52 41 74
F1215 Ropnäs Norrtälje kommun 46 112 47 112 47 114 49 103
F1220 Smaranäs och Reagård Norrtälje kommun 118 264 122 268 124 273 126 217
F1225 Sandviken Norrtälje kommun 23 50 23 50 24 52
F1227 Blommsta och Gillviken Norrtälje kommun 28 51 25 50
F1230 Skeninge och Vika Norrtälje kommun 60 99 53 98 65 106 68 91
F1235 Skogstorp Norrtälje kommun 28 66 28 65 28 66 29 60
F1240 Andersvedja och Klubben Norrtälje kommun 28 52
F1245 Koludden Norrtälje kommun 62 140 62 141 63 144 65 126
F1250 Fiskebyn Norrtälje kommun 6 67 7 66 7 66 7 65
F1255 Marum (södra delen) Norrtälje kommun 61 156 61 158 61 160 74 147
F1260 Vätöhuvud, Marsbacken och Sörgården Norrtälje kommun 209 448 209 446 210 454 217 411
F1265 Dyvik och Norrveda Norrtälje kommun 29 53 28 53 27 51
F1270 Björkholmen Norrtälje kommun 28 54 27 55 49 100 68 119
F1275 Strömmen Norrtälje kommun 28 61 27 60 26 60 29 58
F1280 Klockarängen (västra delen) Norrtälje kommun 21 51 20 56 21 60 20 53
F1285 Prästudden Norrtälje kommun 46 99 48 101 50 103 54 98
F1290 Skogshill och Sjötorp Norrtälje kommun 43 119 41 113 41 114 42 93
F1295 Grimsättra Norrtälje kommun 24 52 23 52 23 52 25 50
F1300 Nysättra Norrtälje kommun 45 99 47 101 46 99 52 94
F1305 Karlsängen och Söderviken Norrtälje kommun 44 83 45 79 43 76 46 66
F1310 Utveda Norrtälje kommun 82 184 80 184 80 184 66 130
F1315 Mörkviken, Bonäset och Sjövik Norrtälje kommun 35 70 65 125 66 133 67 119
F1320 Sjövik Norrtälje kommun 30 50
F1325 Långängen Norrtälje kommun 37 73 41 82 42 83 42 71
F1330 Håknäs Norrtälje kommun 50 88 55 98 56 100 77 112
F1335 Abrahamsby och Grändalen Norrtälje kommun 88 148 71 142 71 143 46 88
F1340 Riddarbol och Frubol Norrtälje kommun 51 71 49 75 36 75
F1345 Andersgården Norrtälje kommun 47 98 47 97 47 100 47 82
F1350 Sollarö Norrtälje kommun 24 51 24 50
F1355 Maren och Lågaröören Norrtälje kommun 123 223 122 222 115 222 80 131
F1360 Björköören, Västerbyn och Gräddö (västra delen) Norrtälje kommun 89 148 87 149 90 155 73 103
F1365 Gräddö (östra delen) Norrtälje kommun 35 73 35 74 37 80 61 97
F1370 Hattudden, Björnösund, Mellingeholm och Högtorp Norrtälje kommun 196 406 198 404 202 417 210 363
F1375 Rävsnäs och Norrängarna Norrtälje kommun 87 191 93 199 96 210 42 79
F1380 Nabbo och Infjärden Norrtälje kommun 152 291 153 294 152 295 156 255
F1385 Paris Norrtälje kommun 36 77 37 79 39 83 36 61
F1387 Tjockö Norrtälje kommun 24 50 36 74
F1390 Harka Norrtälje kommun 46 127 45 126 46 128 46 106
F1395 Björknäs Norrtälje kommun 58 120 58 119 58 116
F1400 Sundsta fritidsområde Norrtälje kommun 48 106 48 106 48 111 48 94
F1405 Haglunda Norrtälje kommun 21 54 23 52 24 54
F1410 Backa Norrtälje kommun 39 72 40 74 39 77 99 152
F1415 Riksviken och Söderäng Norrtälje kommun 37 79 38 80 37 81 38 71
F1420 Röllingen Norrtälje kommun 28 65 28 64 28 66 27 56
F1422 Harängen Norrtälje kommun 25 57 24 58
F1425 Kaggeboda Norrtälje kommun 44 93 44 90 44 88 41 65
F1430 Klohammaren Norrtälje kommun 52 118 52 117 42 101 47 95
F1435 Västanvik (norra delen) Norrtälje kommun 74 172 73 170 75 174 76 158
F1440 Edsviken Norrtälje kommun 31 70 34 73 35 75 35 59
F1445 Baltora (södra delen) Norrtälje kommun 50 112 50 110 51 110 38 63
F1450 Västanvik (södra delen) Norrtälje kommun 122 251 117 247 114 249 112 195
F1455 Djursnäsudde Norrtälje kommun 25 51
F1460 Håtöviken Norrtälje kommun 71 174 70 176 70 175 73 144
F1465 Östernäs Norrtälje kommun 53 106 54 109 55 112 55 93
F1470 Håtö Norrtälje kommun 123 301 122 303 125 304 130 257
F1473 Stubboda Norrtälje kommun 62 117 62 118 75 120
F1475 Sundholmen Norrtälje kommun 31 64 31 63 29 64
F1480 Näset Norrtälje kommun 25 58 25 58 25 56
F1482 Spillersboda Norrtälje kommun 23 51 33 58
F1485 Norrmansö Norrtälje kommun 29 73 26 71 28 74 29 64
F1490 Addarsnäs Norrtälje kommun 39 84 39 82 40 85 39 68
F1495 Stomnarö Norrtälje kommun 55 106 54 106 55 107 56 92
F1500 Gräskö Norrtälje kommun 72 124 71 130 72 132 42 79
F1505 Sjöskogen Norrtälje kommun 29 72 29 72 29 72 30 57
F1510 Grovstanäs (norra delen) Norrtälje kommun 54 149 54 145 54 147 55 116
F1515 Österäng, Näskaräng och Grovstanäs (södra delen) Norrtälje kommun 105 252 101 251 100 250 63 130
F1520 Furusund Norrtälje kommun 106 208 104 207 106 217 103 164
F1522 Issjö Norrtälje kommun 23 50 23 51
F1525 Köpmanholm och Storäng Norrtälje kommun 40 90 68 161 71 169 39 91
F1530 Gunnedet och Sjöändan Norrtälje kommun 91 222 92 220 95 229 93 165
F1535 Storäng Norrtälje kommun 24 66 31 73
F1540 Eknäs och Norrsund Norrtälje kommun 78 172 80 180 84 186 82 150
F1545 Aspö Norrtälje kommun 29 93 29 92 29 93 31 75
F1550 Norröra Norrtälje kommun 31 75 64 133 78 150 81 160
F1555 Högmarsö Norrtälje kommun 50 117 52 122 55 129 64 147
F1557 Oxhalsö Norrtälje kommun 23 50 23 51 29 51
F1560 Fällgate Norrtälje kommun 39 72 34 72 28 63 73 127
F1562 Kolsvik Norrtälje kommun 20 55 22 59
F1565 Norrskogen och Yxlö-Edsviken Norrtälje kommun 61 135 57 133 61 141 65 98
F1570 Söderäng och Parkudden Norrtälje kommun 58 95 56 96 60 103
F1575 Söderöra Norrtälje kommun 46 112 46 117 54 127 57 140
F1580 Gärdsnäs och Löga Norrtälje kommun 109 216 85 217 87 224 93 186
F1585 Björkudden Norrtälje kommun 67 133 73 148 78 160 80 139
F1590 Norrnäs och Almvik Norrtälje kommun 49 122 49 119 52 117 94 199
F1595 Granö[förtydliga] Norrtälje kommun 27 55 28 59 28 62 29 50
F1600 Finnholmen, Karlsudden och Förängen Norrtälje kommun 57 109 55 109 62 123 91 151
F1605 Bergshamra (södra delen) Norrtälje kommun 117 392 116 388 116 390 136 285
F1610 Sättra fritidsområde Norrtälje kommun 56 138 55 124 58 128 53 77
F1615 Hysängen Norrtälje kommun 37 100 40 106
F1620 Yxlö och Alsvik Norrtälje kommun 107 182 97 186 108 197 115 192
F1625 Blidö och Klubben Norrtälje kommun 63 136 68 147 81 171 50 100
F1630 Norrsjöns fritidsområde Norrtälje kommun 48 114 47 110 47 110 39 57
F1635 Hamnviken och Hysängen Norrtälje kommun 41 105 44 109 100 239 86 176
F1640 Urö Norrtälje kommun 29 70 29 71 30 74 27 58
F1645 Sandviken och Styrsnäset Norrtälje kommun 58 139 59 142 61 149 61 123
F1650 Källsmora Norrtälje kommun 52 119 52 119 52 122 48 67
F1655 Sikmarö och Rosenvik Norrtälje kommun 49 94 47 91 47 95 53 96
F1657 Storvik Norrtälje kommun 25 53
F1660 Edsnäset Norrtälje kommun 23 65 24 66 25 69 27 57
F1665 Spersboda Norrtälje kommun 95 207 95 204 96 206 94 161
F1670 Svensboda Norrtälje kommun 58 110 57 109 57 109 42 59
F1675 Stora Brokholmen Norrtälje kommun 27 55 27 54 27 59 53 96
F1680 Svartlöga Norrtälje kommun 21 54 25 58 29 68 28 76
F1685 Holmen Sigtuna kommun 19 53 19 51 19 58
F1690 Granby Sigtuna kommun 26 74 26 73 30 79
F1695 Norrudden Nynäshamns kommun 17 56 17 55 17 56
F1696 Område i Torö distrikt Nynäshamns kommun 49 69
F1700 Kolbottenvret Nynäshamns kommun 48 96
F1705 Landfjärden Nynäshamns kommun 34 69
F1710 Ragnarök Nynäshamns kommun 24 65 24 63 27 63
F1712 Berga koloniområde Nynäshamns kommun 5 64 5 64
F1715 Sandvik och Hästnäs Nynäshamns kommun 179 408 175 413 175 422 168 264
F1720 Oxnö Nynäshamns kommun 37 77 85 174 85 184 41 71
F1725 Södra Oxnö Nynäshamns kommun 39 89
F1730 Skärlinge fritidsby, Frönäs och Grytnäs Nynäshamns kommun 164 592 168 601 168 606 163 447
F1735 Dyvik Nynäshamns kommun 43 87 43 88 43 87 42 63
F1740 Svärdsö Nynäshamns kommun 129 208 116 204 138 220 124 162
F1745 Norrskog Nynäshamns kommun 39 59 34 57 34 59 41 51
F1750 Storbygården Nynäshamns kommun 59 176 62 181 62 184 62 140
F1755 Sågsten Nynäshamns kommun 61 126 61 129 61 130 64 110
F1760 Trävik Nynäshamns kommun 33 61 32 55 32 57 59 87
F1765 Landsort Nynäshamns kommun 25 219 25 219 23 113
F1770 Vreta Håbo kommun 33 105
F1775 Kivinge Håbo kommun 20 56 19 51 20 54
F1780 Krägga Håbo kommun 61 205 59 82
F1785 Långsand Älvkarleby kommun 66 144 70 141 69 137 63 126
F1790 Kopphuslandet Älvkarleby kommun 12 93 12 93 17 130 13 67
F1795 Fågelsundet Tierps kommun 12 79 12 78 14 86
F1800 Brunnskaten Tierps kommun 20 58 20 60 20 60
F1805 Storsand Tierps kommun 38 114 38 114 39 115 38 99
F1807 Klungsten Tierps kommun 25 52 27 53
F1808 Storsand och Fagerviken Tierps kommun 22 50
F1810 Gudinge Tierps kommun 36 73 39 77 39 76 49 85
F1815 Björkholm Tierps kommun 10 55 10 55 10 55
F1820 Stånggrund och Rundskär Tierps kommun 38 86 38 84 38 84 37 65
F1825 Väster Handviken Tierps kommun 24 65 25 66 25 67 26 63
F1830 Källviken Tierps kommun 21 62 21 60 21 59 22 52
F1835 Kungstomt Uppsala kommun 24 64 23 58 23 67
F1840 Örkälla Uppsala kommun 46 78 45 77 45 79
F1843 Stenlunda fritidshusområde Uppsala kommun 25 60
F1845 Häggeby Uppsala kommun 28 82 28 76 28 76
F1850 Borgarbo Uppsala kommun 33 82 34 79 45 107 33 61
F1855 Lill-Moga Uppsala kommun 42 71 42 70 43 73
F1860 Solsjö Uppsala kommun 30 68 28 59 31 68
F1865 Skölsta Uppsala kommun 34 79
F1870 Skyttstennäs Uppsala kommun 86 193 85 185 85 202 80 128
F1875 Eda Knivsta kommun 40 82 40 77 40 84 34 59
F1877 Larsbo Enköpings kommun 22 52 26 54
F1880 Oxdjupet och Dammkärret Enköpings kommun 30 71 31 71 32 72
F1885 Hammarsudd Enköpings kommun 26 93 26 91 26 92 24 66
F1890 Svartkärrets koloniområde Enköpings kommun 9 82 11 85
F1895 Ryssbo och Prinsbo Enköpings kommun 29 122 29 118
F1900 Kolarvik Enköpings kommun 36 79 43 113 44 111
F1905 Bryggholmen Enköpings kommun 27 118 28 108 28 116 28 86
F1910 Märsön Enköpings kommun 132 464 140 468 138 473 136 332
F1915 Brandholmssund Enköpings kommun 21 59 22 61 24 63
F1917 Sjöäng, Sjörudd och Västeräng Östhammars kommun 30 54 30 56
F1918 Område i Öregrunds distrikt Östhammars kommun 102 233
F1920 Öster-Mörtarö Östhammars kommun 43 87 43 102 46 129 49 97
F1923 Nordangärde Östhammars kommun 20 53
F1925 Stenskär Östhammars kommun 107 214 113 255 113 269 112 173
F1927 Valudden Östhammars kommun 30 63 30 64
F1930 Skinnäsviken Östhammars kommun 31 67 34 79 28 71 28 51
F1932 Kavaröbro och Erikslund Östhammars kommun 37 59 50 74 49 71
F1935 Kavarö och Brännskäret Östhammars kommun 54 147 73 208 92 218 78 166
F1940 Bjurön Östhammars kommun 31 64 31 69 32 75 48 83
F1945 Lindersvik Östhammars kommun 46 108 46 106 47 110 47 84
F1950 Kavaröskaten Östhammars kommun 38 92 46 102 41 102 47 82
F1955 Söderby-Karlsäng Östhammars kommun 45 110 47 118 48 120 49 101
F1960 Klyxen Östhammars kommun 27 66 28 73 28 75 29 56
F1962 Lösholmen Östhammars kommun 21 52
F1965 Nolsterbystrand Östhammars kommun 49 100 50 124 50 138 51 103
F1967 Skian Östhammars kommun 25 50
F1970 Lackevik Östhammars kommun 44 81 45 98 46 108 46 80
F1972 Färgärd Östhammars kommun 19 55 19 60
F1975 Sandika Övre Östhammars kommun 39 72 40 77 40 80
F1980 Länsö Östhammars kommun 91 187 93 214 98 232 91 165
F1985 Sandikaön Östhammars kommun 32 89 33 97 34 103 33 75
F1990 Läppe (östra delen) Vingåkers kommun 34 82 33 80 33 82 33 68
F1995 Läppe (västra delen) Vingåkers kommun 25 84 27 64 27 63 46 84
F2000 Ålsätters fritidsområde Vingåkers kommun 20 96 20 96 20 97 20 82
F2005 Svinsjön Gnesta kommun 31 93 32 90 32 92 35 87
F2010 Körnstorp Gnesta kommun 26 61 26 59 26 58
F2015 Hammarbosätter Gnesta kommun 33 71 33 70 35 71 36 69
F2020 Öllösa kvarn Gnesta kommun 23 77 24 76 25 75 26 73
F2025 Hammersta Gnesta kommun 26 51 33 61 32 58 48 69
F2030 Norrtuna Gnesta kommun 30 70 30 68 30 67
F2035 Hållsta Gnesta kommun 50 139 49 133 51 132 46 65
F2040 Hundby Gnesta kommun 25 67 25 66 25 66 25 51
F2045 Ärendals kvarn Gnesta kommun 20 56 20 54 20 55
F2050 Malmsjöstugan Gnesta kommun 50 123 50 124 50 120 50 92
F2055 Sågarstugan och Kvegerö (norra) Gnesta kommun 28 64 32 67 61 101
F2060 Kvegerö (södra) och Granlund Nyköpings kommun 66 137 69 140 118 229 46 75
F2065 Stavvik Nyköpings kommun 22 61 23 59 21 57 24 51
F2070 Edstorp Nyköpings kommun 23 57 23 54 23 54
F2075 Kisäng Nyköpings kommun 50 92 50 89 50 90 42 56
F2078 Dammgruvan koloniområde Nyköpings kommun 13 96
F2080 Ängstugans koloniområde Nyköpings kommun 12 65 12 62 29 212
F2085 Ekebydals koloniområde Nyköpings kommun 13 190 14 190 13 188
F2090 Vålarö Nyköpings kommun 74 214 68 206 75 211 74 177
F2095 Risö Nyköpings kommun 36 82 36 82 36 86 38 66
F2100 Fredön Nyköpings kommun 29 115 29 113 29 102 29 73
F2105 Skeppsvik Nyköpings kommun 113 282 113 273 131 297 130 274
F2110 Uttervik (norra delen) Nyköpings kommun 46 145 47 143 47 145 47 113
F2115 Uttervik (södra delen) Nyköpings kommun 48 162 50 161 51 161 48 116
F2120 Stjärnholm Oxelösunds kommun 20 58 20 58 21 58
F2121 Område i Oxelösunds distrikt Oxelösunds kommun 29 51
F2125 Granliden Oxelösunds kommun 32 116 32 110 33 110 31 93
F2130 Danvikshagen Oxelösunds kommun 36 149 36 119 36 120 41 102
F2132 Djursvik Oxelösunds kommun 15 62 15 61
F2135 Jogersö koloniområde och Stormhällen Oxelösunds kommun 36 172 38 170 38 173
F2140 Svartuddslandet Oxelösunds kommun 30 76 28 66 29 72
F2142 Jogersö-Bergö Oxelösunds kommun 14 50 14 50
F2145 Strömshammar Flens kommun 56 141 50 140 50 143 50 112
F2150 Fornebo Flens kommun 73 165 72 168 73 173 75 141
F2155 Malmsjöberg Flens kommun 74 191 76 193 74 192 76 163
F2157 Ulvsunda Flens kommun 18 50 18 54
F2158 Lövåsen Flens kommun 19 53 35 65
F2159 Orrhammar Flens kommun 83 192 87 160
F2160 Orresta ö Flens kommun 7 66 6 64 6 71
F2165 Hagen Flens kommun 28 75 28 74 28 76 31 65
F2170 Forssa Flens kommun 20 52 20 52 20 51 23 53
F2175 Bohage Flens kommun 25 78 25 78 25 81 25 58
F2180 Uddens fritidsområde Katrineholms kommun 50 105 50 108 51 107 56 107
F2185 Hjälmsätters fritidsområde Katrineholms kommun 48 93 46 90 48 88 57 97
F2190 Varbro (norra delen) Katrineholms kommun 28 96 28 96 28 95 29 85
F2195 Sågmon Katrineholms kommun 13 66 15 68 15 68
F2200 Nästorp Katrineholms kommun 23 55 23 55 25 58
F2205 Sandvik Katrineholms kommun 28 89 28 87 29 85 31 72
F2210 Torshälla huvud Eskilstuna kommun 87 230 77 128
F2211 Område i Kafjärdens distrikt Eskilstuna kommun 40 112
F2215 Sundbyvik Eskilstuna kommun 26 65 25 63 25 55
F2220 Ängsholmen Eskilstuna kommun 56 195 56 181 41 135
F2222 Kolsta hatt Eskilstuna kommun 16 57 16 55
F2225 Grundby sand, Trollskär och Sjötorp Eskilstuna kommun 108 321 106 291 106 304 61 139
F2230 Sundbyholm Eskilstuna kommun 49 232 33 79
F2235 Ostra Eskilstuna kommun 60 177 61 168 46 126 41 73
F2240 Udden Eskilstuna kommun 75 179 75 175 76 169 38 67
F2245 Vid Borsöknasjöns västra strand Eskilstuna kommun 60 154
F2250 Stensborg Eskilstuna kommun 34 136 34 129 34 131 33 113
F2255 Dalhagen Eskilstuna kommun 14 53 14 53 14 51
F2260 Sandbankarna Eskilstuna kommun 12 74 12 69 12 71 12 54
F2265 Ramsnäs Eskilstuna kommun 30 78 30 77 31 77 35 82
F2270 Tummelsta Eskilstuna kommun 15 76 15 76 15 73
F2275 Näshulta Eskilstuna kommun 48 143 48 140 48 139 48 108
F2280 Logarn, Toppvike, Långhult och Kråkvilan Strängnäs kommun 48 117 52 122 55 136 29 62
F2285 Vik Strängnäs kommun 23 66 17 54 17 54 27 55
F2288 Brunnsåker Strängnäs kommun 31 67
F2290 Morrarö Strängnäs kommun 22 53
F2295 Norrtorp och Ekbacken Strängnäs kommun 26 56 25 56 26 58
F2300 Björktorp Strängnäs kommun 50 120 49 113 60 129 49 76
F2305 Sanda Strängnäs kommun 58 154 58 151 58 155 54 91
F2310 Ringsö (östra delen) Strängnäs kommun 31 95 30 99 35 92
F2315 Ringsö Strängnäs kommun 41 95 42 102 79 205 57 107
F2320 Djupvik Strängnäs kommun 50 121 52 127 51 132 51 111
F2325 Husby och Framnäs Strängnäs kommun 53 141 52 136 53 140 35 75
F2330 Herresta tomtområde (norra delen) Strängnäs kommun 62 145 62 152 62 153 63 131
F2335 Hagaborg Strängnäs kommun 26 62 27 62 26 64 28 50
F2340 Herresta tomtområde (södra delen) Strängnäs kommun 28 69 28 68 28 69 29 61
F2345 Hästnäs Strängnäs kommun 24 70 24 70 23 70 26 61
F2350 Kalkudden Strängnäs kommun 164 365 156 357 156 355 159 267
F2355 Åda fritidsområde Trosa kommun 58 89 57 87 57 87
F2356 Område i Trosa stadsdistrikt Trosa kommun 41 59
F2360 Stensund och Krymla Trosa kommun 86 216 70 119
F2365 Öbolandet Trosa kommun 123 258 123 249 121 243 65 95
F2368 Lagnöviken Trosa kommun 27 53
F2370 Gisekvarn Trosa kommun 62 138 62 139 62 134 39 69
F2375 Tofsö Trosa kommun 61 181 62 182 62 181 68 156
F2380 Rönnäs (norra delen) Ydre kommun 22 56 23 61 23 63 28 67
F2385 Rönnäs (södra delen) Ydre kommun 17 53 17 53 17 54 17 51
F2390 Tullerum Ydre kommun 15 51 15 53 15 51 19 60
F2395 Blåvik och Kopparhult Boxholms kommun 37 101 38 101 40 104 44 98
F2400 Hårdaholmen (västra delen) Boxholms kommun 33 96 36 108 48 130 55 129
F2405 Malexander Boxholms kommun 19 80 35 100 36 104 44 116
F2410 Ingestorps fritidsområde Finspångs kommun 30 60 31 63 31 65 35 59
F2415 Bränntorps fritidsområde (norra delen) Finspångs kommun 23 56 22 55 22 54 23 50
F2417 Bränntorps fritidsområde (östra delen) Finspångs kommun 23 58 24 50
F2420 Bränntorps fritidsområde (sydvästra delen) Finspångs kommun 56 124 62 140 62 142 35 57
F2425 Berget Finspångs kommun 20 61 22 66 22 70 21 58
F2430 Köp Finspångs kommun 19 55 19 54 20 55
F2435 Snäckevarp Valdemarsviks kommun 103 212 101 217 102 222 165 295
F2436 Område i Gryts distrikt Valdemarsviks kommun 16 50
F2437 Fyrudden Valdemarsviks kommun 24 60 24 62
F2440 Lövudden, Åsendalen och Fridhem Valdemarsviks kommun 27 59 27 58 27 60 29 53
F2445 Kaggebo (norra delen) Valdemarsviks kommun 108 290 110 312 114 324 119 280
F2450 Kaggebo (södra delen) Valdemarsviks kommun 57 134 59 138 58 141 61 120
F2455 Korsvik, Roxenbaden och Ekvik Linköpings kommun 33 89 63 132 56 126 29 74
F2460 Holmen Linköpings kommun 23 84 27 88 29 94 28 82
F2465 Karlsborg, Granbacken och Björksätter Linköpings kommun 20 56 23 56
F2470 Svartmåla och Unö Linköpings kommun 51 152 67 189 66 187 66 149
F2475 Skinnarhagen Linköpings kommun 16 55 17 56 17 56 17 54
F2480 Sågareholmen Linköpings kommun 15 76 15 74 15 80 17 64
F2485 Norra fjälla (norra delen) Linköpings kommun 22 58 23 56 23 54 26 53
F2487 Väderholmen och Fridhem Linköpings kommun 34 62 33 62 30 53
F2490 Graversfors Norrköpings kommun 58 140 57 129
F2491 Område i Krokeks distrikt Norrköpings kommun 55 78
F2495 Loddbynäset Norrköpings kommun 28 63 27 54 28 57
F2500 Skriketorp Norrköpings kommun 30 92 28 78
F2505 Sikudden Norrköpings kommun 14 53 14 50 15 53
F2510 Kopparbo Norrköpings kommun 25 76 25 71 25 75
F2513 Kvistholmen Norrköpings kommun 6 50 6 50
F2515 Djurön Norrköpings kommun 20 62 20 58 22 55
F2520 Grymön Norrköpings kommun 22 67 22 67 34 135 34 115
F2522 Svärdstorp Norrköpings kommun 19 50
F2525 Stora Sidus Norrköpings kommun 23 76 23 71 24 72
F2530 Fyren Norrköpings kommun 29 87 30 87 30 87 32 84
F2535 Marbystrand Norrköpings kommun 51 157 48 148 50 160 37 70
F2540 Almborga Norrköpings kommun 24 106 25 94
F2545 Ensjön Norrköpings kommun 43 154 25 102 24 108 28 93
F2550 Kårtorp Norrköpings kommun 95 265 94 251 94 251 84 166
F2555 Markgärdet Norrköpings kommun 28 75 28 75 24 69 23 57
F2560 Göten Norrköpings kommun 58 144 58 137 59 141 58 105
F2565 Hålviken och Viddviken (del av) Norrköpings kommun 22 56 24 58 24 59 26 53
F2570 Lisslindö Norrköpings kommun 19 51
F2575 Arkösund (södra delen) Norrköpings kommun 29 71 31 79 59 149 61 128
F2580 Stäksviken Norrköpings kommun 20 53 21 57 21 61 26 61
F2585 Hummelvik Norrköpings kommun 38 91 39 87 38 87 40 80
F2590 Hagsätter Söderköpings kommun 24 51 30 60 28 58
F2595 Luddingsbo Söderköpings kommun 37 98 36 85 34 73
F2600 Udden Söderköpings kommun 25 60 25 68 27 71
F2605 Djupdalen Söderköpings kommun 31 74 31 71 29 68 31 60
F2610 Väle Söderköpings kommun 18 56 18 56 19 60
F2615 Ramsdal (norra delen) Söderköpings kommun 39 116 39 116 39 110 42 98
F2620 Ramsdal (östra delen) Söderköpings kommun 39 108 41 111 41 107 48 104
F2625 Ramsdal (västra delen) Söderköpings kommun 46 124 46 120 52 112 52 98
F2630 Ekenäset Söderköpings kommun 28 78 28 78 28 75 30 72
F2635 Västanvik och Västanviks fritidsområde (norra delen) Motala kommun 99 231 101 236 102 244 110 227
F2640 Västanviks fritidsområde (södra delen) Motala kommun 20 50 20 51
F2645 Burnäset Motala kommun 29 73 36 81 31 76 37 79
F2650 Nedra Lid Motala kommun 24 69 25 71 25 71 34 76
F2655 Sjökärret Motala kommun 15 52 16 52 15 52
F2660 Djurkälla Motala kommun 28 102 28 100 28 100 32 95
F2665 Bromma Motala kommun 37 142 39 168 39 189 67 187
F2670 Strandbaden Motala kommun 14 79 14 82 14 83 14 60
F2673 Sjövik Vadstena kommun 19 50
F2675 Järnevid (västra delen) Vadstena kommun 16 50 16 50 17 53
F2680 Bosgårds villaområde Mjölby kommun 14 52 14 52 14 54
F2683 Nylyckan Aneby kommun 15 52
F2684 High Chaparall stugby Gnosjö kommun 6 60
F2685 Mon Mullsjö kommun 17 69 18 69 19 74 22 62
F2687 Brandstorp Habo kommun 21 56 21 56 23 55
F2690 Isabergs stugby Gislaveds kommun 9 70 9 70 9 72
F2693 Yxenhaga stugby Vaggeryds kommun 11 74
F2695 Kaxholmen (västra delen) Jönköpings kommun 22 78 20 73 23 79 19 58
F2696 Område i Visingsö distrikt Jönköpings kommun 40 58
F2700 Ulvstorp Jönköpings kommun 28 82 24 68 25 76
F2705 Västersjöns stugområde Jönköpings kommun 32 124 32 116 32 121 30 76
F2707 Tokarp koloniområde Jönköpings kommun 8 95
F2710 Tovrida udde Jönköpings kommun 41 104 41 104 41 106
F2715 Konungsö kvarn Jönköpings kommun 21 87 21 86 21 87
F2720 Lovsjö Jönköpings kommun 31 117 29 117 32 115 28 74
F2725 Gisshultasjön (östra stranden) Nässjö kommun 17 64 16 63 16 63
F2727 Rävsnäs Nässjö kommun 14 50
F2730 Solbacka Nässjö kommun 31 119 32 118 32 131 31 79
F2732 Sörsjö koloniområde Värnamo kommun 14 130
F2735 Vallsjöbaden Sävsjö kommun 23 52
F2740 Kristinelund Vetlanda kommun 29 126 29 125 31 127 18 80
F2745 Östanåbadet Vetlanda kommun 13 114 13 114 13 115 14 87
F2750 Hägerudden, Stallberget och Soludden Eksjö kommun 25 73 21 59
F2755 Hölminge (norra delen) och Hölminge sand Ljungby kommun 29 79 33 87 34 89 33 79
F2760 Hölminge (västra delen) Ljungby kommun 16 65 19 72 16 60 19 57
F2765 Sofielund, Tallbacken och Bolmstad (del av) Ljungby kommun 21 74 22 80 23 83 24 72
F2766 Område i Angelstads distrikt Ljungby kommun 36 62
F2767 Sjöhagen Ljungby kommun 11 57 11 59
F2768 Område i Fågelfors distrikt Högsby kommun 38 60
F2770 Djursvik och Påbonäs Torsås kommun 35 134 34 133 38 142 30 100
F2775 Ragnabo (norra) Torsås kommun 17 62 17 86 17 88 20 81
F2780 Björkenäs Torsås kommun 15 67 15 68 15 75 16 72
F2785 Rostingsvik Torsås kommun 18 57 18 60 18 59
F2790 Lökenäs och Ytterrör Mörbylånga kommun 31 87 26 81 27 88 30 84
F2791 Område i Ventlinge distrikt Mörbylånga kommun 31 69
F2792 Område i Södra Möckleby distrikt Mörbylånga kommun 34 63
F2793 Område i Kastlösa distrikt Mörbylånga kommun 39 65
F2794 Område i Vickleby distrikt Mörbylånga kommun 34 55
F2795 Saxängen Mörbylånga kommun 37 207 46 235 51 249 44 212
F2800 Joelsudde Mörbylånga kommun 35 227 30 228 33 238 46 203
F2805 Tveta fritidsområde Mörbylånga kommun 32 106 33 112 33 117
F2810 Färjestaden (sydvästra delen) Mörbylånga kommun 90 270 66 197 64 185 117 244
F2815 Eriksöre camping Mörbylånga kommun 9 76 8 60 10 81
F2820 Karlevi och Eriksöre Mörbylånga kommun 38 86 24 96 30 109 49 122
F2822 Haga park Mörbylånga kommun 17 65 16 72 17 53
F2825 Gubbö Hultsfreds kommun 17 92 20 103 17 96 12 60
F2830 Tallviken Mönsterås kommun 13 61 13 56 13 57
F2831 Område i Mönsterås distrikt Mönsterås kommun 40 123
F2835 Oknö Mönsterås kommun 109 429 112 439 116 438 65 213
F2840 Timmernabbens camping Mönsterås kommun 10 51 11 59 11 57 35 115
F2845 Korpemåla Mönsterås kommun 20 54 19 50
F2850 Fågelsudd Kalmar kommun 27 92 26 88 26 92 28 80
F2851 Område i Voxtorps distrikt Kalmar kommun 24 55
F2855 Drag Kalmar kommun 37 95 39 96 43 78
F2860 Revsudden Kalmar kommun 39 105 41 106 44 128 41 88
F2863 Åmunnen Kalmar kommun 16 52
F2865 Vita sand Kalmar kommun 10 75 10 77 10 78 11 66
F2870 Sandvik Kalmar kommun 35 271 34 270 36 274 37 226
F2875 Kolboda Kalmar kommun 26 73 25 68 25 71 25 50
F2880 Adriansnäs Oskarshamns kommun 84 155 84 158 85 163 90 164
F2885 Bredviksnäs Oskarshamns kommun 18 87 16 105 19 122
F2890 Kristinebergs koloniområde Oskarshamns kommun 11 52 11 51 11 52
F2895 Stångehamn Oskarshamns kommun 71 159 71 144 70 146 56 87
F2900 Djursnäs Västerviks kommun 45 117 49 118 52 133 55 118
F2901 Område i Loftahammars distrikt Västerviks kommun 48 99
F2902 Område i Överums distrikt Västerviks kommun 37 50
F2905 Ytterby Västerviks kommun 49 103 50 107 51 113 55 109
F2908 Sandvik Västerviks kommun 15 51 28 73
F2910 Mörtvik Västerviks kommun 25 59 26 60 27 68 28 64
F2915 Solbacken och Rosenlund Västerviks kommun 94 266 94 277 97 300 111 302
F2920 Vidalund Västerviks kommun 17 57 18 60 18 69 18 56
F2925 Lilla Rätö Västerviks kommun 77 177 74 174 74 177 82 168
F2930 Lugnet Västerviks kommun 16 61 15 52 15 55
F2935 Gränsö Västerviks kommun 22 57 21 55 23 63
F2937 Lysingsbadets stugby Västerviks kommun 14 114 19 104
F2939 Bråtviken Västerviks kommun 32 53
F2940 Lindödjupet och Målängen Västerviks kommun 74 191 73 179 73 186 76 147
F2945 Äskestock Västerviks kommun 77 127 76 126 83 143 87 137
F2949 Grankulla och Grankullavik Borgholms kommun 43 92 50 112
F2950 Byxelkrok Borgholms kommun 48 136 109 334 153 435 156 365
F2951 Område i Borgholms distrikt Borgholms kommun 85 170
F2952 Område i Högby distrikt Borgholms kommun 55 81
F2953 Område i Böda distrikt Borgholms kommun 41 67
F2955 Byxelkrok (södra delen) Borgholms kommun 29 78
F2960 Enerum Borgholms kommun 21 63 21 70 23 76 27 68
F2963 Kyrketorp Borgholms kommun 26 67 35 82 32 74
F2965 Byrums Sandvik Borgholms kommun 23 54 24 60 36 86 37 77
F2967 Binnerbäck Borgholms kommun 43 57
F2970 Sandviken Borgholms kommun 95 211 102 244 134 314 107 247
F2975 Högby Borgholms kommun 39 107 40 114 41 119 44 99
F2977 Ranstad Borgholms kommun 22 57 24 65 25 55
F2979 Sandvik Borgholms kommun 26 79 34 112 35 121
F2980 Djupvik och Lundebytorp Borgholms kommun 141 355 141 381 151 402 163 372
F2982 Djurstadtorp Borgholms kommun 27 58
F2985 Petgärdeträsk och Grönhorvan Borgholms kommun 38 115 40 123 41 125 28 73
F2990 Lundegård Borgholms kommun 9 81 9 82 9 85
F2995 Klinta Borgholms kommun 60 221 61 246 76 263 70 239
F3000 Blårör och Sjöstugeområdet Borgholms kommun 17 85 39 251 50 281 98 383
F3005 Solbergamarken (Köpingsvik) Borgholms kommun 20 62 28 114 31 118
F3010 Furuhäll och Kolstad Borgholms kommun 94 257 95 291 103 306 211 433
F3015 Grönskog Borgholms kommun 29 55 33 71 55 139 62 121
F3017 Borgehage Borgholms kommun 27 84 32 95 30 72
F3020 Ekerumsbadet Borgholms kommun 17 118 18 125 40 265
F3025 Stora Rör Borgholms kommun 57 124 69 166 73 182 71 140
F3030 Ekevik Gotlands kommun 26 58 28 67 28 69 29 67
F3031 Sudergarda Gotlands kommun 34 55 50 70
F3032 Sudersand och Vinor Gotlands kommun 40 93 48 114 68 110
F3033 Område i Öja distrikt Gotlands kommun 55 96
F3034 Område i Rone distrikt Gotlands kommun 26 55
F3035 Irevik Gotlands kommun 48 117 48 118 50 130 52 116
F3036 Område i Sanda distrikt Gotlands kommun 38 63
F3037 Område i Västergarns distrikt Gotlands kommun 36 58
F3038 Område i Visby domkyrkodistrikt Gotlands kommun 68 255
F3039 Område i Hangvars distrikt Gotlands kommun 26 50
F3040 Ringvide Gotlands kommun 32 63 32 68 32 72 33 69
F3041 Område i Bunge distrikt Gotlands kommun 54 78
F3042 Område i Västerhejde distrikt Gotlands kommun 39 55
F3043 Område i Fårö distrikt Gotlands kommun 34 51
F3045 Burge Gotlands kommun 33 67 32 66 45 99 47 87
F3050 Hide Gotlands kommun 40 100 42 108 42 114 44 108
F3055 Brissund (del av) och Själsö Gotlands kommun 89 167 112 197 122 230 113 179
F3058 Bergbetningen Gotlands kommun 31 62
F3060 Tjälder Gotlands kommun 22 50 26 55 28 69 30 57
F3065 Åminne (norra delen) Gotlands kommun 23 67 22 65 25 73
F3070 Åminne (södra delen) Gotlands kommun 42 96 47 103 57 139 58 120
F3075 Ygne Gotlands kommun 134 254 133 247 160 318 120 191
F3080 Gnisvärd och Smågårde Gotlands kommun 80 202 106 244 116 284 126 263
F3085 Smågårde Gotlands kommun 18 50
F3090 Tofta strand Gotlands kommun 29 100 54 160 62 157
F3095 Krokstäde Gotlands kommun 21 55
F3100 Tofta södra och strand Gotlands kommun 83 224 92 253 92 284 114 280
F3105 Davide och Skags Gotlands kommun 15 59 16 61 16 65 21 66
F3110 Grynge Gotlands kommun 19 50 19 51 19 53 23 58
F3111 Ljugarn Gotlands kommun
F3112 Ljugarn norra Gotlands kommun 25 65 148 397
F3113 Stora Blåhäll Gotlands kommun 41 92 54 131 53 90
F3115 Hörte Gotlands kommun 18 51 21 61 24 73 24 52
F3117 Saghagen Gotlands kommun 23 74
F3120 Kvarnåkershamn Gotlands kommun 31 73 31 70 34 77 35 68
F3125 Nisseviken Gotlands kommun 40 97 43 115 43 116 42 108
F3128 Saleboda Karlskrona kommun 15 52 15 53 16 52
F3129 Område i Torhamns distrikt Karlskrona kommun 34 67
F3130 Eka och Sjuhalla Karlskrona kommun 32 61 33 58
F3131 Område i Hasslö distrikt Karlskrona kommun 29 58
F3132 Område i Hasslö distrikt Karlskrona kommun 44 79
F3133 Område i Hasslö distrikt Karlskrona kommun 67 110
F3135 Torstäva Karlskrona kommun 14 51 14 55 32 64
F3140 Stensnäset Karlskrona kommun 21 110 21 108 22 107 20 66
F3145 Högarmo Karlskrona kommun 17 64 16 59 17 61
F3150 Trummenäs Karlskrona kommun 14 54 14 51
F3155 Herrgårdsviken Karlskrona kommun 39 92 41 92 65 137 50 88
F3156 Drottningskär Karlskrona kommun 86 147 90 174 136 215
F3157 Ryd Karlskrona kommun 43 52 44 56 50 63
F3160 Järnavik Ronneby kommun 17 57 17 52 21 55
F3161 Område i Ronneby distrikt Ronneby kommun 33 70
F3165 Aspan och Solvik Ronneby kommun 25 106 33 125 33 122 46 115
F3170 Väbynäs Ronneby kommun 25 62 26 65 29 62
F3175 Trolleboda Ronneby kommun 21 82 21 89 22 94 30 92
F3180 Spjälkö och Dragsnäs (del av) Ronneby kommun 28 53 31 56 31 53 37 59
F3185 Garnanäs Ronneby kommun 27 67 31 70 27 67 28 62
F3190 Jordö och Jordökalv Ronneby kommun 18 54 18 52 17 52
F3195 Millegarne Ronneby kommun 17 70 17 65 16 61 17 55
F3200 Köpegårda Karlshamns kommun 21 54 22 54 22 56 23 55
F3205 Hunnemara Karlshamns kommun 12 162 12 170 12 173 15 169
F3210 Matvik Karlshamns kommun 27 55 27 57 29 61 40 60
F3215 Sandviken Karlshamns kommun 28 86 28 88 29 87 28 76
F3220 Vettekulla Karlshamns kommun 35 64 32 59 37 70
F3225 Tärnö Karlshamns kommun 19 56 19 58 22 61 22 58
F3230 Pukavik (södra delen) Sölvesborgs kommun 22 140 22 142 22 145 30 134
F3231 Område i Mjällby distrikt Sölvesborgs kommun 34 74
F3232 Område i Mjällby distrikt Sölvesborgs kommun 18 78
F3233 Område i Mjällby distrikt Sölvesborgs kommun 42 94
F3235 Norjeboke Sölvesborgs kommun 75 509 76 521 76 527 81 484
F3238 Tösebo Sölvesborgs kommun 14 53 15 58 19 55
F3240 Tredenborg och Rydslycka Sölvesborgs kommun 43 313 44 299 45 308 59 256
F3245 Sandviken Sölvesborgs kommun 76 442 82 473 83 483 90 450
F3250 Hällevik (östra delen) Sölvesborgs kommun 36 166 35 163 41 181 101 311
F3255 Torsö läge Sölvesborgs kommun 13 60 12 64 13 63 14 51
F3260 Grönslätt Sölvesborgs kommun 43 150 46 155 46 161 46 147
F3265 Västra Torsö Sölvesborgs kommun 16 70 17 72 17 73 18 69
F3270 Östra Torsö Sölvesborgs kommun 21 72 22 79 22 80 26 83
F3273 Område i Rängs distrikt Vellinge kommun 266 331
F3274 Område i Rängs distrikt Vellinge kommun 346 497
F3275 Strandbaden Vellinge kommun 7 81 7 81 7 82 193 452
F3276 Område i Skanörs distrikt Vellinge kommun 121 217
F3277 Kollandsvik Östra Göinge kommun 13 60 15 63
F3278 Område i Örkelljunga distrikt Örkelljunga kommun 29 54
F3280 Fasalt Örkelljunga kommun 47 128 46 128 52 139 48 115
F3281 Hjälmsjön (västra stranden) Örkelljunga kommun 18 53
F3282 Norr Hultasjön Örkelljunga kommun 35 57 35 63 37 60
F3284 Område i Barsebäcks distrikt Kävlinge kommun 31 61
F3285 Sjöbo sommarby och Svansjö sommarby (del av) Sjöbo kommun 17 52
F3288 Område i Skivarps distrikt Skurups kommun 59 91
F3290 Svansjö sommarby (del av) Sjöbo kommun 73 391 57 89
F3295 Hemmestorps eke Sjöbo kommun 21 70 20 65 20 61
F3300 Hemmestorps fure Sjöbo kommun 45 122 44 116 43 117
F3305 Karups sommarby Sjöbo kommun 77 290 71 137
F3310 Sövde sommarby Sjöbo kommun 28 153 28 141 26 84
F3315 Funderseds fritidsby Hörby kommun 24 114 24 110 24 110 23 83
F3320 Västantorp Hörby kommun 42 123 46 137 46 137 54 122
F3325 Röinge Hörby kommun 24 75 24 71
F3327 Hörby Ringsjöstrand Hörby kommun 11 50
F3330 Lindhaga fritidsby Höörs kommun 19 53 20 54 19 54
F3331 Område i Bosjöklosters distrikt Höörs kommun 48 63
F3335 Broslätt Höörs kommun 35 79 35 79 36 80 34 55
F3340 Karlarp Höörs kommun 86 159 87 157 83 154 43 61
F3345 Sjunnerup Höörs kommun 30 52 38 64 38 65
F3350 Bokeslund och Klevahill Höörs kommun 47 97 47 92 47 92
F3355 Stora Lökaröd Tomelilla kommun 51 124 61 150 66 162 68 138
F3360 Brunsvik Tomelilla kommun 21 81 21 82 21 82 22 67
F3365 Smattabygget Perstorps kommun 9 61 10 60 10 60
F3370 Lyckeområdet Klippans kommun 18 52 18 54 18 55
F3372 Skäralids fritidsområde Klippans kommun 28 54 30 67
F3375 Kärreberga Åstorps kommun 44 125 46 121 45 111
F3380 Perstorp (östra delen) Båstads kommun 37 147
F3381 Område i Båstads distrikt Båstads kommun 184 603
F3382 Område i Östra Karups distrikt Båstads kommun 240 710
F3385 Perstorp Båstads kommun 10 54 50 197 59 223 104 351
F3390 Solsidan Båstads kommun 28 112 32 137 33 133 209 692
F3395 Rammsjöstrand Båstads kommun 30 88 30 89 31 91 33 106
F3400 Glimminge plantering Båstads kommun 67 266 68 259 68 266 69 237
F3402 Öllövsstrand Båstads kommun 20 50
F3405 Ängelsbäcksstrand och Segelstorpsstrand Båstads kommun 79 260 84 275 86 288 87 234
F3408 Kölnans fritidsby Malmö kommun 22 283
F3409 Mossängens sommarstad Malmö kommun 37 633
F3410 Storahults strand Båstads kommun 25 86 32 104 36 119 97 230
F3411 Almåsa fritidsby Malmö kommun 48 637
F3412 Norreborg Landskrona kommun 12 51 12 50 23 50
F3413 Område i Bunkeflo distrikt Malmö kommun 26 79
F3414 Område i Sankt Ibbs distrikt Landskrona kommun 17 59
F3415 Hemmestorps björke Lunds kommun 42 128 43 121 43 117
F3416 Område i Sankt Ibbs distrikt Landskrona kommun 21 61
F3420 Erikstorp Landskrona kommun 12 74 10 76 10 76
F3422 Koloniområde Kalkstigen Landskrona kommun 4 92
F3425 Kopparhögarna koloniområde Landskrona kommun 39 572 39 562 39 562
F3430 Gråens koloniområde Landskrona kommun 6 55 6 54 6 54
F3432 Lundåkrahamnen Landskrona kommun 6 90 6 105
F3435 Axeltofta koloniområde Landskrona kommun 14 177 15 176 15 149
F3440 Örby sommarstad Helsingborgs kommun 10 153 10 153 11 156
F3441 Område i Raus distrikt Helsingborgs kommun 29 66
F3442 Rydebäck koloniområde Helsingborgs kommun 8 77
F3443 Område i Allerums distrikt Helsingborgs kommun 30 56
F3445 Skäret Höganäs kommun 24 72 25 73 26 90 157 433
F3446 Område i Vikens distrikt Höganäs kommun 75 176
F3447 Område i Höganäs distrikt Höganäs kommun 65 98
F3448 Område i Brunnby distrikt Höganäs kommun 79 169
F3449 Område i Jonstorps distrikt Höganäs kommun 30 60
F3450 Jonstorp (nordöstra delen) Höganäs kommun 17 83
F3451 Område i Brunnby distrikt Höganäs kommun 73 236
F3455 Farhultsbaden Höganäs kommun 50 268 51 257 52 288 54 190
F3460 Sandskogen (östra delen) Ystads kommun 35 152 36 153 37 134
F3461 Område i Ystads distrikt Ystads kommun 30 92
F3465 Sandskogen Ystads kommun 93 406 93 397 139 606 94 330
F3470 Nybrostrand (del av) Ystads kommun 14 113 14 109 14 112 41 161
F3475 Löderups strandbad Ystads kommun 65 270 67 292 67 318 67 282
F3480 Skateholm och Beddingestrand (del av) Trelleborgs kommun 187 766 189 768 202 800 204 653
F3481 Område i Lilla Isie distrikt Trelleborgs kommun 17 67
F3482 Område i Östra Torps distrikt Trelleborgs kommun 45 85
F3483 Område i Gislövs distrikt Trelleborgs kommun 78 122
F3484 Område i Lilla Beddinge distrikt Trelleborgs kommun 82 192
F3485 Böste läge (del av) Trelleborgs kommun 14 63 14 63 14 63 16 51
F3490 Fårabäck Kristianstads kommun 16 100 16 94 16 95 17 93
F3491 Åhus (Äspet) Kristianstad kommun 217 480
F3492 Åhus (Täppet) Kristianstad kommun 146 305
F3495 Östra sandar Kristianstads kommun 72 267 78 286 78 292 73 200
F3500 Yngsjöstrand och Yngsjö havsbad Kristianstads kommun 215 900 220 854 225 923 235 735
F3505 Nyehusen Kristianstads kommun 76 279 79 284 149 460 146 378
F3510 Furuboda (norra delen) Kristianstads kommun 36 131 37 143
F3515 Furuboda (södra delen) Kristianstads kommun 42 138 45 139 47 146 47 133
F3517 Ölseröds sommarby Kristianstads kommun 15 51
F3520 Degeberga sommarby Kristianstads kommun 22 109 72 287 72 295 75 250
F3525 Holmen Kristianstads kommun 22 72 25 77 25 77 28 63
F3530 Degeberga sommarby (södra delen) Kristianstads kommun 42 168
F3535 Havängs sommarby Simrishamns kommun 35 146 35 153 35 154 36 136
F3536 Område i Borrby distrikt Simrishamns kommun 37 105
F3537 Område i Östra Hoby distrikt Simrishamns kommun 58 219
F3538 Område i Östra Nöbbelövs distrikt Simrishamns kommun 53 250
F3539 Område i Simrishamns distrikt Simrishamns kommun 21 105
F3540 Vitemölla Simrishamns kommun 21 100 23 118 24 117 27 122
F3541 Område i Rörums distrikt Simrishamns kommun 37 112
F3542 Område i Södra Mellby distrikt Simrishamns kommun 60 222
F3545 Rörums strand Simrishamns kommun 40 186 45 197 45 202 50 191
F3550 Gyllebo Simrishamns kommun 45 112 69 137 73 162 74 139
F3552 Baskemölla Simrishamns kommun 17 76 17 83 22 99
F3555 Kyls strandbad och Spraggehusen Simrishamns kommun 34 123 34 131 36 139 45 125
F3560 Sandby strand Simrishamns kommun 76 221 74 216 78 224
F3565 Mälarhusen Simrishamns kommun 54 178 54 186 62 205 158 421
F3570 Lerbäckshult Ängelholms kommun 31 71 31 78 32 81
F3571 Område i Ängelholms distrikt Ängelholms kommun 27 60
F3572 Område i Barkåkra distrikt Ängelholms kommun 40 81
F3573 Område i Barkåkra distrikt Ängelholms kommun 105 249
F3575 Nybygget Ängelholms kommun 51 142 50 147 51 153 49 101
F3580 Äspenäs Ängelholms kommun 26 71 26 73 26 73 31 74
F3583 Grönadal koloniområde Hässleholms kommun 5 56
F3584 Område i Vittsjö distrikt Hässleholms kommun 27 50
F3585 Skyrup Hässleholms kommun 20 59 20 60 20 63 34 81
F3590 Ankhult Hässleholms kommun 21 63 21 64 23 63 21 58
F3595 Steninge (södra delen) Halmstads kommun 15 51 15 52
F3596 Område i Eldsberga distrikt Halmstad kommun 15 70
F3597 Område i Trönninge distrikt Halmstad kommun 49 121
F3598 Område i Halmstads Sankt Nikolai distrikt Halmstad kommun 10 106
F3599 Område i Halmstads Sankt Nikolai distrikt Halmstad kommun 7 70
F3600 Heden Halmstads kommun 34 105 31 103 32 106 36 96
F3605 Haverdalsstrand Halmstads kommun 26 196 25 192 25 197 272 787
F3610 Lynga kvarn och Sandslätt Halmstads kommun 38 164 38 156 38 162
F3615 Villshärad (nordöstra delen) Halmstads kommun 11 54 10 53 11 55 89 212
F3620 Tylöby Halmstads kommun 149 662 28 307 29 314 192 667
F3625 Svanen Halmstads kommun 7 107 7 108
F3630 Tyludden Halmstads kommun 19 376 19 375 21 384 56 433
F3635 Östra stranden och Strandskatan Halmstads kommun 33 588 40 667 52 889 98 1278
F3640 Köpenhamn Halmstads kommun 13 265 13 264 12 269 13 263
F3645 Mellbystrand (nordvästra delen) Laholms kommun 9 141 9 138
F3650 Mellbystrand (norra delen) Laholms kommun 23 186 21 177 58 457
F3655 Västra Mellby Laholms kommun 12 90 14 96 12 90
F3657 Mellbystrand (östra delen) Laholms kommun 13 85
F3660 Mellbystrand (mellersta delen) Laholms kommun 48 268 48 255 49 267 695 2657
F3665 Skummeslövsstrand Laholms kommun 143 825 144 809 176 966
F3670 Skummeslövsstrand (södra delen) Laholms kommun 22 112 21 104
F3675 Skummeslövsstrand (sydöstra delen) Laholms kommun 21 179 22 178 24 185
F3680 Stjärnhem Laholms kommun 39 223 41 238 40 248
F3685 Bögilt Laholms kommun 22 55 22 54 22 55 27 55
F3690 Hällede Laholms kommun 21 57 24 64 25 65 27 54
F3695 Kvarnfallsringen Falkenbergs kommun 15 68 14 65 15 67 14 57
F3696 Område i Skrea distrikt Falkenbergs kommun 52 92
F3697 Område i Falkenbergs distrikt Falkenbergs kommun 8 132
F3698 Område i Skrea distrikt Falkenbergs kommun 24 101
F3700 Sandkärr Falkenbergs kommun 32 114 36 139 39 151 44 159
F3705 Digesgård Falkenbergs kommun 35 162 48 212 54 228 112 308
F3710 Olofsbo Falkenbergs kommun 87 747 90 817 92 917 96 824
F3715 Skrea strand Falkenbergs kommun 51 1 199 51 1 242 48 1 280 127 637
F3720 Bobergsudde Falkenbergs kommun 57 271 58 264 62 276 40 146
F3725 Grimsholmen Falkenbergs kommun 26 76 24 70 24 73
F3730 Veka Falkenbergs kommun 16 71 17 78 17 80 47 141
F3735 Långasand Falkenbergs kommun 153 471 168 524 173 586 182 506
F3740 Ugglarp Falkenbergs kommun 17 56 17 58 17 60 18 51
F3745 Stensjö och del av Stora Skipås Falkenbergs kommun 51 134 49 124 52 125 196 348
F3750 Stråvalla strand Varbergs kommun 74 179 26 62 50 92
F3755 Gloppe Varbergs kommun 21 67 22 70 22 73 22 62
F3760 Ekegårdens fritidsområde Varbergs kommun 17 53 17 50 17 50
F3765 Bua (södra delen) Varbergs kommun 34 78 34 77 36 101 47 75
F3770 Långabjär Varbergs kommun 35 138 36 141 37 146 39 114
F3775 Årnäshalvön Varbergs kommun 147 525 169 582 171 614 173 476
F3780 Kärradal Varbergs kommun 76 214 83 226 81 226 87 185
F3785 Stämmet Varbergs kommun 32 130 32 125 32 126 30 100
F3790 Kåkeberg Varbergs kommun 28 97 28 95 28 99 29 69
F3795 Trönningenäs Varbergs kommun 45 159 45 140 46 150 58 129
F3800 Getterön Varbergs kommun 44 159 62 249 69 275 63 182
F3805 Getteröns södra del Varbergs kommun 17 85
F3810 Apelviken Varbergs kommun 194 1 369 106 850 105 981
F3812 Södra Näs och Träslövsläge (norra delen) Varbergs kommun 61 437 60 465 238 1282
F3815 Gamla Köpstad Varbergs kommun 39 184 35 168 38 183 43 156
F3820 Ramsås Varbergs kommun 11 54 12 55 12 58
F3825 Björkäng och Smedsgård Varbergs kommun 50 265 51 257 51 274 53 216
F3830 Abbekås (västra delen) Kungsbacka kommun 38 76 42 63
F3831 Område i Ölmevalla distrikt Kungsbacka kommun 71 110
F3832 Område i Ölmevalla distrikt Kungsbacka kommun 55 88
F3833 Källskulle Kungsbacka kommun 7 70 7 59
F3834 Område i Onsala distrikt Kungsbacka kommun 51 60
F3835 Sönnerbergen Kungsbacka kommun 55 151 55 140 55 140 63 140
F3836 Område i Släps distrikt Kungsbacka kommun 47 57
F3840 Åsa (del av) Kungsbacka kommun 10 75 9 72 9 68 70 174
F3845 Vassbäck Kungsbacka kommun 121 392 130 337 80 160
F3850 Frillesås (västra delen) Kungsbacka kommun 108 334 112 239
F3853 Område i Öckerö distrikt Öckerö kommun 24 98
F3854 Område i Öckerö distrikt Öckerö kommun 45 107
F3855 Bottentången Stenungsunds kommun 21 50 21 51 24 51
F3860 Knarrudden, Mikaelsstrand, Nordgård och Kroken Tjörns kommun 46 108 48 114 50 114 52 108
F3861 Område i Rönnängs distrikt Tjörns kommun 11 91
F3862 Område i Rönnängs distrikt Tjörns kommun 25 87
F3863 Område i Rönnängs distrikt Tjörns kommun 15 51
F3864 Område i Rönnängs distrikt Tjörns kommun 23 50
F3865 Röd Tjörns kommun 39 111 39 109 47 113
F3866 Område i Klädesholmens distrikt Tjörns kommun 23 196
F3867 Område i Stenkyrka distrikt Tjörns kommun 40 81
F3868 Område i Stenkyrka distrikt Tjörns kommun 40 74
F3869 Område i Stenkyrka distrikt Tjörns kommun 37 106
F3870 Dyvik och Änghagen Tjörns kommun 37 58 39 59 42 71 42 59
F3871 Område i Klövedals distrikt Tjörns kommun 13 56
F3872 Område i Klövedals distrikt Tjörns kommun 26 51
F3875 Fjälebro Tjörns kommun 17 58 18 56 18 57
F3880 Röra och Sommarbo Tjörns kommun 32 60 32 59 32 58 44 66
F3885 Toröd Tjörns kommun 46 122 45 120 45 123 50 115
F3890 Huseberg Tjörns kommun 24 68 24 68 24 69 23 51
F3892 Köleröd Tjörns kommun 19 58 19 61 24 58
F3893 Lilla Brattön Tjörns kommun 22 59
F3895 Tjörns kommun 20 62 20 62 20 64 22 63
F3900 Valsäng Tjörns kommun 33 60 31 51 32 57
F3905 Skogsborg, Sunna och Gullfjäll Tjörns kommun 115 291 119 293 120 298 139 291
F3910 Krokarna och Hällene Tjörns kommun 37 89 37 87 38 88 40 81
F3915 Härön och Stavsundsholmen Tjörns kommun 29 69 28 69 29 72 31 97
F3920 Berga strand och Manhöjden Tjörns kommun 165 393 107 267 105 264 173 312
F3925 Risön Tjörns kommun 14 50 15 50 14 51
F3930 Stora Sandviken och Nyborg Orusts kommun 30 60 29 61 29 62 29 54
F3935 Åskskalla Orusts kommun 22 52 25 56 28 61 57 95
F3936 Område i Mollösunds distrikt Orusts kommun 43 279
F3937 Område i Morlanda distrikt Orusts kommun 31 149
F3938 Skala, Hällebol och Krogane Orusts kommun 29 50
F3939 Område i Gullholmens distrikt Orusts kommun 21 97
F3940 Persäng Orusts kommun 14 54 15 56 17 56 15 50
F3941 Område i Morlanda distrikt Orusts kommun 31 91
F3942 Område i Morlanda distrikt Orusts kommun 43 50
F3945 Traneviken och Nordmarken Orusts kommun 28 66 28 69 24 64 28 63
F3950 Sörbo Orusts kommun 27 81 27 81 27 81 39 97
F3955 Kåröd Orusts kommun 24 63 25 66 25 64 24 57
F3960 Gullholmen Orusts kommun 4 129 4 125 4 123 4 122
F3965 Stocken Orusts kommun 8 54 11 63 11 65 19 99
F3967 Stockens campingplats Orusts kommun 8 70 8 71 8 69
F3970 Slätterna Orusts kommun 68 175 68 176 68 175 72 176
F3975 Långeland och Nedergård Orusts kommun 26 61 28 67 27 68 29 68
F3980 Hals Orusts kommun 48 106 49 99 52 103 67 116
F3985 Käringön Orusts kommun 21 184 24 175 25 184 27 180
F3990 Edshultshall Orusts kommun 18 66 19 74 20 75 45 125
F3993 Nösund Orusts kommun 39 59 57 83
F3995 Råssö Orusts kommun 42 60 42 58 42 59
F4000 Vasseröd Orusts kommun 40 83 39 79 39 79 41 72
F4002 Nedre Tången Orusts kommun 26 94 30 113
F4005 Strandhamn och Ulebergshamn Sotenäs kommun 58 210 63 219 72 257 86 295
F4006 Område i Smögens distrikt Sotenäs kommun 53 304
F4007 Område i Kungshamns distrikt Sotenäs kommun 95 509
F4008 Område i Smögens distrikt Sotenäs kommun 18 64
F4009 Område i Askums distrikt Sotenäs kommun 25 98
F4010 Ödby ö Sotenäs kommun 13 90 13 72 14 79
F4011 Område i Askums distrikt Sotenäs kommun 27 53
F4012 Område i Hunnebostrands distrikt Sotenäs kommun 75 365
F4013 Område i Tossene distrikt Sotenäs kommun 93 334
F4015 Långevik Sotenäs kommun 5 59
F4018 Hovenäset Sotenäs kommun 21 139 29 176
F4020 Myren och Malmön Sotenäs kommun 13 108 52 301 52 366 70 441
F4022 Draget Sotenäs kommun 21 50 19 51
F4025 Saltkällan Munkedals kommun 21 54 21 56 21 55
F4030 Bergsvik Munkedals kommun 23 56 24 58 23 59 25 51
F4035 Gårvik Munkedals kommun 36 114 38 116 38 118 41 110
F4040 Resö (nordvästra delen) Tanums kommun 24 57 24 61 25 64
F4041 Område i Kville distrikt Tanums kommun 32 71
F4042 Område i Fjällbacka distrikt Tanums kommun 25 147
F4043 Område i Fjällbacka distrikt Tanums kommun 46 188
F4044 Område i Tanums distrikt Tanums kommun 34 134
F4045 Gårvik och Holmsbacken (Resö) Tanums kommun 33 80 44 101 47 112 102 217
F4050 Långekärr Tanums kommun 19 51 21 57 22 60 25 57
F4055 Raftötången Tanums kommun 127 254 129 255 129 267 140 279
F4060 Mjölkeröd Tanums kommun 24 57 24 58 24 61 28 60
F4065 Havstenssund Tanums kommun 21 78 21 76 22 87 30 136
F4067 Sannäs Tanums kommun 23 51 25 69 34 89
F4070 Edsvik och Ulmekärr Tanums kommun 38 120 42 133 43 137 44 126
F4075 Ulmekärrssand, Krossekärr och Sandhaken Tanums kommun 63 166 67 176 68 187
F4080 Kuseröd Tanums kommun 20 66 21 64 22 68 113 256
F4083 Tanumsstrand Tanums kommun 51 293 57 288
F4085 Kolmyrarna Tanums kommun 22 52 21 54 21 59 25 56
F4090 Kämpersvik Tanums kommun 36 90 37 94 41 102 60 148
F4095 Heljeröd Tanums kommun 18 53 17 53 18 56 21 54
F4100 Långesjö Tanums kommun 29 60 27 62 31 71 64 122
F4105 Leran och Åliderna Tanums kommun 16 65 16 68 16 68 15 50
F4107 Oddan Tanums kommun 14 52 14 53 16 51
F4110 Skeppstad Tanums kommun 24 80 24 80 24 82 26 86
F4115 Amdal och Jörehed Tanums kommun 42 126 44 128 43 133 49 130
F4120 Norra Ejgde Tanums kommun 16 55 17 55 21 66 39 131
F4125 Hamburgö (nordvästra delen) Tanums kommun 39 75 37 76 43 87 48 95
F4130 Sjöviken och Hamnekärret Tanums kommun 21 51 24 57 26 64 38 74
F4135 Grönelid, Tångebacken, Tegelstrand och Slottet Tanums kommun 48 96 31 78 35 83 44 102
F4140 Heestrand (södra delen) Tanums kommun 33 105 33 101 34 110 39 117
F4145 Långekärr Tanums kommun 39 85 42 85 25 64 51 118
F4150 Alsjön Lerums kommun 30 57
F4152 Hallsåsåsen Lerums kommun 20 64
F4155 Björstorp Karlsborgs kommun 21 71 20 71 20 73 25 70
F4160 Rosendala Karlsborgs kommun 24 71 24 74 25 77 27 71
F4165 Ålösund Gullspångs kommun 13 51 14 51 19 57
F4170 Delebäckstorp Gullspångs kommun 51 115 52 116 51 119 50 117
F4175 Storön Gullspångs kommun 18 88 19 90 21 97
F4180 Vid Vallsjöns östra strand Gullspångs kommun 18 51
F4185 Udda Tranemo kommun 28 93 30 73 30 71
F4190 Furnäs (norra delen) Bengtsfors kommun 8 59 8 64 8 63 21 91
F4191 Område i Torrskogs distrikt Bengtsfors kommun 34 54
F4195 Vita sannar och Örnudden Melleruds kommun 18 54 22 61 24 65
F4196 Område i Holms distrikt Melleruds kommun 2 76
F4200 Metholmen och Sjölunden Lilla Edets kommun 40 112 40 109 44 113 35 83
F4205 Dyrenäs Marks kommun 24 63 24 61 24 61
F4210 Hanatorp Marks kommun 5 61 5 58 5 61 9 56
F4212 Ekelund Marks kommun 17 50 17 50
F4215 Krok Marks kommun 17 85 16 85 16 95
F4220 Strömmen Marks kommun 23 52 22 53 22 53
F4225 Bredhult Marks kommun 22 56 22 53 21 53
F4230 Sandsjön Svenljunga kommun 20 63 27 79 19 56
F4235 Fäxhult Svenljunga kommun 20 59 22 71 21 73 20 61
F4240 Sämsholm och Ekudden Herrljunga kommun 24 67 26 67 25 65 27 67
F4242 Rangtorp Götene kommun 31 65 31 72 32 59
F4245 Nordskog Götene kommun 28 96 27 99 27 104 38 100
F4250 Svanvik Götene kommun 20 69 20 68 20 71 16 60
F4255 Kylvanäs Tibro kommun 15 64 15 68 15 64 17 58
F4260 Ransberg Tibro kommun 80 287 79 282 79 281 91 240
F4265 Bråbacka Tibro kommun 22 82 22 85 23 83 23 75
F4270 Näset Töreboda kommun 34 92 36 97 36 104 37 92
F4275 Näset Göteborgs kommun 14 202 16 205 16 206
F4276 Område i Styrsö distrikt Göteborgs kommun 35 64
F4277 Område i Styrsö distrikt Göteborgs kommun 20 50
F4278 Område i Näsets distrikt Göteborgs kommun 19 58
F4279 Område i Styrsö distrikt Göteborgs kommun 106 213
F4280 Äspered (västra delen) Göteborgs kommun 6 150 7 150 7 149
F4281 Område i Säve distrikt Göteborgs kommun 8 67
F4285 Lilleby fritidsby Göteborgs kommun 18 123 18 123 18 123 19 128
F4290 Bäckedalen Göteborgs kommun 18 62
F4295 Hästevikberg Göteborgs kommun 24 58
F4300 Stora Varholmen Göteborgs kommun 14 88 14 88 14 89
F4305 Skeppstadsholmen Göteborgs kommun 27 112 29 114 29 115 26 113
F4310 Delsjökolonin Göteborgs kommun 11 161 11 154 12 155
F4315 Rödsten Göteborgs kommun 20 61 19 58
F4320 Sandvik Göteborgs kommun 42 113 38 102 37 100 146 310
F4325 Köpstadsö Göteborgs kommun 41 82 29 66 31 69 38 78
F4330 Stora Förö Göteborgs kommun 22 101 22 100 22 102 22 99
F4335 Hult Göteborgs kommun 13 404 14 427 14 427
F4340 Kårholmen Göteborgs kommun 15 85 15 87 15 89
F4342 Balltorp Mölndals kommun 23 54 23 54
F4345 Timmervik Stenungsunds kommun 115 262 68 111
F4346 Område i Marstrands distrikt Kungälvs kommun 22 112
F4347 Område i Marstrands distrikt Kungälvs kommun 24 56
F4348 Område i Solberga distrikt Kungälvs kommun 30 83
F4350 Aröd Kungälvs kommun 29 57
F4352 Lysegårdens småstugeområde Kungälvs kommun 25 80
F4355 Rörtången och Ödsmåls mosse Kungälvs kommun 92 301 93 293 93 303 51 91
F4360 Tjuvkil (norra delen) och Baracken Kungälvs kommun 27 73 19 54 18 57 44 80
F4365 Lökebergs mosse och Lindhamn Kungälvs kommun 29 57 30 58
F4370 Otterlyckan och Terra Kungälvs kommun 84 222 91 248 76 239 92 243
F4375 Tjuvkil (västra delen) och Kroken Kungälvs kommun 55 95 41 87 45 97
F4380 Holmängen Kungälvs kommun 35 62 34 61 35 62
F4385 Brunnefjäll Kungälvs kommun 31 60 27 51 27 55
F4390 Ulvesund Kungälvs kommun 13 52 13 55 13 58
F4395 Barkedal Lysekils kommun 31 88 32 86 32 100 33 91
F4396 Område i Skaftö distrikt Lysekils kommun 46 293
F4397 Område i Lysekils distrikt Lysekils kommun 98 259
F4398 Område i Lyse distrikt Lysekils kommun 35 62
F4399 Område i Lyse distrikt Lysekils kommun 36 66
F4400 Fågelviken Lysekils kommun 35 85 23 67 23 70 38 97
F4401 Område i Brastads distrikt Lysekils kommun 58 81
F4405 Svee Lysekils kommun 17 64 17 65 18 69 19 63
F4410 Sjöviken Lysekils kommun 22 50 22 51 22 51
F4415 Knarrevik Lysekils kommun 40 94 41 93 44 98 46 89
F4417 Lysestrand Lysekils kommun 19 51 19 54
F4419 Mon och Nissebo Lysekils kommun 24 57
F4420 Kolleröd och Ramsvik Lysekils kommun 42 132 45 133 48 149 53 120
F4425 Berga Lysekils kommun 25 74 25 72 25 96 26 66
F4430 Norra Grundsund Lysekils kommun 35 64 30 61 34 79 34 64
F4432 Lyse-Fiskebäck Lysekils kommun 27 59 28 64
F4435 Stora Kornö Lysekils kommun 6 51 7 52
F4437 Skaftölandet Lysekils kommun 24 52 52 148
F4440 Fiskebäck Lysekils kommun 16 52 21 55 17 55 58 264
F4445 Stockevik Lysekils kommun 33 56 38 73 38 69 48 88
F4450 Gåsö Lysekils kommun 19 92 15 89 16 73 16 68
F4455 Dammen Lysekils kommun 48 161 48 162 48 163 50 163
F4460 Rågårdsvik, Asparna, Vallarna och Frossa Lysekils kommun 82 201 84 214 91 238 88 215
F4465 Saltkällan och Skaveröd Uddevalla kommun 45 140 45 139 47 142 49 122
F4466 Område i Ljungs distrikt Uddevalla kommun 28 52
F4467 Område i Forshälla distrikt Uddevalla kommun 89 162
F4468 Område i Högås distrikt Uddevalla kommun 31 67
F4469 Område i Herrestads distrikt Uddevalla kommun 39 55
F4470 Börsås Uddevalla kommun 28 70 28 69 28 73 32 72
F4475 Norra Klev och Hällebäck (nordvästra delen) Uddevalla kommun 32 73 24 63 23 62 25 56
F4480 Lanesund Uddevalla kommun 36 102 36 96 36 80
F4485 Kolvik Uddevalla kommun 15 57 17 59 17 60 20 62
F4490 Jordfall Uddevalla kommun 27 60 27 62 27 64 32 57
F4495 Vadknippeln Uddevalla kommun 46 111 16 55 16 53 46 92
F4500 Unda Uddevalla kommun 15 56
F4505 Kristevik och Sund (del av) Uddevalla kommun 20 52 20 50
F4510 Sundsandvik och Sund (del av) Uddevalla kommun 35 97 35 93 37 94 33 79
F4515 Kavlanda Uddevalla kommun 43 104 39 99 39 98 43 95
F4520 Lingäll Uddevalla kommun 22 62 21 63 22 64 26 65
F4525 Strand och Bräcke Uddevalla kommun 41 104 39 101 38 101 42 86
F4530 Eriksberg Uddevalla kommun 39 94 41 96 41 98 53 109
F4535 Rörbäck Uddevalla kommun 40 91 41 90 42 93 47 92
F4540 Södra Munkeby Uddevalla kommun 56 110 55 114 55 115 61 110
F4545 Restenäs ö Uddevalla kommun 26 55 26 58 26 59
F4548 Berg Uddevalla kommun 9 52
F4550 Ulvesund Uddevalla kommun 62 107 58 109 57 107 74 113
F4555 Lökholmen Strömstads kommun 54 166 53 172 55 180 52 172
F4556 Område i Tjärnö distrikt Strömstads kommun 25 67
F4557 Hällestrand Strömstads kommun 23 57 41 107
F4558 Område i Strömstads distrikt Strömstads kommun 36 69
F4559 Område i Strömstads distrikt Strömstads kommun 17 68
F4560 Knarrevik Strömstads kommun 22 55 29 67 29 68 28 59
F4562 Capri stugby Strömstads kommun 3 89 3 89
F4565 Kebal och Monelid Strömstads kommun 104 342 103 342 105 365 89 232
F4567 Bågen Strömstads kommun 14 70
F4568 Daftön Strömstads kommun 9 60 13 53
F4569 Dafter Strömstads kommun 14 65
F4570 Södra Öddö Strömstads kommun 34 61 36 67 36 68
F4575 Duvnäs (Nord-Koster) Strömstads kommun 39 86 40 91 41 108 63 150
F4580 Kyrkosund Strömstads kommun 39 78 41 89 43 100 49 101
F4585 Rävö Strömstads kommun 26 66 27 71 27 72 34 82
F4590 Råssö Strömstads kommun 37 62 67 126 68 135 84 158
F4595 Västra Råssö Strömstads kommun 14 50 15 55 15 55
F4600 Båsen Strömstads kommun 31 67 29 66 30 69 34 67
F4605 Gällnäs (västra delen) Vänersborgs kommun 27 50 27 51 27 50
F4610 Bratten Vänersborgs kommun 26 52 27 55 27 58
F4615 Stigsberget Vänersborgs kommun 40 115 40 121 40 121 33 67
F4620 Hulan, Anundstorp och Gaddessanda Vänersborgs kommun 25 76 32 112 32 116 39 121
F4625 Nordkroken (norra delen) Vänersborgs kommun 15 58 15 63 17 67 22 64
F4630 Garnviken Trollhättans kommun 36 75 37 71
F4635 Baggeryr och Gråbo Trollhättans kommun 30 66 29 61 32 65
F4640 Norr Kalltorpssjön Trollhättans kommun 35 91 36 95 35 94
F4645 Sundet Alingsås kommun 17 51
F4646 Område i Alingsås distrikt Alingsås kommun 29 51
F4650 Mjöshult Borås kommun 26 77 31 93 29 100 28 66
F4651 Område i Borås Caroli distrikt Borås kommun 10 121
F4655 Kvarbo sommarstad Borås kommun 22 61 17 52 17 50
F4660 Båstad och Örekullen Borås kommun 23 68 22 68 22 66 22 52
F4665 Viareds sommarstad Borås kommun 22 130 22 110 25 126
F4667 Väster Hälasjön Borås kommun 20 62 20 52
F4668 Rysshagen Borås kommun 23 58
F4669 Halla och Enekulla Borås kommun 23 70 24 66 23 57
F4670 Svedjorna Ulricehamns kommun 15 51 18 50
F4672 Bua Borås kommun 17 50 18 50
F4675 Näsboholm Ulricehamns kommun 28 64 30 70 30 72 27 50
F4680 Tvärredslund Ulricehamns kommun 18 52 18 52 18 52
F4685 Hemmingstorp Mariestads kommun 15 59 16 64 17 73 21 69
F4690 Sundören Mariestads kommun 22 57 24 63 24 68 25 68
F4692 Nylunds koloniområde Mariestads kommun 6 74 6 76
F4695 Skaven Lidköpings kommun 28 90 28 93 28 96 29 92
F4698 Stevik och Blänkåsviken Lidköpings kommun 28 58 38 71
F4700 Fästa Lidköpings kommun 17 50 21 62 21 62
F4705 Furuhäll Lidköpings kommun 20 56 20 50 20 50
F4710 Ravelstorp Lidköpings kommun 14 64 13 71 15 81 15 53
F4715 Skara sommarstad Skara kommun 24 253 21 245 21 245
F4718 Aspö koloniområde Skövde kommun 16 211
F4719 Öms koloniområde Skövde kommun 6 62
F4720 Simsjön Skövde kommun 25 238 28 199 34 202 29 140
F4725 Simsjöns östra strand Skövde kommun 11 78
F4730 Herrekvarn Skövde kommun 30 111 43 161 43 161 42 118
F4735 Svebråta Hjo kommun 20 79 20 92 20 94 21 79
F4740 Bredsjön Tidaholms kommun 21 51 21 52 21 52
F4745 Säbytorp Kils kommun 20 55 24 61 28 71
F4750 Stubberud och Välsätter Kils kommun 26 61 26 62 18 52
F4755 Långberget Torsby kommun 21 64 26 100 30 113 29 88
F4760 Branäs Torsby kommun 6 64 6 52 9 61 16 59
F4762 Branäsberget: Bävern Torsby kommun 6 50
F4763 Branäsberget: Orren Torsby kommun 12 52 50 217
F4765 Branäsberget: Björnen och Vargen Torsby kommun 16 128 16 130 15 129 16 117
F4766 Branäsberget (västra delen) Torsby kommun 23 117
F4770 Södra Ullvettern Storfors kommun 20 64 19 61 19 59
F4775 Lindenäs Hammarö kommun 22 61 22 57 22 58
F4780 Rud och Ängen Hammarö kommun 43 68 42 63
F4785 Edet och Östanvik Forshaga kommun 19 64 17 61 17 62 19 53
F4790 Borgebols fritidsområde Grums kommun 28 65 27 65 28 66 30 57
F4795 Österängarna Karlstads kommun 27 58 26 56 26 59
F4796 Område i Norrstrands distrikt Karlstads kommun 12 117
F4800 Svedenäs och Tranberget Karlstads kommun 33 65 33 62 33 63
F4802 Steffensminne koloniområde Karlstads kommun 6 62 6 62
F4805 Busterud och Lungvik Karlstads kommun 29 67 27 61 28 64
F4810 Bergvik Karlstads kommun 20 56
F4815 Mjöviksudd Karlstads kommun 33 79 34 83 35 85 34 76
F4820 Strandvik och Åsviken Kristinehamns kommun 54 101 53 98 53 98 55 86
F4825 Hybble och Olofsrud Kristinehamns kommun 30 67 24 57 25 57
F4830 Bråtens fritidsområde Kristinehamns kommun 28 58 33 60 34 63
F4832 Rönneberg Kristinehamns kommun 30 85
F4835 Strandudde Kristinehamns kommun 74 215 83 209 25 64
F4840 Revsand Kristinehamns kommun 38 96 18 52 24 65
F4845 Brattsand Kristinehamns kommun 23 60 23 62 23 61
F4848 Momyren Kristinehamns kommun 19 52
F4850 Skagersbrunn Kristinehamns kommun 22 56 22 55 22 60
F4855 Fransfallet och Ornäsudden Filipstads kommun 17 60
F4860 Mastviken Arvika kommun 18 52 18 52 18 54
F4862 Glava Glasbruk Arvika kommun 30 52 42 55
F4865 Sandbacken Säffle kommun 20 54 18 50
F4870 Leken (sydvästra stranden) Lekebergs kommun 21 51 22 51 21 51
F4875 Torhyttan Lekebergs kommun 22 59 23 61 22 61 23 50
F4880 Laxå fritidsområde Laxå kommun 18 76 19 74 19 72 20 71
F4885 Hultsjön Hallsbergs kommun 16 56 12 50 14 57
F4890 Tunabohässle Hallsbergs kommun 19 59 18 58 18 59
F4895 Tisarstrand Hallsbergs kommun 17 70 17 72 18 70 20 69
F4900 Kvarntorp och norrut Degerfors kommun 19 59
F4905 Fiskartorpet, Opphammar och Väringsbricka Örebro kommun 40 98 40 91 40 98 31 58
F4906 Område i Lännäs distrikt Örebro kommun 72 127
F4910 Klockhammar Örebro kommun 55 88 39 68 41 70
F4915 Gropvik Örebro kommun 23 68 23 60 23 67 23 58
F4920 Ättinge Örebro kommun 40 90
F4925 Viken Örebro kommun 29 54 24 53 24 52
F4927 Gäddesta Örebro kommun 16 71 31 121
F4929 Tybblelunds koloniområde Örebro kommun 8 102 9 102
F4930 Fallhagen Örebro kommun 11 50
F4931 Norra Vinön Örebro kommun 18 51 28 57
F4932 Glommans småstugeområde Örebro kommun 20 57 20 57
F4935 Tisarbasen Askersunds kommun 35 175 32 178 33 179 35 161
F4936 Område i Hammars distrikt Askersunds kommun 37 55
F4940 Öster Åsbro Askersunds kommun 12 78 11 74 11 77
F4945 Karintorp Askersunds kommun 21 62 21 58 20 61 21 51
F4950 Estabo Askersunds kommun 49 140 48 140 48 136 51 120
F4955 Forsanäset Askersunds kommun 21 63 22 66 26 70 28 59
F4960 Sundet och Marstrand Karlskoga kommun 32 64 30 63 32 68 31 60
F4965 Älvhyttan Nora kommun 22 52 22 50
F4970 Salaboda Lindesbergs kommun 28 67 28 62 28 68 34 62
F4975 Grindtorp Lindesbergs kommun 32 63 32 62 32 64 33 59
F4980 Munkaboda Lindesbergs kommun 23 57 23 57 23 58
F4985 Laggarbo Skinnskattebergs kommun 22 52 22 52 22 55 24 50
F4990 Västansjö Skinnskattebergs kommun 16 53 16 52 16 52
F4995 Västanhed Skinnskattebergs kommun 43 127 44 125 44 125 47 124
F5000 Holmsbovallen Skinnskattebergs kommun 17 52 18 51 18 52
F5005 Darlkarls och Svenskbyn Surahammars kommun 17 89 17 73 17 73
F5010 Östa och Vikbolandet Heby kommun 33 99 32 98 32 97 32 82
F5015 Nordsjö Heby kommun 26 60 27 61 27 62 29 54
F5020 Vansjö fritidsområde Heby kommun 36 75 36 75 36 77 34 62
F5025 Jägaråsen Kungsörs kommun 13 65 13 56 11 55
F5030 Skillingsudd Kungsörs kommun 34 103 34 99 32 91 28 53
F5033 Sjöbo Västerås kommun 24 70 80 138
F5034 Område i Rytterne distrikt Västerås kommun 66 105
F5035 Lycksta koloniområde Västerås kommun 25 149 27 151 27 137
F5036 Område i Badelunda distrikt Västerås kommun 18 185
F5040 Gränsta Västerås kommun 20 205 20 205 20 205 20 203
F5045 Lindö tegelbruk Västerås kommun 19 56 19 55 19 55 23 58
F5050 Almö-Lindö Västerås kommun 68 130 70 136 70 141 50 97
F5055 Södra Björnö Västerås kommun 20 60 20 59 20 60
F5060 Fullerö strand Västerås kommun 18 55 18 54 19 59
F5065 Nybynäs Västerås kommun 23 70 23 65 23 70 24 58
F5070 Råstock och Lybeck Västerås kommun 54 175 54 163 55 174 31 84
F5075 Fröholmen Västerås kommun 23 51 23 60
F5080 Strömmingsskär Västerås kommun 15 85 15 84 15 87 15 73
F5085 Roparudden Västerås kommun 31 70 30 66 31 74
F5090 Sommarhagen Sala kommun 20 63 20 62 26 74 24 56
F5095 Ljömsebo Sala kommun 38 98 38 94 38 98 40 80
F5100 Sandviken och Ekebyäng Sala kommun 31 64 28 63 30 71
F5105 Åkersbo Sala kommun 21 50
F5110 Sjöhagen och Köpmanhamn Fagersta kommun 29 76 30 72 29 74 28 56
F5115 Norra Morsjön Fagersta kommun 25 73 25 72 25 73 24 52
F5120 Flohäll Fagersta kommun 18 50 19 50 19 50
F5125 Sundänge Köpings kommun 85 272 84 271 84 267 87 217
F5130 Malmön Köpings kommun 26 113 26 104 26 101
F5135 Sandviken Köpings kommun 22 51
F5140 Stäudd Köpings kommun 35 89 35 88 34 87 34 72
F5145 Öknäs och Sättertorp Arboga kommun 15 52 16 51 19 58 20 55
F5147 Björkudden Arboga kommun 21 54 21 61
F5150 Nannberga (sydvästra delen) Arboga kommun 19 62 19 63 19 65 21 61
F5155 Ålhammarsudden Arboga kommun 14 80 18 88 18 88
F5160 Hästnäs Arboga kommun 48 125 47 123 46 128 47 108
F5165 Lekåsen Malung-Sälens kommun 25 60 26 60 26 62 27 57
F5166 Område i Transtrands distrikt Malung-Sälens kommun 29 80
F5167 Område i Transtrands distrikt Malung-Sälens kommun 39 109
F5168 Område i Transtrands distrikt Malung-Sälens kommun 23 52
F5170 Stöten (öster) Malung-Sälens kommun 16 51 39 137 41 146 29 81
F5172 Stöten (norr) Malung-Sälens kommun 10 74 10 74
F5175 Stöten (väster) Malung-Sälens kommun 7 51 8 50 8 50
F5177 Stöten Granfjällsbyn Malung-Sälens kommun 24 85 26 61
F5180 Garpsätern Malung-Sälens kommun 23 111 23 111 23 111 25 110
F5185 Myrflodammen Malung-Sälens kommun 18 55 28 117 28 141 19 69
F5190 Tandådalen Kalven Malung-Sälens kommun 80 238 200 627 227 770 43 102
F5192 Tandådalen Malung-Sälens kommun 12 53
F5195 Tandådalen Hundfjället Malung-Sälens kommun 193 555 207 581 282 732 246 565
F5197 Tandådalen centrum Malung-Sälens kommun 12 58 13 63
F5200 Gusjösätern och Västra Färdkällan Malung-Sälens kommun 116 373 104 296
F5205 Gruven och Östra Färdkällan Malung-Sälens kommun 74 277 71 272 71 281 77 240
F5210 Gubbmyran Malung-Sälens kommun 203 646 100 365
F5215 Köarskär Malung-Sälens kommun 70 232 71 232 70 233 73 206
F5217 Lindvallen och Gubbmyran Malung-Sälens kommun 113 501 283 1 083 171 436
F5218 Sälen Högfjället Malung-Sälens kommun 25 148 25 141
F5220 Sälfjällstangen Malung-Sälens kommun 52 133 52 132 52 144 53 116
F5222 Sydost Lindvallen Malung-Sälens kommun 15 85
F5225 Hemfjällstangen Malung-Sälens kommun 117 233 118 233 118 235 120 215
F5230 Kläppen Malung-Sälens kommun 25 114 69 263 101 373 28 108
F5232 Hoppnäset och Rönäset Malung-Sälens kommun 17 56 19 53
F5235 Nordåker Gagnefs kommun 26 51
F5240 Sandviken Gagnefs kommun 28 66 27 67 34 91 28 60
F5245 Säl Gagnefs kommun 36 90 36 89 37 108 38 90
F5247 Västjärnlindan Gagnefs kommun 12 52
F5248 Tansen nordost Gagnefs kommun 22 50 36 60
F5249 Norra Tansbodarna Gagnefs kommun 16 54 17 50
F5250 Södra Tansbodarna Gagnefs kommun 62 162 61 164 63 186 64 160
F5252 Bastberget Gagnefs kommun 15 56
F5255 Hjulbäck Leksands kommun 25 56
F5256 Område i Leksands distrikt Leksands kommun 57 70
F5257 Område i Siljansnäs distrikt Leksands kommun 60 86
F5258 Område i Siljansnäs distrikt Leksands kommun 95 149
F5259 Område i Siljansnäs distrikt Leksands kommun 67 94
F5260 Hjortnäs och Sunnanäng Leksands kommun 58 103 56 104 56 98 73 131
F5261 Område i Siljansnäs distrikt Leksands kommun 51 66
F5262 Område i Leksands distrikt Leksands kommun 109 165
F5263 Område i Leksands distrikt Leksands kommun 53 74
F5264 Område i Leksands distrikt Leksands kommun 33 50
F5265 Lundbjörken Leksands kommun 42 105 43 116 44 126 50 126
F5270 Olsnäs Leksands kommun 32 82 33 80 35 93 35 96
F5272 Orsandsbaden Leksands kommun 17 93 18 57
F5275 Styrsjöbo Leksands kommun 32 52 32 56 32 56
F5280 Dalstuga Rättviks kommun 31 56 39 62 34 65 37 57
F5281 Område i Rättviks distrikt Rättviks kommun 195 286
F5282 Område i Rättviks distrikt Rättviks kommun 96 145
F5283 Område i Rättviks distrikt Rättviks kommun 37 50
F5284 Område i Ore distrikt Rättviks kommun 41 62
F5285 Grönklitt (östra delen) Orsa kommun 17 69 18 85 36 117 27 81
F5286 Område i Orsa distrikt Orsa kommun 53 70
F5290 Grönklitt (västra delen) Orsa kommun 18 132 21 133 21 133
F5295 Fryksås Orsa kommun 22 81 23 85 24 98 24 82
F5298 Västerbäcken Älvdalens kommun 18 71 19 68
F5299 Område i Älvdalens distrikt Älvdalens kommun 34 63
F5300 Ollarsliden och Västsätern Älvdalens kommun 28 85 29 85 29 88 30 78
F5301 Område i Älvdalens distrikt Älvdalens kommun 19 52
F5302 Område i Idre distrikt Älvdalens kommun 39 51
F5305 Sågbäcken Älvdalens kommun 22 83 25 87 25 87 23 77
F5310 Björnliden Älvdalens kommun 45 173 49 192 50 196 52 185
F5315 Foskros (södra delen) Älvdalens kommun 42 111 45 112 45 115 52 112
F5320 Storfjäten Älvdalens kommun 38 54 41 57 42 59 44 56
F5325 Fjätervålen Älvdalens kommun 65 142 50 120 48 122 51 117
F5327 Fjätervålen södra Älvdalens kommun 23 52 24 50
F5330 Idrefjäll Älvdalens kommun 12 72 59 278 83 455 53 168
F5335 Ifrefjäll (södra delen) Älvdalens kommun 21 104
F5340 Kringelfjordens fritidsområde Älvdalens kommun 49 192 47 188 50 209 52 165
F5345 Rämma Älvdalens kommun 29 57 33 57 33 59 32 53
F5350 Lernbo Smedjebackens kommun 32 58 33 65 33 61
F5355 Halvars Smedjebackens kommun 20 57 19 56 18 50
F5360 Viksberg och Myggnäset Smedjebackens kommun 27 58 27 62 25 63 29 56
F5365 Läde Mora kommun 39 82 20 62 25 66 34 77
F5366 Område i Solleröns distrikt Mora kommun 107 213
F5367 Vonsnäsudden Mora kommun 28 68 28 71 38 77
F5368 Område i Solleröns distrikt Mora kommun 45 65
F5369 Område i Mora distrikt Mora kommun 54 77
F5370 Vålan och Norra Moren Mora kommun 24 59
F5371 Område i Solleröns distrikt Mora kommun 26 50
F5372 Ingärdningsbogarna Mora kommun 18 52 19 50
F5373 Område i Mora distrikt Mora kommun 40 61
F5375 Fåsås Mora kommun 50 107 50 125 50 124 53 117
F5380 Käringnäset Mora kommun 37 97 36 101 36 106
F5382 Björnudden Mora kommun 21 57
F5385 Levsnäs Mora kommun 12 86 21 116 21 117 15 73
F5390 Råbäcken Mora kommun 24 54 24 54 25 59 26 54
F5395 Mångberg Mora kommun 51 115 52 134 52 141 56 131
F5400 Karlsby fäbodar Falu kommun 24 51 22 51 23 52 25 55
F5405 Kårarvet Falu kommun 9 91 10 100 10 103
F5410 Valshed Borlänge kommun 51 111 54 125 51 122 42 93
F5412 Holtäpporna Borlänge kommun 26 55 25 54
F5415 Kyna Borlänge kommun 32 56 34 62 30 54
F5417 Spånsfäbodarna Borlänge kommun 27 60 26 59 29 58
F5420 Norr Dammsjön Säters kommun 23 59 23 63 24 65 24 56
F5425 Skenhyttan (östra delen) Säters kommun 27 56 27 56 29 64
F5430 Dalkarlsnäs Säters kommun 27 50
F5435 Rönäsudd Hedemora kommun 25 55 25 54 24 60 25 50
F5440 Klacklandet Hedemora kommun 21 67 21 66 21 68 22 53
F5445 Kullhyttan Avesta kommun 25 59 24 61 20 56
F5450 Rämsbyn Ludvika kommun 16 64 11 51 12 54 14 52
F5455 Dröverken och Myrbacken Ludvika kommun 28 66 27 65 17 55
F5457 Brittsand och Sjöfallet Ludvika kommun 16 53
F5458 Säfsen Ludvika kommun 34 203 34 152
F5460 Hällsjön och Karls Ludvika kommun 42 77 41 81 42 90 40 71
F5465 Gammelfäbodarna Ockelbo kommun 29 69 29 56 29 55
F5470 Malmjärn Hofors kommun 15 55 15 60 15 60
F5475 Moningssand Nordanstigs kommun 37 98 41 116 41 119 43 104
F5480 Norrfjärden Nordanstigs kommun 39 98 40 113 42 113 51 106
F5485 Sörfjärden Nordanstigs kommun 39 153 69 247 70 266 59 199
F5490 Hårte och Bredstrand Nordanstigs kommun 54 148 55 160 59 189 66 156
F5492 Mellanfjärden Nordanstigs kommun 27 66 27 68 25 51
F5495 Lönnångersfjärden Nordanstigs kommun 19 53 20 58 21 61
F5500 Harsaklacken Ljusdals kommun 24 64 23 57 24 66 24 57
F5501 Område i Hamra distrikt Ljusdals kommun 35 50
F5505 Hari Gävle kommun 88 227 92 229 97 237 95 210
F5506 Område i Gävle Heliga Trefaldighets distrikt Gävle kommun 42 58
F5510 Fagervik Gävle kommun 24 76 26 76 24 76 23 57
F5515 Småmuren Gävle kommun 26 52 20 51 21 58
F5520 Eskön Gävle kommun 34 92 36 90 34 92 32 66
F5525 Utnora Gävle kommun 16 53 16 53 16 58
F5530 Harkskär, Pålvik och Storudden Gävle kommun 33 81 32 69 28 65
F5535 Tångberget Gävle kommun 22 58
F5540 Utvalsnäs Gävle kommun 34 69 29 57
F5545 Hillsjöstrand Gävle kommun 20 57 19 52
F5550 Åbyggeby (del av) Gävle kommun 24 56
F5555 Ängesberg, Gröndal, Persborg och Nydal Gävle kommun 119 338 52 72
F5560 Oxharen (Limön) Gävle kommun 11 58 11 60 11 57
F5565 Limö fiskeläge Gävle kommun 29 108 29 103 29 108
F5570 Furuvik (norra delen) Gävle kommun 14 53
F5575 Furuvuk (södra delen) och Östnäs Gävle kommun 31 122 33 115 33 135 37 87
F5580 Sälgsjön Gävle kommun 28 80
F5585 Härsnäs Sandvikens kommun 13 61 13 59 13 65
F5587 Lövåsen Sandvikens kommun 9 56 9 64
F5590 Sälgnäsviken Sandvikens kommun 16 52
F5595 Bovik Sandvikens kommun 43 128 43 112 42 100 43 74
F5600 Ursabodarna Sandvikens kommun 17 71 19 73 18 78
F5605 Skärså och Däskär Söderhamns kommun 20 58 27 69 24 68 26 79
F5610 Jonskär (norra delen) Söderhamns kommun 35 76 35 74 35 76 36 67
F5615 Jonskär (södra delen) Söderhamns kommun 52 142 52 138 52 136
F5620 Humlegårdsstrand Söderhamns kommun 37 110 37 108 38 117 62 133
F5621 Sandön södra Söderhamns kommun 23 58
F5622 Kilsbo, Hagalund, Marielund och Idfjärden Söderhamns kommun 37 83 37 88 40 75
F5625 Storbaggen och Körsvik Söderhamns kommun 24 63 33 89 35 108
F5630 Morviken och Långudden Söderhamns kommun 19 67 21 59 25 85 26 57
F5635 Långbo (nordvästra delen) Söderhamns kommun 29 58 29 60 29 61 33 66
F5640 Granön Söderhamns kommun 21 55 21 53
F5645 Älgnäs fritidsby Söderhamns kommun 22 55 22 57 22 51
F5650 Prästänget och Änga Bollnäs kommun 20 50 23 52
F5655 Storsand och Lakbäck Hudiksvalls kommun 59 157 60 156 60 166 63 149
F5656 Område i Enångers distrikt Hudiksvalls kommun 23 59
F5660 Malnbaden Hudiksvalls kommun 44 145 43 115 36 75
F5665 Mellanbyns fritidsområde Hudiksvalls kommun 27 51 33 52 36 74
F5670 Hölick Hudiksvalls kommun 15 57 15 54 16 68 16 51
F5675 Fjäleviken Hudiksvalls kommun 24 50 24 50 25 53
F5680 Långvind Hudiksvalls kommun 106 263 106 277 106 283 64 172
F5685 Ri Timrå kommun 33 76 32 70 32 70
F5690 Unnviken Timrå kommun 15 51 15 52 16 52
F5695 Sörsidan Timrå kommun 32 81 32 81 32 86 34 73
F5700 Hamnsand, Prästhushamn och Sågsand Härnösands kommun 35 83 36 91 36 97 34 72
F5705 Lillroten Timrå kommun 23 55
F5708 Smitingen Härnösands kommun 13 50 14 50
F5710 Pålviken Härnösands kommun 30 63 27 62 30 66
F5712 Södra sundet Härnösands kommun 20 51 19 51
F5715 Slädaviken och Åssjön Sundsvalls kommun 57 172 65 196 65 187 54 121
F5717 Alnö-Säter koloniområde Sundsvalls kommun 8 70 8 70
F5720 Hartungviken och Bredsand Sundsvalls kommun 84 255 86 249 76 155
F5725 Havstoviken, Spikarna, Hartungviken och Bredsand Sundsvalls kommun 34 98 96 268 184 534 89 179
F5730 Spikarna Sundsvalls kommun 60 166
F5735 Krokviken Sundsvalls kommun 21 56 21 56 21 56
F5740 Tranviken Sundsvalls kommun 28 85 29 83 30 94 26 57
F5745 Långsjön Sundsvalls kommun 19 52 20 52 20 52
F5750 Hamn och Hamnsbådarna Sundsvalls kommun 40 105 42 105 42 115 38 68
F5755 Juniskär Sundsvalls kommun 18 51 18 50
F5760 Killingskäret Sundsvalls kommun 23 53 23 53 23 65
F5765 Bodviken och Ållerviken Sundsvalls kommun 27 71 29 70 30 80
F5770 Långsjön, Sundsvalls kommunLångsjön Sundsvalls kommun 17 63 17 62 18 64
F5775 Bergafjärden (norra delen) Sundsvalls kommun 26 85 26 87 27 92 28 69
F5780 Marna Sundsvalls kommun 14 59 15 60 15 61 49 103
F5785 Bergafjärden (södra delen) Sundsvalls kommun 39 132 41 132 42 143 43 108
F5790 Pråmviken Sundsvalls kommun 36 69 33 78 34 83
F5795 Ljusviken och Skrånstabodarna Sundsvalls kommun 28 75 25 68 29 74
F5800 Vikarbodarna Sundsvalls kommun 23 50 28 54 28 60 39 71
F5802 Sjöboviken Sundsvalls kommun 29 89
F5805 Lubban Sundsvalls kommun 16 53 16 53 17 63
F5810 Norrfällsviken Kramfors kommun 18 58 23 107 41 203 35 108
F5811 Område i Vibyggerå distrikt Kramfors kommun 36 56
F5815 Hällan, Näverviksudden och Nästvattnet Kramfors kommun 28 77 31 80 32 86
F5817 Staviken Kramfors kommun 21 52
F5820 Brännan Sollefteå kommun 22 56 22 59 23 68 23 55
F5825 Källsjön Sollefteå kommun 24 64 23 64 25 76 24 64
F5830 Alnöholmen Örnsköldsviks kommun 16 50 19 61 17 58
F5832 Idbyn och Fjärdänget Örnsköldsviks kommun 25 61 25 59
F5833 Överfälle Örnsköldsviks kommun 23 50
F5835 Nyänget och Paddal Örnsköldsviks kommun 28 85 28 76 26 75
F5840 Långroudden Örnsköldsviks kommun 28 71 26 75 28 80 27 51
F5845 Vågsnäs och Norrvåge Örnsköldsviks kommun 28 72 48 121 50 132 29 53
F5850 Sillviken och Stubbsand Örnsköldsviks kommun 78 158 79 181 80 185 68 118
F5855 Gullvik, Munkudden och Vannviken Örnsköldsviks kommun 30 84 61 204 62 195 30 59
F5860 Ulvöhamn Örnsköldsviks kommun 11 51 12 69 11 63 11 63
F5865 Hammaren Ragunda kommun 30 79 31 74 34 96 31 60
F5870 Rörvattnet Krokoms kommun 28 57 35 68
F5871 Område i Föllinge distrikt Krokoms kommun 42 64
F5875 Åkersjön Krokoms kommun 42 155 43 153 43 156 48 158
F5880 Kolåsen Åre kommun 24 75 25 81 27 85 30 82
F5881 Område i Åre distrikt Åre kommun 30 54
F5882 Område i Åre distrikt Åre kommun 13 51
F5883 Område i Åre distrikt Åre kommun 14 60
F5884 Område i Åre distrikt Åre kommun 11 64
F5885 Bratteggens fritidsby Åre kommun 26 55 27 61 29 66 31 61
F5886 Område i Åre distrikt Åre kommun 43 59
F5887 Tegefjäll Åre kommun 20 126 30 153
F5888 Herrskapsslåtten Åre kommun 7 53 8 60
F5889 Område i Åre distrikt Åre kommun 36 68
F5890 Tege Åre kommun 25 50 25 52 25 56 41 109
F5891 Forsa Åre kommun 8 74 34 107
F5892 Åre Björnen Åre kommun 49 224 74 290 37 66
F5894 Storlien Åre kommun 40 144 47 127 15 56
F5895 Visjövalen och Storvallen Åre kommun 107 197 180 363 194 410 211 398
F5897 Hålland stugby Åre kommun 15 71 15 73
F5900 Enafors Åre kommun 23 50 24 54 25 55 28 51
F5905 Snasahögarna Åre kommun 33 91 66 157 71 166 67 150
F5907 Högvallen och Sönnestvallen Åre kommun 20 52 21 58 22 51
F5910 Ottsjö Åre kommun 76 120 111 207 120 176 118 178
F5915 Mårdsundsbodarna Åre kommun 53 100 74 126 74 132 81 125
F5920 Fjällhalsen Åre kommun 27 53 40 91 45 117 47 124
F5922 Bydalen Åre kommun 27 74 20 52
F5925 Höglekardalen (östra delen) Åre kommun 49 117 55 165 57 164 60 121
F5927 Höglekardalen (västra delen) Åre kommun 19 58 20 64 21 65
F5930 Klevfjällsbyn Bergs kommun 41 87 40 87 42 89 43 81
F5935 Gräftåvallen Bergs kommun 81 212 88 222 91 230 102 213
F5940 Storgräftån Bergs kommun 52 135 48 132 50 138 49 122
F5945 Väster-Arådalen Bergs kommun 58 111 57 112 58 114 30 60
F5950 Skrållan (norra delen) Bergs kommun 52 96 57 109 57 109 49 99
F5955 Skrållan (södra delen) Bergs kommun 33 70 34 70 34 70
F5960 Skärkdalen Bergs kommun 28 66 29 66 28 66 30 62
F5965 Östbackavallen Bergs kommun 33 69 38 87 39 89 45 84
F5970 Storhågna Bergs kommun 29 106 31 113 32 138 34 123
F5975 Sångbäcken Bergs kommun 53 156 53 157 53 157 56 159
F5980 Fjällgården Bergs kommun 97 215 96 220 96 226 101 220
F5985 Sångbäckvallen Bergs kommun 29 88 29 88 30 88 39 95
F5990 Ramundberget Härjedalens kommun 16 66 35 112 38 110 25 85
F5991 Område i Tännäs distrikt Härjedalens kommun 31 51
F5995 Messlingen och Baggården Härjedalens kommun 122 225 162 296 172 351 164 282
F6000 Baggården Härjedalens kommun 26 51
F6005 Bruksvallarna (östra delen) Härjedalens kommun 7 53 13 74 34 116 27 56
F6010 Rockvallen och Bruksvallarna (västra delen) Härjedalens kommun 58 77 75 127 75 129
F6015 Fjällnäs Härjedalens kommun 69 138 69 137 70 139 88 128
F6020 Nysätern Härjedalens kommun 43 78 44 79 48 90 54 86
F6025 Hamra, Buskvallen och Iggesundsbyn Härjedalens kommun 28 55 48 112 59 122 28 59
F6030 Kåvanvallens fritidsområde Härjedalens kommun 42 92 42 91 42 94 31 66
F6035 2 km nv Tänndalen Härjedalens kommun 30 55 73 123
F6040 Tänndalen, Åsvallen och Fjällsätern Härjedalens kommun 78 191 153 392 183 402 107 239
F6045 Hållan Härjedalens kommun 54 164 55 176 58 191 46 132
F6050 Röstbergets fritidsområde (norra delen) Härjedalens kommun 29 68 29 68 30 77 32 74
F6055 Röstbergets stugby Härjedalens kommun 17 70 19 82 25 79 43 97
F6060 Skarvruet Härjedalens kommun 32 53 27 66 29 74 31 74
F6065 Röstbergets fritidsområde (södra delen) Härjedalens kommun 18 55 18 55 18 55
F6068 Ripfjället Härjedalens kommun 28 72
F6070 Vemdalsskalet och Vargen Härjedalens kommun 39 110 94 322 148 453 46 157
F6075 Vemdalsskalet (södra delen) Härjedalens kommun 41 114 65 149
F6080 Vargen Härjedalens kommun 26 65 26 67 30 76
F6085 Stockåvallen Härjedalens kommun 48 151 49 147 49 154 52 144
F6090 Björnrike Härjedalens kommun 98 260 109 329 121 367 120 298
F6095 Skärsjövålen (norra delen) Härjedalens kommun 37 107 38 105 38 111 40 106
F6100 Skärsjövålen (södra delen) Härjedalens kommun 27 69 27 68 27 70 28 65
F6105 Slagavallen Härjedalens kommun 38 94 37 93 38 93 42 94
F6110 Uppvallen (norra delen) Härjedalens kommun 33 98 37 107 38 107 41 105
F6115 Uppvallen (södra delen) Härjedalens kommun 35 91 35 93 36 93 37 86
F6120 Lofsdalen, Hovärken och Lövhammar Härjedalens kommun 127 294 143 346 228 561 205 442
F6125 Loffens fjällby (norra delen) Härjedalens kommun 17 70 17 70 17 70 16 55
F6130 Loffens fjällby (södra delen) Härjedalens kommun 15 83 15 86 20 55
F6135 Rotudden Östersunds kommun 21 50 22 53 25 54
F6140 Söder Östersund vid Brunfloviken Östersunds kommun 23 58
F6145 Bäsknäset och Fällan Nordmalings kommun 22 56 22 52 23 57
F6150 Himmersundet Nordmalings kommun 21 57 28 66 29 70 31 55
F6154 Gvorrskäret Nordmalings kommun 28 51
F6155 Fårskäret Nordmalings kommun 42 96 41 91 41 91 44 77
F6160 Stor-Klössanden Robertsfors kommun 20 55 28 73 28 74
F6165 Kvicksanden och Flottesjöudden Robertsfors kommun 36 91 38 91 41 94 46 75
F6167 Ulldalsviken Robertsfors kommun 17 51
F6168 Lägdviken Robertsfors kommun 18 53 18 53
F6170 Vitnäsudden Robertsfors kommun 36 76 36 81 35 78
F6175 Brednoret Robertsfors kommun 35 76 35 83 39 84
F6180 Bredviken Storumans kommun 35 73 31 69 34 78
F6181 Område i Tärna distrikt Storumans kommun 40 61
F6182 Område i Tärna distrikt Storumans kommun 31 51
F6185 Klippen Storumans kommun 40 68 36 64 37 66 48 65
F6190 Hemavan (norra delen) Storumans kommun 41 211 31 189 32 199 45 199
F6195 Hemavan (södra delen) Storumans kommun 17 131 13 128 32 183 50 207
F6196 Joesjö Storumans kommun 24 52 26 52
F6197 Gardsjönäs Storumans kommun 30 51 36 63
F6200 Ammarnäs (del av) Sorsele kommun 17 72 20 99 20 74 31 87
F6205 Borgafjäll Dorotea kommun 64 179 62 172 70 202 40 131
F6206 Område i Risbäcks distrikt Dorotea kommun 26 55
F6210 Borga Dorotea kommun 19 58 19 58 23 72 28 76
F6215 0,5 km sydväst Borgafjäll Dorotea kommun 17 55
F6220 Grönfjäll Vilhelmina kommun 31 68 31 69 33 69 32 56
F6221 Område i Vilhelmina distrikt Vilhelmina kommun 26 75
F6225 2,5 km nordöst Bergsjön Vilhelmina kommun 50 76
F6230 Tvärån Vilhelmina kommun 32 63 34 73 27 51 28 53
F6235 Klimpfjäll (del av) Vilhelmina kommun 22 62 38 149 26 70 46 134
F6240 Marsliden Vilhelmina kommun 49 92 48 100 49 102 47 94
F6245 Bijjie Lijhthie (nordöstra stranden) Vilhelmina kommun 29 50 29 50 27 50
F6250 Gaska Lijhtie (norra stranden) Vilhelmina kommun 28 50 29 51 30 54
F6252 Södervik Umeå kommun 25 55 30 59
F6255 Näset Umeå kommun 19 52 20 51
F6260 Bygdenäs och Sjöbodviken Umeå kommun 28 85 25 71 29 60
F6265 Holmön (del av) Umeå kommun 29 52 38 62 40 77 55 92
F6270 Verkholmen, Sandviken och Herreversudden Umeå kommun 29 72 29 69
F6272 Skeppsviken Umeå kommun 11 52
F6273 Stor-Sandskär Umeå kommun 16 54
F6275 Bergsboda Umeå kommun 29 68 27 56 26 54
F6277 Sillviken Umeå kommun 22 52
F6280 Granskärsviken och Sillvikskatan Umeå kommun 23 53
F6285 Sand Umeå kommun 21 64 19 55
F6287 Karlsborg Umeå kommun 22 54
F6290 Kroklandet Umeå kommun 25 66 24 61 24 63
F6295 Sörmjöle havsbad (östra delen) Umeå kommun 54 138 55 132 59 144 35 71
F6300 Stenviken Umeå kommun 45 126 45 126 44 123 44 86
F6305 Rävskär Umeå kommun 30 71 30 68 30 68
F6310 Vitskär Umeå kommun 59 111 46 98 47 104
F6315 Norrmjöle Umeå kommun 84 190 84 180 85 183 52 85
F6320 Brännäset och Sörmjöle havsbad Umeå kommun 54 142 54 135 51 128 55 103
F6325 Bettnessand Umeå kommun 21 65 19 65 19 63
F6330 Djupviken Umeå kommun 27 52 34 70 35 72 31 50
F6335 Klubbhällan, Mathällan och Nord-Kammarviksudden Umeå kommun 78 191 75 186 75 191 80 136
F6340 Sör-Kammarviksudden och Ösundet Umeå kommun 52 135 52 131 51 137 48 85
F6342 Renholmen Skellefteå kommun 24 59 25 57 25 53
F6345 Rismyrliden Skellefteå kommun 14 59 14 56 15 59
F6350 Byske havsbad Skellefteå kommun 12 50 13 77 15 84 14 52
F6355 Furuskogen Skellefteå kommun 54 114 59 128 57 135 53 86
F6360 Granudden och Holmviken Skellefteå kommun 31 73 32 75 33 84 36 73
F6362 Pålstrandsudden och Örudden Skellefteå kommun 33 69 23 57
F6365 Orrholmen och Bjässviknäset Skellefteå kommun 25 74 25 72 24 80
F6370 Boviksön (sydvästra delen) Skellefteå kommun 18 72 20 74 42 122
F6375 Boviksbadet Skellefteå kommun 34 124 34 142 36 146 35 85
F6380 Stor-Snäckhamnen Skellefteå kommun 14 56 14 55 14 58
F6385 Skatan Skellefteå kommun 24 68 25 80 26 78
F6390 Sillskatan Skellefteå kommun 34 114 33 115 34 135 32 86
F6395 Södra Sillskatan Skellefteå kommun 32 101 32 100 33 120 34 85
F6400 Viken Skellefteå kommun 16 62 17 63 18 67
F6405 Bredskär Skellefteå kommun 15 57 15 58 15 56
F6410 Sjöbottsstrand Skellefteå kommun 17 60 17 64 17 64 18 52
F6415 Bastuskatan Skellefteå kommun 20 56 21 64 22 65
F6420 Sundsudden och Tjuvskataudden Skellefteå kommun 21 50
F6421 Jäkkvik Arjeplogs kommun 33 78
F6422 Kraja Arjeplogs kommun 6 53
F6423 Murjek Jokkmokks kommun 24 51
F6424 Område i Arjeplogs distrikt Arjeplogs kommun 28 63
F6425 Frevisören Kalix kommun 36 86 37 90 34 90 37 79
F6426 Bodön Kalix kommun 27 62 29 53
F6427 Område i Nederkalix distrikt Kalix kommun 31 62
F6428 Område i Tärendö distrikt Pajala kommun 39 61
F6429 Storön fritidshusområde Kalix kommun 26 57
F6430 Avasundet och Hästholmen Kalix kommun 26 54 27 62 27 70
F6431 Parkalompolo Pajala kommun 35 56 34 57 39 53
F6432 Mollanen och Soutuniemi Gällivare kommun 29 52 30 56
F6433 Dundrets stugby Gällivare kommun 9 109 8 83
F6434 Skataudden Luleå kommun 23 53 26 62
F6435 Sörnäsudden Luleå kommun 27 52 29 61 29 63 30 50
F6436 Bäckerskäret Luleå kommun 23 57
F6437 Område i Töre distrikt Kalix kommun 40 52
F6438 Område i Tärendö distrikt Pajala kommun 41 55
F6440 Bodön Luleå kommun 30 72 29 63 29 72
F6445 Lillvarpudden Luleå kommun 25 56 25 56 26 82
F6450 Bensbyn (nordöstra delen) Luleå kommun 23 50
F6455 Tallnäset Luleå kommun 23 52 23 54
F6460 Sinksundet Luleå kommun 20 78 38 119 39 137
F6465 Hagaviken Luleå kommun 24 67 23 65 24 67
F6470 Norra Gäddvik och Furunäsudden Luleå kommun 45 105 45 102 42 107 37 70
F6475 Björknäs och Harrviken Luleå kommun 53 144 54 146 56 154
F6480 Kälkholmen Luleå kommun 30 66 29 71 29 71
F6485 Lövskär Luleå kommun 21 64 21 71 22 76
F6490 Sandön Övre, Sandön Nedre och Sandömjularna Luleå kommun 39 88 39 89 39 90
F6492 Björnöhällviken och Bockholmen Luleå kommun 33 66
F6495 Lulnäsudden Luleå kommun 21 59 21 58 22 62
F6500 Jaktviken Luleå kommun 45 112 47 116 46 129 47 97
F6502 Pultvik Piteå kommun 26 59
F6505 Brändholmen och Råholmen Piteå kommun 30 70 30 68 30 70 30 59
F6507 Strömsborg Piteå kommun 12 60
F6510 Hemlunda och Furuholmen Piteå kommun 39 125 39 122 39 139 33 74
F6512 Vätterudden Piteå kommun 17 58
F6515 Yttrefjärden (östra stranden) Piteå kommun 29 87 29 83 30 94
F6520 Pite havsbad (norra delen) Piteå kommun 46 145 47 139 47 156 42 90
F6525 Slammermoren Piteå kommun 18 52 18 51 18 55
F6530 Pite havsbad (södra delen) Piteå kommun 19 99 20 99 20 102
F6535 Högsböle Piteå kommun 24 54 24 58 26 73
F6540 Högsböleskiftet Piteå kommun 34 64 34 61 34 69
F6542 Getviksskatan och Grannäsudden Piteå kommun 19 51
F6545 Grannässlätten och Sandholmen Piteå kommun 31 78 31 79 31 79
F6547 Kusån och Gunnaholmen Bodens kommun 17 60
F6550 Hillerströms strand och Haparanda hamn Haparanda kommun 56 150 50 128 59 177 50 87
F6552 Salmisudden Haparanda kommun 17 52
F6555 Hanhinkari Haparanda kommun 29 66 29 68 30 76
F6560 Santasaari Haparanda kommun 29 79 28 80 30 87 28 54
F6565 Solås Haparanda kommun 38 69 39 68 44 86 30 51
F6570 Björkliden Kiruna kommun 7 80 12 80 13 85
F6572 Abisko (nordost) Kiruna kommun 25 51
F6575 Piksinranta Kiruna kommun 55 116 56 119 64 123
F6578 Kurravaara (östra delen) Kiruna kommun 27 60
F6580 Laxforsen (norra delen) Kiruna kommun 24 50 41 78
F6585 Laxforsen (östra delen) Kiruna kommun 26 55 25 52 25 53
F6590 Paksuniemi (östra delen) Kiruna kommun 24 58 24 56 24 59
F6595 Lainio Kiruna kommun 45 67 46 78 51 90
F6597 Piilijärvi Kiruna kommun 25 53
F6598 Nedre Parakka Kiruna kommun 34 63

KällorRedigera

NoterRedigera