Öppna huvudmenyn

Lista över Saab 39 Gripen

Wikimedia-listartikel

Lista över Saab 39 Gripen är en sammanställning över de flygplansindivider som tillverkades av Saab 39 Gripen. Av samtliga tillverkade individer har tio individer varit inblandade i olika haverier, två individer samt en framkropp finns utställda på museum. 32 individer har demonterats eller destruerats för att användas till nytillverkning av C/D-version. 162 individer är i operativ tjänst i Sverige, Sydafrika, Ungern, Tjeckien och Thailand.

SverigeRedigera

ProvflygplanRedigera

C/N Version Flp-nr Första flygning Roll out Kasserad Haveri Nation Anmärkning Bild
39-1 A 51 1988-12-09 Ja 1989-02-02   Svenska flygvapnet
39-2 A 52 1990-05-04 Ja   Svenska flygvapnet Bevarad vid Flygvapenmuseum  
39-3 A 53 1991-03-25 Ja   Svenska flygvapnet
39-4 A 54 1990-12-20 Ja   Svenska flygvapnet  
39-5 A 55 1991-10-23 Ja   Svenska flygvapnet  
39-6 A 207   Svenska flygvapnet Ursprungligen individ 39207  
39-7 D 57   Svenska flygvapnet Ursprungligen individ 39803  
39-8 E 8 2017-06-15 2016-05-18   Svenska flygvapnet Provflygplan för Gripen NG. Roll out på Saab i Linköping 2016-05-18
39-9 E 9 2018-11-26   Svenska flygvapnet Provflygplan för Gripen NG
39-10 E 10 2019-06-10   Svenska flygvapnet Provflygplan för Gripen NG
39101 A 51 1992-09-10 Ja   Svenska flygvapnet Ersatte 39-1 som provflygplan. Bevarad vid Ängelholms flygmuseum  
39130 A 130   Svenska flygvapnet Modifierad till B-versionen som individ 39800.
39800 B 58 1996-04-29   Svenska flygvapnet Modifiering påbörjad 1999 till D-versionen.
39800 D 58 2002-04-29   Svenska flygvapnet

FlygvapnetRedigera

C/N Version Fv-nr Levererade Kasserad Haveri Nation Anmärkning Bild
39101 A 101 Ja   Svenska flygvapnet Bevarad vid Ängelholms flygmuseum  
39102 A 102 1993-06-?? Ja 1993-08-08   Svenska flygvapnet Totalhaveri i Stockholm
39103 A 103 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39104 A 104 2004   Svenska flygvapnet Provflygplan till modifieringspaket C. Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39105 A 105 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39106 A 106 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39107 A 107 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39108 A 108 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39109 A 109 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39110 A 110 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39111 A 111 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39112 A 112 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39113 A 113 Ja   Svenska flygvapnet Tagen ur tjänst på grund av skador. Bevarad vid F 7  
39114 A 114 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39115 A 115 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39116 A 116 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version  
39117 A 117 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39118 A 118 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39119 A 119 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39120 A 120 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39121 A 121 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39122 A 122 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39123 A 123 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39124 A 124 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39125 A 125 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39126 A 126 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39127 A 127 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39128 A 128 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39129 A 129 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39130 A 130 Ja   Svenska flygvapnet Modifierad 39800 till provflygplan för 39B
39131 A 131 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, men bevarad. Målad under flygdagarna 2015 i M90 kamouflagemönster
39132 A 132 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39133 A 133 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39134 A 134 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39135 A 135 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39136 A 136 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39137 A 137 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39138 A 138 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39139 A 139 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39140 A 140 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39141 A 141 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39142 A 142 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39143 A 143 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39144 A 144 Ja 2005-04-27   Svenska flygvapnet Tagen ur tjänst på grund av skador
39145 A 145 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39146 A 146 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39147 A 147 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39148 A 148 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39149 A 149 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39150 A 150 Ja   Svenska flygvapnet Bevarad vid Ängelholms flygmuseum. Endast framkropp
39151 A 151 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39152 A 152 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39153 A 153 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39154 A 154 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39155 A 155 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39156 A 156 Ja 1999-09-20   Svenska flygvapnet Totalhaveri över Vänern
39157 A 157 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39158 A 158 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39159 A 159 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39160 A 160 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39161 A 161 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39162 A 162 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39163 A 163 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39164 A 164 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39165 A 165 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39166 A 166 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39167 A 167 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39168 A 168 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39169 A 169 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39170 A 170 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39171 A 171 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39172 A 172 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39173 A 173 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39174 A 174 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39175 A 175 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39176 A 176 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39177 A 177 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39178 A 178 Ja   Svenska flygvapnet Bevarad vid Royal Thai Air Force Museum  
39179 A 179 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39180 A 180 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39181 A 181 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39182 A 182 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39183 A 183 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39184 A 184 Ja 2005-06-01   Svenska flygvapnet Totalhaveri SO Utklippan
39185 A 185 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39186 A 186 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39187 A 187 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39188 A 188 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39189 A 189 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39190 A 190 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39191 A 191 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39192 A 192 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39193 A 193 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39194 A 194 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39195 A 195 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39196 A 196 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39197 A 197 Ja 2007-04-10   Svenska flygvapnet Tagen ur tjänst på grund av fågelkollision
39198 A 198 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39199 A 199 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39200 A 200 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39201 A 201 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39202 A 202 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39203 A 203 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39204 A 204 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39205 A 205 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad
39206 A 206 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad  
39207 A 207 Ja   Svenska flygvapnet Provflygplan 39-6
39208 C 208   Svenska flygvapnet
39209 C 209   Svenska flygvapnet  
39210 C 210   Svenska flygvapnet  
39211 C 211   Svenska flygvapnet  
39212 C 212 2009-08-08   Svenska flygvapnet Haveri efter buklandning, reparerad  
39213 C 213   Svenska flygvapnet  
39214 C 214   Svenska flygvapnet
39215 C 215   Svenska flygvapnet
39216 C 216   Svenska flygvapnet  
39217 C 217   Svenska flygvapnet
39218 C 218   Svenska flygvapnet  
39219 C 219   Svenska flygvapnet
39220 C 220   Svenska flygvapnet  
39221 C 221   Svenska flygvapnet
39222 C 222   Svenska flygvapnet
39223 C 223   Svenska flygvapnet  
39224 C 224   Svenska flygvapnet
39225 C 225   Svenska flygvapnet  
39226 C 226   Svenska flygvapnet  
39227 C 227   Svenska flygvapnet  
39228 C 228   Svenska flygvapnet
39229 C 229   Svenska flygvapnet  
39230 C 230   Svenska flygvapnet
39231 C 231   Svenska flygvapnet  
39232 C 232   Svenska flygvapnet
39233 C 233   Svenska flygvapnet  
39234 C 234   Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39235 C 235   Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39236 C 236   Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39237 C 237   Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39238 C 238   Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39239 C 239   Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39240 C 240   Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39241 C 241   Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39242 C 242   Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39243 C 243   Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39244 C 244   Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39245 C 245   Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39246 C 246   Svenska flygvapnet  
39247 C 247   Svenska flygvapnet
39248 C 248   Svenska flygvapnet  
39249 C 249   Svenska flygvapnet  
39250 C 250   Svenska flygvapnet
39251 C 251   Svenska flygvapnet  
39252 C 252 Ja 2018-08-21   Svenska flygvapnet Totalhaveri i samband med kollision med en storskarv norr om Kallinge.[1]
39253 C 253   Svenska flygvapnet  
39254 C 254   Svenska flygvapnet
39255 C 255   Svenska flygvapnet  
39256 C 256   Svenska flygvapnet  
39257 C 257   Svenska flygvapnet
39258 C 258   Svenska flygvapnet  
39259 C 259 Ja 2007-04-19   Svenska flygvapnet Totalhaveri Vidsel flygbas
39260 C 260   Svenska flygvapnet
39261 C 261   Svenska flygvapnet
39262 C 262   Svenska flygvapnet  
39263 C 263   Svenska flygvapnet  
39264 C 264   Svenska flygvapnet  
39265 C 265   Svenska flygvapnet  
39266 C 266   Svenska flygvapnet  
39267 C 267   Svenska flygvapnet  
39268 C 268   Svenska flygvapnet  
39269 C 269   Svenska flygvapnet  
39270 C 270   Svenska flygvapnet  
39271 C 271   Svenska flygvapnet
39272 C 272   Svenska flygvapnet  
39273 C 273   Svenska flygvapnet  
39274 C 274   Svenska flygvapnet
39275 C 275   Svenska flygvapnet  
39276 C 276   Svenska flygvapnet  
39277 C 277   Svenska flygvapnet  
39278 C 278   Svenska flygvapnet  
39279 C 279   Svenska flygvapnet  
39280 C 280   Svenska flygvapnet
39281 C 281   Svenska flygvapnet  
39282 C 282   Svenska flygvapnet  
39283 C 283   Svenska flygvapnet
39284 C 284   Svenska flygvapnet
39285 C 285   Svenska flygvapnet  
39286 C 286   Svenska flygvapnet  
39287 C 287   Svenska flygvapnet
39288 C 288   Svenska flygvapnet  
39289 C 289   Svenska flygvapnet
39290 C 290   Svenska flygvapnet
39291 C 291   Svenska flygvapnet
39292 C 292   Svenska flygvapnet
39293 C 293   Svenska flygvapnet
39294 C 294 2015-03-19   Svenska flygvapnet Sista serietillverkade C-version
39800 B 801   Svenska flygvapnet Provflygplan. Tidigare individ 39130
39801 B 801   Svenska flygvapnet
39802 B 802   Svenska flygvapnet  
39803 B 803   Svenska flygvapnet Ombyggd till provflygplan 39-7  
39804 B 804   Svenska flygvapnet  
39805 B 805   Svenska flygvapnet
39806 B 806 Ja   Svenska flygvapnet Kasserad, delar använda till C/D-version
39807 B 807   Svenska flygvapnet
39808 B 808   Svenska flygvapnet  
39809 B 809   Svenska flygvapnet
39810 B 810   Svenska flygvapnet
39811 B 811   Svenska flygvapnet
39812 B 812   Svenska flygvapnet
39813 B 813   Svenska flygvapnet Bevarad vid Flygvapenmuseum sedan februari 2017
39814 B 814   Svenska flygvapnet  
39815 D 815   Svenska flygvapnet  
39816 D 816   Svenska flygvapnet  
39817 D 817   Svenska flygvapnet
39818 D 818   Svenska flygvapnet Aldrig tillverkad
39819 D 819   Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39820 D 820   Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39821 D 821   Svenska flygvapnet  
39822 D 822   Svenska flygvapnet  
39823 D 823   Svenska flygvapnet  
39824 D 824   Svenska flygvapnet  
39825 D 825   Svenska flygvapnet  
39826 D 826   Svenska flygvapnet
39827 D 827   Svenska flygvapnet  
39828 D 828 Ja 2010-05-31   Svenska flygvapnet Totalhaveri genom motorkörning vid F 21
39829 D 829   Svenska flygvapnet  
39830 D 830   Svenska flygvapnet  
39831 D 831   Svenska flygvapnet
39832 D 832   Svenska flygvapnet
39833 D 833   Svenska flygvapnet  
39834 D 834   Svenska flygvapnet  
39835 D 835   Svenska flygvapnet  
39836 D 836   Svenska flygvapnet
39837 D 837   Svenska flygvapnet
39838 D 838   Svenska flygvapnet
39839 D 839   Svenska flygvapnet
39840 D 840   Svenska flygvapnet  
39841 D 841   Svenska flygvapnet
39842 D 842   Ungerns flygvapen Ersättare till Ungern för havererade 39851

InternationelltRedigera

ThailandRedigera

C/N Version Fv-nr Levererad Kasserad Haveri Flygvapen Anmärkning Bild
39178 A 70100 2012 Ja   Thailands flygvapen Bevarad vid Royal Thai Air Force Museum  
39401 C 70105 2011   Thailands flygvapen  
39402 C 70106 2011   Thailands flygvapen  
39403 C 70107 2013   Thailands flygvapen  
39404 C 70108 2013 Ja 2017-01-14   Thailands flygvapen Totalhaveri i samband med en flyguppvisning i Hat Yai, Songkhla.[2]  
39405 C 70109 2013   Thailands flygvapen  
39406 C 70110 2013   Thailands flygvapen  
39407 C 70111 2013   Thailands flygvapen  
39408 C 70112 2013   Thailands flygvapen  
39860 D 70101 2011   Thailands flygvapen
39861 D 70102 2011   Thailands flygvapen
39862 D 70103 2011   Thailands flygvapen
39863 D 70104 2011   Thailands flygvapen  

SydafrikaRedigera

C/N Version Fv-nr Levererad Kasserad Haveri Flygvapen Anmärkning Bild
392801 D 01 2006-07-16   Sydafrikas flygvapen  
392802 D 02 2008-03-09   Sydafrikas flygvapen  
392803 D 03 2008-08-18   Sydafrikas flygvapen
392804 D 04 2008-08-18   Sydafrikas flygvapen  
392805 D 05 2008-08-18   Sydafrikas flygvapen
392806 D 06 2009-04-02   Sydafrikas flygvapen
392807 D 07 2009-04-02   Sydafrikas flygvapen
392808 D 08 2009-07-21   Sydafrikas flygvapen
392809 D 09 2009-07-21   Sydafrikas flygvapen  
392101 C 10 2010-02-11   Sydafrikas flygvapen
392102 C 11 2010-02-11   Sydafrikas flygvapen  
392103 C 12 2010-05-26   Sydafrikas flygvapen  
392104 C 13 2010-05-26   Sydafrikas flygvapen
392105 C 14 2010-05-26   Sydafrikas flygvapen  
392106 C 15 2010-05-26   Sydafrikas flygvapen
392107 C 16 ?   Sydafrikas flygvapen
392108 C 17 2011-04-10   Sydafrikas flygvapen
392109 C 18 2011-04-10   Sydafrikas flygvapen
392110 C 19 2011-04-10   Sydafrikas flygvapen
392111 C 20 2011-10-02   Sydafrikas flygvapen  
392112 C 21 2011-10-02   Sydafrikas flygvapen
392113 C 22 2011-10-02   Sydafrikas flygvapen
392114 C 23 2011-10-02   Sydafrikas flygvapen
392115 C 24 ????   Sydafrikas flygvapen  
392116 C 25 ????   Sydafrikas flygvapen  
392117 C 26 ????   Sydafrikas flygvapen

TjeckienRedigera

C/N Version Fv-nr Levererad Kasserad Haveri Flygvapen Anmärkning Bild
39234 C 9234   Tjeckiens flygvapen  
39235 C 9235   Tjeckiens flygvapen  
39236 C 9236   Tjeckiens flygvapen  
39237 C 9237   Tjeckiens flygvapen  
39238 C 9238   Tjeckiens flygvapen  
39239 C 9239   Tjeckiens flygvapen  
39240 C 9240   Tjeckiens flygvapen  
39241 C 9241   Tjeckiens flygvapen  
39242 C 9242   Tjeckiens flygvapen  
39243 C 9243   Tjeckiens flygvapen  
39244 C 9244   Tjeckiens flygvapen  
39245 C 9245   Tjeckiens flygvapen  
39819 D 9819   Tjeckiens flygvapen  
39820 D 9820   Tjeckiens flygvapen  

UngernRedigera

C/N Version Fv-nr Godkänd Kasserad Haveri Flygvapen Anmärkning Bild
39301 C 30 2015-06-10   Ungerns flygvapen Haveri efter buklandning (reparerad) vid Kecskemét AFB, Ungern  
39302 C 31   Ungerns flygvapen  
39303 C 32   Ungerns flygvapen  
39304 C 33   Ungerns flygvapen  
39305 C 34   Ungerns flygvapen  
39306 C 35   Ungerns flygvapen  
39307 C 36   Ungerns flygvapen
39308 C 37   Ungerns flygvapen  
39309 C 38   Ungerns flygvapen  
39310 C 39   Ungerns flygvapen
39311 C 40   Ungerns flygvapen  
39312 C 41   Ungerns flygvapen  
39851 D 42 Ja 2015-05-19   Ungerns flygvapen Totalhaveri vid Čáslav AFB, Tjeckien  
39852 D 43   Ungerns flygvapen  
39842 D 44   Ungerns flygvapen Överförd från Svenska flygvapnet som ersättare till 39851

MuseumRedigera

C/N Version Fv-nr Levererade Kasserad Haveri Nation Anmärkning Bild
39-2 A 52 1990-05-04 Ja   Svenska flygvapnet Bevarad vid Flygvapenmuseum  
39101 A 51 1992-09-10 Ja   Svenska flygvapnet Ersatte 39-1 som provflygplan. Bevarad vid Ängelholms flygmuseum  
39150 A 150 Ja   Svenska flygvapnet Bevarad vid Ängelholms flygmuseum. Endast framkropp
39178 A 178 Ja   Thailands flygvapen Bevarad vid Royal Thai Air Force Museum  
39813 B 813   Svenska flygvapnet Bevarad vid Flygvapenmuseum sedan februari 2017

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Haveriet med en JAS 39 norr om Kallinge den 21 augusti 2018”. havkom.se. https://www.havkom.se/assets/reports/Pressmeddelande-Haveriet-med-en-JAS-39-norr-om-Kallinge-den-21-augusti-2018.pdf. Läst 23 september 2018. 
  2. ^ ”Gripen jet crashes during air show, pilot killed”. bangkokpost.com. http://www.bangkokpost.com/news/general/1180041/gripen-jet-crashes-during-air-show-pilot-killed. Läst 14 januari 2017. 

Tryckta källorRedigera

  • Lindberg, Emil (Nr 3/2011). ”Nummerupplysning”. Svensk Flyghistorisk Tidskrift: s. 13-15. 
  • Lindberg, Emil (Nr 6/2011). ”Nummerupplysning”. Svensk Flyghistorisk Tidskrift: s. 17. 
  • Widfeldt, Bo; Hall, Åke (2005). Svenskt militärflyg: Svenska militära flygplan och helikoptrar 1911–2005. Nässjö: Air Historic Research AB. Libris länk. ISBN 91-975467-1-2 
  • Widfeldt, Bo; Lindqvist, Gunnar (2003). Rikets flygplanköp: JAS 39 Gripen. Nässjö: Air Historic Research. Libris länk. ISBN 91-973892-5-0 (inb.) 

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera