Lista över Kanadas generalguvernörer

Wikimedia-listartikel

Följande är en lista över guvernörer och generalguvernörer över Kanada och de äldre territorierna och kolonierna som nu bildar landet.

Rollen som generalguvernör för Kanada var från 1791 till 1838 till största delen som befälhavare över de brittiska styrkorna i Nordamerika. Rollen gick över till generalguvernören för provinsen Kanada, som också representerade den brittiska regeringen i kolonin, fram till 1931, då vicekungen var en direkt representant för den kanadensiska monarkin.

Guvernörer och generalguvernörer innan 1867Redigera

Guvernörer för Provinsen Quebec, 1760–1791Redigera

Guvernörer som representerade kung Georg III, 1763–1791Redigera

Generalguvernörer över Övre Kanada och Nedre Kanada, 1791–1840Redigera

Generalguvernörer som representerade kung Georg III, 1791–1820Redigera

Generalguvernörer som representerade kung Georg IV, 1820–1830Redigera

Generalguvernörer som representerade kung Vilhelm IV, 1830–1837Redigera

Generalguvernörer som representerade drottning Viktoria, 1837–1840Redigera

Generalguvernörer för Provinsen Kanada 1840–1867Redigera

Generalguvernörer som representerade drottning Viktoria, 1840–1867Redigera

Generalguvernörer för den kanadensiska konfederationen 1867–Redigera

1867 ombildades Provinsen Kanada till Besittningen Kanada (Dominion of Canada) genom en union med kolonierna Nova Scotia och New Brunswick. Före 1867 hade Nova Scotia och New Brunswick egna guvernörer.

Generalguvernörer som representerade drottning Viktoria, 1867–1901Redigera

Generalguvernörer som representerade kung Edvard VII, 1901–1910Redigera

Generalguvernörer som representerade kung Georg V, 1910–1936Redigera

Generalguvernörer som representerade kung Edvard VIII, 1936–1936Redigera

Generalguvernörer som representerade kung Georg VI, 1936–1952Redigera

Generalguvernörer som representerade drottning Elizabeth II, från 1952Redigera