Lista över Österrikes statsöverhuvuden

Wikimedia-listartikel

Österrike har haft följande statsöverhuvuden under olika tidsperioder:

Hertigar 1156-1457Redigera

Huset BabenbergRedigera

InterregnumRedigera

Huset HabsburgRedigera

I arvdelningen efter Rudolf IV uppstår först två, sedan ytterligare släktlinjer vars överhuvuden innehar hertigtiteln. Först under Maximilian I förenas alla habsburgska länderna igen

Albertinska linjenRedigera

Leopoldinska linjenRedigera

Ärkehertigar 1457-1804Redigera

Huset HabsburgRedigera

Huset LothringenRedigera

Huset Habsburg-LothringenRedigera

Kejsare 1804-1918Redigera

Huset Habsburg-LothringenRedigera

Förbundspresidenter 1919-1938 och från 1945Redigera

Österrike annekterat av Tyskland 1938-1945