Lipolys i depåfett är den process som sker när en triglycerid bryts ner genom hydrolys av esterbindningarna mellan fettsyrorna och glycerol till sina grunddelar: en molekyl glycerol och tre molekyler fria fettsyror (FFA). Processen katalyseras av enzymen lipas.

Illustration av lipolysprocessen (i en fettcell) inducerad av höga adrenalin- och låga insulinnivåer i blodet. Adrenalin binder till en beta-adrenerg receptor i adipocytens cellvägg, vilket medför att cAMP genereras inuti cellen. CAMP aktiverar ett proteinkinas, vilket fosforylerar och i sin tur aktiverar ett hormonkänsligt lipas (enzym) i fettcellen. Detta lipas klyver fria fettsyror från deras bindning till glycerol i fettet som lagras i adipocytens fettdropp. De fria fettsyrorna och glycerolen släpps sedan in i blodet. Monoglycerider hydrolyseras med monoglyceridlipas. Aktiviteten av hormonkänslig lipas regleras av cirkulationshormonerna insulin, glukagon, noradrenalin och adrenalin, som visas i diagrammet.