Carl von Linné hade hundratalet studenter under sin tid i Uppsala. Av dessa var det cirka 20 som reste utomlands på Linnés uppdrag och han kallade dessa för hans apostlar eller lärjungar och fungerade som ambassadörer för Linné och hans sexualsystem. Lärjungarna publicerade reseskildringar och skrev vetenskapliga rapporter som väckte stort uppseende. Intresset var stort även utanför den vetenskapliga världen.

Hur farligt och slitsamt det var att företa dessa resor under dessa år, förstår man av hur många som dog utomlands. Rent generellt kan man säga att de av lärjungarna som uppehöll sig längre tid i fuktiga och heta klimatområden klarade sig sämre, än de som besökte områden med medelhavsklimat eller tempererat klimat.

Urval av resor

redigera

Nedan följer en lista på några av Linnelärjungarnas resor.

Källor

redigera