Linköpings yttre ringled, skyltad Yttre ring, Y-ring och Y, utgörs av ett antal större vägar i Linköpings yttre stadsdelar. Till den hänvisas fordon i trafik mellan områden och utfartsvägar på olika sidor om de centrala stadsdelarna. E4 ingår inte i ringleden utan passerar staden ännu längre utanför. De norra delarna av ringleden har emellertid ingått i en tidigare E4-genomfart. Vallaleden skulle ha ingått, om den hade byggts. Den hade väsentligt förkortat sträckan mellan Vallarondellen och Garnisonsrondellen, men hade gjort intrång i Vallaskogen och röstades ner vid en kommunal folkomröstning 1989. Linköping har även en inre "C-ring".

Y-ringskyltning vid Universitetsvägens utfart ur Vallarondellen, november 2006.
Karta över Linköpings ringleder, inklusive den aldrig byggda Vallaleden.

Sedan maj 2013 har ringleden fått en ny, östligare sträckning mellan Braskens bro och Kallerstadsrondellen, då den nybyggda Råbergaleden öppnades.

Vägar och knutpunkter (medsols):

Nr Namn Skyltning
Vallarondellen E4.04, 5000, 5003, 5030
Industrigatan 5003
Bergsrondellen E4.05, 5003
Industrigatan 5003
Steningeviadukten 5010
  korsningen Steningeviadukten/Kallerstadsleden/Tornbyvägen 5010, 5012
Kallerstadsleden 5010
Gumpekullarondellen 1057, 5010
Kallerstadsleden 5010
Kallerstadsrondellen E4.21, 35, 5010
Råbergaleden 35
Köpetorpsrondellen 35
Råbergaleden 35
Saabrondellen 35
  Söderleden 5024, korsningar med 687 och 715
  korsningen Söderleden/Haningeleden 707, 5024
Haningeleden 707
Garnisonsrondellen 707, 709
Lambohovsleden 709 med Lambohovsrondellen och korsning med 708
  korsningen Lambohovsleden/Universitetsvägen 709, 5030
Universitetsvägen 5030

Vissa vägar i listan ovan ingår inte i sin helhet.