Linjelopp är inom cykelsporten en form av landsvägslopp med gemensam start. De deltagande tillryggalägger en viss sträcka varefter förste cyklist att passera mållinjen blir vinnare. Vid svenska mästerskapet körs numera en varvbana på 180-220 km för herrarna och 80-100 km för damerna.