Ej att förväxla med linjeskepp.

Linjefartyg är fartyg som går på en regelbundet rutt mellan två eller flera hamnar. Linjefartygen kan vara passagerarfartyg[1][2][3], lastfartyg eller ta både passagerare och last. Ibland räknas också passagerarfärjor som linjefartyg. Passagerarfartyg i oceangående linjetrafik, till exempel över Atlanten, kallas ibland långlinjefartyg[4] och benämndes under ångfartygens tid ofta som oceanångare, medan lastfartyg i linjetrafik ibland kallas lastlinjefartyg.[5]

Ro-ro-fartyget M/S Finnclipper från 1998 är ett linjefartyg på rutten NådendalKapellskär.
RMS Queen Mary 2, det enda långlinjefartyget nu i trafik över Atlanten.

Berömda långlinjefartygRedigera

Det "osänkbara" fartyget Titanic förliste på sin jungfruresa 1912 från Storbritannien till USA, efter att ha kolliderat med ett isberg. 1 523 människor miste livet. Hennes systerfartyg Britannic, som byggts om till sjukhusfartyg 1915, sjönk i Egeiska havet 1916 efter att ha seglat på en mina.

ReferenserRedigera

  1. ^ Earbooks: Svunnet lyxliv till havs! Länkad 2011-09-16
  2. ^ Europaparlamentet: Anförande av Roy Perry Länkad 2011-09-16
  3. ^ EUR-Lex: Noter till ärende Ärende COMP/M.2706, paragraf 13 Länkad 2011-09-16
  4. ^ Teknisk Tidskrift 1932, sidan 24 om "Europa" Länkad 2011-09-16
  5. ^ Arnold Idestrand: Fartyg Länkad 2011-09-16