Lilla Barnhuset eller Politibarnhuset var ett barnhem i Stockholm, verksamt mellan 1755 och 1785. Det var uppbyggt i anslutning till Danvikens hospital.

Verksamhet redigera

Lilla Barnhuset tog emot föräldralösa barn under sex års ålder, inklusive spädbarn, och var på den tiden det enda barnhemmet i Stockholm för så små barn, vid sidan av Frimurarebarnhuset. Ammor anställdes för att amma föräldralösa spädbarn. När barnet hade uppnått sex års ålder, överfördes det till Stora Barnhuset – därav namnet Lilla Barnhuset.

Avveckling redigera

Barnhemmet stängdes år 1785, dels av ekonomiska skäl, dels för att Gustav III:s nya reform, som föreskrev att föräldralösa barn skulle överlämnas i fosterhem snarare än uppfostras på barnhem, gjorde att Stora Barnhuset hyste åtskilligt färre barn och därför hade rum för de mindre barnen.

Källor redigera