Lilla Barnhuset eller Politibarnhuset var ett barnhem i Stockholm, verksamt mellan 1755 och 1785. Det var uppbyggt i anslutning till Danvikens hospital.

Lilla Barnhuset tog emot föräldralösa barn under sex års ålder, inklusive spädbarn, och var på den tiden det enda barnhemmet i Stockholm öppet för så små barn, vid sidan av Frimurarebarnhuset. Ammor anställdes där för att amma föräldralösa spädbarn. När barnet hade uppnått sex års ålder, överfördes det vidare till Stora Barnhuset – därav namnet Lilla Barnhuset.

Barnhemmet stängdes år 1785, dels av ekonomiska skäl, dels för att Gustav III:s nya reform, som föreskrev att föräldralösa barn skulle överlämnas i fosterhem snarare än uppfostras på barnhem, gjorde att Stora Barnhuset hyste åtskilligt färre barn och därför hade rum för de mindre barnen.

KällorRedigera