Liljestad är ett säteri i Östergötland, 5 km öster om Söderköping, i Skönberga socken.

Under 1500-talet tillhörde gården riksrådet Johan Axelsson (Bielke). Här föddes Sveriges drottning Gunilla Bielke. Vid reduktionen indrogs egendomen till kronan, men kom senare i enskild ägo.

Svenska gods och gårdar anger 1930 att arealen var 232 hektar, därav hälften åkermark, med skattevärdet 2¼ mantal. I säteriet ingick ett stenbrott för kalksten. Huvudbyggnadens bottenvåning är av sten, och skall härstamma från 1500-talet. Dess övre våningar, i trä, tillkom 1829.[1]

KällhänvisningarRedigera

  1. ^ Svenska gods och gårdar. 1930