Likformighet är inom geometri när två objekt har samma form, men inte nödvändigtvis samma storlek, men kan vara flyttade eller vridna i förhållande till varandra. Oftast, men inte alltid, tillåts också spegling inom likformighet.

Alla figurer av samma färg är likformiga.
Denna artikel behandlar det geometriska begreppet likformighet. Se även likformig kontinuitet.

TrianglarRedigera

Om en triangel   är likformig med en triangel   gäller

  • Motsvarande vinklar är lika  
  • Skalan  
  • Förhållandet mellan motsvarande sidor är lika  

Två trianglar är likformiga om något av följande är uppfyllt:

  • VVV: Motsvarande vinklar är lika.
  • SSS: Förhållandet mellan de tre sidparen är lika
  • SVS: Förhållandet mellan två sidpar är lika och mellanliggande vinkel är samma.