Ligatur kan syfta på:

  • Ligatur (typografi) – ett tecken bildat genom sammanskrivning av två eller fler tecken
  • Ligatur (musik) – sammanbundna noter
  • Ligatur (medicin) – en underbindning eller tillknytning av ett blodkärl
  • Ligatur kan också användas som ett finare ord för snara; ett rep som är knutet på så sätt att repet kan dras åt.