Lietuvos moterų susivienijimas

kvinnoorganisation i Litauen

Lietuvos moterų susivienijimas, var en kvinnoorganisation i Litauen, grundad 1905.[1]

Litauens första kvinnoförening var Lietuvos moterų susivienijimas, som bildades 1905 för att kampanja för rösträtt och självständighet från Ryssland. Föreningen splittrades efter Litauiska kvinnors första kongress 1907, efter beslutet att en ny paraplyförening för litauiska kvinnor skulle bildas. Aktivisterna splittrades dock i katoliker, som bildade Lietuvių katalikių moterų draugija (1908-1940) och liberaler och socialister, som bildade Lietuvos moterų sąjunga (1922-1933).

Referenser Redigera

  1. ^ Virginija Jurėnienė, Lietuvių moterų judėjimas XIX a. pab.-XX a. pirmojoje pusėje, 2006, Vilnius.