Lidingöloppet

årlig terränglöpningstävling i Lidingö kommun

Lidingöloppet är ett terränglopp som arrangeras på Lidingö varje år sedan 1965. Lidingöloppet är idag världens största terränglopp och ingår i En svensk klassiker. Arrangörer är IFK Lidingö Friidrott och IFK Lidingö Skid & Orienteringsklubb.

Lidingöloppet
Lidingöloppet_27_september_2008_startgrupp_3mil.jpg
Lidingöloppet lördagen den 27 september 2008. Första startgrupp 30 kilometer, strax efter start klockan 12:30 från Koltorps gärde. Vy från Stockby.
Sport(er)löpning
PlatsLidingö, Sverige
TidpunktSista helgen i september
År1965–
Geografisk omfattninghela världen
ArrangörIFK Lidingö Friidrott
IFK Lidingö SOK
Lidingöloppet 2012, målområdet Grönsta gärde, sett från helikopter

Lidingöloppet genomförs numera sista helgen i september varje år. 1965–1972 gick tävlingen andra söndagen i oktober, 1973–2001 första helgen i oktober med undantag för 1988 då tävlingen gick andra helgen i oktober med anledning av OS i Seoul.

Tävlingen består av ett antal lopp för olika åldersgrupper och banlängd med början på fredagen och de sista loppen på söndagen. Herrarnas huvudlopp, där även damer får delta, kallas MK30 (där MK står för män och kvinnor) och utgår från Koltorps gärde.

MK30 har banlängden 30 250 meter för löpare i startgrupperna 1C och högre. För eliten i startgrupperna 1A och 1B, som startar något längre fram än de övriga, gäller banlängderna 30 144 meter och 30 176 meter. MK30 hålls på lördagen under tävlingshelgen med första start från Koltorps gärde kl. 12:30.

Elitlöparnas tider ligger på cirka 1 timme och 40 minuter medan normaltränade motionslöpare brukar ligga på tider omkring 2,5–3 timmar.

I MK30 springer män och kvinnor gemensamt och deltagarna är, oavsett kön, indelade i grupper med olika starttider beroende på tidigare kvalifikationer.

Tider från olika år är inte direkt jämförbara eftersom förutsättningarna kan variera kraftigt, beroende på skiftande underlag och om banorna har varit utsatta för regn en längre tid.

Numera lägger man mer eller mindre regelmässigt på grus på sträckor som har en tendens att bli leriga vid regnväder.

HistoriaRedigera

Initiativtagarna till Lidingöloppet är Karl Axel Karlberg och Sven Gärderud, far till Anders Gärderud.[1] Den ursprungliga idén att arrangera ett stort terränglopp för den vanlige motionslöparen, motsvarande Vasaloppet för den skidåkande motionären, kom dock från journalisten Sven Lindhagen på tidningen Idrottsbladet som publicerade en idéartikel om ett långlopp den 15 maj 1965. Till den första tävlingen 1965 anmälde sig 644 deltagare varav 538 kom till start och 512 fullföljde loppet. Antalet deltagare ökade snabbt för varje år. Så småningom ökade också antalet elitlöpare i takt med att prissumman ökade, vilket också höjde tävlingens status i betydande grad. Under de senaste åren har det totala antalet deltagare i Lidingloppshelgen stabiliserats till omkring 35 000. 2009 var antalet anmälda 38 047. Huvudklassen män (M30) och kvinnor (K30), 30 km har cirka 15 000 deltagare varav 20% kvinnor. Långdistanslöpare som studerar på Bosöns idrottshögskola brukar av tradition delta i Lidingöloppet. Sedan 1982 är Lidingöloppet noterat i Guinness Rekordbok som världens största terränglopp. Lidingöloppet 30 km är fysiskt krävande och anses även bland elitlöpare som jobbigt där huvudtaktiken ofta är att spara på krafterna i uppförsbackarna.

För de flesta normalmotionärer är Lidingöloppets 30-kilometersbana med många backar alltför påfrestande med stor risk för skador om man inte är mycket vältränad eller väljer att gå uppför alla brantare backar. År 1967 tillkom ett 15-kilometerslopp för kvinnor med start vid Fågelöudde, distansen var 15 800 m och angavs till 16 km för att 1981, när fler ändringar skedde av lidingöloppsbanan, komma att anges som 15 km, eftersom banlängden nu var 15 300 m. Från 1998 när startplatsen för 15 km flyttats till Hustegaholm fick även motionärer under 50 år lov att starta på 15 km, mot att tidigare varit hänvisade till MK30, och 15-kilometersloppet kallas numera MK15. För åldersgrupperna män över 60 år och kvinnor över 50 år infördes 1973 distanserna 10 km. Ingen övre åldersgräns finns för deltagande i MK30, medan lägsta ålder är satt till 17 år. Sedan ett antal år är starten för MK15 flyttad till Koltorp (där MK30 startar), och MK15 är öppet för alla ålderskategorier. MK15 är numera 14 950 m långt. Det finns också tiokilometerslopp för äldre personer, juniorer och kvinnor. Kvinnornas tiokilometerslopp kallas Lidingö tjejlopp, förkortat LT10, och anses vara kvinnornas huvudlopp. LT10 avgörs på söndagen med start 13:30 (2012). Tiokilometersbanan startar under loppen på ett gärde i Grönsta parallellt med Grönstavägen, och mäter 9 840 m.

MinnesstenRedigera

En sten med en infälld platta av järn till minne av Lidingöloppets tillkomst finns uppförd på startområdet för loppen vid Koltorps gärde. Stenen restes till 35-årsjubileet den 3 oktober 1999. Järnplattan har följande text ingjuten; "Lidingöloppet/Världens största terränglopp/Start 30km/Startplats sedan 1966."

Kranskullor/KransmasarRedigera

År 1968 föreslog Göcke Kåremo att stora Lidingöloppet, 30 kilometer, borde ha en kranskulla. Hans dotter Elisabeth blev den första kranskullan. En krans delas ut till respektive segrare i klassen M30 och K30. Kranskullan koras traditionsenligt på fredagskvällen aktuell Lidingöloppshelg i Lidingö kyrka.

 • 1968 Elisabeth Kåremo, IFK Lidingö
 • 1969
 • 1970 Inga-Britt Norgren, Dagens Nyheter ?
 • 1971 Birgitta Thunell, IFK Lidingö Skid/O
 • 1971 Lars-Eric Dahlstedt, IFK Lidingö Skid/O, kransmas
 • 1972 Ann-Marie Nenzell, IFK Lidingö Friidrott
 • 1972 Sten Jonsson, IFK Lidingö Friidrott, kransmas
 • 1973 Anita Jonsson, IFK Lidingö Friidrott
 • 1974
 • 1975 Marika Gullberg, IFK Lidingö Friidrott
 • 1976 Eva Englund (nu Tarandi), IFK Lidingö Skid/O
 • 1977 Sophie Fahlbäck, IFK Lidingö Friidrott
 • 1978 Ulrika Scharp, IFK Lidingö Skid/O
 • 1979
 • 1980 Kickan Megasanik (nu Österblom), Lidingö
 • 1981 Susanne Embe, IFK Lidingö Friidrott
 • 1982 Karin Bergström, IFK Lidingö Skid/O
 • 1983
 • 1984 Anna Gyllenstierna, IFK Lidingö Skid/O
 • 1985 Annika Ericson, IFK Lidingö Friidrott
 • 1986 Annika Dahlman, IFK Lidingö Skid/O
 • 1987 Ann Bäckström, IFK Lidingö Friidrott
 • 1988 Eva Lilja, IFK Lidingö Skid/O
 • 1989 Katarina Hållberg, IFK Lidingö Friidrott
 • 1990 Tina Olm, IFK Lidingö Skid/O
 • 1991 Jessica Lindén, IFK Lidingö Friidrott
 • 1992 Sussie Tistad, IFK Lidingö Skid/O
 • 1993 Annica Sandström, IFK Lidingö Friidrott
 • 1994 Christina Näsman, IFK Lidingö Skid/O
 • 1995 Ylva Mattiasson, IFK Lidingö Friidrott
 • 1996 Åsa Gahne (nu Spik), IFK Lidingö Skid/O
 • 1997 Agneta Rosenblad, IFK Lidingö Friidrott
 • 1998 Magdalena Danielsson, IFK Lidingö Skid/O
 • 1999 Ida Sjöling, IFK Lidingö Friidrott
 • 2000 Lina Karlberg, IFK Lidingö Skid/O
 • 2001 Pia Wehlin (nu Isaksson), IFK Lidingö Friidrott
 • 2002 Elin Dahlstedt, IFK Lidingö Skid/O
 • 2003 Louise Gundert, IFK Lidingö Friidrott
 • 2004 Emma Dahlstedt, IFK Lidingö Skid/O
 • 2005 Charlotte Schönbeck, IFK Lidingö Friidrott
 • 2006 Emma Tarandi, IFK Lidingö Skid/O
 • 2007 Charlotte Brishammar, IFK Lidingö Friidrott
 • 2008 Anna Tarandi (nu Furuheim), IFK Lidingö SOK
 • 2009 Nadja Casadei, IFK Lidingö Friidrott
 • 2010 Elisabeth Hansson, IFK Lidingö SOK
 • 2011 Klara Bodinson, IFK Lidingö Friidrott
 • 2012 Annica Gustafsson, IFK Lidingö SOK
 • 2013 Sofia Öberg, IFK Lidingö Friidrott
 • 2014 Hanna Adriansson, IFK Lidingö Friidrott[2]
 • 2015 Emma Bjessmo, IFK Lidingö SOK
 • 2016 Anna Silvander, IFK Lidingö Friidrott
 • 2017 Jutta Jussila, IFK Lidingö SOK
 • 2018 Malin Olsson, IFK Lidingö Friidrott, kranskulla och Øystein Kvaal Østerbø, IFK Lidingö SOK, kransmas
 • 2019 Helena Karlsson, IFK Lidingö SOK,kranskulla och Andreas Otterling, IFK Lidingö Friidrott, kransmas
 • 2020 Sara Melcherson, IFK Lidingö SOK, Ingen officiell kranskulla p.g.a Covid-19 dock Sara fick dela ut kransar till elitloppet

GeneralsekreterareRedigera

Tävlingsledare och generalsekreterare för Lidingöloppet:

När Sven Gärderud efter 10 år lämnade Lidingöloppet som tävlingsledare efterträddes han 1975 av Lars-Eric Dahlstedt som från 1978 var både generalsekreterare och tävlingsledare till sommaren 1999. Det året tog Erik Toll vid som kanslichef och Per Spik tjänstgjorde som tävlingsledare till 2003.

Lidingöloppets olika avdelningarRedigera

Lidingöloppet har flera olika evenemang, indelade efter sträcka och målgrupp.

LidingörusetRedigera

Lidingöruset är ett terränglopp för barn och vuxna med intellektuella funktionshinder. Loppet går på fredagen, och sträckorna är 1,7 kilometer respektive 4 kilometer. Sedan 2013 inkluderar klassen även ett Rullstolslopp på 1,5 kilometer.

LidingöstafettenRedigera

Lidingöstafetten är en stafett på fredagen, som framför allt samlar företagslag. Stafetten startade 1988 med sträcklängderna 10+4+4+4. Under åren 1997–2000 byttes 10 km:s sträckan ut mot 7,5 km. 2001–2002 blev det på nytt ändring på sträcklängderna då var sträckorna: 4-2,3-4-4. Åren 2003–2013 var sträckorna: 4+4+2+2, för att från 2014 vara 4+4+4+4. Från början fanns det nio olika branchklasser, vilka 2001 reducerades till sex. 2004 försvann branchklasserna helt för att i stället bli, herr-, dam- och mixedklass. Stafetten nådde sin topp 1992 med 1 104 fullföljande lag.

Lidingö På Gång (Lidingö Stavgångslopp)Redigera

Stavgångsloppet går på fredagen, på sträckorna 4 och 10 kilometer. Fram till 2008 fanns det en 7,5-kilometerssträcka. 2013 byttes namnet från Lidingö Stavgångslopp till Lidingö På Gång.

Lidingöloppet mtbRedigera

Cykellopp på Lidingö. Kördes för första gången 2013 och sista gången 2021.

LidingöloppetRedigera

 • Lördag: Start Grönsta Gärde:
  • Olika åldersklasser, 4 kilometer respektive 10 kilometer (9 840 m).
 • Lördag: Start Koltorps gärde:
  • Lidingloppet 15 kilometer (MK15, 14 950 m), målgång på Grönsta gärde.
  • Stora Lidingöloppet 30 kilometer (MK30, startgrupp 1A: 30 144 m, startgrupp 1B: 30176 m, övriga startgrupper: 30 250 m), målgång på Grönsta gärde.

Lilla Lidingöloppet och KnatteloppetRedigera

 • Söndag: Start Grönsta gärde:
  • Lilla Lidingöloppet, 1,7 kilometer, 3 kilometer respektive 6 kilometer
  • Knatteloppet 1,7 kilometer

Rosa Bandet-loppet (Lidingö Tjejlopp)Redigera

Söndag: Start Grönsta GärdeRedigera

Rosa Bandet-loppet (Lidingö Tjejlopp) (LT10, 9 840 m), målgång på Grönsta gärde. Tidigare gick detta lopp helgen innan Lidingöloppet. Lidingö Tjejlopp startade 1992 som ett delmoment i Tjejklassikern. Från att kvinnornas 15 kilometerslopp tidigare varit kvinnornas huvudlopp blev Lidingö Tjejlopp från 2002 kvinnornas huvudlopp.

BansträckningarRedigera

 
Lidingöloppets bansträckningar, 30 km (röd) och 15 km (blå).
 
En av de jobbigaste backarna i Lidingöloppet är Grönstabacken. Den passeras av samtliga sträckor. Här är det flickor 9 år som kämpar uppför backen.

30-kilometersloppetRedigera

30 km-loppet går mestadels på breda grusförstärkta stigar och endast kortare sträckor är på grusvägar eller asfaltsbelagda cykel- och bilvägar. Loppet löps motsols. Start vid Koltorps gärde-Stockby/Trasthagen-Kottlasjön-Breviksbadet-Långängen -Killingebergets topp-Ekholmsnäs-Lidingövallen-Hustegaholm-Yttringe-Elfvik-Fågelöudde-Södergarn-Bosön-Grönsta gärde-Trolldalen-Norra Sticklinge-Abborrbacken-Södra Sticklinge-Lidingö golfbana-Målgång vid Grönsta gärde. Bansträckningen är markerad året runt med blå löpmarkeringar samt kilometerskyltar med banprofil och information från Lidingöloppet och Lidingö hembygdsförening.

Startproceduren med startfållor gör att senare grupper får längre sträcka. Sträckan från startfållorna till 30 km-kvarskylten är för startgrupp 1C och senare 250 meter lång. Stigningen efter 25 km upp på Abborrberget i Sticklinge, den så kallade Abborrbacken, är välkänd som banans högsta backe med stigning från nästan havsnivå upp till 48 meter över havet på en sträcka av 550 meter. Partiet mellan 16,5 och 21,5 km har många korta upp- och nedförsbackar och tillhör banans jobbigaste partier. På en skylt uppsatt 2009 kallas detta parti Södergarnsbackarna, men begreppet Bosötvättbrädan förekommer också[3]. Även backen efter 28 km vid Lidingö golfbana, kallad Karins backe, brukar upplevas som jobbig.

15-kilometersloppetRedigera

Sedan 2004 startar även 15-kilometersloppet, MK15 (sedan 2018 är längden 15 240 m, tidigare 14 950 m) på Koltorps gärde. Jämfört med MK30 genar MK15 vid Ekholmsnäs, Yttringe och strax efter Trolldalen. MK15 innehåller således inte den beryktade Abborrbacken.

År 1967 startade det första 15-kilometersloppet från Fågelöudde. Banlängden var 15,8 km och angavs till 16 km för att 1981 benämnas som 15 km (15 300 m), flera ändringar gjordes av lidingöloppsspåren detta år. 1998 fick 15-kilometersloppet en ny startplats vid Hustegaholm, norr om Elfviksvägen och 100 m väster Lidingöloppets 20 km-markering. År 2004 flyttades 15-kilometersstarten ännu en gång, nu till Koltorps gärde.

10-kilometersloppenRedigera

10-kilometersloppen (9 840 meter) har start och mål vid Grönsta gärde och går nästan helt längs MK30:s sista 10 km, populärt kallad "sista milen", och som inkluderar den beryktade Abborrbacken. Värt att notera: om man vill avverka sista milen som en full mil måste man starta vid den skylt som markerar 10 km-kvar, då gällande startplatsen för tiokilometersloppen gör banan till endast 9 840 m.

Övriga loppRedigera

Övriga lopp har start och mål vid Grönsta gärde och går olika slingor väster om Grönsta.

Vinnare genom tidernaRedigera

Herrar 30 kilometerRedigera

År Vinnare Nation Tid
1965 Berndt Ekström   Sverige 1:52:21
1966 Tim Johnston   Storbritannien 1:45:26
1967 Karl-Åke Asp   Sverige 1:50:44
1968 Rolf Hesselwall   Sverige 1:46:26
1969 Christopher Wade   Sverige 1:41:58
1970 Ingvald Midelf   Sverige 1:45:00
1971 Tapio Kantanen   Finland 1:41:45
1972 Reino Paukkonen   Finland 1:40:51
1973 Reino Paukkonen   Finland 1:38:21
1974 Rolf Hesselvall   Sverige 1:42:00
1975 Jukka Toivola   Finland 1:40:10
1976 Max Holmnäs   Sverige 1:42:54
1977 Jouni Kortelainen   Finland 1:42:18
1978 Lars Enqvist   Sverige 1:41:03
1979 Öivind Dahl   Norge 1:38:05
1980 Knut Kvalheim   Norge 1:37:51
1981 John Graham   Storbritannien 1:40:56
1982 Jarl Gaute Aase   Norge 1:38:23
1983 Öivind Dahl   Norge 1:39:34
1984 Knut Kvalheim   Norge 1:38:43
1985 Jarl Gaute Aase   Norge 1:38:25
1986 Suleiman Nyambui   Tanzania 1:36:38
1987 Tommy Ekblom   Finland 1:38:17
1988 Tommy Ekblom   Finland 1:37:26
1989 Douglas Wakiihuri   Kenya 1:36:10
1990 Simon Robert Naali   Tanzania 1:37:45
1991 Boniface Merande   Kenya 1:38:41
1992 Benson Masya   Kenya 1:37:12
1993 Josphat Ndeti   Kenya 1:37:29
1994 Benson Masya   Kenya 1:37:02
1995 Paul Evans   Storbritannien 1:36:01
1996 William Musyoki   Kenya 1:35:14
1997 Isaac Chemobo   Kenya 1:35:16
1998 Isaac Chemobo   Kenya 1:33:33
1999 Barnabas Kosgei   Kenya 1:36:01
2000 Barnabas Kosgei   Kenya 1:35:51
2001 Francis Kirwa   Kenya 1:39:49
2002 Augustus Mbusya   Kenya 1:36:51
2003 Mustafa Mohamed   Sverige 1:37:29
2004 Mustafa Mohamed   Sverige 1:40:47
2005 Silas Sang   Kenya 1:37:39
2006 Johnstone Chebii   Kenya 1:39:18
2007 Joseph Kimisi   Kenya 1:40:44
2008 Mustafa Mohamed   Sverige 1:37:10
2009 Japhet Kipkorir   Kenya 1:39:42
2010 Japhet Kipkorir   Kenya 1:36:30
2011 Lewis Korir   Kenya 1:34:54
2012 Lewis Korir   Kenya 1:35:26
2013 Lewis Korir   Kenya 1:35:23
2014 Lewis Korir   Kenya 1:37:13
2015 William Morwabe   Kenya 1:37:37
2016 Japhet Kipkorir   Kenya 1:37:52
2017 Napoleon Solomon   Sverige 1:38:47
2018 Napoleon Solomon   Sverige 1:37:42
2019 Robel Fsiha   Sverige 1:37:54
2020 Linus Hultegård   Sverige 1:43:45*


Damer 30 kilometerRedigera

År Vinnare Nation Tid
1996 Malin Ewerlöf-Krepp   Sverige 2:05:20
1997 Heléne Willix   Sverige 1:56:55
1998 Maria Andersson   Sverige 2:05:53
1999 Jennie Åkerberg   Sverige 2:03:15
2000 Annelie Södergårds   Sverige 2:10:26
2001 Malin Ewerlöf-Krepp   Sverige 2:02:04
2002 Lena Gavelin   Sverige 1:53:13
2003 Helena Olofsson   Sverige 1:58:26
2004 Lena Gavelin   Sverige 1:54:43
2005 Lena Gavelin   Sverige 1:58:39
2006 Lena Gavelin   Sverige 2:00:00
2007 Isabellah Andersson   Sverige 1:57:34
2008 Anna Rahm   Sverige 1:53:20
2009 Malin Ewerlöf-Krepp   Sverige 1:57:46
2010 Ulrika Johansson   Sverige 2:00:40
2011 Charlotte Karlsson   Sverige 2:02:55
2012 Sandra Eriksson   Finland 1:59:54
2013 Therese Olin   Sverige 1:57:50
2014 Annelie Johansson   Sverige 1:57:28
2015 Annelie Johansson   Sverige 1:58:15
2016 Maria Larsson   Sverige 1:56:54
2017 Maria Larsson   Sverige 1:55:19
2018 Sylvia Medugo   Kenya 1:53:00
2019 Sylvia Medugo   Kenya 1:51:56
2020 Hanna Kumlin   Sverige 2:04:42
 • Notera: Fastän kvinnor tilläts delta i 30 kilometer även före 1996 hade de ingen officiell tävlingsklass.

Damer 10 kilometerRedigera

År Vinnare Nation Tid
2002 Janet Ongera   Kenya 35:06
2003 Flomena Chepchirchir   Kenya 35:32
2004 Nancy Kiprop   Kenya 34:24
2005 Susanne Wigene   Norge 33:27
2006 Ida Nilsson   Sverige 34:22
2007 Tigist Tufa   Etiopien 34:44
2008 Pauline Njeri   Kenya 34:16
2009 Benita Willis   Australien 34:19
2010 Isabellah Andersson   Sverige 35:03
2011 Isabellah Andersson   Sverige 35:26
2012 Perine Nengampi   Kenya 35:11
2013 Perine Nengampi   Kenya 34:13
2014 Ayantu Abera   Etiopien 35:18
2015 Webelam Ayele   Etiopien 34:29
2016 Sylvia Mmboga Medugu   Kenya 34:50
2017 Sylvia Mmboga Medugu   Kenya 33:54
2018 Alemtsehay Asefa   Etiopien 35:06
2019 Elisabet Clausén   Sverige 37:13

Damer 15 kilometerRedigera

År Vinnare Nation Tid
1967 Barbro Tano   Sverige 1:12:01
1968 Viola Ylipää   Sverige 1:05:34
1969 Siv Larsson   Sverige 1:03:34
1970 Siv Larsson   Sverige 1:02:31
1971 Eva Olsson   Sverige 1:02:13
1972 Irja Paukkonen-Pettinen   Finland 1:01:02
1973 Inger Knutsson   Sverige 57:19
1974 Irja Paukkonen-Pettinen   Finland 1:01:17
1975 Inger Knutsson   Sverige 58:02
1976 Grete Waitz   Norge 54:39
1977 Grete Waitz   Norge 53:05
1978 Grete Waitz   Norge 51:52
1979 Grete Waitz   Norge 53:05
1980 Grete Waitz   Norge 51:03
1981 Grete Waitz   Norge 53:20
1982 Grete Waitz   Norge 52:08
1983 Grete Waitz   Norge 52:07
1984 Grete Waitz   Norge 53:52
1985 Grete Waitz   Norge 53:20
1986 Grete Waitz   Norge 53:12
1987 Ingrid Kristiansen   Norge 51:58
1988 Grete Waitz   Norge 54:39
1989 Angela Tooby   Wales 54:49
1990 Angela Tooby   Wales 54:45
1991 Yan-fang Wang   Kina 54:17
1992 Tegla Loroupe   Kenya 53:22
1993 Annemari Sandell   Finland 53:30
1994 Tegla Loroupe   Kenya 53:23
1995 Annemari Sandell   Finland 52:34
1996 Sara Wedlund   Sverige 51:15
1997 Annemari Sandell   Finland 52:19
1998 Annemari Sandell   Finland 53:52
1999 Annemari Sandell   Finland 54:35
2000 Stine Larsen   Norge 54:47
2001 Gunhild Haugen   Norge 56:08

StatistikRedigera

DeltagareRedigera

År 2011 fanns det deltagare från 36 länder, varav 21 europeiska. Två tredjedelar av deltagarna kommer från orter utanför Storstockholm. En tredjedel av deltagarna är kvinnor.

Genomsnittslöparen i LidingöloppetRedigera

1980 gjorde Bosöns idrottsskola en undersökning hur den genomsnittlige löparens profil kunde se ut. Undersökningens resultat vad gäller de manliga deltagarna, ej inräknat elitlöpare:

 • Medelålder 32 år.
 • Löptränar regelbundet 2–3 gånger per vecka för motionens skull, för att hålla sig i fysisk trim.
 • Springer 30 km loppet på mellan 2,5 till 3 timmar.
 • Springer inte loppet i huvudsak för att vinna eller komma högt upp sin klass utan, för att det är roligt att delta och trimma sitt eget personliga rekord med draghjälp från andra deltagare.

FunktionärerRedigera

Ungefär 2 500 funktionärer från arrangörsklubbarna och omkring 50 andra klubbar och organisationer hjälper till vid arrangemanget. Cirka 25 000 ideella arbetstimmar läggs.

Antalet anmälda deltagareRedigera

Lidingöloppshelgen
(lördag–söndag)
År Antal anmälda
1965 644
1975 6 772
1985 22 758
1995 28 414
2005 26 938
2008 34 775
2009 38 047
2010 39 744
2011 43 230
2012 44 114
2013 43 510

Rekord efter deltagarens ålder, 30 kilometerRedigera

Ålder År Namn Nationalitet Idrottsklubb Tid (h:m:s)
83 2004 Yngve Johansson   Sverige Västerviks OK 6:00:59
82 1988 Erik Bergman   Sverige IFK Lidingö 3:44:47
81 1987 Erik Bergman   Sverige IFK Lidingö 3:22:21
80 1986 Erik Bergman   Sverige IFK Lidingö 3:03:06
79 2003 Olan Martin Linge Johnsen   Norge Granli CK 2:58:35
78 1991 Arne Wahlqvist   Sverige IFK Helsingborg 3:21:18
77 1998 Sverre Nilsen   Sverige LFFI 2.53.14

BildgalleriRedigera

Ekonomi och organisationRedigera

Lidingöloppet ägs och arrangeras av föreningarna IFK Lidingö Friidrottsklubb och IFK Lidingö Skid & Orienteringsklubb. Marknadsföringen handhas av Lidingöloppet Marknads AB. En startavgift tas ut för att få delta i Lidingöloppet. Ett 30-tal huvudsponsorer har avtal med Lidingöloppet Marknads AB, bland dessa ingår även Lidingö stad.

Liknande loppRedigera

Sedan 2008 anordnas ett terränglopp motsvarande Lidingöloppet i Kina, i staden Changchun. Loppet kallades ursprungligen Lidingöloppet China[4] men bytte 2011 namn till Vasa Cross Country Running Festival.[5] 43 000 personer anmälde sig till detta lopp 2008 men man hade satt en gräns för antalet deltagare till 20 000. År 2009 deltog 12 000 löpare. Tävlingen i Kina har samma upplägg som det svenska Lidingöloppet, med ett terränglopp på 30 km i liknande terräng. Banan är dock mer kuperad än den i Sverige.[6] Loppet hålls vid midsommartid och efterföljs av traditionellt svenskt midsommarfirande.

KällorRedigera

FotnoterRedigera

Externa länkarRedigera